Publikace

2023 | 2022 | 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005

Systematika rostlin | Výzkum vegetace | Ekologie rašelinišť | Výzkum bezobratlých
Parazitologie | Hydrobiologie | Výzkum obratlovců | Kryptogamologie

2022

 • Abraham V., Kuneš P., Vild O., Jamrichová E., Plesková Z., Werchan B., Svitavská-Svobodová H. & Roleček J. (2022): Spatial scaling of pollen-plant diversity relationship in landscapes with contrasting diversity patterns. Scientific Reports 12: 17937. - https://doi.org/10.1038/s41598-022-22353-3
 • Anettová L., Izquierdo-Rodriguez E., Foronda P., Baláž V., Novotný L. & Modrý D. (2022): Endemic lizard Gallotia galloti is a paratenic host of invasive Angiostrongylus cantonensis in Tenerife, Spain. Parasitology 149: 934-939. - https://doi.org/10.1017/S0031182022000336
 • Axmanová I., Robovský J. & Chytrý M. (2022): Zamrzlé safari. Vesmír 101: 170-175.
 • Balážová A., Földvári G., Bilbija B., Nosková E. & Široký P. (2022): High Prevalence and Low Diversity of Rickettsia in Dermacentor reticulatus Ticks, Central Europe. Emerging Infectious Diseases 28: 893-895. - http://dx.doi.org/10.3201/eid2804.211267
 • Baškiera S. & Gvoždík L. (2022): Individual Variation in Thermal Reaction Norms Reveals Metabolic-Behavioral Relationships in an Ectotherm. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 850941. - https://doi.org/10.3389/fevo.2022.850941
 • B-Béres V., Kókai Z., Várbíró G., Mustazhapova G., Csabai Z., Pernecker B., Borics G., Bácsi I. & Boda P. (2022): Flow Intermittence Drives the Benthic Algal Composition, Biodiversity and Diatom-Based Quality of Small Hilly Streams in the Pannonian Ecoregion, Hungary. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 834548. - https://doi.org/10.3389/fevo.2022.834548
 • Bellanger J.-M., Moreau P.-A., Dima B., Albert L., Krisai-Greilhuber I., Campo E., Sleiman S., Dvořák D., Zehnálek P. & Holec J. (2022): Hygrophorus roseodiscoideus Bon & Chevassut: Epitypification and Updated Biogeography of a Poorly Known But Widespread Thermophilous Species. Cryptogamie, Mycologie 43: 81-90. - https://doi.org/10.5252/cryptogamie-mycologie2022v43a4
 • Benovics M., Mikulíček P., Žákovicová Z., Papežík P. & Pantoja C. (2022): Hidden in plain sight: novel molecular data reveal unexpected genetic diversity among paramphistome parasites (Digenea: Paramphistomoidea) of European water frogs. Parasitology 149: 1425-1438. - https://doi.org/10.1017/S003118202200083X
 • Benovics M., Reslová N., Škorpíková L., Seidlová L. & Mikulka O. (2022): Helminth fauna of the Eurasian beaver in the Czech Republic with remarks on the genetic diversity of specialist Stichorchis subtriquetrus (Digenea: Cladorchiidae). Parasitology Research 121: 633-644. - https://doi.org/10.1007/s00436-021-07379-2
 • Beydizada N., Řezáč M. & Pekár S. (2022): Use of conditional prey attack strategies in two generalist ground spider species. Ethology 128: 351-357. - https://doi.org/10.1111/eth.13268
 • Bezerra-Santos M., Mendoza-Roldan J., Lia R., Annoscia G., Schuster R., Varcasia A., Sgroi G., Modrý D. & Otranto D. (2022): Description of Joyeuxiella pasqualei (Cestoda: Dipylidiidae) from an Italian domestic dog, with a call for further research on its first intermediate host. Parasitology 149: 1769-1774. - https://doi.org/10.1017/S0031182022001342
 • Bíl M. & Bartonička T. (2022): Zvířata na silnicích. Brno : Masarykova univerzita : Centrum dopravního výzkumu v.v.i. 209 s. ISBN 978-80-210-9933-3.
 • Blažek R., Polačik M. & Reichard M. (2022): Group intrusions by a brood parasitic fish are not cooperative. Behavioral Ecology 33: 178-183. - https://doi.org/10.1093/beheco/arab123
 • Boeuf R., Hardion L., Šmarda P., Lazare J.-J., Thébaud G., Gregor T., Portal R., Höcker R., Mazas S.R., Besnard  G. & Holveck P. (2022): Des Carpates aux Pyrénées, centrées sur l' lsace et les Vosges, analyses génétiques de quelques fétuques à feuilles fines (Festuca sect Festuca) estiméed'intérêt régional à  européen : considérations taxinomiques et syntaxinomiues. Botanique  8: 37-133.
 • Bogusch P., Amirmohammedi F., Benda D., Roller L., Sakaki S. & Petr L. (2022): Difference in pollen specialisation in spring bees Andrena vaga (Andrenidae) and Colletes cunicularius (Colletidae) during their nesting season. Arthropod-Plant Interactions 46: 459-467. - https://doi.org/10.1007/s11829-022-09910-3
 • Bryja J., Meheretu A., Boratyński Z., Zeynu A., Denys C., Mulualem G., Welegerima K., Bryjová A., Kasso M., Kostin D.S., Martynov A.A. & Lavrenchenko L.A. (2022): Rodents of the Afar Triangle (Ethiopia): geographical isolation causes high level of endemism. Biodiversity and Conservation 31: 629-650. - https://doi.org/10.1007/s10531-022-02354-4
 • Bureš P. (2022): Biosystematika rostlin (1999-2022). In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 223-236.
 • Bureš P. (2022): Botanická knihovna - největší dílčí knihovna na fakultě. In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 248-251.
 • Bureš P. (2022): Botanické pracoviště po druhé světové válce a v éře socialismu (1945-1989). In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 164-193.
 • Bureš P. (2022): Studenti a jejich absolventské práce z botaniky v uplynulých sto letech. In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 255-261.
 • Bureš P. (2022): Založení botanického ústavu, budování výuky, herbářů, zahrady a knihovny (1921-1945). In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 145-163.
 • Bureš P. & Chytrý M. (2022): Obnova botanické výuky a výzkumu po roce 1989 a spojení s Katedrou zoologie a ekologie (1990-2005). In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 194-209.
 • Bürger J., Küzmič F., Šilc U., Jansen F., Bergmeier E., Chytrý M., Cirujeda A., Fogliatto S., Fried G., Dostatny D.F., Gerowitt B., Glemnitz M., González-Andújar J.L., Plaza E.H., Izquierdo J., Kolářová M., Lososová Z., Metcalfe H., Ņečajeva J., Petit S., Pinke G., Rašomavičius V., von Redwitz C., Schumacher M., Ulber L. & Vidotto F. (2022): Two sides of one medal: Arable weed vegetation of Europe in phytosociological data compared to agronomical weed surveys. Applied Vegetation Science 25: e12460. - https://doi.org/10.1111/avsc.12460
 • Calvia G., Bonari G., Angiolini C., Farris E., Fenu G. & Bacchetta G. (2022): Classification of the Sardinian pine woodlands. Mediterranean Botany 43: e72699. - http://dx.doi.org/10.5209/mbot.72699
 • Cardoso P. & Pekár S. (2022): arakno - An R package for effective spider nomenclature, distribution and trait data retrieval from online resources. Journal of Arachnology 50: 30-32. - https://doi.org/10.1636/JoA-S-21-024
 • Conti L., Méndez-Castro F.E., Chytrý M., Götzenberger L., Hájek M., Horsák M., Jiménez-Alfaro B., Klimešová J., Zelený D. & Ottaviani G. (2022): Insularity promotes plant persistence strategies in edaphic island systems. Global Ecology and Biogeography 31: 753-764. - https://doi.org/10.1111/geb.13465
 • Coufal R. (2022): Suchozemští plži přírodní rezervace Plané loučky a přírodních památek Častava, Hvězda a Kurfürstovo rameno v CHKO Litovelské Pomoraví. Malacologica Bohemoslovaca 21: 132-146. - https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-132
 • Coufal R. & Horsák M. (2022): Měkkýši přírodních památek Kalábová a Kalábová 2 v CHKO Bílé Karpaty. Malacologica Bohemoslovaca 21: 1-8. - http://dx.doi.org/10.5817/MaB2022-21-1
 • Cuypers L.N., Sabuni C., Šumbera R., Aghová T., Lišková E., Leirs H., Baird S.J.E., de Bellocq J.G. & Bryja J. (2022): Biogeographical Importance of the Livingstone Mountains in Southern Tanzania: Comparative Genetic Structure of Small Non-volant Mammals. Frontiers in Ecology and Evolution 9: 742851. - https://doi.org/10.3389/fevo.2021.742851
 • Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Adamcová T., Szabóová D., Škodová J. & Horsák M. (2022): Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2021. Malacologica Bohemoslovaca 21: 49-62. - https://doi.org/10.5817/MaB2022-21-49
 • Červená B., Anettová L., Nosková E., Pafčo B., Pšenková I., Javorská K., Příhodová P., Ježková J., Václavek P., Malát K. & Modrý D. (2022): The winner takes it all: dominance of Calicophoron daubneyi (Digenea: Paramphistomidae) among flukes in Central European beef cattle. Parasitology 149: 612-621. - https://doi.org/10.1017/S0031182021002158
 • Daněk O., Hrazdilová K., Kozderková D., Jirků D. & Modrý D. (2022): The distribution of Dermacentor reticulatus in the Czech Republic re-assessed: citizen science approach to understanding the current distribution of the Babesia canis vector. Parasites & Vectors 15: 132. - https://doi.org/10.1186/s13071-022-05242-6
 • Daněk P., Šamonil P. & Hort L. (2022): Forest floor alteration by canopy trees and soil wetness drive regeneration of a spruce-beech forest. Forest Ecology and Management 504: 119802. - https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119802
 • Danihelka J. (2022): Hlaváček letní, rostlina roku 2022, a jeho příbuzní. Živa 3: 119-122. - https://ziva.avcr.cz
 • Danihelka J. (2022): Ústavní herbář - herbář Masarykovy univerzity - stoletá sbírka v novém tisíciletí. In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 252-254.
