Publikace

2022 | 20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005

Systematika rostlin | Výzkum vegetace | Ekologie rašelinišť | Výzkum bezobratlých
Parazitologie | Hydrobiologie | Výzkum obratlovců | Kryptogamologie

2022

 • Abraham V., Kuneš P., Vild O., Jamrichová E., Plesková Z., Werchan B., Svitavská-Svobodová H. & Roleček J. (2022): Spatial scaling of pollen-plant diversity relationship in landscapes with contrasting diversity patterns. Scientific Reports 12: 17937. - https://doi.org/10.1038/s41598-022-22353-3
 • Axmanová I., Robovský J. & Chytrý M. (2022): Zamrzlé safari. Vesmír 101: 170-175.
 • Baškiera S. & Gvoždík L. (2022): Individual Variation in Thermal Reaction Norms Reveals Metabolic-Behavioral Relationships in an Ectotherm. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 850941. - https://doi.org/10.3389/fevo.2022.850941
 • B-Béres V., Kókai Z., Várbíró G., Mustazhapova G., Csabai Z., Pernecker B., Borics G., Bácsi I. & Boda P. (2022): Flow Intermittence Drives the Benthic Algal Composition, Biodiversity and Diatom-Based Quality of Small Hilly Streams in the Pannonian Ecoregion, Hungary. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 834548. - https://doi.org/10.3389/fevo.2022.834548
 • Benovics M., Mikulíček P., Žákovicová Z., Papežík P. & Pantoja C. (2022): Hidden in plain sight: novel molecular data reveal unexpected genetic diversity among paramphistome parasites (Digenea: Paramphistomoidea) of European water frogs. Parasitology 149: 1425-1438. - https://doi.org/10.1017/S003118202200083X
 • Benovics M., Reslová N., Škorpíková L., Seidlová L. & Mikulka O. (2022): Helminth fauna of the Eurasian beaver in the Czech Republic with remarks on the genetic diversity of specialist Stichorchis subtriquetrus (Digenea: Cladorchiidae). Parasitology Research 121: 633-644. - https://doi.org/10.1007/s00436-021-07379-2
 • Bíl M. & Bartonička T. (2022): Zvířata na silnicích. Brno : Masarykova univerzita : Centrum dopravního výzkumu v.v.i. 209 s. ISBN 978-80-210-9933-3.
 • Blažek R., Polačik M. & Reichard M. (2022): Group intrusions by a brood parasitic fish are not cooperative. Behavioral Ecology 33: 178-183. - https://doi.org/10.1093/beheco/arab123
 • Bürger J., Küzmič F., Šilc U., Jansen F., Bergmeier E., Chytrý M., Cirujeda A., Fogliatto S., Fried G., Dostatny D.F., Gerowitt B., Glemnitz M., González-Andújar J.L., Plaza E.H., Izquierdo J., Kolářová M., Lososová Z., Metcalfe H., Ņečajeva J., Petit S., Pinke G., Rašomavičius V., von Redwitz C., Schumacher M., Ulber L. & Vidotto F. (2022): Two sides of one medal: Arable weed vegetation of Europe in phytosociological data compared to agronomical weed surveys. Applied Vegetation Science 25: e12460. - https://doi.org/10.1111/avsc.12460
 • Conti L., Méndez-Castro F.E., Chytrý M., Götzenberger L., Hájek M., Horsák M., Jiménez-Alfaro B., Klimešová J., Zelený D. & Ottaviani G. (2022): Insularity promotes plant persistence strategies in edaphic island systems. Global Ecology and Biogeography 31: 753-764. - https://doi.org/10.1111/geb.13465
 • Coufal R. & Horsák M. (2022): Měkkýši přírodních památek Kalábová a Kalábová 2 v CHKO Bílé Karpaty. Malacologica Bohemoslovaca 21: 1-8. - http://dx.doi.org/10.5817/MaB2022-21-1
