Archiv akcí

15/10/2020Představení témat disertačních prací ze zoologie II.
15/10/2020Zdeňka Lososová: Funkční vlastnosti versus příbuznost druhů v rostlinných společenstvech
8/10/2020Představení témat disertačních prací ze zoologie
18-20/9/2020Kurz poznání řas a hub pro SŠ
8/9/2020Obhajoby BP Zoologie
7/9/2020Bakalářské SZZ Ekologická a evoluční biologie
7/9/2020Obhajoby DP Zoologie
7/9/2020SZZ Zoologie (Mgr.)
3/9/2020Obhajoby BP Botanika
2/9/2020SZZ a obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
1/9/2020SZZ a obhajoby DP Učitelství biologie pro střední školy
21/8/2020Jana Ilgová: Proteins from Eudiplozoon excrets and their function
14/7/2020Přijímací řízení do DSP a prezentace doktorandů
9/7/2020Magisterské SZZ zoologie
8/7/2020Magisterské SZZ zoologie
8/7/2020Obhajoby BP Zoologie
7/7/2020Obhajoby BP Zoologie
3/7/2020Obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
3/7/2020Obhajoby DP Učitelství biologie pro střední školy
2/7/2020Obhajoby DP Zoologie
2/7/2020Obhajoby BP Botanika
1/7/2020Obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
1/7/2020Obhajoby DP Učitelství biologie pro střední školy
1/7/2020Bakalářské SZZ Ekologická a evoluční biologie
30/6/2020SZZ a obhajoba DP Botanika
29/6/2020Bakalářské SZZ Biologie se zaměřením na vzdělávání
26/6/2020Magisterské SZZ Učitelství biologie pro střední školy
10/3-15/5/2020Zrušena výuka
5/3/2020Josef Bryja: Druhové koncepty a delimitace druhů v éře genomiky
5/3/2020Pavel Novák: Po severní Arménii lesem i nelesem
27/2/2020Filip Lysák: Revitalizace jako příležitost pro obnovu biodiverzity
27/2/2020David Modrý: Šířící se zoonotická hlístice Angiostrongylus cantonensis
27/2/2020Milan Chytrý: Open Access publishing - pros and cons
20/2/2020Jana Pyšková: Zadržování vody - zahrady i veřejný prostor
20/2/2020Michael Mikát: Kyjorožky (Ceratina) – mistři péče o potomstvo
13/2/2020SZZ a obhajoby DP Botanika
11/2/2020Magisterské SZZ Zoologie
5/2/2020Obhajoby BP Botanika
5/2/2020Obhajoby DP Učitelství biologie pro střední školy
5/2/2020Obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
5/2/2020Bakalářské SZZ Ekologická a evoluční biologie
4/2/2020Obhajoby DP Zoologie
4/2/2020Magisterské SZZ Učitelství biologie pro střední školy
4/2/2020Bakalářské SZZ Biologie se zaměřením na vzdělávání
28/1/2020Den otevřených dveří
25/1/2020Den otevřených dveří
16/12/2019Přednášky k Biologické olympiádě
12/12/2019Nikol Kmentová: The parasite fauna of pelagic fishes in Lake Tanganyika (obhajoba DSP)
12/12/2019Reminiscence zahraniční botanické exkurze do Makedonie
11/12/2019Jean-Lou Justine: Invasive land planarians
5/12/2019Andrew J. J. MacIntosh: Show me chaos!
5/12/2019Ester Michálková, Jana Maternová: Referáty o závěrečných pracích
28/11/2019Julien Petillon: European salt marshes
28/11/2019Felícia Fischer: What is Amazonia
21/11/2019Hana Svobodová: Mořské želvy v úzkých
21/11/2019Kristýna Veselá, Patrícia Singh: Referáty o dizertačních pracích
21/11/2019Jan Roleček: Příroda 30 let od sametu
14/11/2019Jaroslav Cepák: Kroužkování ptáků ve světle moderních metod
14/11/2019Seminář k nedožitým 90. narozeninám prof. Jiřího Vicherka
14/11/2019Miloš Krist: Hnízdní biologie lejska bělokrkého
7/11/2019Andrea Bardůnek Valigurová: Epicellular parasitism (Habilitace)
7/11/2019Luisa Conti: Iceplant impact on Mediterranean coastal dunes
5/11/2019Johan Höglund: Helminthological Research at SLU
31/10/2019Marek Eliáš: Jak vypadal společný předek Eukaryot
31/10/2019Michael Bruford: Conserving genomic diversity
30/10/2019Veronika & Michal Horsákovi: Jak nevyjíst planetu
24/10/2019Pavel Šebek: Úpadek biodiverzity nížinných lesů
24/10/2019Jan Roleček et al.: Floristické dožínky
19/10/2019Botanická exkurze: Čertoryje jak je neznáme
17/10/2019Tereza Mináriková: Velkoplošný monitoring populace rysa ostrovida
17/10/2019Tomáš Vrška: Odumírání společenstev největších rostlin v Evropě
17/10/2019Mark Blaxter: Genomes within genomes
10/10/2019Radim Šumbera: 40 let rypoší eusociality - historie mýtu
10/10/2019Vojtěch Novotný: Why are there so many species in tropical rainforests?