 • Danihelka J., Chytrý K., Harásek M., Hubatka P., Klinkovská K., Kratoš F., Kučerová A., Slachová K., Szokala D., Prokešová H., Šmerdová E., Večeřa M. & Chytrý M. (2022): Halophytic flora and vegetation in southern Moravia and northern Lower Austria: past and present. Preslia 94: 13-110. - https://doi.org/10.23855/preslia.2022.013
 • Davranoglou L.-R., Baňař P., Malenovský I. & Kment P. (2022): A new species of Collartida Villiers from the Solomon Islands (Hemiptera: Reduviidae). Austral Entomology 61: 448-461. - https://doi.org/10.1111/aen.12621
 • Davranoglou L.-R., Malenovský I., Soh Z.W.W., Schlepütz C.M. & Wilson M.R. (2022): Redescription of the Planthopper Bursinia genei (Dufour, 1849), with a New Record from Greece (Hemiptera: Fulgoromorpha: Dictyopharidae). Zoological Studies 61: 51. - http://dx.doi.org/10.6620/ZS.2022.61-51
 • De Donnová S., Petruželová J., Kintrová K., Šorfová V., Polášková V., Straka M., Vrba J. & Bojková J. (2022): Rapid macroinvertebrate colonisation in restored channelised streams contiguous with natural stream reaches. Hydrobiologia 849: 4135-4152. - https://doi.org/10.1007/s10750-022-04928-3
 • De los Santos G., Ortiz D. & Sanchez-Ruiz A. (2022): Ummidia insularis new species, first record of the family Halonoproctidae (Araneae: Mygalomorphae) for Hispaniola. Zootaxa 5092: 442-452. - https://doi.org/10.11646/zootaxa.5092.4.3
 • Decru E., Vranken N., Maetens H., De Vry A.M., Kayenbergh A., Snoeks J. & Van Steenberge M. (2022): DNA barcoding the Lake Edward basin: high taxonomic coverage of a tropical freshwater ichthyofauna. Hydrobiologia 849: 1743-1762. - https://doi.org/10.1007/s10750-022-04812-0
 • Del Guacchio E., Bureš P., Iamonico D., Carucci F., De Luca D., Zedek F. & Caputo P. (2022): Towards a monophyletic classification of Cardueae: restoration of the genus Lophiolepis (= Cirsium p.p.) and new circumscription of Epitrachys. Plant Biosystems 156: 1269-1290. - https://doi.org/10.1080/11263504.2022.2131924
 • Devánová A., Sychra J., Bojková J. & Horsák M. (2022): Adult Triops cancriformis(Pancrustacea: Notostraca) mediates the hatching rate of its resting eggs. Hydrobiologia 849: 1923-1929. - https://doi.org/10.1007/s10750-022-04841-9
 • Divíšek J., Večeřa M., Welk E., Danihelka J., Chytrý K., Douda J. & Chytrý M. (2022): Origin of the central European steppe flora: insights from palaeodistribution modelling and migration simulations. Ecography 2022: e06293. - https://doi.org/10.1111/ecog.06293
 • Doležal J., Altman J., Jandová V., Chytrý M., Conti L., Méndez-Castro F.E., Klimešová J., Zelený D. & Ottaviani G. (2022): Climate warming and extended droughts drive establishment and growth dynamics in temperate grassland plants. Agricultural and Forest Meteorology 313: 108762. - https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108762
 • Domínguez-Castanedo O., Valdez-Carbajal S., Muñoz-Campos T.M., Huber J.H. & Reichard M. (2022): Protogynous functional hermaphroditism in the North American annual killifish, Millerichthys robustus. Scientific Reports 12: 9230. - https://doi.org/10.1038/s41598-022-12947-2
 • Dřevojan P., Blahut P., Homolová Z., Hradílek Z., Hrivnák R., Kučera J., Mikulášková E., Palice Z., Peterka T., Plaček J., Slezák M., Štechová T. & Vicherová E. (2022): Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII. Bryonora 69: 46-54. - https://botanospol.cz/cs/node/6730
 • Dřevojan P. & Kubešová S. (2022): Znovu o pozoruhodné bryologické lokalitě Ondrášova skálav Moravskoslezských Beskydech. Acta Carpathica Occidentalis 13: 3-10.
 • Dřevojan P., Novák P., Doležal J., Hubatka P., Lustyk P. & Peterka T. (2022): Komentované fytocenologické snímky z České republiky 6. Zprávy České botanické společnosti 57: 21-39.
 • Dubyna D.V., Dziuba T.P., Iemelianova S.M., Protopopova V.V. & Shevera M.V. (2022): Alien Species in the Pioneer and Ruderal Vegetation of Ukraine. Diversity 14: 1085. - https://doi.org/10.3390/d14121085
 • Dvořák D. (2022): Geastrum britannicum - nový druh české mykobioty. Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii 151: 29-34
 • Dvořák D. (2022): Hygrocybe laeta (voskovka veselá). In: Kocián J. [ed.]: Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II. - Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 122-123.
 • Dvořák D., Mlčoch P. & Stużyński D. (2022): Ionomidotis irregularis (ušinka nepravidelná). In: Kocián J. [ed.]: Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II. - Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 123-125.
 • Dyková I., Palíková M. & Vetešník L. (2022): Intraerythrocytic Mycoplasma-like organism diagnosed ultrastructurally as an agent of anaemia in laboratory-reared cyprinid hybrids Diseases of aquatic organisms 152: 159-168. - https://doi.org/10.3354/dao03714
 • Dyková I., Žák J., Blažek R., Reichard M., Součková K. & Slabý O. (2022): Histology of major organ systems of Nothobranchius fishes: short-lived model species. Journal of Vertebrate Biology 71: 1-50. - https://doi.org/10.25225/jvb.21074
 • Elliott T.L., Zedek F., Barrett R.L., Bruhl J.J., Escudero M., Hroudová Z., Joly S., Larridon I., Luceño M., Márquez-Corro J.I., Martín-Bravo S., Muasya A.M., Šmarda P., Thomas W.W., Wilson K.L. & Bureš P. (2022): Chromosome size matters: genome evolution in the cyperid clade. Annals of Botany 130: 999-1014. - https://doi.org/10.1093/aob/mcac136
 • Ellis L., Afonina O., Czernyadjeva I., Alegro A., Šegota V., Boiko M., Zagorodniuk N., Burghardt M., Alataş M., Aslan G., Batan N., Dragićević S., Erata H., Kırmacı M., Özenoğlu H., Evangelista M., Valente E., Feletti T., Ezer T., Fedosov V., Fuertes E., Oliván G., Natcheva R., Gospodinov G., Hodgson A., Kiebacher T., Köckinger H., von Konrat M., Krajšek S., Cimerman Ž., Kučera J., Mikulášková E., Müller F., Muñoz J., Ochyra R., Peralta D., Philippe M., Porley R., Rawat K., Paul R., Ros R., Werner O., Schäfer-Verwimp A., Sérgio C., Shkurko A., Söderström L., de Souza A., Spitale D., Ştefănuţ S., Tabua M. & Winter G. (2022): New national and regional bryophyte records, 69. Journal of Bryology 44: 87-102. - https://doi.org/10.1080/03736687.2022.2061242
 • Ferenčík M., Svitok M., Mikoláš M., Hofmeister J., Linda Majdanová L., Vostarek O., Kozák D., Bače R., Begovič K., Běťák J., Čada V., Dušátko M., Dvořák D., Frankovič M., Gloor R., Janda P., Kameniar O., Kříž M., Kunca V., Markuljaková K., Ralhan D., Rodrigo R., Rydval M., Pavlin J., Pouska V., Synek M., Zemlerová V. & Svoboda M. (2022): Spatial and temporal extents of natural disturbances differentiate deadwood-inhabiting fungal communities in spruce primary forest ecosystems. Forest Ecology and Management 517: 120272. - https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120272
 • Franc V. & Hemala V. (2022): On the distribution and ecology of the false click beetle Nematodes filum (Fabricius, 1801) (Coleoptera: Eucnemidae) in Slovakia. North-Western Journal of Zoology 18: 87-90. - https://www.researchgate.net/publication/362680767
 • Gelnar M. (2022): Historie parazitologie na PřF MU. In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 312-331.
 • Geraerts M., Vangestel C., Artois T., Fernandes J.M.O., Jorissen M.W.P., Chocha Manda A., Danadu Mizani C., Smeets K., Snoeks J., Sonet G., Tingbao Y., Van Steenberge M., Vreven E., Lunkayilakio Wamuini S., Vanhove M.P.M. & Huyse T. (2022): Population genomics of introduced Nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) in the Democratic Republic of the Congo: Repeated introductions since colonial times with multiple sources. Molecular Ecology 31: 3304-3322. - https://doi.org/10.1111/mec.16479
 • Glaser M., Berg C., Buldrini F., Buholzer S., Bürger J., Chiarucci A., Chytrý M., Dřevojan P., Follak S., Küzmič F., Lososová Z., Meyer S., Moser D., Pyšek P., Richner N., Šilc U., Wietzke A., Dullinger S. & Essl F. (2022): AgriWeedClim database: A repository of vegetation plot data from Central European arable habitats over 100 years. Applied Vegetation Science 25: e12675. - https://doi.org/10.1111/avsc.12675
 • Graco-Roza C., Aarnio S., Abrego N., Acosta A.T.R., Alahuhta J., Altman J., Angiolini C., Aroviita J., Attorre F., Baastrup-Spohr L., Barrera-Alba J.J., Belmaker J., Biurrun I., Bonari G., Bruelheide H., Burrascano S., Carboni M., Cardoso P., Carvalho J.C., Castaldelli G., Christensen M., Correa G., Dembicz I., Dengler J., Dolezal J., Domingos P., Erös T., Ferreira C.E.L., Filibeck G., Floeter S.R., Friedlander A.M., Gammal J., Gavioli A., Gossner M.M., Granot I., Guarino R., Gustafsson C., Hayden B., He S., Heilmann-Clausen J., Heino J., Hunter J.T., Huszar V.L.M., Janišová M., Jyrkänkallio-Mikkola J., Kahilainen K.K., Kemppinen J., Kozub Ł., Kruk C., Kulbiki M., Kuzemko A., le Roux P.C, Lehikoinen A., de Lima D.T., Lopez-Urrutia A., Lukács B.A., Luoto M., Mammola S., Marinho M.M., Menezes L.S., Milardi M., Miranda M., Moser G.A.O., Mueller J., Niittynen P., Norkko A., Nowak A., Ometto J.P., Ovaskainen O., Overbeck G.E., Pacheco F.S., Pajunen V., Palpurina S., Picazo F., Prieto J.A.C., Rodil I.F., Sabatini F.M., Salingré S., De Sanctis M., Segura A.M., da Silva L.H.S., Stevanovic Z.D., Swacha G., Teittinen A., Tolonen K.T., Tsiripidis I., Virta L., Wang B., Wang J., Weisser W., Xu Y. & Soininen J. (2022): Distance decay 2.0 - A global synthesis of taxonomic and functional turnover in ecological communities. Global Ecology and Biogeography 31: 1399-1421. - https://doi.org/10.1111/geb.13513
 • Guo K., Pyšek P., Chytrý M., Divíšek J., Lososová Z., van Kleunen M., Pierce S. & Guo W.-Y. (2022): Ruderals naturalize, competitors invade: Varying roles of plant adaptive strategies along the invasion continuum. Functional Ecology 36: 2469-2479. - https://doi.org/10.1111/1365-2435.14145
 • Hájek M. (2022): Ekologie rašelinišť (2006-2022). In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 237-243.
