Služby knihovny ÚBZ

Výpůjční služby:

 • nejsou automatizované
 • jsou poskytovány bezplatně
 • v případě potřeby možnost využití kopírky (ČB) a barevného skeneru do velikosti A3

Výpůjční lhůty

 • Knihy - 1 měsíc
 • Časopisy - 14 dnů
 • Diplomové práce:
  - prezenčně
  - absenčně - místní uživatelé - 14 dnů
  - absenčně - externí uživatelé - dle individuální dohody
 • Separáty - 1 týden, vyvázané prezenčně
 • Publikace kategorie "flóra" - prezenčně
 • Příručková literatura - prezenčně
 • Učebnice a skripta - dle aktuálního zájmu; většina výtisků převedena do Ústřední knihovny PřF MU

Výpůjční lhůtu lze prodloužit, pokud nebyl vznesen další požadavek na výpůjčku jiným uživatelem.

Meziknihovní výpůjční služby (MVS)
Referenční a informační služby
Rešeršní služby
Akvizice