Terénní cvičení a exkurze

Program exkurzí 2018

Fotografie z terénních cvičení

Zahraniční exkurze - každoroční botanické akce

Organizace exkurzí