 • Daněk P., Šamonil P. & Hort L. (2022): Forest floor alteration by canopy trees and soil wetness drive regeneration of a spruce-beech forest. Forest Ecology and Management 504: 119802. - https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119802
 • Danihelka J. (2022): Hlaváček letní, rostlina roku 2022, a jeho příbuzní. Živa 3: 119-122. - https://ziva.avcr.cz
 • Danihelka J., Chytrý K., Harásek M., Hubatka P., Klinkovská K., Kratoš F., Kučerová A., Slachová K., Szokala D., Prokešová H., Šmerdová E., Večeřa M. & Chytrý M. (2022): Halophytic flora and vegetation in southern Moravia and northern Lower Austria: past and present. Preslia 94: 13-110. - https://doi.org/10.23855/preslia.2022.013
 • Devánová A., Sychra J., Bojková J. & Horsák M. (2022): Adult Triops cancriformis(Pancrustacea: Notostraca) mediates the hatching rate of its resting eggs. Hydrobiologia 849: 1923-1929. - https://doi.org/10.1007/s10750-022-04841-9
 • Doležal J., Altman J., Jandová V., Chytrý M., Conti L., Méndez-Castro F.E., Klimešová J., Zelený D. & Ottaviani G. (2022): Climate warming and extended droughts drive establishment and growth dynamics in temperate grassland plants. Agricultural and Forest Meteorology 313: 108762. - https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108762
 • Dřevojan P., Novák P., Doležal J., Hubatka P., Lustyk P. & Peterka T. (2022): Komentované fytocenologické snímky z České republiky 6. Zprávy České botanické společnosti 57: 21-39.
 • Dyková I., Žák J., Blažek R., Reichard M., Součková K. & Slabý O. (2022): Histology of major organ systems of Nothobranchius fishes: short-lived model species. Journal of Vertebrate Biology 71: 1-50. - https://doi.org/10.25225/jvb.21074
 • Glaser M., Berg C., Buldrini F., Buholzer S., Bürger J., Chiarucci A., Chytrý M., Dřevojan P., Follak S., Küzmič F., Lososová Z., Meyer S., Moser D., Pyšek P., Richner N., Šilc U., Wietzke A., Dullinger S. & Essl F. (2022): AgriWeedClim database: A repository of vegetation plot data from Central European arable habitats over 100 years. Applied Vegetation Science 25: e12675. - https://doi.org/10.1111/avsc.12675
 • Guo K., Pyšek P., Chytrý M., Divíšek J., Lososová Z., van Kleunen M., Pierce S. & Guo W.-Y. (2022): Ruderals naturalize, competitors invade: Varying roles of plant adaptive strategies along the invasion continuum. Functional Ecology 36: 2469-2479. - https://doi.org/10.1111/1365-2435.14145
 • Hájek M., Těšitel J., Tahvanainen T., Peterka T., Jiménez-Alfaro B., Jansen F., Pérez-Haase A., Garbolino E., Carbognani M., Kolari T.H.M., Hájková P., Jandt U., Aunina L., Pawlikowski P., Ivchenko T., Tomaselli M., Tichý L., Dítě D., Plesková Z. & Mikulášková E. (2022): Rising temperature modulates pH niches of fen species. Global Change Biology 28: 1023-1037. - https://doi.org/10.1111/gcb.15980
 • Hájková P., Horsáková V., Peterka T., Janeček Š., Galvánek D., Dítě D., Horník J., Horsák M. & Hájek M. (2022): Conservation and restoration of Central European fens by mowing: A consensus from 20 years of experimental work. Science of The Total Environment 846: 157293. - https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157293
 • Hájková P., Petr L., Horsák M., Jamrichová E. & Roleček J. (2022): Holocene history of the landscape at the biogeographical and cultural crossroads between Central and Eastern Europe (Western Podillia, Ukraine). Quaternary Science Reviews 288: 107610. - https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107610
