Theses

Bakalářské, diplomové, rigorózní a doktorské práce

Obhajoby 2019

Bakalářské práce z učitelství biologie pro SŠ
Diplomové práce z učitelství biologie pro SŠ Bakalářské práce z botaniky
Diplomové práce z botanika
Bakalářské práce ze zoologie
Diplomové práce z zoologie

Státní závěrečné zkoušky 2019

SZZ bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie
SZZ oboru Ekologická a evoluční biologie - Zoologie
SZZ oboru Ekologická a evoluční biologie - Botanika
SZZ z biologie ve studijním oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání a Učitelství biologie pro střední školy

Obhájené práce najdete zde

Vypsaná témata

Formuláře a pokyny

Pokyny pro vedoucí a oponenty
Podmínky externího vedení prací na ÚBZ
Podmínky pro vypracování bakalářských a diplomových prací pro studenty studia se zaměřením na vzdělávaní (resp. učitelství biologie na středních školách)

Formuláře zadání bakalářských a diplomových prací v programu Ekologická a evoluční biologie (odevzdat 3x): BP Biologie se zaměřením na vzdělávání, BP Botanika, BP Zoologie, DP Botanika - Biosystematika rostlin, DP Botanika - Ekologie rostlin, DP Botanika - Fykologie a mykologie, DP Učitelství biologie, DP Zoologie
Pokyny: bakalářská práce, diplomová práce, rigorózní řízení v oboru Botanika, rigorózní řízení v oboru Zoologie

Další informace

Pro všechny studenty Ph.D. je zde motivační video
Pravidla pro psaní rukopisů