Science in zoologist and botanist eyes

Prezentace výzkumu na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity

Výstava představuje aktuální témata výzkumu i metody, které naši vědci používají. Zabýváme se například prevencí sucha v krajině, péčí o ohrožená stanoviště nebo zachováním druhové rozmanitosti. Zkoumáme hlavně středoevropskou přírodu, ale naše týmy se podílejí na výzkumu v různých částech světa – od tropických biomů v rovníkové Africe či Indonésii po chladné kraje Skandinávie, Sibiře či Antarktidy.


Věda očima zoologů a botaniků

<br>Věda očima zoologů a botaniků


Evoluce holokinetických chromozomů

<br>Evoluce holokinetických chromozomů

Co nám prozradí velikost rostlinných genomů a poměr AT/GC v DNA

Co nám prozradí velikost rostlinných genomů a poměr AT/GC v DNA


Hybridizace rostlinných druhů v přírodě

<br>Hybridizace rostlinných druhů v přírodě

Ekosystémy Sibiře jako analogie evropské přírody v době ledové

Ekosystémy Sibiře jako analogie evropské přírody v době ledové


Syntézy diverzity evropské vegetace

<br>Syntézy diverzity evropské vegetaceBiodiverzita měst

<br><br>Biodiverzita měst


PLADIAS.cz: Databáze české flóry a vegetace

<br>PLADIAS.cz: Databáze české flóry a vegetaceUtopeni v kráse rašelinišť

<br><br>Utopeni v kráse rašelinišť


Historie vývoje živé přírody – zpět v čase až do doby ledové

<br>Historie vývoje živé přírody – zpět v čase až do doby ledové


Hydrobiologický výzkum lučních pramenišť

<br>Hydrobiologický výzkum lučních pramenišť

Sucho – fenomén formující společenstva vodních bezobratlých

Sucho – fenomén formující společenstva vodních bezobratlých


Přeshraniční výzkum biodiverzity Šumavy

<br>Přeshraniční výzkum biodiverzity Šumavy

Evoluční historie drobných zemních savců u nás i v Africe

Evoluční historie drobných zemních savců u nás i v Africe


Netopýři lezou, i když spí, aneb jak nejlépe přežít zimu

<br>Netopýři lezou, i když spí, aneb jak nejlépe přežít zimu


Fascinováni rozmanitým světem pavouků

<br>Fascinováni rozmanitým světem pavouků


Bezobratlí v půdě a mrtvém dřevě

<br>Bezobratlí v půdě a mrtvém dřevě

Systematika a biodiverzita polokřídlého a dvoukřídlého hmyzu

Systematika a biodiverzita polokřídlého a dvoukřídlého hmyzuParaziti sladkovodních ryb

<br><br>Paraziti sladkovodních ryb


Volně žijící a amfizoické améby

<br>Volně žijící a amfizoické améby


Výzkum parazitů: interakce parazit-hostitel

<br>Výzkum parazitů: interakce parazit-hostitel


Sebemediakce primátů a přírodní antiparazitika

<br>Sebemediakce primátů a přírodní antiparazitika