 • Heinken T., Diekmann M., Liira J., Orczewska A., Schmidt M., Brunet J., Chytrý M., Chabrerie O., Decocq G., De Frenne P., Dřevojan P., Dzwonko Z., Ewald J., Feilberg J., Graae B.J., Grytnes J.-A., Hermy M., Kriebitzsch W.-U., Laiviņš M., Lenoir J., Lindmo S., Marage D., Marozas V., Niemeyer T., Paal J., Pyšek P., Roosaluste E., Sádlo J., Schaminée J.H.J., Tyler T., Verheyen K., Wulf M. & Vanneste T. (2022): The European Forest Plant Species List (EuForPlant): Concept and applications. Journal of Vegetation Science 33: e13132. - https://doi.org/10.1111/jvs.13132
 • Horsák M., Horsáková V., Divíšek J. & Nekola J.C. (2022): Ecological niche divergence between extant and glacial land snail populations explained. Scientific Reports 12: 806. - https://doi.org/10.1038/s41598-021-04645-2
 • Horsáková V., Líznarová E., Razkin O., Nekola J.C. & Horsák M. (2022): Deciphering "cryptic" nature of European rock-dwelling Pyramidula snails (Gastropoda: Stylommatophora). Contributions to Zoology 91: 233-260. - https://doi.org/10.1163/18759866-bja10032
 • Hrivniak Ľ., Sroka P., Godunko R.J., Manko P. & Bojková J. (2022): Diversification in Caucasian Epeorus (Caucasiron) mayflies (Ephemeroptera: Heptageniidae) follows topographic deformation along the Greater Caucasus range. Systematic Entomology 47: 603-617. - https://doi.org/10.1111/syen.12551
 • Cheng X.-L., Padullés Cubino J., Balfour K., Zhu Z.-X. & Wang H.-F. (2022): Drivers of spontaneous and cultivated species diversity in the tropical city of Zhanjiang, China. Urban Forestry & Urban Greening 67: 127428. - https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127428
 • Chytrý K., Prokešová H., Duchoň M., Grulich V., Chytrý M. & Divíšek J. (2022): Substrate associated biogeographical patterns in the north-western Pannonian forest-steppe. Preslia 94: 215-232. - https://doi.org/10.23855/preslia.2022.215
 • Chytrý K., Prokešová H., Duchoň M., Klinkovská K., Novák P., Chytrý M. & Divíšek J. (2022): Ecotones in Central European forest-steppe: Edge effect occurs on hard rocks but not on loess. Journal of Vegetation Science 33: e13149. - https://doi.org/10.1111/jvs.13149
 • Chytrý K., Willner W., Chytrý M., Divíšek J. & Dullinger S. (2022): Central European forest‒steppe: An ecosystem shaped by climate, topography and disturbances. Journal of Biogeography 49: 1006-1020. - https://doi.org/10.1111/jbi.14364
 • Jílek J., Golec M., Bednář P., Chytráček M., Vích D., Zavoral T., Mírová Z., Petr L., Kovárník J., Milo P. & Kučera L. (2022): The oldest millet herbal beer in the Europe? The ninth century BCE bronze luxury bucket from Kladina, Czech Republic. Archaeometry 64: 454-467. - https://doi.org/10.1111/arcm.12711
 • Jiroušek M., Peterka T., Chytrý M., Jiménez-Alfaro B., Kuznetsov O.L., Pérez-Haase A., Aunina L., Biurrun I., Dítě D., Goncharova N., Hájková P., Jansen F., Koroleva N.E., Lapshina E.D., Lavrinenko I.A., Lavrinenko O.V., Napreenko M.G., Pawlikowski P., Rašomavičius V., Rodwell J.S., Pedreira D.R., Balbuena E.S., Smagin V.A., Tahvanainen T., Biţă-Nicolae C., Felbaba-Klushyna L., Graf U., Ivchenko T.G., Jandt U., Jiroušková J., Košuthová A., Lenoir J., Onyshchenko V., Plášek V., Plesková Z., Shirokikh P.S., Šímová A., Šmerdová E., Tokarev P.N. & Hájek M. (2022): Classification of European bog vegetation of the Oxycocco-Sphagnetea class. Applied Vegetation Science 25: e12646. - https://doi.org/10.1111/avsc.12646
