Skleníky a kultivační boxy

Skleník s řízeným klimatem

Využití: pěstování rostlin za standardizovaných podmínek, které vyloučí maximum okolních faktorů s nežádoucím vlivem (např. pěstování rostlin k sledování změny velikosti genomu po ozáření gama zářením).
Kontakt: Pavel Veselý

Klimaboxy a kultivační místnosti
s osvětlením

Kontakt: Pavel Veselý

Experimentální zahrada

Využití: V menších sklenících probíhají experimenty ve více variantách (vliv vlhkosti a koncentrace CO2 na velikost průduchů a velikost genomu u rostlin, simulující klima v různých geologických dobách atp.)
V experimentální zahradě se nachází sbírka evropských druhů pcháčů (Cirsium spp.), evropských bahniček (Eleocharis spp.) a geofytů.
Kontakt: Pavel Veselý