 • Hájek M., Těšitel J., Tahvanainen T., Peterka T., Jiménez-Alfaro B., Jansen F., Pérez-Haase A., Garbolino E., Carbognani M., Kolari T.H.M., Hájková P., Jandt U., Aunina L., Pawlikowski P., Ivchenko T., Tomaselli M., Tichý L., Dítě D., Plesková Z. & Mikulášková E. (2022): Rising temperature modulates pH niches of fen species. Global Change Biology 28: 1023-1037. - https://doi.org/10.1111/gcb.15980
 • Hájková P., Horsáková V., Peterka T., Janeček Š., Galvánek D., Dítě D., Horník J., Horsák M. & Hájek M. (2022): Conservation and restoration of Central European fens by mowing: A consensus from 20 years of experimental work. Science of The Total Environment 846: 157293. - https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157293
 • Hájková P., Petr L., Horsák M., Jamrichová E. & Roleček J. (2022): Holocene history of the landscape at the biogeographical and cultural crossroads between Central and Eastern Europe (Western Podillia, Ukraine). Quaternary Science Reviews 288: 107610. - https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107610
 • Hájková P. & Široká A. (2022): Výskyt mechu Meesia uliginosa s. str. v glaciálním sedimentu na Českomoravské vrchovině. Bryonora 69: 1-6. - https://botanospol.cz/cs/node/6725
 • Haubrock P.J., Ahmed D.A., Cuthbert R.N., Stubbington R., Domisch S., Marquez J.R.G., Beidas A., Amatulli G., Kiesel J., Shen L.Q., Soto I., Angeler D.G., Bonada N., Cañedo-Argüelles M., Csabai Z., Datry T., de Eyto E., Dohet A., Drohan E., England J., Feio M.J., Forio M.A.E., Goethals P., Graf W., Heino J., Hudgins E.J., Jähnig S.C., Johnson R.K., Larrañaga A., Leitner P., L'Hoste L., Lizee M.H., Maire A., Rasmussen J.J., Schäfer R.B., Schmidt-Kloiber A., Vannevel R., Várbíró G., Wiberg-Larsen P. & Haase P. (2022): Invasion impacts and dynamics of a European-wide introduced species. Global Change Biology 28: 4620-4632. - https://doi.org/10.1111/gcb.16207
 • Heinken T., Diekmann M., Liira J., Orczewska A., Schmidt M., Brunet J., Chytrý M., Chabrerie O., Decocq G., De Frenne P., Dřevojan P., Dzwonko Z., Ewald J., Feilberg J., Graae B.J., Grytnes J.-A., Hermy M., Kriebitzsch W.-U., Laiviņš M., Lenoir J., Lindmo S., Marage D., Marozas V., Niemeyer T., Paal J., Pyšek P., Roosaluste E., Sádlo J., Schaminée J.H.J., Tyler T., Verheyen K., Wulf M. & Vanneste T. (2022): The European Forest Plant Species List (EuForPlant): Concept and applications. Journal of Vegetation Science 33: e13132. - https://doi.org/10.1111/jvs.13132
 • Helešic J., Kubíček F., Vaňhara J. & Špalek Tóthová A. (2022): Historie zoologie na PřF MU. In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 98-120.
 • Helešic J., Schenková J. & Zahrádková S. (2022): Historie zoologie - hydrobiologie na PřF MU. In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 294-309.
 • Horák K., Bobek L., Adámková M., Kauzál O., Kauzálová T., Manialeu J.P., Nguelefack T.B., Nana E.D., Jønsson K.A., Munclinger P., Hořák D., Sedláček O., Tomášek O. & Albrecht T. (2022): Feather growth and quality across passerines is explained by breeding rather than moulting latitude. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences. Royal Society 289: 20212404. - https://doi.org/10.1098/rspb.2021.2404
 • Horsák M. (2022): Historie zoologie - malakozoologie na PřF MU. In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 137-139.
 • Horsák M., Horsáková V., Divíšek J. & Nekola J.C. (2022): Ecological niche divergence between extant and glacial land snail populations explained. Scientific Reports 12: 806. - https://doi.org/10.1038/s41598-021-04645-2
 • Horsák M., Líznarová E., Coufal R., Nekola J.C. & Horsáková V. (2022): Unravelling morphological overlap of the rock-dwelling snails Pyramidula saxatilis (Hartmann, 1842) and P. pusilla (Vallot, 1801). Journal of Molluscan Studies 88: eyac027. - https://doi.org/10.1093/mollus/eyac027
 • Horsáková V., Líznarová E., Razkin O., Nekola J.C. & Horsák M. (2022): Deciphering "cryptic" nature of European rock-dwelling Pyramidula snails (Gastropoda: Stylommatophora). Contributions to Zoology 91: 233-260. - https://doi.org/10.1163/18759866-bja10032
 • Hrivniak Ľ., Sroka P., Godunko R.J., Manko P. & Bojková J. (2022): Diversification in Caucasian Epeorus (Caucasiron) mayflies (Ephemeroptera: Heptageniidae) follows topographic deformation along the Greater Caucasus range. Systematic Entomology 47: 603-617. - https://doi.org/10.1111/syen.12551
 • Hrouda P. (2022): Algologický a mykologický výzkum a výuka těchto oborů v současnosti. In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 244-247.
 • Hu Y., Šmarda P., Liu G., Wang B., Gao X. & Guo Q. (2022): High-Depth Transcriptome Reveals Differences in Natural Haploid Ginkgo biloba L. Due to the Effect of Reduced Gene Dosage. International Journal of Molecular Sciences 23: 8958. - https://doi.org/10.3390/ijms23168958
 • Hutňan Chattová B., Cahová T., Pinseel E., Kopalová K., Kohler T.J., Hrbáček F., Van de Vijver B. & Nývlt D. (2022): Diversity, ecology, and community structure of the terrestrial diatom flora from Ulu Peninsula (James Ross Island, NE Antarctic Peninsula). Polar Biology 45: 873-894. - https://doi.org/10.1007/s00300-022-03038-z
 • Hutňan Chattová B., Zotov A. & Parnikoza I. (2022): Moss inhabiting diatoms of Galindez Island, Argentine Islands (the maritime Antarctica) exhibit low diversity and pronounced differentiation Czech polar reports 12: 60-77. - https://doi.org/10.5817/CPR2022-1-5
 • Cheng X.-L., Padullés Cubino J., Balfour K., Zhu Z.-X. & Wang H.-F. (2022): Drivers of spontaneous and cultivated species diversity in the tropical city of Zhanjiang, China. Urban Forestry & Urban Greening 67: 127428. - https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127428
 • Chusova O.O., Shyriaieva D.V., Budzhak V.V., Chorney I.I., Dziuba T.P., Iemelianova S.M., Kucher O.O., Moysiyenko I.I., Tokariuk A.I., Vasheniak Iu.A., Vynokurov D.S., Boyko M.F., Khodosovtsev O.Ye. & Kuzemko A.A. (2022): Protected species in grassland habitats of Ukraine. Ukrainian botanical journal 79: 290-307. - https://doi.org/10.15407/ukrbotj79.05.290
 • Chytrý K., Prokešová H., Duchoň M., Grulich V., Chytrý M. & Divíšek J. (2022): Substrate associated biogeographical patterns in the north-western Pannonian forest-steppe. Preslia 94: 215-232. - https://doi.org/10.23855/preslia.2022.215
 • Chytrý K., Prokešová H., Duchoň M., Klinkovská K., Novák P., Chytrý M. & Divíšek J. (2022): Ecotones in Central European forest-steppe: Edge effect occurs on hard rocks but not on loess. Journal of Vegetation Science 33: e13149. - https://doi.org/10.1111/jvs.13149
 • Chytrý K., Willner W., Chytrý M., Divíšek J. & Dullinger S. (2022): Central European forest‒steppe: An ecosystem shaped by climate, topography and disturbances. Journal of Biogeography 49: 1006-1020. - https://doi.org/10.1111/jbi.14364
 • Chytrý M. (2022): Výzkum vegetace (1990-2022). In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 210-222.
 • Chytrý M. & Rotreklová O. (2022): Vít Grulich (1956-2022) - botanik, učitel, ochranář, cestovatel a popularizátor. Zprávy České botanické společnosti 57: 265-287. - https://botanospol.cz/cs/node/6843
 • Chytrý M. & Rotreklová O. (2022): Vít Grulich (1956-2022) - botanik, učitel, ochranář, cestovatel a popularizátor. Živa 6: CLIII-CLV - https://ziva.avcr.cz
 • Ilgová J., Vorel J., Roudnický P., Škorpíková L., Horn M. & Kašný M. (2022): Transcriptomic and proteomic profiling of peptidase expression in Fasciola hepatica eggs developing at host's body temperature. Scientific Reports 12: 10308. - https://doi.org/10.1038/s41598-022-14419-z
 • Jílek J., Golec M., Bednář P., Chytráček M., Vích D., Zavoral T., Mírová Z., Petr L., Kovárník J., Milo P. & Kučera L. (2022): The oldest millet herbal beer in the Europe? The ninth century BCE bronze luxury bucket from Kladina, Czech Republic. Archaeometry 64: 454-467. - https://doi.org/10.1111/arcm.12711
 • Jiroušek M., Peterka T., Chytrý M., Jiménez-Alfaro B., Kuznetsov O.L., Pérez-Haase A., Aunina L., Biurrun I., Dítě D., Goncharova N., Hájková P., Jansen F., Koroleva N.E., Lapshina E.D., Lavrinenko I.A., Lavrinenko O.V., Napreenko M.G., Pawlikowski P., Rašomavičius V., Rodwell J.S., Pedreira D.R., Balbuena E.S., Smagin V.A., Tahvanainen T., Biţă-Nicolae C., Felbaba-Klushyna L., Graf U., Ivchenko T.G., Jandt U., Jiroušková J., Košuthová A., Lenoir J., Onyshchenko V., Plášek V., Plesková Z., Shirokikh P.S., Šímová A., Šmerdová E., Tokarev P.N. & Hájek M. (2022): Classification of European bog vegetation of the Oxycocco-Sphagnetea class. Applied Vegetation Science 25: e12646. - https://doi.org/10.1111/avsc.12646
 • Jorge B.C.S., Fischer F.M., Debastiani V.J., Hoss D., Pillar V.D. & Winck B. (2022): Effects of defoliation frequencies on above- and belowground biodiversity and ecosystem processes in subtropical grasslands of southern Brazil. Pedobiologia 90: 150786. - https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2021.150786
 • Jorissen M., Vanhove M.P.M., Pariselle A., Snoeks J., Vreven E., Vetešníková Šimková A., Lunkayilakio S.W., Manda A.C., Kasembele G.K., Bukinga F.M., Artois T. & Huyse T. (2022): Molecular footprint of parasite co-introduction with Nile tilapia in the Congo Basin. Organisms Diversity & Evolution 22: 1003-1019. - https://doi.org/10.1007/s13127-022-00563-x
 • Jupke J.F., Birk S., Álvarez-Cabria M., Aroviita J., Barquín J., Belmar O., Bonada N., Cañedo-Argüelles M., Chiriac G., Mišíková Elexová E., Feld C.K., Ferreira M.T., Haase P., Huttunen K.-L., Lazaridou M., Lešťáková M., Miliša M., Muotka T., Paavola R., Panek P., Pařil P., Peeters E.T.H.M., Polášek M., Sandin L., Schmera D., Straka M., Usseglio-Polatera P. & Schäfer R.B. (2022): Evaluating the biological validity of European river typology systems with least disturbed benthic macroinvertebrate communities. Science of The Total Environment 842: 156689. - https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156689
 • Juránková J., Hofmannová L., Frgelecová L., Daněk O. & Modrý D. (2022): Baylisascaris transfuga (Ascaridoidea, Nematoda) from European brown bear (Ursus arctos) causing larva migrans in laboratory mice with clinical manifestation. Parasitology Research 121: 645-651. - https://doi.org/10.1007/s00436-021-07417-z
 • Juránková J., Šenkyříková Mitková B., Novotná M., Hofmannová L., Červená B., Bowman D.B. & Modrý D. (2022): Further data on the distribution of Dirofilaria spp. in the Czech Republic in dogs. Folia Parasitologica 69: 007. - https://doi.org/10.14411/fp.2022.007
 • Kahrić A., Kulijer D., Dedić N. & Šnjegota D. (2022): Chapter 9 - Degradation of ecosystems and loss of ecosystem services. In. Prata J.C., Ribeiro A.S., Rocha-Santos T. (eds.). One Health: Challenges for the 21st Century is a transdisciplinary approach to health, considering the interdependency of human, animal, and environmental health. Academic Press, 2022. Pp. 281-327. - https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822794-7.00008-3
 • Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J.Jr., Prančl J., Grulich V., Jelínek B., Úradníček L., Řepka R., Šmarda P., Vašut R.J. & Wild J. (2022): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 11. Preslia 94: 335-427. - https://doi.org/10.23855/preslia.2022.335
 • Kauzálová T., Tomášek O., Mulder E., Verhulst S. & Albrecht T. (2022): Telomere length is highly repeatable and shorter in individuals with more elaborate sexual ornamentation in a short-lived passerine. Molecular Ecology 31: 6172-6183. - https://doi.org/10.1111/mec.16397
 • Kavková R., Vondrák D., Hutňan Chattová B., Svecova E., Takac M., Golias V., Štorc R., Stanghellini C. & Kletetschka G. (2022): Suzdalevo Lake (Central Siberia, Russia)-A Tunguska Event-Related Impact Crater? Frontiers in Earth Science 10: 777631. - https://doi.org/10.3389/feart.2022.777631
 • Klímová Hřívová D., Petruželová J. & Kotasová Adámková M. (2022): Revitalizace lučního mokřadu a její vliv na vodní bezobratlé živočichy. Ochrana přírody 2: 29-33.
