Archiv akcí

19/4/2018Jeffrey Clark Nekola: veřejná habilitační přednáška
19/4/2018Miroslav Kolařík: Hmyzí farmáři
19/4/2018Jiří Šmíd: Fosilní záznam a jeho využití ke kalibraci fylogenetických stromů
12/4/2018Libor Mikl: Nepůvodní hlaváčovité ryby (Gobiidae) v potravních řetězcích dolního toku Dyje (Obhajoba DSP)
12/4/2018Zuzana Urbanová & Tomáš Hájek: Vliv odvodnění a revitalizace na ekologii šumavských rašelinišť
7/4/2018Putování za violkou bílou - exkurze
5/4/2018Jaromír Seďa: Nejběžnější perloočka Daphnia galeata
5/4/2018Referáty o diplomových pracích
29/3/2018Martin Černý: Behaviorální ekologie páskovce kroužkovaného
29/3/2018Pavel Novák: Dubohabřiny ve střední Evropě
22/3/2018Tatiana Aghová: Srovnávací fylogeografie východoafrické oblasti Somali-Maasai na příkladu modelové skupiny hlodavců
22/3/2018Referáty o diplomových pracích
22/3/2018Jaroslav Flégr: Teorie zamrzlé evoluce po 20 letech
15/3/2018Gil Rosenthal: Mate choice and reticulate evolution in swordtails
15/3/2018Ondřej Mudrák : Multi - trofické interakce v sukcesi na sokolovských výsypkách
15/3/2018Evžen Tošenovský: Úskalí ochrany obratlovců ve městech
8/3/2018Milan Jirků: Tři roky pastvy velkých kopytníků v Milovicích
8/3/2018Pavel Kverek: 35 let výzkumu aneb co na sebe slavíci stále ještě neřekli
8/3/2018Pavel Škaloud: Od sinice až k první kytce
1/3/2018Martin Vácha: Magnetorecepce zvířat a její provokující příběh
1/3/2018Martin Dančák: Nejen stromy tvoří les
20-23/2/2018Dny otevřených dveří
22/2/2018Jaroslav Flégr: Teorie zamrzlé evoluce po 20 letech
14-15/2/2018Moderní regresní modely a jejich aplikace
15/2/2018SZZ a obhajoby DP botanika
13/2/2018Obhajoby DP zoologie
13/2/2018SZZ ze zoologie (bc.)
13/2/2018SZZ ze zoologie (mgr.)
8-9/2/2018Zoologické dny 2018
7/2/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (mgr.)
6/2/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (bc.)
6/2/2018Obhajoby DP učitelství biologie pro SŠ
23-27/1/20182nd European Workshop on Chironomidae Identification Methodology