Závěrečné práce

Bakalářské, diplomové, rigorózní a doktorské práce

Obhajoby 2020

Bakalářské práce z Biologie se zaměřením na vzdělávání
Diplomové práce z učitelství biologie pro SŠ Bakalářské práce z botaniky
Diplomové práce z botaniky
Diplomové práce z zoologie

Státní závěrečné zkoušky 2020


Biologie se zaměřením na vzdělávání
Učitelství biologie pro střední školy
Bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie
Ekologická a evoluční biologie - Botanika
Ekologická a evoluční biologie - Zoologie

Obhájené práce najdete zde

Vypsaná témata

Formuláře a pokyny

Pokyny pro vedoucí a oponenty
Podmínky externího vedení prací na ÚBZ

Formuláře zadání bakalářských a diplomových prací v programu Ekologická a evoluční biologie (odevzdat 3x): BP Biologie se zaměřením na vzdělávání, BP Evoluční a ekologická biologie, DP Botanika, DP Zoologie, DP Ochrana přírody, DP Učitelství biologie
Požadavky a doporučení pro: bakalářské práce z Evoluční a ekologické biologie, bakalářské práce z učitelské biologie, diplomové práce z botaniky, zoologie a ochrany přírody, diplomové práce z učitelské biologie, rigorózní řízení v oboru Botanika, rigorózní řízení v oboru Zoologie

Další informace

Pro všechny studenty Ph.D. je zde motivační video
Pravidla pro psaní rukopisů