 • Jorge B.C.S., Fischer F.M., Debastiani V.J., Hoss D., Pillar V.D. & Winck B. (2022): Effects of defoliation frequencies on above- and belowground biodiversity and ecosystem processes in subtropical grasslands of southern Brazil. Pedobiologia 90: 150786. - https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2021.150786
 • Jupke J.F., Birk S., Álvarez-Cabria M., Aroviita J., Barquín J., Belmar O., Bonada N., Cañedo-Argüelles M., Chiriac G., Mišíková Elexová E., Feld C.K., Ferreira M.T., Haase P., Huttunen K.-L., Lazaridou M., Lešťáková M., Miliša M., Muotka T., Paavola R., Panek P., Pařil P., Peeters E.T.H.M., Polášek M., Sandin L., Schmera D., Straka M., Usseglio-Polatera P. & Schäfer R.B. (2022): Evaluating the biological validity of European river typology systems with least disturbed benthic macroinvertebrate communities. Science of The Total Environment 842: 156689. - https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156689
 • Kotasová Adámková M., Klímová Hřívová D., Líznarová E., Novák P., Petružela J., Petruželová J. & Vašíček M. (2022): Managementová opatření a hodnocení jejich dopadu na biodiverzitu lučního mokřadu. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 111 s.
 • Kotasová Adámková M., Líznarová E., Novák P., Petružela J., Petruželová J. & Vašíček M. (2022): Hodnocení biodiverzity mokřadních společenstev po realizaci alternativních managementových opatření na stanovištích lučních mokřadů. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 55 s.
 • Kozel P., Leong J.V., Malenovský I., Šumpich J., Macek J., Michálek J. Nováková N., Sedio B.E., Seifert C.L. & Volf M. (2022): Specialised chemistry affects insect abundance but not overall community similarity in three rare shrub willows: Salix myrtilloides, S. repens and S. rosmarinifolia. European Journal of Entomology 119: 368-378. - https://www.eje.cz
 • Loidi J. & Marcenò C. (2022): The Temperate Deciduous Forests of the Northern Hemisphere. A review. Mediterranean Botany 43: e75527. - https://doi.org/10.5209/mbot.75527
 • Mahmoudi A., Golenishchev F.N., Malikov V.G., Arslan A., Pavlova S.V., Petrova T.V. & Kryštufek B. (2022): Taxonomic evaluation of the "irani-schidlovskii" species complex (Rodentia: Cricetidae) in the Middle East: a morphological and genetic combination. Zoologischer Anzeiger 300: 1-11. - https://doi.org/10.1016/j.jcz.2022.07.001
 • Marcussen T., Ballard H.E., Danihelka J., Flores A.R., Nicola M.V. & Watson J.M. (2022): A Revised Phylogenetic Classification for ViolaV (Violaceae). Plants 11: 2224. - https://doi.org/10.3390/plants11172224
 • Martynov A.V., Palatov D.M., Gattolliat J.-L., Bojková J. & Godunko R.J. (2022): A remarkable finding of Centroptilum Eaton, 1869 (Ephemeroptera: Baetidae) in Georgia, Turkey and Iran: one new species evidenced by morphology and DNA. European Zoological Journal 89: 827-855. - https://doi.org/10.1080/24750263.2022.2090625
 • Mason B., Petrzelkova K.J., Kreisinger J., Bohm T., Cervena B., Fairet E., Fuh T., Gomez A., Knauf K., Maloueki U., Modry D., Shirley M.H., Tagg N., Wangue N. & Pafco B. (2022): Gastrointestinal symbiont diversity in wild gorilla: A comparison of bacterial and strongylid communities across multiple localities. Molecular Ecology 31: 4127-4145. - https://doi.org/10.1111/mec.16558