 • Kmentová N., Cruz-Laufer A.J., Pariselle A., Smeets K., Artois T. & Vanhove M.P.M. (2022): Dactylogyridae 2022: a meta-analysis of phylogenetic studies and generic diagnoses of parasitic flatworms using published genetic and morphological data. International Journal for Parasitology 52: 427-457. - https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2022.01.003
 • Kolářová I., Florent I. & Bardůnek Valigurová A. (2022): Parasitic Protists: Diversity of Adaptations to a Parasitic Lifestyle. Microorganisms 10: 1560 [Editorial Material]. - https://doi.org/10.3390/microorganisms10081560
 • Korenko S., Sýkora J., Kostro-Ambroziak A. & Pekár S. (2022): Two lines of defense in the pupas of ichneumonid wasp parasitoids associated with spider hosts. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 1061700. - https://doi.org/10.3389/fevo.2022.1061700
 • Kotasová Adámková M., Klímová Hřívová D., Líznarová E., Novák P., Petružela J., Petruželová J. & Vašíček M. (2022): Managementová opatření a hodnocení jejich dopadu na biodiverzitu lučního mokřadu. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 111 s.
 • Kotasová Adámková M., Líznarová E., Novák P., Petružela J., Petruželová J. & Vašíček M. (2022): Hodnocení biodiverzity mokřadních společenstev po realizaci alternativních managementových opatření na stanovištích lučních mokřadů. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 55 s.
 • Kotasová Adámková M., Tomášek O. & Albrecht T. (2022): An unexpected age-related pattern in feather growth contributes to age-dependent ornament expression in a passerine bird. Journal of Ornithology 163: 987-996. - https://doi.org/10.1007/s10336-022-01990-5
 • Kozel P., Leong J.V., Malenovský I., Šumpich J., Macek J., Michálek J. Nováková N., Sedio B.E., Seifert C.L. & Volf M. (2022): Specialised chemistry affects insect abundance but not overall community similarity in three rare shrub willows: Salix myrtilloides, S. repens and S. rosmarinifolia. European Journal of Entomology 119: 368-378. - https://www.eje.cz
 • Krásová J., Mikula O., Lavrenchenko L.A., Šumbera R., Meheretu Y. & Bryja J. (2022): A new rodent species of the genus Mus (Rodentia: Muridae) confirms the biogeographical uniqueness of the isolated forests of southern Ethiopia. Organisms Diversity & Evolution 22: 491-509. - https://doi.org/10.1007/s13127-022-00539-x
 • Krenova Z., Grulich V. & Vydrová A. (2022): Monitoring of Natura 2000 grassland habitats in SAC Šumava. European journal of environmental sciences 12: 21-38. - https://doi.org/10.14712/23361964.2022.3
 • Kučera J., Dřevojan P., Janošík L., Koníček V., Kubešová S., Marková I., Mikulášková E., Plaček J., Procházková J., Širka P. & Zámečník J. (2022): Mechorosty zaznamenané během 27. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Bílých Karpatech. Bryonora 70: 15-31. - https://botanospol.cz/cs/node/6823
 • Kuhn J.H., Adkins S., Alkhovsky S.V., Avšič-Županc T., Ayllón M.A., Bahl J., Balkema-Buschmann A., Ballinger M.J., Bandte M., Beer M., Bejerman N., Bergeron É., Biedenkopf N., Bigarré L., Blair C.D., Blasdell K.R., Bradfute S.B., Briese T., Brown P.A., Bruggmann R., Buchholz U.J., Buchmeier M.J., Bukreyev A., Burt F., Büttner C., Calisher C., Candresse T., Carson J., Casas I., Chandran K., Charrel R.N., Chiaki Y., Crane A., Crane M., Dacheux L., Bó E.D., de la Torre J.C., de Lamballerie X., de Souza W.M., de Swart R.L., Dheilly N.M., Di Paola N., Di Serio F., Dietzgen R.G., Digiaro M., Drexler J.F., Duprex W.P., Dürrwald R., Easton A.J., Elbeaino T., Ergünay K., Feng G., Feuvrier C., Firth A.E., Fooks A.R., Formenty P.B.H., FreitasAstúa J., Gago-Zachert S., García M.L., García-Sastre A., Garrison A.R., Godwin S.E., Gonzalez J.J., de Bellocq J.G., Griffiths A., Groschup M.H., Günther S., Hammond J., Hepojoki J., Hierweger M.M., Hongō S., Horie M., Horikawa H., Hughes H.R., Hume A.J., Hyndman T.H., Jiāng D., Jonson G.B., Junglen S., Kadono F., Karlin D.G., Klempa B., Klingström J., Koch M.C., Kondō H., Koonin E.V., Krásová J., Krupovic M., Kubota K., Kuzmin I.V., Laenen L., Lambert A.J., Li J., Li JM, Lieffrig F., Lukashevich I.S., Luo D., Maes P., Marklewitz M., Marshall S.H., Marzano S.L., McCauley J.W., Mirazimi A., Mohr P.G., Moody N.J.G., Morita Y., Morrison R.N., Mühlberger E., Naidu R., Natsuaki T., Navarro J.A., Neriya Y., Netesov S.V., Neumann G., Nowotny N., Ochoa-Corona F.M., Palacios G., Pallandre L., Pallás V., Papa A., Paraskevopoulou S., Parrish C.R., Pauvolid-Corrêa A., Pawęska J.T., Pérez D.R., Pfaff F., Plemper R.K., Postler T.S., Pozet F., Radoshitzky S.R., Ramos-González P.L., Rehanek M., Resende R.O., Reyes C.A., Romanowski V., Rubbenstroth D., Rubino L., Rumbou A., Runstadler J.A., Rupp M., Sabanadzovic S., Sasaya T., Schmidt-Posthaus H., Schwemmle M., Seuberlich T., Sharpe S.R., Shi M., Sironi M., Smither S., Song J.W., Spann K.M., Spengler J.R., Stenglein M.D., Takada A., Tesh R.B., Těšíková J., Thornburg N.J., Tischler N.D., Tomitaka Y., Tomonaga K., Tordo N., Tsunekawa K., Turina M., Tzanetakis I.E., Vaira A.M., van den Hoogen B., Vanmechelen B., Vasilakis N., Verbeek M., von Bargen S., Wada J., Wahl V., Walker P.J., Whitfield A.E., Williams J.V., Wolf Y.I., Yamasaki J., Yanagisawa H., Ye G., Zhang Y.Z. & Økland A.L. (2022): 2022 taxonomic update of phylum Negarnaviricota (Riboviria: Orthornavirae), including the large orders Bunyavirales and Mononegavirales. Archives of Virology 167: 2857-2906. - https://doi.org/10.1007/s00705-022-05546-z
 • Kvapil P., Tomášek O., Bártová E., Harej M., Kastelic M., Primožič T., Kašpárková N. & Račnik J. (2022): Validation of Medicinal Leeches (Hirudo medicinalis) as a Non-invasive Blood Sampling Tool for Hematology and Biochemistry Profiling in Mammals. Frontiers in Veterinary Science 9: 831836. - https://doi.org/10.3389/fvets.2022.831836
 • Lesiczka P.M., Daněk O., Modrý D., Hrazdilová K., Votýpka J. & Zurek L. (2022): A new report of adult Hyalomma marginatum and Hyalomma rufipes in the Czech Republic. Ticks and Tick-borne Diseases 13: 101894. - https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2021.101894
 • Li F., Smith C., Kawamura K., Vetešník L., Arai R. & Reichard M. (2022): Unusual egg shape diversity in bitterling fishes. Ecology 103: e3816 [Editorial Material]. - https://doi.org/10.1002/ecy.3816
 • Linhart P., Bandouchova H., Zukal J., Votýpka J., Baláž V., Heger T., Kalocsanyiova K., Kubickova A., Nemcova M., Sedlackova J., Seidlova V., Veitova L., Vlaschenko A., Divinova R. & Pikula J. (2022): Blood Parasites and Health Status of Hibernating and Non-Hibernating Noctule Bats (Nyctalus noctula). Microorganisms 10: 1028. - https://doi.org/10.3390/microorganisms10051028
 • Lisnerová M., Lisner A., Cantatore D.M.P., Schaeffner B.C., Pecková H., Tyml T., Fiala I., Bartošová-Sojková P. & Holzer A.S. (2022): Correlated evolution of fish host length and parasite spore size: a tale from myxosporeans inhabiting elasmobranchs. International Journal for Parasitology 52: 97-110. - https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2021.05.008
 • Loidi J. & Marcenò C. (2022): The Temperate Deciduous Forests of the Northern Hemisphere. A review. Mediterranean Botany 43: e75527. - https://doi.org/10.5209/mbot.75527
 • Mady M., Celle J., Boeuf R., Portal R., Šmarda P. & Vergne T. (2022): Le système pelousaire thermoxérique des gorges de la Tardes et du Haut Cher (nord du Massif central). Botanique 8: 153-197.
