Časopisy v naší knihovně

VŠECHNY   A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž 
Zahraniční časopisy 

CS+SK časopisy

 • Abhandlungen der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Sechste Folge Prag
 • Acta Academiae scientiarum naturalium Moravosilesiacae (viz. Práce moravskolezské akademie věd přírodních) Brno
 • Acta botanica Bohemica Praha
 • Acta botanica Slovaca Academiae scientiarum Slovacae. Series B. Physiologica, pathophysiologica Bratislava
 • Acta dendrobiologica Bratislava
 • Acta dendrologica Čechoslovana (viz. Dendrologický sborník) Ostrava
 • Acta ecologica Bratislava
 • Acta ecologica naturae ac regionis (viz. Sborník pro ochranu a tvorbu přírodního prostředí) Praha
 • Acta entomologica bohemoslovaca Praha
 • Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae Praha
 • Acta environmentalica Universitatis Comenianae Bratislava
 • Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Botanica Bratislava
 • Acta facultatis rerum naturalium universitatis Comenianae. Formatio et protectio naturae Bratislava
 • Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Physiologia plantarum Bratislava
 • Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Zoologia Bratislava
 • Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Ostraviensis. biologia, ekologia (viz. Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Biologie, ekologie) Ostrava
 • Acta fytotechnica: zborník Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre Bratislava
 • Acta geobiologica Bratislava
 • Acta instituti botanici Academiae scientiarum Slovacae. Series A, Taxonomica, geobotanica Bratislava
 • Acta Musei et Horti botanici Bohemiae borealis. Historia naturálie (viz. Sborník Severočeského musea) Liberec
 • Acta Musei Moraviae. Scientiae biologicae Brno
 • Acta Musei Moraviae., Scientiae Naturales (viz. Časopis Moravského muzea) Brno
 • Acta Musei nationalis Pragae (viz. Sborník Národního muzea v Praze) Praha
 • Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales Hradec Králové
 • Acta Průhoniciana Průhonice
 • Acta rerum naturalium districtus Silesia (viz. Přírodovědný časopis slezský) Praha
 • Acta rerum naturalium Musei nationalis Slovenici Bratislava (viz. Sborník Slovenského národného múzea) Bratislava
 • Acta rerum naturalium: přírodovědný sborník Vysočiny Jihlava
 • Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum Bohemicae Brno. (Dříve jako: Přírodovědné práce ústavu ČSAV v Brně) Brno
 • Acta SLUKO (viz. Sborník SLUKO) Olomouc
 • Acta Societatis mycologicae Čechoslovenicae (viz. Mykologický sborník: časopis československých houbařů) Praha
 • Acta Societatis scientiarum naturalium Moravice (viz. Práce Moravské přírodovědecké společnosti) Brno
 • Acta Societatis zoologicae Bohemicae. (Dříve jako: Acta Societatis zoologicae Bohemoslovacae) Praha
 • Acta Universitatis agriculturae (viz. Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně) Praha
 • Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis (Dříve jako: Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně) Brno
 • Acta Universitatis agriculturae. A, Facultas agronomova Brno
 • Acta Universitatis Carolinae.Biologica Praha
 • Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Biologova (viz. Sborník prací Pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci, Biologie) Praha
 • Acta universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium. Biologova (Od roku 1984. Sborník prací Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Biologie) Praha
 • Acta Universitatis Purkynianae. Studia biologova Ústí nad Labem
 • Acta Universitatis Purkynianae. Studia ecologica Ústí nad Labem
 • Acta.botanica.Slovaca.Academiae.scientiarum.Slovacae. SeriesA, Taxonomica.Geobotanica. Supplementa Bratislava
 • Agricultura tropica et subtropica Praha
 • Akademický bulletin Akademie věd České republiky Praha
 • Akvaristické listy: měsíčník pro akvaristiku, teraristiku a příbuzná odvětví vivaristiky. (Poznámka: Příloha - Sladkovodní akvárium) Praha
