Specializační moduly

Moduly představují ucelené bloky předmětů konkrétního odborného zaměření v rámci studijního oboru Systematická biologie a ekologie. Jejich vymezení doplňuje studijní plány tohoto oboru v zaměření Botanika a Zoologie, publikované ve studijním katalogu (resp. Informačním systému MU). Zatímco tyto studijní plány představují kompaktní celky, vymezující pravidla pro průchod studiem a obsahující kompletní přehled povinných, povinně volitelných, doporučených i dalších volitelných předmětů (bez ohledu na speciální odbornou profilaci), rozdělení do dílčích modulů slouží jako vodítko pro průchod bakalářským a zejména magisterským studiem s ohledem na konkrétní diplomní zaměření.

Fotogalerie

Předměty