 • Mahmoudi A., Golenishchev F.N., Malikov V.G., Arslan A., Pavlova S.V., Petrova T.V. & Kryštufek B. (2022): Taxonomic evaluation of the "irani-schidlovskii" species complex (Rodentia: Cricetidae) in the Middle East: a morphological and genetic combination. Zoologischer Anzeiger 300: 1-11. - https://doi.org/10.1016/j.jcz.2022.07.001
 • Malanson G.P., Pansing E.R., Testolin R., Abdulhak S., Bergamini A., Ćušterevska R., Marcenò C., Kuzmanović N., Milanović Đ., Ruprecht E., Šibík J., Vassilev K., Willner W. & Jiménez-Alfaro B. (2022): Explanation of beta diversity in European alpine grasslands changes with scale. Ecosphere 13: e4066. - https://doi.org/10.1002/ecs2.4066
 • Marcussen T., Ballard H.E., Danihelka J., Flores A.R., Nicola M.V. & Watson J.M. (2022): A Revised Phylogenetic Classification for ViolaV (Violaceae). Plants 11: 2224. - https://doi.org/10.3390/plants11172224
 • Martynov A.V., Palatov D.M., Gattolliat J.-L., Bojková J. & Godunko R.J. (2022): A remarkable finding of Centroptilum Eaton, 1869 (Ephemeroptera: Baetidae) in Georgia, Turkey and Iran: one new species evidenced by morphology and DNA. European Zoological Journal 89: 827-855. - https://doi.org/10.1080/24750263.2022.2090625
 • Mason B., Petrzelkova K.J., Kreisinger J., Bohm T., Cervena B., Fairet E., Fuh T., Gomez A., Knauf K., Maloueki U., Modry D., Shirley M.H., Tagg N., Wangue N. & Pafco B. (2022): Gastrointestinal symbiont diversity in wild gorilla: A comparison of bacterial and strongylid communities across multiple localities. Molecular Ecology 31: 4127-4145. - https://doi.org/10.1111/mec.16558
 • Mason B., Piel A.K., Modrý D., Petrželková K.J., Stewart F.A. & Pafčo B. (2022): Association of human disturbance and gastrointestinal parasite infection of yellow baboons in western Tanzania. PLoS ONE 17: e0262481. - https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262481
 • Massino C., Wetzker C., Balvin O., Bartonička T., Kremenova J., Sasinkova M., Otti O. & Reinhardt K. (2022): Seminal fluid and sperm diluent affect sperm metabolism in an insect: Evidence from NAD(P)H and flavin adenine dinucleotide autofluorescence lifetime imaging. Microscopy Research and Technique 85: 398-411. - https://doi.org/10.1002/jemt.23914
 • Mašková T., Maternová J. & Těšitel J. (2022): Shoot: root ratio of seedlings is associated with species niche on soil moisture gradient. Plant Biology 24: 286-291. - https://doi.org/10.1111/plb.13352
 • Mazzetto M., Caterino C., Groth M., Ferrari E., Reichard M., Baumgart M. & Cellerino A. (2022): RNAseq Analysis of Brain Aging in Wild Specimens of Short-Lived Turquoise Killifish: Commonalities and Differences With Aging Under Laboratory Conditions. Molecular Biology and Evolution 39: msac219. - https://doi.org/10.1093/molbev/msac219
 • Meheretu Y., Tilahun T., Engdayehu G., Bosma L., Mulualem G., Craig E.W., Bryja J. & van Steenbergen F. (2022): A snapshot of rodents and shrews of agroecosystems in Ethiopian highlands using camera traps. Mammalia 86: 230-238. - https://doi.org/10.1515/mammalia-2021-0135
 • Mendoza-Roldan J.A., Votýpka J., Bandi C., Epis S., Modrý D., Tichá L., Volf P. & Otranto D. (2022): Leishmania tarentolae: A new frontier in the epidemiology and control of the leishmaniases. Transboundary and Emerging Diseases 69: e1326-e1337. - https://doi.org/10.1111/tbed.14660
 • Mendoza-Roldan J.A., Zatelli A., Latrofa M.S., Iatta R., Bezerra-antos M.A., Annoscia G., Gernone F., Votýpka J., Modrý D., Tichá L., Volf P. & Otranto D. (2022): Leishmania (Sauroleishmania) tarentolaeisolation and sympatric occurrence with Leishmania (Leishmania) infantum in geckoes, dogs and sand flies. PLoS Neglected Tropical Diseases 16: e0010650. - https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010650
 • Michálek O., Gajski D. & Pekár S. (2022): Winter activity of Clubiona spiders and their potential for pest control. Journal of Thermal Biology 108: 103295. - https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2022.103295
 • Michálek O., Walker A.A., Šedo O., Zdráhal Z., King G.F. & Pekár S. (2022): Composition and toxicity of venom produced by araneophagous white-tailed spiders (Lamponidae: Lampona sp.). Scientific Reports 12: 21597. - https://doi.org/10.1038/s41598-022-24694-5
 • Michalko R., Birkhofer K. & Pekár S. (2022): Interaction between hunting strategy, habitat type and stratum drive intraguild predation and cannibalism. Oikos 2022: e08662. - https://doi.org/10.1111/oik.08355
 • Michalko R., Gajski D., Košulič O., Khum W., Michálek O. & Pekár S. (2022): Association between arthropod densities suggests dominance of top-down control of predator-prey food-webs on pear trees during winter. Food Webs 33: e00261. - https://doi.org/10.1016/j.fooweb.2022.e00261
 • Mikula O., Macholán M., Ďureje Ľ., Hiadlovská Z., Daniszová K., Janotová K. & Vošlajerová Bímová B. (2022): House mouse subspecies do differ in their social structure. Ecology and Evolution 12: e9683. - https://doi.org/10.1002/ece3.9683
 • Modrý D., Červená B., Červená B., Pšenková I., Malát K., Ježková J. & Václavek P. (2022): Results of Parasitological Monitoring of Beef Cattle Herds in the Czech Republic, With First Description of the Occurrence of Invasive Rumen Fluke Calicophoron daubneyi in Beef Herds. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 70: 205-214. - https://doi.org/10.11118/actaun.2022.015
 • Navrátilová J., Navrátil J. & Hájek M. (2022): Medium-term changes of vegetation composition on fens of the rural landscape, tested using fxed permanent plots. Folia Geobotanica 57: 151-166. - https://doi.org/10.1007/s12224-022-09421-2
 • Nečas T., Kielgast J., Nagy Z.T., Chifundera Z.K. & Gvoždík V. (2022): Systematic position of the Clicking Frog (Kassinula Laurent, 1940), the problem of chimeric sequences and the revised classification of the family Hyperoliidae. Molecular Phylogenetics and Evolution 174: 107514. - https://doi.org/10.1016/j.ympev.2022.107514
 • Nekola & J.C. (2022): The Wapsipinicon: A Gentle Refuge. Rare Plants in Her Realm. Anamosa, Iowa: Route 3 Press, 2021.
 • Nekola J.C., Divíšek J. & Horsák M. (2022): The nature of dispersal barriers and their impact on regional species pool richness and turnover. Global ecology and biogeography 31: 1470-1500. - https://doi.org/10.1111/geb.13517
 • Nekola J.C. & Horsák M. (2022): The impact of empirically unverified taxonomic concepts on ecological assemblage patterns across multiple spatial scales. Ecography 2022: e06063. - https://doi.org/10.1111/ecog.06063
 • Nekola J.C., Winterová B. & Horsák M. (2022): Biodiverzita očima taxonomů. Když názor představuje problém. Vesmír 101: 454-457.
 • Nemcova M., Seidlova V., Zukal J., Dundarova H., Zukalova K. & Pikula J. (2022): Performance of bat-derived macrophages at different temperatures. Frontiers in Veterinary Science 9: 978756. - https://doi.org/10.3389/fvets.2022.978756
 • Němec T., Líznarová E. & Horsák M. (2022): Trophic niche size and overlap in temperate forest land snails are affected by their lifestyle and body size. Contributions to Zoology 92: 38-50. - https://doi.org/10.1163/18759866-bja10036
 • Nield C.B., Yanes Y., Pigati J.S., Rech J.A., von Proschwitz T. & Nekola J.C. (2022): Oxygen isotopes of land snail shells in high latitude regions. Quaternary Science Reviews 279: 107382. - https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107382
 • Novák P. (2022): Kostival hlíznatý úzkolistý (Symphytum tuberosum subsp. angustifolium) ve východních Čechách. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie 28: 51-55.