 • Akvaristický obzor: časopis pro akvaristiku, terraristiku a příb. odvětví vivaristiky Brno
 • Akvárium a terárium Praha
 • Algological studies Stuttgart
 • Amatérské pěstování masožravých rostlin. (Dále jako: Pěstování masožravých rostlin)
 • Annotationes Zoologicae et Botanicae Bratislava
 • Annual Report / Hydrobiologický ústav (Akademie věd ČR) České Budějovice
 • Annual Report of the Labloratory of Algology Třeboň
 • Archiv Svazu pro ochranu přírody a domoviny v zemi Moravskoslezské Mohelno
 • Arnika: informační a metodický list Plzeň
 • Arnika: přírodou a historií Karlovarského kraje Mariánské Lázně
 • Bericht der meteorologischen Commission des naturforschenden Vereines in Brünn Brunn
 • Bericht des Lehrerklubs für Naturkunde Brünn
 • Bericht des Lehrerklubs für Naturkunde. Sektion des Brünner Lehrervereines Brünn
 • Bericht und Abhandlungen des Clubs für Naturkunde. Sektion des Brünner Lehrervereines. (Dříve jako: Bericht des Clubs für Naturkunde. Sektion des Brünner Lehrervereins.) Brünn
 • Bezděz: vlastivědný sborník Českolipska Česká Lípa
 • Bibliografie chráněných částí přírody v ČR Praha
 • Bibliographia Botanica Čechica Průhonice
 • Bibliographia botanica Čechoslovaca Průhonice
 • Bibliographia Syntaxonomica Čechoslovaca ad annum 1970 Průhonice
 • Biennial report / Institute of vertebrate biology, Academy of sciences of the Czech Republic Brno
 • Bílé Karpaty: časopis moravsko-slovenského pomezí Veselí nad Moravou
 • Biologia (Bratislava) Bratislava
 • Biologia plantarum Praha
 • Biologické listy Praha
 • Biologické práce Bratislava
 • Biologický sborník. (Dále jako: Biológia: časopis Slovenskej akadémie vied) Bratislava
 • Biologie, chemie, zeměpis:časopis pro výuku na základních a středních školách Praha
 • Biológia, ekológia, chémia Bratislava
 • Biológia: časopis Slovenskej akadémie vied Bratislava
 • Biosozologia Bratislava
 • Bohemia centralis Praha
 • Botanické práce Bratislava
 • Bryonora Praha
 • Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied Bratislava
 • Calluna. (Dříve jako: Zpravodaj Západočeské pobočky Československé botanické společnosti) Plzeň
 • Camellia:zpravodaj pěstitelů a milovníků pokojových květin Praha
 • Campanula: sborník chráněné krajinné oblasti Jeseníky Ostrava
 • Carpatica. Řada B, Přírodovědná Praha
 • Chráněná krajinná oblast Slavkovský les. (Poznámka: zvláštní vydání časopisu Arnika) Mariánské Lázně
 • Chránené územia Slovenska. (Dříve jako: Spravodajca o chránených územiach Slovenska) Bratislava
 • Chrudimsko- Naše Vysočina: tematicky zaměřený sborník
 • Chrudimsko- Železné hory: tematicky sborník Chrudim
 • Collection of scientific papers of Faculty of Agriculture in České Budějovice. Series for crop science. (Dříve jako: Sborník Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Řada fytotechnická) České Budějovice
 • Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae Praha
 • Correspondenzblatt des Vereins fůr naturkunde zu Presburg Presburg
 • Czech mycology Praha
 • Czech phycology. Supplement Praha
 • Czech phycology: zprávy České algologické společnosti: bulletin of the Czech Phycological Society Praha
 • Czechoslovak Academy of scientes, Institute of Botany Průhonice Quinquennial Report (viz. Quinquennial Report) Průhonice
 • Časopis Československé společnosti entomologické Praha
 • Časopis československých houbařů (viz. Mykologický sborník: časopis československých houbařů) Praha
 • Časopis Matice Moravské Brno
 • Časopis Moravského zemského musea Brno
 • Časopis Musea království českého Praha
 • Časopis Národního musea Praha
 • Časopis Národního musea. Oddíl přírodovědný Praha
 • Časopis Slezského muzea v Opavě. Series A,Vědy přírodní Opava
 • Časopis Slezského muzea v Opavě. Series C Opava
 • Časopis Slezského zemského muzea. Série A,Vědy přírodní Opava
 • Časopis turistů Praha
 • Časopis vlasteneckého musejního spolku v Olomouci Olomouc
 • Česká mykologie. (Od r. 1993 Czech mycology) Praha