3/10/2019Zuzana Münzbergová: Potenciál rostlin přizpůsobit se klimatickým změnám
3/10/2019Magdaléna Kováčiková: Buněčná motilita výtrusovců (obhajoba DSP)
3/10/2019M.A. Huffman: Self-medication in primates
3/10/2019Nikol Reslová: Multiplex methods for detection of parasites (Obhajoba DSP)
28/9/2019Botanicko-mykologická exkurze údolím Libochovky
27/9/2019Noc vědců
26/9/2019Petr Bureš: K čemu jsou dobré holokinetické chromosomy?
26/9/2019Iva Martincová: Poruchy spermatogeneze (obhajoba DSP)
19/9/2019Představení témat disertačních prací
13-15/9/2019Kurz poznání řas a hub pro středoškoláky
13/9/2019Open Day
24/6/2019Přijímací řízení do DSP a prezentace doktorandů
19/6/2019SZZ zoologie (Mgr.)
18/6/2019Obhajoby BP z učitelské biologie
15/6/2019Den absolventů
13/6/2019Obhajoby BP botanika
13/6/2019Obhajoby DP zoologie
12/6/2019Bakalářské SZZ z učitelství biologie
12/6/2019Bakalářské SZZ botanika a zoologie
11/6/2019Obhajoby BP z učitelské biologie
10/6/2019Magisterské SZZ z učitelství biologie
10/6/2019SZZ a obhajoby DP botanika
8/6/2019Botanická exkurze do Ždánického lesa
7/6/2019Obhajoby BP zoologie
6/6/2019Obhajoby DP z učitelské biologie
5/6/2019Obhajoby BP zoologie
4/6/2019Obhajoby DP z učitelské biologie
25-26/5/2019Víkendová botanická exkurze do Podyjí
18/5/2019Exkurze do botanické zahrady v Nitře s V. Řehořkem
16/5/2019Johana Rotterová: Sumatra v ohrožení
16/5/2019Referáty k zahraniční botanické exkurzi do Makedonie
16/5/2019Joëlle Goüy de Bellocq: Host-parasite secondary contacts
9/5/2019Bohuslav Binka: Normální a postnormální věda
9/5/2019Referáty k zahraniční botanické exkurzi do Makedonie
2/5/2019Ondřej Korábek: Fylogeneze a biogeografie hlemýžďovitých plžů
2/5/2019Milan Chytrý: Červený seznam biotopů České republiky
25/4/2019Luděk Šlapanský: Pohybová aktivita hlaváčovitých ryb (obhajoba DSP)
25/4/2019Nela Doláková: Palynologie a interpretace prostředí třetihor
25/4/2019Tomáš Peterka: Variabilita slatiništní vegetace (obhajoba DSP)
25/4/2019Kristian Hassel: Peat Mosses
18/4/2019prof. František Kubíček – 90. narozeniny
18/4/2019Referáty o diplomových pracích
18/4/2019Erica H. Leder: Molekulární mechanismy morfologické variability spermií pěvců
11/4/2019Natália Martínková: Navigating through tree space in phylogenetic reconstruction
11/4/2019Referáty o diplomových pracích
6/4/2019Putování za violkou bílou
4/4/2019Jan Bezděk: Význam a současný stav taxonomie mandelinek
4/4/2019Referáty o diplomových pracích a Erasmu
4/4/2019Jakub Kreisinger, Dagmar Čížková: Mikrobiom ptáků a savců
29/3-1/4/2019Course A primer to molecular phylogenetics
28/3/2019Lars Hillström: Siblicidal behavior in birds
28/3/2019Matthias Kropf: Phylogeographical aspects of steppe plants
28/3/2019Lars Hillström: The Evolution of Song
21/3/2019Pavel Sroka: Co lze zjistit z fosilií o evoluci hmyzu
21/3/2019Jitka Štěrbová: Zajímavosti z ochrany přírody jižních Čech
14/3/2019Caitlin Gabor: Anthropogenic stress and amphibian diseases
14/3/2019Erik Welk: The Chorological Database Halle
7/3/2019Vojtěch Baláž: Nové nemoci u naší herpetofauny
7/3/2019Martin Večeřa: Druhová diverzita evropské vegetace
28/2/2019Sonja Knapp: Urbanization effects on biodiversity
21/2/2019Zbyněk Janoška: Mortalita ptáků způsobená člověkem
21/2/2019Roman Zámečník: Péče o památky zahradního umění
7-8/2/2019Zoologické dny 2019
7/2/2019SZZ botanika (Mgr.)