 • Novotný P., Brůna J., Chytrý M., Kalčík V., Kaplan Z., Kebert T., Rohn M., Řezníčková M., Štech M. & Wild J. (2022): Pladias platform: Technical description of the database structure. Biodiversity Data Journal 10: e80167. - https://doi.org/10.3897/BDJ.10.e80167
 • Ortiz D., Petráková Dušátková L. & Pekár S. (2022): Gut content metabarcoding of three widespread Iberian ant-eating spiders reveals specialisation on the same abundant harvester ants. Ecological Entomology 47: 305-313. - https://doi.org/10.1111/een.13114
 • Ortiz D., Pekár S. & Dianat M. (2022): Phylogenomics and loci dropout patterns of deeply diverged Zodarion ant-eating spiders suggest a high potential of RAD-seq for genus-level spider phylogenetics. Cladistics 38: 320-334. - https://doi.org/10.1111/cla.12493
 • Ottaviani G., Méndez-Castro F.E., Conti L., Zelený D., Chytrý M., Doležal J., Jandová V., Altman J. & Klimešová J. (2022): Sticking around: Plant persistence strategies on edaphic islands. Diversity and Distributions 28: 1850-1862. - https://doi.org/10.1111/ddi.13586
 • Oulehla J., Jiroušek M. & Šťastná M. (2022): Historical and contemporary endangered wetland species of the southeastern part of the Bohemian-Moravian Highlands. In: Cerkal Radim, Březinová Belcredi Natálie, Prokešová Lenka. MendelNet 2021, Proceedings of 28th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno. S. 252-257 - https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2021/mnet_2021_full.pdf
 • Padullés Cubino J., Axmanová I., Lososová Z., Večeřa M., Bergamini A., Bruelheide H., Dengler J., Jandt U., Jansen F., Pätsch R. & Chytrý M. (2022): The effect of niche filtering on plant species abundance in temperate grassland communities. Functional Ecology 36: 962-973. - https://doi.org/10.1111/1365-2435.13994
 • Padullés Cubino J., Chytrý M., Divíšek J. & Jiménez-Alfaro B. (2022): Climatic filtering and temporal instability shape the phylogenetic diversity of European alpine floras. Ecography 2022: e06316. - https://doi.org/10.1111/ecog.06316
 • Padullés Cubino J., Těšitel J., Fibich P., Lepš J. & Chytrý M. (2022): Alien plants tend to occur in species-poor communities. NeoBiota 73: 39-56. - https://doi.org/10.3897/neobiota.73.79696
 • Palíková M., Pojezdal Ľ., Dávidová-Geržová L., Nováková V., Pikula J., Papežíková I., Minářová H., Mikulíková I. & Dyková I. (2022): Carp edema virus infection associated gill pathobiome: A case report. Journal of Fish Diseases 45: 1409-1417. - https://doi.org/10.1111/jfd.13670
 • Pätsch R., Zapisocki Z., Tucker D., Stroh H.G., Becker T., Spribille T. & Wagner V. (2022): Bedrock meadows: A distinct vegetation type in northwestern North America. Applied Vegetation Science 25: e12702. - https://doi.org/10.1111/avsc.12702
 • Pekár S. (2022): Historie zoologie - arachnologie na PřF MU. In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 140-141.
 • Pekár S. (2022): New drivers of the evolution of mimetic accuracy in Batesian ant-mimics: size, habitat and latitude. Journal of Biogeography 49: 14-21. - https://doi.org/10.1111/jbi.14283
 • Pekár S. (2022): Two new ant-mimicking spiders (Araneae: Salticidae) from Costa Rica. European Journal of Taxonomy 852: 31-42. - https://doi.org/10.5852/ejt.2022.852.2005
 • Pekár S., Petráková Dušátková L., Macháčková T., Slabý O., García L.F. & Haddad C.R. (2022): Gut-content analysis in four species, combined with comparative analysis of trophic traits, suggests an araneophagous habit for the entire family Palpimanidae (Araneae). Organisms Diversity & Evolution 22: 265-274. - https://doi.org/10.1007/s13127-021-00525-9
 • Pekár S., Martišová M., Špalek Tóthová A. & Haddad C.R. (2022): Mimetic accuracy and co-evolution of mimetic traits in ant-mimicking species. iScience 25: 105126. - https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.105126
 • Pekár S., Ortiz D., Sentenská L. & Šedo O. (2022): Ecological specialization and reproductive isolation among closely related sympatric ant-eating spiders. Journal of Animal Ecology 91: 1855-1868. - https://doi.org/10.1111/1365-2656.13767
 • Pekár S. & Raspotnig G. (2022): Defences of Arachnids: diversified arsenal used against range of enemies. Entomologia Generalis 42: 663-679. - http://dx.doi.org/10.1127/entomologia/2022/1531
 • Pekár S., Řezáč M., Kocourek F. & Stará J. (2022): Effect of three pest-control management systems on abundance, species richness, and selected traits of spiders (Araneae) assemblage in apple orchard. International Journal of Pest Management 10.1080/09670874.2021.1969471 - https://doi.org/10.1080/09670874.2021.1969471
 • Peterka T., Petr L., Široká A. & Hájková P. (2022): Stáří vybraných rašelinišť na Českomoravské vrchovině. Acta rerum naturalium 27: 13-19.
 • Peterka T., Tichý L., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Petr L., Dítě D, Hradílek Z., Hrivnák R., Jiroušek M., Plášek V., Plesková Z., Singh P., Šmerdová E., Štechová T., Mikulášková E., Horsák M. & Hájek M. (2022): The long history of rich fens supports persistence of plant and snail habitat specialists. Biodiversity and Conservation 31: 39-57. - http://dx.doi.org/10.1007/s10531-021-02318-0
 • Petruželová J., Bojková J., Sychra J., Šorfová V., Polášková V. & Vrba J. (2022): Complex Effects of Acidification, Habitat Properties and Fish Stock on Littoral Macroinvertebrate Assemblages in Montane Standing Waters. Journal of Limnology 81: 2053. - https://doi.org/10.4081/jlimnol.2022.2053
 • Petrželková K.J., Samaš P., Romportl D., Uwamahoro C., Červená B., Pafčo B., Prokopová T., Cameira R., Granjon A.C., Shapiro A., Bahizi M., Nziza J., Noheri J.B., Syaluha E.K., Eckardt W., Ndagijimana F., Šlapeta J., Modrý D., Gilardi K., Muvunyi R., Uwingeli P., Mudakikwa A., Mapilanga J., Kalonji A., Hickey J.R. & Cranfield M. (2022): Ecological drivers of helminth infection patterns in the Virunga Massif mountain gorilla population. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 17: 174-184. - https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2022.01.007
 • Petřík J., Adameková K., Petr L., Jouffroy-Bapicot I., Kočár P., Kočárová R., Goláňová P. & Guichard V. (2022): Landscape evolution around the oppidum of Bibracte (Northern Massif Central, France) from the Late Iron Age to the Post-Mediaeval period. Quaternary International 636: 180-195. - https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.02.022
 • Phaka F.M., Vanhove M.P.M., du Preez L.H. & Hugé J. (2022): Reviewing taxonomic bias in a megadiverse country: primary biodiversity data, cultural salience, and scientific interest of South African animals. Environmental Reviews 30: 39-49. - https://doi.org/10.1139/er-2020-0092
 • Pillar V.D., Pärtel M., Price J.N. & Chytrý M. (2022): Collaboration networks and hot topics in the Journal of Vegetation Science. Journal of Vegetation Science 33: e13108 [Editorial Material]. - https://doi.org/10.1111/jvs.13108
 • Plačková K., Zedek F., Schubert V., Houben A. & Bureš P. (2022): Kinetochore size scales with chromosome size in bimodal karyotypes of Agavoideae. Annals of Botany 130: 77-84. - https://doi.org/10.1093/aob/mcac063
 • Plášek V., Dřevojan P., Kučera J. & Chytrý M. (2022): Three species new to the moss flora of Alaska. Herzogia 35: 675-681. - https://doi.org/10.13158/heia.35.2.2022.675
 • Poláková M., Straka M., Polášek M. & Němejcová D. (2022): Unexplored freshwater communities in post-mining ponds: effect of different restoration approaches. Restoration Ecology 30: e13679. - https://doi.org/10.1111/rec.13679
 • Polášek M., Pařil P., Straka M., Němejcová D., Polášková V., Loskotová B., Doslátlová A., Kalníková V. & Jurajda P. (2022): Metodika hodnocení vlivu vysychání toků na biodiverzitu tekoucích vod pro cílené navrhování zásahů a opatření k omezení negativních dopadů vysychání toků na biodiverzitu.
 • Polášek M., Straka M., Pařil P., Němejcová D., Polášková V., Loskotová B., Dostálová A., Výravský D., Jakubínský J., Ondráček P., Kalníková V., Šumberová K. & Jurajda P. (2022): Závěrečná výzkumná zpráva projektu TITSMZP703 - Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů. Brno: MŽP. 163 s.
 • Polášková V., Bojková J., Polášek M., Šorfová V. & Horsák M. (2022): Water temperature stability modulates insect thermal responses at spring fens. Hydrobiologia 849: 4693-4706. - https://doi.org/10.1007/s10750-022-05008-2
 • Preislerová Z., Jiménez-Alfaro B., Mucina M., Berg C., Bonari G., Kuzemko A., Landucci F., Marcenò C., Monteiro-Henriques T., Novák P., Vynokurov D., Bergmeier E., Dengler J., Apostolova I., Bioret F., Biurrun I., Campos J.A., Capelo J., Čarni A., Çoban S., Csiky J., Ćuk M., Ćušterevska R., Daniëls F.J.A., De Sanctis M., Didukh Y., Dítě D., Fanelli G., Golovanov J., Golub V., Guarino R., Hájek M., Iakushenko D., Indreica A., Jansen F., Jašková A., Jiroušek M., Kalníková V., Kavgacı A., Kucherov I., Küzmič F., Lebedeva M., Loidi J., Lososová Z., Lysenko T., Milanović Đ., Onyshchenko V., Perrin G., Peterka T., Rašomavičius V., Rodríguez-Rojo M.P., Rodwell J.S., Rūsina S., Sánchez-Mata D., Schaminée J.H.J., Semenishchenkov Y., Shevchenko N., Šibík J., Škvorc Ž., Smagin V., Stešević D., Stupar V., Šumberová K., Theurillat J.-P., Tikhonova E., Tzonev R., Valachovič M., Vassilev K., Willner W., Yamalov S., Večeřa M. & Chytrý M. (2022): Distribution maps of vegetation alliances in Europe. Applied Vegetation Science 25: e12642. - https://doi.org/10.1111/avsc.12642
 • Price J.N., Pärtel M., Pillar V.D. & Chytrý M. (2022): Restoration and management of plant communities in Applied Vegetation Science. Applied Vegetation Science 25: e12632 [Editorial Material]. - https://doi.org/10.1111/avsc.12632
 • Pyšek P., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Kaplan Z., Pergl J., Pokorná A., Axmanová I., Čuda J., Doležal J., Dřevojan P., Hejda M., Kočár P., Kortz A., Lososová Z., Lustyk P., Skálová H., Štajerová K., Večeřa M., Vítková M., Wild J. & Danihelka J. (2022): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (3rd edition): species richness, status, distributions, habitats, regional invasion levels, introduction pathways and impacts. Preslia 94: 447-577. - https://doi.org/10.23855/preslia.2022.447
 • Rahmouni C., Vanhove M.P.M., Koblmüller S. & Šimková A. (2022): Molecular phylogeny and speciation patterns in host-specific monogeneans (Cichlidogyrus, Dactylogyridae) parasitizing cichlid fishes (Cichliformes, Cichlidae) in Lake Tanganyika. International Journal for Parasitology 52: 359-375. - https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2021.12.004
 • Rahmouni C., Vanhove M.P.M., Vetešníková Šimková A. & Van Steenberge M. (2022): Morphological and Genetic Divergence in a Gill Monogenean Parasitizing Distant Cichlid Lineages of Lake Tanganyika: Cichlidogyrus nshomboi (Monogenea: Dactylogyridae) from Representatives of Boulengerochromini and Perissodini. Evolutionary Biology 49: 221-238. - https://doi.org/10.1007/s11692-022-09564-2
 • Reichard M., Blažek R., Dyková I., Žák J. & Polačik M. (2022): Chapter 12 - Challenges in keeping annual killifish In. D'Angelo Livia, de Girolamo Paolo. Laboratory Fish in Biomedical Research. Biology, Husbandry and Research Applications for zebrafish, medaka, killifish, cavefish, stickleback, goldfish and Danionella translucida. 1st Edition. Cambridge, Massachusetts: Academic Press, 2022. Pp. 289-310. - https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821099-4.00001-8
 • Reichard M., Blažek R., Žák J., Cellerino A. & Polačik M. (2022): The sources of sex differences in aging in annual fishes. Journal of Animal Ecology 91: 540-550. - https://doi.org/10.1111/1365-2656.13656
 • Reichard M., Giannetti K., Ferreira T., Maouche A., Vrtílek M., Polačik M., Blažek R. & Ferreira M.G. (2022): Lifespan and telomere length variation across populations of wild-derived African killifish. Molecular Ecology 31: 5979-5992. - https://doi.org/10.1111/mec.16287
 • Reichard M., Janáč M., Blažek R., Žák J., Alila O.D. & Polačik M. (2022): Patterns and drivers of Nothobranchius killifish diversity in lowland Tanzania. Ecology and Evolution 12: e8990. - https://doi.org/10.1002/ece3.8990
 • Roleček J., Dřevojan P., Iakushenko D. & Hájek M. (2022): Tall herb-rich steppe in the peri-Carpathian region of Ukraine and Romania. Phytocoenologia 51: 95-109. - https://doi.org/10.1127/phyto/2021/0388
 • Řehák Z. (2022): Historie zoologie - vertebratologie na PřF MU. In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 124-132.