 • Mason B., Piel A.K., Modrý D., Petrželková K.J., Stewart F.A. & Pafčo B. (2022): Association of human disturbance and gastrointestinal parasite infection of yellow baboons in western Tanzania. PLoS ONE 17: e0262481. - https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262481
 • Massino C., Wetzker C., Balvin O., Bartonička T., Kremenova J., Sasinkova M., Otti O. & Reinhardt K. (2022): Seminal fluid and sperm diluent affect sperm metabolism in an insect: Evidence from NAD(P)H and flavin adenine dinucleotide autofluorescence lifetime imaging. Microscopy Research and Technique 85: 398-411. - https://doi.org/10.1002/jemt.23914
 • Mašková T., Maternová J. & Těšitel J. (2022): Shoot: root ratio of seedlings is associated with species niche on soil moisture gradient. Plant Biology 24: 286-291. - https://doi.org/10.1111/plb.13352
 • Michalko R., Birkhofer K. & Pekár S. (2022): Interaction between hunting strategy, habitat type and stratum drive intraguild predation and cannibalism. Oikos 2022: e08662. - https://doi.org/10.1111/oik.08355
 • Nečas T., Kielgast J., Nagy Z.T., Chifundera Z.K. & Gvoždík V. (2022): Systematic position of the Clicking Frog (Kassinula Laurent, 1940), the problem of chimeric sequences and the revised classification of the family Hyperoliidae. Molecular Phylogenetics and Evolution 174: 107514. - https://doi.org/10.1016/j.ympev.2022.107514
 • Nekola J.C. & Horsák M. (2022): The impact of empirically unverified taxonomic concepts on ecological assemblage patterns across multiple spatial scales. Ecography 2022: e06063. - https://doi.org/10.1111/ecog.06063
 • Nekola J.C., Winterová B. & Horsák M. (2022): Biodiverzita očima taxonomů. Když názor představuje problém. Vesmír 101: 454-457.
 • Nemcova M., Seidlova V., Zukal J., Dundarova H., Zukalova K. & Pikula J. (2022): Performance of bat-derived macrophages at different temperatures. Frontiers in Veterinary Science 9: 978756. - https://doi.org/10.3389/fvets.2022.978756
 • Novotný P., Brůna J., Chytrý M., Kalčík V., Kaplan Z., Kebert T., Rohn M., Řezníčková M., Štech M. & Wild J. (2022): Pladias platform: Technical description of the database structure. Biodiversity Data Journal 10: e80167. - https://doi.org/10.3897/BDJ.10.e80167
 • Ortiz D., Petráková Dušátková L. & Pekár S. (2022): Gut content metabarcoding of three widespread Iberian ant-eating spiders reveals specialisation on the same abundant harvester ants. Ecological Entomology 47: 305-313. - https://doi.org/10.1111/een.13114
 • Ortiz D., Pekár S. & Dianat M. (2022): Phylogenomics and loci dropout patterns of deeply diverged Zodarion ant-eating spiders suggest a high potential of RAD-seq for genus-level spider phylogenetics. Cladistics 38: 320-334. - https://doi.org/10.1111/cla.12493
 • Ottaviani G., Méndez-Castro F.E., Conti L., Zelený D., Chytrý M., Doležal J., Jandová V., Altman J. & Klimešová J. (2022): Sticking around: Plant persistence strategies on edaphic islands. Diversity and Distributions 28: 1850-1862. - https://doi.org/10.1111/ddi.13586