 • České zahradnické listy: ústřední odborný časopis, věnovaný veškerým odvětvím zahradnictví. (Dále jako: Zahradnické listy) Praha
 • Československá biologie Praha
 • Československá ochrana prírody Bratislava
 • Československá parasitologie (Dále jako: Folia parasitologica) Praha
 • Československé botanické listy: měsíčník pro systematiku, floristiku a geobotaniku Československé republiky Praha
 • Český ráj:zpravodaj ZO ČSOP Turnov Turnov
 • Daphne: časopis pre aplikovanú ekologii Bratislava
 • Dendrologická sdělení Praha
 • Dendrologický sborník Ostrava
 • Dokumentace zemědělská a lesnická (zahraniční literatura) Praha
 • Drosera: chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy: informační a metodický bulletin Žďár nad Sázavou
 • Eko: ekologie & technologie: časopis o úloze techniky v proměnách kultury Brno
 • Ekológia ČSSR Bratislava
 • Ekológia: časopis pre ekologické problémy biosféry Bratislava
 • Erica. (Dříve jako: Zprávy muzeí Západočeského kraje. Příroda) Plzeň
 • European journal of entomology České Budějovice
 • Évkönyv melyet a Trencsén megyei Természettudományi eylet megbizásából (viz. Jahresheft des Naturwissenschaftlichen Vereines des Trencsiner Komitates) Trencsén
 • Farmácia: časopis pre farmaceitickú vedu a prax Martin
 • Flora: časopis vědecko-zahradnický Praha
 • Folia Dendrologova Bratislava
 • Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia. (Dříve jako: Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis. Biologia) Brno
 • Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geographia Brno
 • Folia facultatis scientiarum naturalium universitatis Purkynianae Brunensis. Acta Brno
 • Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis. Biologia Brno
 • Folia faunistica Slovaca Bratislava
 • Folia geobotanica & phytotaxonomica. (Od r. 1998 Folia geobotanica: journal of plant ecology and systematics) Praha
 • Folia Heyrovskyana: papers on systematic entomology Zlín
 • Folia Mendeliana Brno
 • Folia musei rerum naturalium bohemiae occidentalis. Botanica Plzeň
 • Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Zoologica Plzeň
 • Folia oecologica Zvolen
 • Folia parasitologica (Dříve jako: Československá parasitologie) České Budějovice
 • Folia zoologica: international journal of vertebrate zoology. (Dříve jako: Zoologické listy: časopis pro praktickou zoologii v ČSR) Praha
 • Genetické zdroje rastlín Nitra
 • Genetika a šlechtění. Poznámka: Oddělil se od časopisu Rostlinná výroba Praha
 • Geografický časopis. (Dříve jako: Zemepisný sborník) Bratislava
 • Havlíčkobrodsko: vlastivědný sborník Havlíčkův Brod
 • Heimatkunde d. Schönhengster Sprachinsel M. Trübau
 • Helminthologia Košice
 • Hortus sanitatis: časopis pro poznávání léčivých rostlin Praha
 • Huby: ročenka slovenských a českých hubárov: poznávanie, využitie a ochrana húb Bratislava
 • Hygiena (Dříve jako: Věstník Společnosti Moravského hygienického musea) Brno
 • Informace Slezského muzea v Opavě Opava
 • Jahrbuch des Deutschen Gebirgsvereines für das Jeschken und Isergebirge Reichenberg
 • Jahresbericht der Königl. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften Prag
 • Jahresheft der naturwissenschaftlichen Section der k. k. mähr. schles. Gesellschaft für Ackerbau, Natur- und Landeskunde Brünn
 • Jahresheft des Naturwissenschaftlichen Vereines des Trencsiner Komitates Trencsén
 • Kaktusář: odborný měsíčník pro pěstování kaktusů a šíření zájmů o ně Brno
 • Kaktusářské listy: měsíčník pro pěstění a studium sukulentních rostlin Praha
 • Krása našeho domova Praha
 • Krásy Slovenska Martin
 • Krkonoše, Jizerské hory: měsíčník o přírodě a lidech Vrchlabí
 • Laboratorní průvodce Kladno
 • Lesnická práce: časopis vydávaný Čs. maticí lesnickou a věnovaný lesnické vědě a praxi Písek
 • Lesnictví (viz. Sborník Československé akademie zemědělských věd.Lesnictví) Praha
 • Litoměřicko: vlastivědný sborník (viz. Vlastivědný sborník Litoměřicko) Litoměřice
 • Lotos: Zeitschrift für Natur-Wissenschaften Prag