 • Sabatini F.M., Jiménez-Alfaro B., Jandt U., Chytrý M., Field R., Kessler M., Lenoir J., Schrodt F., Wiser S.K., Khan M.A.S.A., Attorre F., Cayuela L., De Sanctis M., Dengler J., Haider S., Hatim M.Z., Indreica A., Jansen F., Pauchard A., Peet R.K., Petřík P., Pillar V.D., Sandel B., Schmidt M., Tang Z., van Bodegom P., Vassilev K., Violle C., Alvarez-Davila E., Davidar P., Dolezal J., Hérault B., Galán-de-Mera A., Jiménez J., Kambach S., Kepfer-Rojas S., Kreft H., Lezama F., Linares-Palomino R., Monteagudo Mendoza A., N'Dja J.K., Phillips O.L., Rivas-Torres G., Sklenář P., Speziale K., Strohbach B.J., Vásquez Martínez R., Wang H.F., Wesche K. & Bruelheide H. (2022): Global patterns of vascular plant alpha diversity. Nature Communications 13: 4683. - https://doi.org/10.1038/s41467-022-32063-z
 • Saito T., Sasaki T., Tsunamoto Y., Uchida S., Satake K., Suyama Y. & Chiba S. (2022): Even short-distance dispersal over a barrier can affect genetic differentiation in Gyraulus, an island freshwater snail. Freshwater Biology 67: 1971-1983. - https://doi.org/10.1111/fwb.13990
 • Sánchez-Montoya M.M., Gómez R., Calvo J.F., Bartonička T., Datry T. & Paril P. (2022): Ecological values of intermittent rivers for terrestrial vertebrate fauna. Science of The Total Environment 806: 151308. - https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151308
 • Sano I., Saito T., Ito S., Ye B., Uechi T., Seo T., Do V.T., Kimura K., Hirano T., Yamazaki D., Shirai A.,Kondo T., Miura O., Miyazaki J.-I. & Chiba S. (2022): Resolving species-level diversity of Beringiana and Sinanodonta mussels (Bivalvia: Unionidae) in the Japanese archipelago using genome-wide data. Molecular Phylogenetics and Evolution 175: 107563. - https://doi.org/10.1016/j.ympev.2022.107563
 • Santana-Hernández K., Javorská K., Rodríguez-Ponce E., Fecková B., Šlapeta J. & Modrý D. (2022): Sarcocystis sp. infection (Apicomplexa: Sarcocystidae) in invasive California kingsnake Lampropeltis californiae (Serpentes: Colubridae) in Gran Canaria. Parasitology 149: 1419-1424. - https://doi.org/10.1017/S0031182022000841
 • Seidlova V., Straková P., Kejíková R., Nemcova M., Bartonička T., Salát J., Dufková L., Šikutová S., Mendel J., McKee C., Zukal J., Pikula J. & Rudolf I. (2022): Detection of Leptospira species in bat cadavers, Czech and Slovak Republics. Emerging Microbes and Infections 11: 2211-2213. - https://doi.org/10.1080/22221751.2022.2117095
 • Seidlová L., Benovics M. & Vetešníková Šimková A. (2022): Gill monogeneans of neotropical cichlid fish: diversity, phylogenetic relationships, and host-parasite cophylogenetic associations. International Journal for Parasitology 52: 603-615. - https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2022.05.001
 • Sfair J.C., Lososová Z., Chytrý M. & de Bello F. (2022): Functional rarity and evolutionary uniqueness of threatened species across different scales and habitats in a Central European flora. Journal of Applied Ecology 59: 2542-2552. - https://doi.org/10.1111/1365-2664.14255
 • Sheffer M.M., Cordellier M., Forman M., Grewoldt M., Hoffmann K., Jensen C., Kotz M., Král J., Kuss A.W., Líznarová E. & Uhl G. (2022): Identification of sex chromosomes using genomic and cytogenetic methods in a range-expanding spider, Argiope bruennichi (Araneae: Araneidae). Biological Journal of the Linnean Society 136: 405-416. - https://doi.org/10.1093/biolinnean/blac039
 • Shevchyk V.L., Solomakha I.V., Tymochko I.Ya., Dvirna T.S., Borsukevych L.M., Iemelianova S., Solomakha V.A. & Shevera M.V. (2022): Impatiens glandulifera (Balsaminaceae) in Ukraine: history of distribution, ecological and coenotic peculiarities and invasiveness. Thaiszia - Journal of Botany 32: 151-178. - https://doi.org/10.33542/TJB2022-2-04
 • Shyriaieva D. (2022): Classification, ecological differentiation, and conservation value of Pontic sandy grasslands in the Southern Buh River Basin (Ukraine). Tuexenia 42: 57-94. - http://dx.doi.org/10.14471/2022.42.008
 • Schenková J., Horsák M., Polášek M. & Pařil P. (2022): Dry phase duration and periodicity alter clitellate communities in central European intermittent streams. Hydrobiologia 849: 3245-3258. - https://doi.org/10.1007/s10750-022-04933-6
 • Schlaghamerský J. (2022): Historie zoologie - biologie půdy a tlejícího dřeva na PřF MU. In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 133-136.
 • Schlaghamerský J., Bílková M., Dušátková L. Hanáková E., Helešic J., Kočí M., Líznarová E., Malenovský I., Pařil P., Pavonič M., Pižl V., Plesková Z., Polášek M., Polášková V., Šmerdová E., Straka M., Šupina J., Tajovský K., Vašíček M. & Výravský D. (2022): Závěrečná výzkumná zpráva projektu TITSMZP707 - Vliv technického zasněžování na biologické složky přírodního prostředí na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Praha: Ministerstvo životního prostředí. 216 s.
 • Schulz D., Pšenková-Profousová I., Červená B., Procter M., Neba T.F., Modrý D., Petrželková K.J. & Qablan M.A. (2022): Occurrence and diversity of anaerobic gut fungi in wild forest elephants and buffaloes inhabiting two separated forest ecosystems in Central West Africa. Journal of Vertebrate Biology 71: 21033. - https://doi.org/10.25225/jvb.21033
 • Signorini M., Midolo G., Cesco S., Mimmo T. & Borruso L. (2022): A Matter of Metals: Copper but Not Cadmium Affects the Microbial Alpha-Diversity of Soils and Sediments - a Meta-analysis. Microbial Ecology 946: 10.1007/s00248-022-02115-4 - https://doi.org/10.1007/s00248-022-02115-4
 • Singh P., Hájková P., Jiroušek M., Lizoňová Z., Peterka T., Plesková Z., Šímová A., Šmerdová E., Štechová T. & Hájek M. (2022): Can Sphagnum removal reverse the undesired succession of rich fens under different alkalinity and fertility levels? Ecological Applications 32: e2691. - https://doi.org/10.1002/eap.2691
 • Skulinová K., Novák J., Kolářová L. & Kašný M. (2022): Antigenic Proteins from the Excretory-Secretory Products of Toxocara canis Larvae and Evaluation of Their Potential for Immunodiagnostics of Larval Toxocarosis. Acta Parasitologica 67:705-713. - https://doi.org/10.1007/s11686-021-00485-2
 • Sliwinska E., Loureiro J., Leitch I.J., Šmarda P., Bainard J., Bureš P., Chumová Z., Horová L., Koutecký P., Lučanová M., Trávníček P. & Galbraith D.W. (2022): Application-based guidelines for best practices in plant flow cytometry. Cytometry Part A 101: 749-781. - https://doi.org/10.1002/cyto.a.24499
 • Sperandii M.G., de Bello F., Valencia E., ötzenberger L., Bazzichetto M., Galland T., E-Vojtkó A., Conti L., Adler P.B., Buckley H., Danihelka J., Day N.J., Dengler J., Eldridge D.J., Estiarte M., García-González R., Garnier E., Gómez-García D., Hallett L., Harrison S., Herben T., Ibáñez R., Jentsch A., Juergens N., Kertész M., Kimuyu D.M., Klumpp K., Le Duc M., Louault F., Marrs R.H., Ónodi G., Pakeman R.J., Pärtel M., Peco B., Peñuelas J., Rueda M., Schmidt W., Schmiedel U., Schuetz M., Skalova H., Šmilauer P., Šmilauerová M., Smit C., Song M.-H., Stock M., Val J., Vandvik V., Wesche K., Wiser S.K., Woodcock B.A., Young T.P., Yu F.-H., Zobel M. & Lepš J. (2022): LOTVS: a global collection of permanent vegetation plots. Journal of Vegetation Science 33: e13115. - https://doi.org/10.1111/jvs.13115
 • Sroka P., Bojková J. & Kolar V. (2022): Mayfly Ephemera glaucops (Ephemeroptera, Ephemeridae) recorded in the Czech Republic after almost a century. Biodiversity Data Journal 10: e90950. - https://doi.org/10.3897/BDJ.10.e90950
 • Straka M. & Kroča J. (2022): Water beetles (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Elmidae, Psephenidae, Scirtidae) of the Slavíč river basin, Czech Republic. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71:193-206. - https://www.researchgate.net/publication/363579788
 • Straka M., Schlaghamerský J., Kočí M., Malenovský I., Pařil P. & Tajovský K. (2022): Návrh znění Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí pro postup při vyhodnocování vlivu výroby technického sněhu a jeho používání na biologické. Praha: Ministerstvo životního prostředí. 17 s.