 • Oulehla J., Jiroušek M. & Šťastná M. (2022): Historical and contemporary endangered wetland species of the southeastern part of the Bohemian-Moravian Highlands. In: Cerkal Radim, Březinová Belcredi Natálie, Prokešová Lenka. MendelNet 2021, Proceedings of 28th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno. S. 252-257 - https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2021/mnet_2021_full.pdf
 • Padullés Cubino J., Axmanová I., Lososová Z., Večeřa M., Bergamini A., Bruelheide H., Dengler J., Jandt U., Jansen F., Pätsch R. & Chytrý M. (2022): The effect of niche filtering on plant species abundance in temperate grassland communities. Functional Ecology 36: 962-973. - https://doi.org/10.1111/1365-2435.13994
 • Padullés Cubino J., Těšitel J., Fibich P., Lepš J. & Chytrý M. (2022): Alien plants tend to occur in species-poor communities. NeoBiota 73: 39-56. - https://doi.org/10.3897/neobiota.73.79696
 • Pekár S. (2022): New drivers of the evolution of mimetic accuracy in Batesian ant-mimics: size, habitat and latitude. Journal of Biogeography 49: 14-21. - https://doi.org/10.1111/jbi.14283
 • Pekár S., Petráková Dušátková L., Macháčková T., Slabý O., García L.F. & Haddad C.R. (2022): Gut-content analysis in four species, combined with comparative analysis of trophic traits, suggests an araneophagous habit for the entire family Palpimanidae (Araneae). Organisms Diversity & Evolution 22: 265-274. - https://doi.org/10.1007/s13127-021-00525-9
 • Peterka T., Tichý L., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Petr L., Dítě D, Hradílek Z., Hrivnák R., Jiroušek M., Plášek V., Plesková Z., Singh P., Šmerdová E., Štechová T., Mikulášková E., Horsák M. & Hájek M. (2022): The long history of rich fens supports persistence of plant and snail habitat specialists. Biodiversity and Conservation 31: 39-57. - http://dx.doi.org/10.1007/s10531-021-02318-0
 • Petruželová J., Bojková J., Sychra J., Šorfová V., Polášková V. & Vrba J. (2022): Complex Effects of Acidification, Habitat Properties and Fish Stock on Littoral Macroinvertebrate Assemblages in Montane Standing Waters. Journal of Limnology 81: 2053. - https://doi.org/10.4081/jlimnol.2022.2053
 • Pillar V.D., Pärtel M., Price J.N. & Chytrý M. (2022): Collaboration networks and hot topics in the Journal of Vegetation Science. Journal of Vegetation Science 33: e13108 [Editorial Material]. - https://doi.org/10.1111/jvs.13108
 • Plačková K., Zedek F., Schubert V., Houben A. & Bureš P. (2022): Kinetochore size scales with chromosome size in bimodal karyotypes of Agavoideae. Annals of Botany 130: 77-84. - https://doi.org/10.1093/aob/mcac063
 • Poláková M., Straka M., Polášek M. & Němejcová D. (2022): Unexplored freshwater communities in post-mining ponds: effect of different restoration approaches. Restoration Ecology e13679. - https://doi.org/10.1111/rec.13679
 • Polášek M., Pařil P., Straka M., Němejcová D., Polášková V., Loskotová B., Doslátlová A., Kalníková V. & Jurajda P. (2022): Metodika hodnocení vlivu vysychání toků na biodiverzitu tekoucích vod pro cílené navrhování zásahů a opatření k omezení negativních dopadů vysychání toků na biodiverzitu.
 • Polášek M., Straka M., Pařil P., Němejcová D., Polášková V., Loskotová B., Dostálová A., Výravský D., Jakubínský J., Ondráček P., Kalníková V., Šumberová K. & Jurajda P. (2022): Závěrečná výzkumná zpráva projektu TITSMZP703 - Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů. Brno: MŽP. 163 s.