 • Lynx: mammaliologické zprávy Praha
 • Meliorace, ochrana a využití ZPF: přehled literatury Praha
 • Mitteilungen des Vereines der Naturfreunde in Reichenberg (viz. Mittheilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg) Reichenberg
 • Mittheilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg Reichenberg
 • Mittheilungen der k.k. Mährisch = Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur = und Landeskunde in Brünn Brünn
 • Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines in Troppau Troppau
 • Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs (Další jako: Mitteilungen des Nordböhmischen Vereines für Heimatforschung und Wanderpflege) Lekla
 • Mohelno: soubor prací, věnovaných studiu významné památky přírodní Brno
 • Moravsko-Třebovské vlastivědné listy Moravská Třebová
 • Muzeum a současnost. Řada přírodovědná Roztoky u Prahy
 • Mykologia: měsíčník pro pěstování a šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické Praha
 • Mykologické listy: časopis České vědecké společnosti pro mykologii Praha
 • Mykologický sborník: časopis československých houbařů Praha
 • Mykologický zpravodaj: věstník moravských členů Československé vědecké společnosti pro mykologii a přátel hub při Moravském muzeu v Brně Brno
 • Naše léčivé rostliny Bratislava
 • Naše věda: kritický měsíčník Praha
 • Naše Vysočina: tématicky zaměřený sborník Chrudim
 • Naše zahrádka: časopis věnovaný pěstění zahrad vilových a domácích vůbec, květin v domácnostech, na oknech a balkonech a ozdobě příbytků rostlinstvem Praha
 • Naši přírodou: časopis Českého svazu ochránců přírody Praha
 • Natur und Heimat: sudetendeutsche Vierteljahrsschrieft für Pflanzen-und Tierkunde Aussig [Ústí nad Labem]
 • Natura Pragensis: studie o přírodě Prahy Praha
 • Naturae tutela: zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši Liptovký Mikuláš
 • Nika: časopis pro ochranu přírody a životního prostředí Praha
 • Notizen-Blatt der Historisch-Statistischen Section der k.k. Mahr. -Schles. Gesellschaft Brünn
 • Novinky literatury. Biologie Praha
 • Novinky literatury. Biologie Praha
 • Novinky Národní a Univerzitní knihovny Praha
 • Novinky státních studijních knihoven v ČSR Praha
 • Novinky státních vědeckých knihoven v ČSR Praha
 • Novitates botanicae cum Delectu seminum, fructuum, sporarum plantarumque. (Od r. 1971 Novitates botanicae ex Instituto et Horto Botanico Universitatis Carolinae Pragensia) Praha
 • Novitates botanicae ex Instituto et Horto Botanico Universitatis Carolinae Pragensia Praha
 • Novitates botanicae ex Universitate Carolinae Praha
 • Novitates botanicae Universitatis Carolinae Praha
 • Ochrana prírody Bratislava
 • Ochrana prírody Slovenska: magazín Štátnej ochrany prírody Bánská Bystrica
 • Ochrana přírody v Jihomoravském kraji Brno
 • Ochrana přírody: časopis státní ochrany přírody. (Dříve jako: Památky a příroda) Praha
 • Ochrana rostlin: sborník ÚVTI Praha
 • Od hradské cesty: vlastivědný sborník pro Žarošice a okolí Žarošice
 • Od Ještěda k Troskám: vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí Turnov
 • Opera Corcontica Vrchlabí
 • Orchis: zpravodaj botanické sekce Rychnov nad Kněžnou
 • Orlické hory a Podorlicko: sborník vlastivědných prací Rychnov nad Kněžnou
 • Památky a příroda. (Dále jako: Ochrana přírody: časopis státní ochrany přírody) Praha
 • Památky, příroda, život Chomutov
 • Panorama: z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří Dobré
 • Pel-mel o masožravých rostlinách Třebíč
 • Pěstování masožravých rostlin. (Dříve jako: Amatérské pěstování masožravých rostlin)
 • Phenologická ročenka československá. (Dále jako: Zprávy výzkumných ústavů zemědělských RČS) Praha
 • Plant genetic resources (viz. Genetické zdroje rastlín) Nitra
 • Pobeskydí: metodický zpravodaj Vlastivědného ústavu ve Frýdku-Místku Frýdek-Místek
 • Podbrdsko Příbram
 • Pomezí Čech a Moravy: sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy Litomyšl
 • Potravní kodex Československý. (Dále jako: Potravní kodex pro Čechy a Moravu) Praha
