Katalog MU

  • Přístup ke knižnímu fondu zprostředkovává jmenný lístkový katalog, který mapuje fond od nejstarších dob až do současnosti.
  • Elektronický katalog knihovny:
    http://aleph.muni.cz/F?RN=730303793

Od ledna 2005 začaly knihovny Přírodovědecké fakulty MU používat knihovnický systém Aleph 500 a převedly svoje záznamy o fondech do Souborného katalogu MU, který tak umožňuje prohlížet současně katalogy všech knihoven Masarykovy univerzity. V katalogu jsou zpracovány knižní přírůstky všech knihoven PřF od r. 1996, časopisecké přírůstky od r. 2002.