Archiv akcí

13/12/2018David Ortiz: Different origins but a similar fate
13/12/2018Reminiscence zahraniční botanické exkurze na Korsiku
13/12/2018Velký Vánoční Večůrek
11/12/2018Yves Desdevises: Overview on phylogenetic comparative methods
10/12/2018Yves Desdevises: Community of Mediterranean teleost fish species
7/12/2018Andrea Vetešníková Šimková: Parasites of freshwater fish
6/12/2018Oldřich Sychra: Všenky – přehlížená diverzita ektoparazitů ptáků
6/12/2018I. Jongepierová & I. Malenovský: Obnova luk v Bílých Karpatech
29/11/2018Lukáš Poledník: Vydra říční – návrat predátora
29/11/2018ZRUŠENO! Martin Večeřa: Druhová diverzita evropské vegetace
29/11/2018Richard Policht: Role akustických signálů v interakcích predátor-kořist a predátor-predátor
29/11/2018Denys Vynokurov & Svitlana Iemelianova
26/11/2018Vít Zavadil: Falklandy - země paradoxů
22/11/2018Martin Reichard: Stárnutí z pohledu evoluční biologie
22/11/2018Dominik Zukal: Diverzita vegetace suťových lesů
22/11/2018Zdeněk Řehák: Hraniční opevnění a netopýři
15/11/2018Karel Šťastný: Celostátní mapování hnízdního rozšíření ptáků
15/11/2018Jožo Šibík: Aljaška s důrazem na variabilitu vegetace
15/11/2018Tom Sherratt: The Evolution of Mimicry
8/11/2018Klaus Birkhofer: Biodiversity conservation in agricultural landscapes
8/11/2018Milan Chytrý: Pladias - databáze české flóry a vegetace
1/11/2018Miroslav Zeidler: Vliv sjezdového lyžování na alpinskou vegetaci v Jeseníkách
1/11/2018Tamara Těšitelová: Ovlivňují mykorhizní houby návrat orchidejí na obnovené louky v Bílých Karpatech?
1/11/2018Veronika Gvoždíková Javůrková: Mikroorganismy v peří ptáků
20/9-31/10/2018Výstava Věda očima zoologů a botaniků
25/10/2018Marco Malavasi: Remote sensing: revolution in ecology
25/10/2018Gregor & Magda Aljančič: Proteus anguinus (Amphibia: Urodela: Proteidae)
18/10/2018Jan Roleček: Floristické dožínky
18/10/2018Jade Burgunder: Complexity in behavioural organization (Obhajoba DSP)
13/10/2018Botanická exkurze za mokřady v okolí Žďáru nad Sázavou
11/10/2018Vít Grulich: Palau: za rostlinami do Tichomoří
11/10/2018Viktor Baranov: Taking a deep breath
5/10/2018Noc vědců
4/10/2018Martin Hejda: Vliv invazních rostlin na společenstva
4/10/2018Představení témat disertačních prací doktorandů zoologie
10-30/9/2018Zahraniční studijní pobyty Erasmus+ (3. kolo VŘ)
27/9/2018Ester Michálková: Postřehy ze stáže v Kew Gardens
27/9/2018Jiří Procházka: Letová aktvita saproxylických brouků (Obhajoba DSP)
22/9/2018Botanická exkurze: Ruderální flóra areálu Zbrojovky
20/9/2018Štěpán Rak: Predátoři brněnských pramoří
14/9/2018OpenDay
29/6/2018Obhajoby BP zoologie
22/6/2018Obhajoby BP zoologie
19/6/2018Obhajoby DP učitelství biologie pro SŠ
18/6/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (Mgr.)
16/6/2018Botanická exkurze: Ruderální flora nádraží v Maloměřicích
15/6/2018SZZ zoologie (Mgr.)
14/6/2018Obhajoby BP učitelství biologie pro SŠ
13/6/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (Bc.)
13/6/2018SZZ a obhajoby DP botanika
13/6/2018SZZ botanika a zoologie (Bc.)