 • Potravní kodex pro Čechy a Moravu. (Dříve jako: Potravní kodex Československý) Praha
 • Potravní rozhledy: měsíčník pro čsl. potravní průmysl i obchod a odvětví příbuzná Praha
 • Pozsonyi Orvos-Természettudományi Egyesület Közleményei (viz. Verhandlungen des Vereins für Natur- nud Heilkunde zu Presburg) Presburg
 • Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny. (Dále jako: Práce a studie. Příroda) Pardubice
 • Práce a studie Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku Frýdek-Místek
 • Práce a štúdie československej ochrany prírody pri SÚPSOP v Bratislave Bratislava
 • Práce Brněnské základny Československé akademie věd Brno
 • Práce Moravské přírodovědecké společnosti. (Od r. 1948 Práce moravskoslezské akademie věd přírodních) Brno
 • Práce moravskoslezské akademie věd přírodních Brno
 • Práce Muzea v Hradci Králové, Ser. A vědy přírodní (viz. Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales) Hradec Králové
 • Práce muzea v Kolíně. Řada přírodovědná. Kolín
 • Práce správ chráněných krajinných oblastí České republiky Praha
 • Práce výzkumných ústavů lesnických (ČSR) Praha
 • Práce z oboru botaniky a zoologie Praha
 • Práce z oboru botaniky: přednesené v Klubu přírodovědeckém při Moravském museu v Brně Brno
 • Práce z oboru zoologie: přednesené v Klubu přírodovědeckém při Moravském museu v Brně Brno
 • Přehled československé zemědělské a lesnické literatury Praha
 • Přehled československé zemědělské literatury Praha
 • Přehled literatury - meliorace, ochrana a využití ZPF Praha
 • Přehled pedagogické literatury - novinky literatury Praha
 • Přehled zemědělské zahraniční literatury Praha
 • Preslia: věstník České botanické společnosti Praha
 • Přílohy a materiály zpráv ČSBS při ČSAV Praha
 • Príroda Turčiansky Svätý Martin
 • Příroda Kraslicka Praha
 • Příroda: měsíčník přírodovědecký s přílohou pro vyučování přírodovědné. (Dříve jako: Příroda a škola) Brno
 • Příroda: sborník prací z ochrany přírody Praha
 • Přírodní vědy ve škole Praha
 • Přírodovědecký časopis jihočeský. (Dále jako: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy) České Budějovice
 • Přírodovědecký sborník Praha
 • Přírodovědecký sborník Ostrava
 • Přírodovědecký sborník Ostravského kraje Ostrava
 • Přírodovědné práce ústavů Československé akademie věd v Brně Praha
 • Přírodovědné práce ústavů Československé akademie věd v Brně Praha
 • Přírodovědné studie Muzea Prostějovska Prostějov
 • Přírodovědný časopis jihočeský. (Dále jako: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích) České Budějovice
 • Přírodovědný časopis slezský. (Dříve jako: Přírodovědecký sborník Ostravského kraje) Třebíč
 • Prírodovedný sborník Slovenského múzea Bratislava
 • Přírůstky zemské a universitní knihovny v Brně Brno
 • Problémy biológie krajiny Bratislava
 • PT - PP / IBP Report
 • Publications de la Faculté des sciences de l'Université Charles = Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou Karlovy university Praha
 • Publications de la Faculté des sciences de l'Université Masaryk = Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university Brno
 • Quaestiones geobiologicae (viz. Problémy biológie krajiny) Bratislava
 • Quinquennial Report Průhonice
 • RegioM: zpravodaj Regionálního muzea v Mikulově Mikulov
 • Report - PT - PP / IPB
 • Reussia Revúca
 • Ročenka Československé Akademie Zemědělské Praha
 • Roezliana: zpravodaj pěstitelů orchidejí Brno
 • Rostlinolékař: časopis specializovaný na ochranu rostlin Praha
 • Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd Praha
 • Rozpravy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Řada přírodních věd České Budějovice
 • Rybářství. (Dříve jako: Československé rybářství) Praha
 • Sborník agronomické fakulty v Českých Budějovicích. Fytotechnická řada Praha
 • Sborník biologických a geologických věd pedagogických fakult Praha
 • Sborník Chebského muzea Cheb
 • Sborník České akademie zemědělské Praha