 • Stubbington R., Sarremejane R., Laini A., Cid N., Csabai Z., England J., Munné A., Aspin T., Bonada N., Bruno D., Cauvy-Fraunie S., Chadd R., Dienstl C., Estrada P.F., Graf W., Gutiérrez-Cánovas C., House A., Karaouzas I., Kazila E., Millán A., Morais M., Pařil P., Pickwell A., Polášek M., Sánchez-Fernández D., Tziortzis I., Várbíró G., Voreadou C., Walker-Holden E., White J. & Datry T. (2022): Disentangling responses to natural stressor and human impact gradients in river ecosystems across Europe. Journal of Applied Ecology 59: 537-548. - https://doi.org/10.1111/1365-2664.14072
 • Sychra J., Bojková J., Devánová A., Pliska D., Černá A. & Pfeifer L. (2022): Vysychavé polní mokřady na jižní Moravě: jedinečné ostrovy života v zemědělské krajině. Živa 5: 261-264.
 • Sychrová M., Divíšek J., Chytrý M. & Pyšek P. (2022): Niche and geographical expansions of North American trees and tall shrubs in Europe. Journal of Biogeography 49: 1151-1161. - https://doi.org/10.1111/jbi.14377
 • Šímová A., Jiroušek M., Singh P., Hájková P. & Hájek M. (2022): Ecology of testate amoebae along an environmental gradient from bogs to calcareous fens in East-Central Europe: development of transfer functions for palaeoenvironmental reconstructions. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 601: 111145. - https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111145
 • Šlachtová E., Beran L., Horsáková V. & Horsák M. (2022): Severoamerický kružník malý v Evropě - příběh s nečekaným koncem. Živa 2: 78-79. - https://ziva.avcr.cz
 • Šorfová V., Poláková M., Bojková J., Polášková V., Schenková J. & Horsák M. (2022): Environmental heterogeneity, dispersal mode and habitat specialisation modify within-site beta diversity of spring macroinvertebrates. International Review of Hydrobiology 107: 145-153. - https://doi.org/10.1002/iroh.202102112
 • Štarhová Serbina L., Gajski D., Malenovský I., Corretto E., Schuler H. & Dittmer J. (2022): Wolbachia infection dynamics in a natural population of the pear psyllid Cacopsylla pyri (Hemiptera: Psylloidea) across its seasonal generations. Scientific Reports 12: 16502. - http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-20968-0
 • Štarhová Serbina L., Gajski D., Pafčo B., Zurek L., Malenovský I., Nováková E., Schuler H. & Dittmer J. (2022): Microbiome of pear psyllids: A tale about closely related species sharing their endosymbionts. Environmental Microbiology 24: 5788-5808. - https://doi.org/10.1111/1462-2920.16180
 • Štencl R., Chrtek J., Rotreklová O. & Bräutigam S. (2022): Chlupáčky (rod Pilosella) chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Zprávy České botanické společnosti 57: 177-218.
 • Štundlová J., Hospodářská M., Lukšíková K., Voleníková A., Pavlica T., Altmanová M., Richter A., Reichard M., Dalíková M., Pelikánová Š., Marta A., Simanovsky S.A., Hiřman M., Jankásek M., Dvořák T., Bohlen J., Ráb P., Englert C., Nguyen P. & Sember A. (2022): Sex chromosome differentiation via changes in the Y chromosome repeat landscape in African annual killifishes Nothobranchius furzeri and N. kadleci. Chromosome Research 30: 309-333. - https://doi.org/10.1007/s10577-022-09707-3
 • Šulc M., Hughes A.E., Mari L., Troscianko J., Tomášek O., Albrecht T. & Jelínek V. (2022): Nest sanitation as an effective defence against brood parasitism. Animal Cognition 25: 991-1002. - https://doi.org/10.1007/s10071-022-01646-0
 • Šulc M., Hughes A.E., Troscianko J., Štětková G., Procházka P., Požgayová M., Piálek L., Piálková R., Brlík V. & Honza M. (2022): Automatic identification of bird females using egg phenotype. Zoological Journal of the Linnean Society 195: 33-44. - https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlab051
 • Šupina J., Bojková J. & Boukal D.S. (2022): Environmental stressors alter multiple determinants of individual reproductive output in the acid-tolerant mayfly Leptophlebia vespertina. Ecological Entomology 47: 488-500. - https://doi.org/10.1111/een.13133
 • Talarico L., Bryjová A., Čížková D., Douda K. & Reichard M. (2022): Individual copy number variation and extensive diversity between major MHC-DAB1 allelic lineages in the European bitterling. Immunogenetics 74: 497-505. - https://doi.org/10.1007/s00251-021-01251-4
 • Temsch E.M., Koutecký P., Urfus T., Šmarda P. & Doležel J. (2022): Reference standards for flow cytometric estimation of absolute nuclear DNA content in plants. Cytometry part A 101: 710-724. - https://doi.org/10.1002/cyto.a.24495
 • Těšitel J. & Těšitelová T. (2022): Approaching a revolution in hemiparasitic plant biology? A commentary on 'Distinguishing carbon gains from photosynthesis and heterotrophy in C-3-hemiparasite-C-3-host-pairs' Comment. Annals of Botany 129: I-II [Editorial Material]. - https://doi.org/10.1093/aob/mcac019
 • Těšitelová T., Klimešová L., Vogt-Schilb H., Kotilínek M. & Jersáková J. (2022): Addition of fungal inoculum increases germination of orchid seeds in restored grasslands. Basic and Applied Ecology 63: 71-82. - https://doi.org/10.1016/j.baae.2022.04.001
 • Tomášek O., Bobek L., Kauzálová T., Kauzál O., Kotasová Adámková M., Horák K., Kumar S.A., Manialeu J.P., Munclinger P., Nana E.D., Nguelefack T.B., Sedláček O. & Albrecht T. (2022): Latitudinal but not elevational variation in blood glucose level is linked to life history across passerine birds. Ecology Letters 25: 2203-2216. - https://doi.org/10.1111/ele.14097
 • Tsakalos J.L., Ottaviani G., Chelli S., Rea A., Elder S., Dobrowolski M.P. & Mucina L. (2022): Plant clonality in a soil-impoverished open ecosystem: insights from southwest Australian shrublands. Annals of Botany 130: 981-990. - https://doi.org/10.1093/aob/mcac131
 • Vadlejch J., Magdálek J., Škorpíková L., Reslová N., Kašný M. & Plhal R. (2022): Ashworthius sidemi - invazní parazit přežvýkavé spárkaté zvěře v České republice. Svět myslivosti 93: 20-23.
 • Vakhlamova T., Wagner V., Padullés Cubino J., Chytrý M. & Lososová Z. (2022): Urban plant diversity in Kazakhstan: Effects of habitat type, city size and macroclimate. Applied Vegetation Science 25: e12679. - https://doi.org/10.1111/avsc.12679
 • Vaňhara J. & Špalek Tóthová A. (2022): Historie zoologie - entomologie na PřF MU. In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 121-124.
 • Vanhove M.P.M., Giakoumi S., Zogaris D., Kovačić M. & Huyse T. (2022): First Eastern Mediterranean Record of Xenoligophoroides cobitis, the Only Dactylogyrid Monogenean Infecting Mediterranean Gobies: Just Arrived or Missed the Boat? Diversity 14: 580. - https://doi.org/10.3390/d14080580
 • Vetešníková Šimková A., Civáňová K. & Vetešník L. (2022): Heterosis versus breakdown in fish hybrids revealed by one-parental species-associated viral infection. Aquaculture 546: 737406. - https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737406
 • Vetešníková Šimková A., Řehulková E., Choudhury A. & Seifertová M. (2022): Host-Specific Parasites Reveal the History and Biogeographical Contacts of Their Hosts: The Monogenea of Nearctic Cyprinoid Fishes. Biology 11: 229. - https://doi.org/10.3390/biology11020229
 • Voet I., Denys C., Colyn M, Lalis A., Konečný A., Delapré A., Nicolas V. & Cornette R. (2022): Incongruences between morphology and molecular phylogeny provide an insight into the diversification of the Crocidura poensis species complex. Scientific Reports 12: 10531. - https://doi.org/10.1038/s41598-022-12615-5
 • Votýpka J., Stříbrná E., Modrý D., Bryja J., Bryjová A. & Lukeš J. (2022): Unexpectedly high diversity of trypanosomes in small sub-Saharan mammals. International Journal for Parasitology 52: 647-658. - https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2022.06.002
 • Vrtílek M., Žák J. & Reichard M. (2022): Evidence for reproductive senescence across ray-finned fishes: A review. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 982915. - https://doi.org/10.3389/fevo.2022.982915
 • Zedek F., Veselý P., Tichý L., Elliott T.L., Garbolino E., De Ruffray P. & Bureš P. (2022): Holocentric plants are more competitive under higher UV-B doses. New Phytologist 233: 15-21. - https://doi.org/10.1111/nph.17750
 • Zechmeisterová K., Přibyl M., Nguyen H.M., Nosková E. & Široký P. (2022): Haemogregarines of the Genera Haemogregarina, Hemolivia, and Hepatozoon Infecting Vietnamese Freshwater Turtles, with Additional Notes on Primer Specificity and Primer-template Mismatches Affecting Diagnostic Success. Protist 173: 125884. - https://doi.org/10.1016/j.protis.2022.125884
 • Zhang H.-L., Padullés Cubino J., Nizamani M.M., AHarris A.J., Cheng Y.-L., Da L., Sun Z. & Wang H.-F. (2022): Wealth and land use drive the distribution of urban green space in the tropical coastal city of Haikou, China. Urban Forestry & Urban Greening 71: 127554. - https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127554
 • Zimmermann H., Blažek R., Polačik M. & Reichard M. (2022): Individual experience as a key to success for the cuckoo catfish brood parasitism. Nature Communications 13: 1723. - https://doi.org/10.1038/s41467-022-29417-y
 • Zukal D. & Biurrun I. (2022): Calcicolous rock-outcrop lime forests in the Cantabrian Mountains and the Western Pyrenees. Tuexenia 42: 35-56. - http://dx.doi.org/10.14471/2021.42.001
 • Zukalova K., Seidlova V., Piacek V., Nemcova M., Pribyl M., Pikula J. & Zukal J. (2022): One or two pups - optimal reproduction strategies of common noctule females. BMC Zoology 7: 18. - https://doi.org/10.1186/s40850-022-00119-8
 • Žák J., Dyková I., Blažek R. & Reichard M. (2022): Good Practices for Histological Analysis of the Annual Killifish Nothobranchius furzeri (Nothobranchiidae). Cold Spring Harbor Protocols 2022: 574-583. - http://cshprotocols.cshlp.org/content/early/2022/08/02/pdb.prot107739
 • Žák J., Roy K., Dyková I., Mráz J. & Reichard M. (2022): Starter feed for carnivorous species as a practical replacement of bloodworms for a vertebrate model organism in ageing, the turquoise killifish Nothobranchius furzeri. Journal of Fish Biology 100: 894-908. - https://doi.org/10.1111/jfb.15021