6/2/2019Obhajoby DP zoologie
6/2/2019SZZ zoologie (Mgr.)
5/2/2019SZZ a obhajoby DP učitelství biologie pro SŠ
5/2/2019SZZ a obhajoby DP botanika
5/2/2019Obhajoby BP botanika
4/2/2019SZZ a obhajoby BP učitelství biologie pro SŠ
4/2/2019SZZ Ekologická a evoluční biologie (Bc.)
4/2/2019Obhajoby BP zoologie
26-29/1/2019Dny otevřených dveří
17/12/2018Blok přednášek k Bio olympiádě pro středoškoláky
13/12/2018David Ortiz: Different origins but a similar fate
13/12/2018Reminiscence zahraniční botanické exkurze na Korsiku
13/12/2018Velký Vánoční Večůrek
11/12/2018Yves Desdevises: Overview on phylogenetic comparative methods
10/12/2018Yves Desdevises: Community of Mediterranean teleost fish species
7/12/2018Andrea Vetešníková Šimková: Parasites of freshwater fish
6/12/2018Oldřich Sychra: Všenky – přehlížená diverzita ektoparazitů ptáků
6/12/2018I. Jongepierová & I. Malenovský: Obnova luk v Bílých Karpatech
29/11/2018Lukáš Poledník: Vydra říční – návrat predátora
29/11/2018ZRUŠENO! Martin Večeřa: Druhová diverzita evropské vegetace
29/11/2018Richard Policht: Role akustických signálů v interakcích predátor-kořist a predátor-predátor
29/11/2018Denys Vynokurov & Svitlana Iemelianova
26/11/2018Vít Zavadil: Falklandy - země paradoxů
22/11/2018Martin Reichard: Stárnutí z pohledu evoluční biologie
22/11/2018Dominik Zukal: Diverzita vegetace suťových lesů
22/11/2018Zdeněk Řehák: Hraniční opevnění a netopýři
15/11/2018Karel Šťastný: Celostátní mapování hnízdního rozšíření ptáků
15/11/2018Jožo Šibík: Aljaška s důrazem na variabilitu vegetace
15/11/2018Tom Sherratt: The Evolution of Mimicry
8/11/2018Klaus Birkhofer: Biodiversity conservation in agricultural landscapes
8/11/2018Milan Chytrý: Pladias - databáze české flóry a vegetace
1/11/2018Miroslav Zeidler: Vliv sjezdového lyžování na alpinskou vegetaci v Jeseníkách
1/11/2018Tamara Těšitelová: Ovlivňují mykorhizní houby návrat orchidejí na obnovené louky v Bílých Karpatech?
1/11/2018Veronika Gvoždíková Javůrková: Mikroorganismy v peří ptáků
20/9-31/10/2018Výstava Věda očima zoologů a botaniků
25/10/2018Marco Malavasi: Remote sensing: revolution in ecology
25/10/2018Gregor & Magda Aljančič: Proteus anguinus (Amphibia: Urodela: Proteidae)
18/10/2018Jan Roleček: Floristické dožínky
18/10/2018Jade Burgunder: Complexity in behavioural organization (Obhajoba DSP)
13/10/2018Botanická exkurze za mokřady v okolí Žďáru nad Sázavou
11/10/2018Vít Grulich: Palau: za rostlinami do Tichomoří
11/10/2018Viktor Baranov: Taking a deep breath
5/10/2018Noc vědců
4/10/2018Martin Hejda: Vliv invazních rostlin na společenstva
4/10/2018Představení témat disertačních prací doktorandů zoologie
10-30/9/2018Zahraniční studijní pobyty Erasmus+ (3. kolo VŘ)
27/9/2018Ester Michálková: Postřehy ze stáže v Kew Gardens
27/9/2018Jiří Procházka: Letová aktvita saproxylických brouků (Obhajoba DSP)
22/9/2018Botanická exkurze: Ruderální flóra areálu Zbrojovky
20/9/2018Štěpán Rak: Predátoři brněnských pramoří
14/9/2018OpenDay
29/6/2018Obhajoby BP zoologie
22/6/2018Obhajoby BP zoologie
19/6/2018Obhajoby DP učitelství biologie pro SŠ
18/6/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (Mgr.)