12/6/2018Obhajoby BP botanika
11/6/2018Obhajoby DP zoologie
26/5/2018Botanická exkurze: Krajinou jihomoravských stepí
17/5/2018Marek Mihai Abraham: Host-parasite interaction... (Obhajoba DSP)
12/5/2018Botanická exkurze: Plevele vinohradů v okolí Žabčic
10/5/2018M. Táborská: Epiphytic bryophyte communities... (Obhajoba DSP)
10/5/2018P. Kocourek & P. Dolejš: Mnohonožky České republiky
10/5/2018Prezentace k zahraniční botanické exkurzi na Korsiku 2
10/5/2018Serge Morand: Planetary Health and Global Defaunation
10/5/2018Serge Morand: An Introduction to Disease Ecology
3/5/2018Martin Lysák: Dávná polyploidie a post-polyploidní evoluce rostlin
3/5/2018Martina Martišová: Ekologie a etologie solifug (obhajoba DSP)
3/5/2018Prezentace k zahraniční botanické exkurzi na Korsiku 1
28/4/2018Botanická exkurze z Dobrého Pole do Novosedel
26/4/2018Veronika Bartáková: Aspekty biologických invazí… (Obhajoba DSP)
26/4/2018Gianmaria Bonari: An ecological overview of Borneo
26/4/2018Pavel Munclinger: Host-parasite associations in Cameroonian sky island
19/4/2018Jeffrey Clark Nekola: veřejná habilitační přednáška
19/4/2018Miroslav Kolařík: Hmyzí farmáři
19/4/2018Jiří Šmíd: Fosilní záznam a jeho využití ke kalibraci fylogenetických stromů
12/4/2018Libor Mikl: Nepůvodní hlaváčovité ryby (Gobiidae) v potravních řetězcích dolního toku Dyje (Obhajoba DSP)
12/4/2018Zuzana Urbanová & Tomáš Hájek: Vliv odvodnění a revitalizace na ekologii šumavských rašelinišť
7/4/2018Putování za violkou bílou - exkurze
5/4/2018Jaromír Seďa: Nejběžnější perloočka Daphnia galeata
5/4/2018Referáty o diplomových pracích
29/3/2018Martin Černý: Behaviorální ekologie páskovce kroužkovaného
29/3/2018Pavel Novák: Dubohabřiny ve střední Evropě
22/3/2018Tatiana Aghová: Srovnávací fylogeografie východoafrické oblasti Somali-Maasai na příkladu modelové skupiny hlodavců
22/3/2018Referáty o diplomových pracích
22/3/2018Jaroslav Flégr: Teorie zamrzlé evoluce po 20 letech
15/3/2018Gil Rosenthal: Mate choice and reticulate evolution in swordtails
15/3/2018Ondřej Mudrák : Multi - trofické interakce v sukcesi na sokolovských výsypkách
15/3/2018Evžen Tošenovský: Úskalí ochrany obratlovců ve městech
8/3/2018Milan Jirků: Tři roky pastvy velkých kopytníků v Milovicích
8/3/2018Pavel Kverek: 35 let výzkumu aneb co na sebe slavíci stále ještě neřekli
8/3/2018Pavel Škaloud: Od sinice až k první kytce
1/3/2018Martin Vácha: Magnetorecepce zvířat a její provokující příběh
1/3/2018Martin Dančák: Nejen stromy tvoří les
20-23/2/2018Dny otevřených dveří
22/2/2018Jaroslav Flégr: Teorie zamrzlé evoluce po 20 letech
14-15/2/2018Moderní regresní modely a jejich aplikace
15/2/2018SZZ a obhajoby DP botanika
13/2/2018Obhajoby DP zoologie
13/2/2018SZZ ze zoologie (bc.)
13/2/2018SZZ ze zoologie (mgr.)
8-9/2/2018Zoologické dny 2018
7/2/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (mgr.)
6/2/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (bc.)
6/2/2018Obhajoby DP učitelství biologie pro SŠ
23-27/1/20182nd European Workshop on Chironomidae Identification Methodology
0/0/0000