 • Sborník České společnosti zeměpisné Praha
 • Sborník České společnosti zeměvědné Praha
 • Sborník Československé akademie zemědělských věd. Lesnictví Praha
 • Sborník Československé akademie zemědělských věd. Rostlinná výroba Praha
 • Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. (Dále jako: Přírodovědecký časopis jihočeský) České Budějovice
 • Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně Brno
 • Sborník Klubu přírodovědeckého v Praze Praha
 • Sborník Krajského múzea v Trnave Trnava
 • Sborník Krajského vlastivědného musea v Olomouci (SLUKO). Oddíl A, Přírodní vědy Olomouc
 • Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycany Rokycany
 • Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy Praha
 • Sborník oblastního muzea v Mostě. Řada přírodovědná Most
 • Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové Praha
 • Sborník Pedagogické fakulty v Plzni Praha
 • Sborník pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. Řada přírodovědná Praha
 • Sborník Pedagogického institutu v Plzni Praha
 • Sborník Pedagogického institutu v Praze. Přírodní vědy Praha
 • Sborník Pedagogického inštitútu v Košiciach. Prírodné vedy Košice
 • Sborník Pedagogického inštitútu v Martine Bratislava
 • Sborník Pedagogickej fakulty v Nitre Bratislava
 • Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Brno
 • Sborník prací Pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci. Biologie Praha
 • Sborník prací Pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci. Teorie a praxe ZDŠ Praha
 • Sborník prací Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Brně Brno
 • Sborník prací Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Teorie a praxe výchovy mládeže. (Dříve jako: Sborník prací Pedagogické fakulty University Palackého., Teorie a praxe základní devítileté školy) Olomouc
 • Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Biologie, ekologie Ostrava
 • Sborník prací Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Biologie Praha
 • Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě Moravská Ostrava
 • Sborník Přírodovědeckého klubu při Západomoravském muzeu v Třebíči Třebíč
 • Sborník Přírodovědeckého klubu v Jihlavě Jihlava
 • Sborník Přírodovědeckého klubu v Třebíči Třebíč
 • Sborník přírodovědecký Praha
 • Sborník Přírodovědného klubu v Uherském hradišti Uherské Hradiště
 • Sborník prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného muzea v Bratislave Bratislava
 • Sborník pro ochranu a tvorbu přírodního prostředí Praha
 • Sborník Provozně ekonomické fakulty v Českých Budějovicích. Fytotechnická řada Praha
 • Sborník Severočeského musea.Přírodní vědy Liberec
 • Sborník SLUKO Olomouc
 • Sborník Svazu moravských zahrádkářů a přátel přírody v Brně Brno
 • Sborník Ústavu pro výzkum výživy lidu v Praze Praha
 • Sborník vědeckých prací Výzkumné stanice pícninářské v Troubsku u Brna Brno
 • Sborník Vlastivědného muzea v Prostějově. Oddíl přírodovědný Prostějov
 • Sborník vlastivědných prací z Podblanicka Benešov
 • Sborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Séria A, Prírodné vedy. (Dále jako: Sborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Séria A. Geologické vedy) Košice
 • Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Přírodní vědy Praha
 • Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně Brno
 • Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně. Řada A Brno
 • Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně. Řada C Brno
 • Sborník výzkumných ústavů zemědělských RČS Praha
 • Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda Plzeň
 • Sborník Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Řada fytotechnická České Budějovice
 • Scientia Agriculturae Bohemica Praha
 • Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biology Brno
 • Scripta: a collection of original articles from the Faculty of Science, Masaryk University, Brno. (Dříve jako: Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis. Biologia) Brno