16/6/2018Botanická exkurze: Ruderální flora nádraží v Maloměřicích
15/6/2018SZZ zoologie (Mgr.)
14/6/2018Obhajoby BP učitelství biologie pro SŠ
13/6/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (Bc.)
13/6/2018SZZ a obhajoby DP botanika
13/6/2018SZZ botanika a zoologie (Bc.)
12/6/2018Obhajoby BP botanika
11/6/2018Obhajoby DP zoologie
26/5/2018Botanická exkurze: Krajinou jihomoravských stepí
17/5/2018Marek Mihai Abraham: Host-parasite interaction... (Obhajoba DSP)
12/5/2018Botanická exkurze: Plevele vinohradů v okolí Žabčic
10/5/2018M. Táborská: Epiphytic bryophyte communities... (Obhajoba DSP)
10/5/2018P. Kocourek & P. Dolejš: Mnohonožky České republiky
10/5/2018Prezentace k zahraniční botanické exkurzi na Korsiku 2
10/5/2018Serge Morand: Planetary Health and Global Defaunation
10/5/2018Serge Morand: An Introduction to Disease Ecology
3/5/2018Martin Lysák: Dávná polyploidie a post-polyploidní evoluce rostlin
3/5/2018Martina Martišová: Ekologie a etologie solifug (obhajoba DSP)
3/5/2018Prezentace k zahraniční botanické exkurzi na Korsiku 1
28/4/2018Botanická exkurze z Dobrého Pole do Novosedel
26/4/2018Veronika Bartáková: Aspekty biologických invazí… (Obhajoba DSP)
26/4/2018Gianmaria Bonari: An ecological overview of Borneo
26/4/2018Pavel Munclinger: Host-parasite associations in Cameroonian sky island
19/4/2018Jeffrey Clark Nekola: veřejná habilitační přednáška
19/4/2018Miroslav Kolařík: Hmyzí farmáři
19/4/2018Jiří Šmíd: Fosilní záznam a jeho využití ke kalibraci fylogenetických stromů
12/4/2018Libor Mikl: Nepůvodní hlaváčovité ryby (Gobiidae) v potravních řetězcích dolního toku Dyje (Obhajoba DSP)
12/4/2018Zuzana Urbanová & Tomáš Hájek: Vliv odvodnění a revitalizace na ekologii šumavských rašelinišť
7/4/2018Putování za violkou bílou - exkurze
5/4/2018Jaromír Seďa: Nejběžnější perloočka Daphnia galeata
5/4/2018Referáty o diplomových pracích
29/3/2018Martin Černý: Behaviorální ekologie páskovce kroužkovaného
29/3/2018Pavel Novák: Dubohabřiny ve střední Evropě
22/3/2018Tatiana Aghová: Srovnávací fylogeografie východoafrické oblasti Somali-Maasai na příkladu modelové skupiny hlodavců
22/3/2018Referáty o diplomových pracích
22/3/2018Jaroslav Flégr: Teorie zamrzlé evoluce po 20 letech
15/3/2018Gil Rosenthal: Mate choice and reticulate evolution in swordtails
15/3/2018Ondřej Mudrák : Multi - trofické interakce v sukcesi na sokolovských výsypkách
15/3/2018Evžen Tošenovský: Úskalí ochrany obratlovců ve městech
8/3/2018Milan Jirků: Tři roky pastvy velkých kopytníků v Milovicích
8/3/2018Pavel Kverek: 35 let výzkumu aneb co na sebe slavíci stále ještě neřekli
8/3/2018Pavel Škaloud: Od sinice až k první kytce
1/3/2018Martin Vácha: Magnetorecepce zvířat a její provokující příběh
1/3/2018Martin Dančák: Nejen stromy tvoří les
20-23/2/2018Dny otevřených dveří
22/2/2018Jaroslav Flégr: Teorie zamrzlé evoluce po 20 letech
14-15/2/2018Moderní regresní modely a jejich aplikace
15/2/2018SZZ a obhajoby DP botanika
13/2/2018Obhajoby DP zoologie
13/2/2018SZZ ze zoologie (bc.)
13/2/2018SZZ ze zoologie (mgr.)
8-9/2/2018Zoologické dny 2018
7/2/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (mgr.)
6/2/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (bc.)
6/2/2018Obhajoby DP učitelství biologie pro SŠ
23-27/1/20182nd European Workshop on Chironomidae Identification Methodology
0/0/0000