Závěrečné práce

Bakalářské, diplomové, rigorózní a doktorské práce

Státní závěrečné zkoušky 2017

SZZ z biologie ve studijním oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství biologie pro střední školy
Obhajoby diplomových prací oboru Ekologická a evoluční biologie - Zoologie
SZZ bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie - Zoologie
SZZ oboru Ekologická a evoluční biologie - Zoologie
SZZ oboru Ekologická a evoluční biologie - Botanika

Obhájené práce najdete zde

Vypsaná témata

Formuláře a pokyny

Pokyny pro vedoucí a oponenty
Podmínky pro vypracování bakalářských a diplomových prací pro studenty studia se zaměřením na vzdělávaní (resp. učitelství biologie na středních školách)

Formuláře zadání bakalářských a diplomových prací v programu Ekologická a evoluční biologie (odevzdat 3x): BP Biologie se zaměřením na vzdělávání, BP Botanika, BP Zoologie, DP Botanika - Biosystematika rostlin, DP Botanika - Ekologie rostlin, DP Botanika - Fykologie a mykologie, DP Učitelství biologie, DP Zoologie
Pokyny: bakalářská práce, diplomová práce, rigorózní řízení v oboru Botanika, rigorózní řízení v oboru Zoologie

Další informace

Pro všechny studenty Ph.D. je zde motivační video
Pravidla pro psaní rukopisů