 • Severočeskou přírodou Litoměřice
 • Silva Gabreta: sborník vědeckých prací ze Šumavy Vimperk
 • Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag (viz. Zprávy o zasedání královské české společnosti nauk v Praze) Praha
 • Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Mathematisch - naturwissenschaftliche Classe Praha
 • Sklípkani Plzeň
 • Souhrn vědeckotechnických poznatků z oblasti zúrodňování zemědělských půd Praha
 • Sovětská věda. Biologie Praha
 • Sovětské lesnictví: časopis Československé akademie zemědělských věd Praha
 • Sovětské zemědělství Praha
 • Spisy prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Ostrava
 • Spisy Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Řada K, L, M Brno
 • Spisy Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Řada L Brno
 • Spisy Přírodovědecké fakulty University J.E. Purkyně v Brně. Řada K Brno
 • Spisy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Praha
 • Spravodaj ochrany prírody okresu Nitra a Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie (viz. Rosalia: spravodaj ochrany prírody okresu Nitra a Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie) Nitra
 • Spravodajca o chránených územiach Slovenska Bratislava
 • STIPA: vlastivědné sešity. Řada ochrany přírody Ústí nad Labem
 • Studia botanica Čechoslovana Pragae
 • Studia entomologica forestalia Praha
 • Studia Geographica Brno
 • Studie ČSAV Praha
 • Šumava Praha
 • Šumava plus: informační občasník pro obyvatele a návštěvníky Šumavy Vimperk
 • TANAP: sborník prác o Tatranskom národnom parku (viz. Sborník prác o Tatranskom národnom parku) Martin
 • Thaiszia Košice
 • Thayensia: sborník původních vědeckých prací z Podyjí Znojmo
 • Tis: členský zpravodaj Svazu pro ochranu přírody a krajiny Praha
 • Trifid Praha
 • Universitas: revue Masarykovy univerzity v Brně Brno
 • Valašsko:vlastivědná revue Vsetín
 • Věda a život Praha
 • Věda přírodní: měsíčník pro šíření a pěstování věd přírodních Praha
 • Vědecké práce ovocnářské Praha
 • Vedecké práce Výskumného ústavu lúk a pasienkov v Banskej Bystrici Bratislava
 • Vědecké práce Výzkumného ústavu pro zúrodnění zemědělských půd Praha
 • Vědecké práce Výzkumného ústavu zelinářského v Olomouci Praha
 • Vědecké práce Výzkumného ústavu zemědělsko-lesnických meliorací ČSAZV Praha
 • Vědecký svět: věstník o vědě v Československu i v cizině Praha
 • Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn Brünn
 • Verhandlungen des Vereins für Natur- nud Heilkunde zu Presburg Presburg
 • Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Presburg Presburg
 • Veronica Brno
 • Vertebratologické zprávy Brno
 • Vesmír Praha
 • Věstník České akademie věd a umění Praha
 • Věstník Československé Akademie Zemědělské Praha
 • Věstník Československé akademie zemědělských věd Praha
 • Věstník Československé Společnosti zoologické. (Dále jako: Acta Societatis zoologicae Bohemoslovacae) Praha
 • Věstník československých botaniků v Praze Praha
 • Věstník českých profesorů Praha
 • Věstník fytopathologické komise Svazu pro zemědělské a zemědělsko-průmyslové výzkumnictví v Praze (viz. Ochrana rostlin) Praha
 • Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově Prostějov
 • Věstník Královské České Společnosti nauk. Třída matematicko-přírodovědecká Praha
 • Vestník Lekársko - prírodovedeckého spolku v Bratislave Bratislava
 • Věstník Matice opavské Opava
 • Věstník sjezdu českých přírodozpytců a lékařů Praha
 • Věstník Společnosti Moravského hygienického musea (viz. Hygiena) Brno
 • Věstník Ústředí zemědělského a potravinářského výzkumu Praha
 • Vlastivěda župy olomoucké Kroměříž
 • Vlastivědná knihovna moravská Brno
 • Vlastivědné listy Moravská Třebová
 • Vlastivědný sborník Litoměřicko Litoměřice
 • Vlastivědný sborník Moravský Brno
 • Vlastivědný sborník Podbrdska Příbram
 • Vlastivědný sborník Podřipsko Roudnice nad Labem
 • Vlastivědný sborník pro mládež župy olomoucké Olomouc
 • Vlastivědný sborník střední a severní Moravy Kroměříž
 • Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních Jihlava
 • Vodní hospodářství Praha
 • Výběr novinek - kultura Brno
 • Výběr novinek. Ser. A - přírodní vědy, zemědělství Praha
 • Výběr novinek. Ser. F - pedagogika, psychologie Praha
 • Východočeský botanický zpravodaj Pardubice
 • Východočeský sborník přírodovědný: práce a studie Pardubice
 • Výchova k péči o životní prostředí Praha
 • Výroční zpráva Klubu přírodovědeckého v Praze Praha
 • Výroční zpráva Komise pro přírodovědecké prozkoumání Moravy Brno
 • Výroční zpráva královské české společnosti nauk Praha
 • Výroční zpráva Moravské Přírodovědecké společnosti Brno
 • Výroční zpráva [VÚLHM] Jílovište - Strnady
 • Vysoká škola Praha
 • Výzkumný ústav zelinářský - bulletin Olomouc
 • Za socialistické zemědělství Praha
 • Zahradnické listy Praha
 • Zborník Oravského múzea Dolní Kubín
 • Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Bratislava
 • Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove. Prírodné vedy Bratislava
 • Zborník prác o Tatranskom národnom parku Martin
 • Zborník slovenského národného múzea. Prírodné vedy Bratislava
 • Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums Brünn
 • Zemědělství v zahraničí Praha
 • Zemepisný sborník Bratislava
 • Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea Prachatice
 • Zoologické a entomologické listy: časopis pro praktickou zoologii a entomologii v ČSR [Praha]
 • Zoologické listy: časopis pro praktickou zoologii v ČSR Praha
 • Zpravodaj (Muzeum Prostějovska) Prostějov Prostějov
 • Zpravodaj CHKO Bílé Karpaty Luhačovice
 • Zpravodaj CHKO Šumava Plzeň
 • Zpravodaj Český kras Beroun
 • Zpravodaj jihočeských botaniků České Budějovice
 • Zpravodaj ochrany lesa Jíloviště-Strnady
 • Zpravodaj ochrany přírody odboru kultury ONV Litoměřice Litoměřice
 • Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-západ Praha
 • Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně Vsetín
 • Zpravodaj OV Českého svazu ochránců přírody Šumperk Šumperk
 • Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody Praha
 • Zpravodaj projektu Beskydy Brno
 • Zpravodaj Sdružení vodohospodářů České republiky: časopis pro řešení ochrany životního prostředí Praha
 • Zpravodaj Státní ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Jablonec nad Jizerou
 • Zpravodaj Středočeské pobočky Československé botanické společnosti při ČSAV Praha
 • Zpravodaj Západočeské pobočky Československé botanické společnosti Plzeň
 • Zpráva o celostátním sjezdu pivovarsko - sladařském Praha
 • Zpráva o činnosti Moravského zemského výzkumného ústavu zemědělského v Brně Brno
 • Zpráva o projektu Kameničky Brno
 • Zprávy Botanické zahrady ČSAV Průhonice Průhonice
 • Zprávy Botanické zahrady v Plzni Plzeň
 • Zprávy Československé botanické společnosti při ČSAV Praha
 • Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV Praha
 • Zprávy dendrologické sekce ČSBS Praha Praha
 • Zprávy Geografického ústavu ČSAV Opava
 • Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci Olomouc
 • Zprávy lesnického výzkumu Praha
 • Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS Vsetín
 • Zprávy MOS. (Dále jako: Zprávy Moravského ornitologického sdružení) Přerov
 • Zprávy muzeí Západočeského kraje. Příroda Plzeň
 • Zprávy o zasedání královské české společnosti nauk v Praze Praha
 • Zprávy Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově Zlín
 • Zprávy Oblastního vlastivědného muzea v Teplicích Teplice
 • Zprávy Okresního vlastivědného muzea v Mikulově Mikulov
 • Zprávy památkové péče Praha
 • Zprávy ÚSEB ČSAV Brno Brno
 • Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci Olomouc
 • Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci Olomouc
 • Zprávy výzkumných ústavů zemědělských RČS Praha
 • Zprávy [Arboretum Nový Dvůr u Opavy] Nový Dvůr u Opavy
 • Zprávy. Studie Oblastního vlastivědného muzea v Teplicích Teplice
 • Železné hory: sborník prací Nasavrky
 • Železné hory: tematický sborník Chrudim
 • Živa Praha