Struktura fondu

Botanika

 • Oddělení časopisů
  - české a slovenské
  - zahraniční
 • Oddělení knih
 • Oddělení učebnic a skript
 • Oddělení diplomových a dizertačních prací
 • Oddělení separátů
 • Bibliografické oddělení
 • Oddělení regionálních flórových děl
 • Oddělení příručkové literatury
 • Oddělení map

Zoologie

 • Oddělení časopisů
  - české a slovenské
  - zahraniční
 • Oddělení knih
 • Oddělení učebnic a skript
 • Oddělení diplomových a dizertačních prací
 • Oddělení regionálních faunových děl
 • Uchovávání publikací a správa fondu knihovny Jihomoravské pobočky ČSO (České společnosti ornitologické)