 • Preislerová Z., Jiménez-Alfaro B., Mucina M., Berg C., Bonari G., Kuzemko A., Landucci F., Marcenò C., Monteiro-Henriques T., Novák P., Vynokurov D., Bergmeier E., Dengler J., Apostolova I., Bioret F., Biurrun I., Campos J.A., Capelo J., Čarni A., Çoban S., Csiky J., Ćuk M., Ćušterevska R., Daniëls F.J.A., De Sanctis M., Didukh Y., Dítě D., Fanelli G., Golovanov J., Golub V., Guarino R., Hájek M., Iakushenko D., Indreica A., Jansen F., Jašková A., Jiroušek M., Kalníková V., Kavgacı A., Kucherov I., Küzmič F., Lebedeva M., Loidi J., Lososová Z., Lysenko T., Milanović Đ., Onyshchenko V., Perrin G., Peterka T., Rašomavičius V., Rodríguez-Rojo M.P., Rodwell J.S., Rūsina S., Sánchez-Mata D., Schaminée J.H.J., Semenishchenkov Y., Shevchenko N., Šibík J., Škvorc Ž., Smagin V., Stešević D., Stupar V., Šumberová K., Theurillat J.-P., Tikhonova E., Tzonev R., Valachovič M., Vassilev K., Willner W., Yamalov S., Večeřa M. & Chytrý M. (2022): Distribution maps of vegetation alliances in Europe. Applied Vegetation Science 25: e12642. - https://doi.org/10.1111/avsc.12642
 • Price J.N., Pärtel M., Pillar V.D. & Chytrý M. (2022): Restoration and management of plant communities in Applied Vegetation Science. Applied Vegetation Science 25: e12632 [Editorial Material]. - https://doi.org/10.1111/avsc.12632
 • Rahmouni C., Vanhove M.P.M., Koblmüller S. & Šimková A. (2022): Molecular phylogeny and speciation patterns in host-specific monogeneans (Cichlidogyrus, Dactylogyridae) parasitizing cichlid fishes (Cichliformes, Cichlidae) in lake tanganyika. International Journal for Parasitology 52: 359-375. - https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2021.12.004
 • Roleček J., Dřevojan P., Iakushenko D. & Hájek M. (2022): Tall herb-rich steppe in the peri-Carpathian region of Ukraine and Romania. Phytocoenologia 51: 95-109. - https://doi.org/10.1127/phyto/2021/0388
 • Sabatini F.M., Jiménez-Alfaro B., Jandt U., Chytrý M., Field R., Kessler M., Lenoir J., Schrodt F., Wiser S.K., Khan M.A.S.A., Attorre F., Cayuela L., De Sanctis M., Dengler J., Haider S., Hatim M.Z., Indreica A., Jansen F., Pauchard A., Peet R.K., Petřík P., Pillar V.D., Sandel B., Schmidt M., Tang Z., van Bodegom P., Vassilev K., Violle C., Alvarez-Davila E., Davidar P., Dolezal J., Hérault B., Galán-de-Mera A., Jiménez J., Kambach S., Kepfer-Rojas S., Kreft H., Lezama F., Linares-Palomino R., Monteagudo Mendoza A., N'Dja J.K., Phillips O.L., Rivas-Torres G., Sklenář P., Speziale K., Strohbach B.J., Vásquez Martínez R., Wang H.F., Wesche K. & Bruelheide H. (2022): Global patterns of vascular plant alpha diversity. Nature Communications 13: 4683. - https://doi.org/10.1038/s41467-022-32063-z
 • Sánchez-Montoya M.M., Gómez R., Calvo J.F., Bartonička T., Datry T. & Paril P. (2022): Ecological values of intermittent rivers for terrestrial vertebrate fauna. Science of The Total Environment 806: 151308. - https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151308
 • Sano I., Saito T., Ito S., Ye B., Uechi T., Seo T., Do V.T., Kimura K., Hirano T., Yamazaki D., Shirai A.,Kondo T., Miura O., Miyazaki J.-I. & Chiba S. (2022): Resolving species-level diversity of Beringiana and Sinanodonta mussels (Bivalvia: Unionidae) in the Japanese archipelago using genome-wide data. Molecular Phylogenetics and Evolution 175: 107563. - https://doi.org/10.1016/j.ympev.2022.107563
 • Sfair J.C., Lososová Z., Chytrý M. & de Bello F. (2022): Functional rarity and evolutionary uniqueness of threatened species across different scales and habitats in a Central European flora. Journal of Applied Ecology 59: 2542-2552. - https://doi.org/10.1111/1365-2664.14255
 • Sheffer M.M., Cordellier M., Forman M., Grewoldt M., Hoffmann K., Jensen C., Kotz M., Král J., Kuss A.W., Líznarová E. & Uhl G. (2022): Identification of sex chromosomes using genomic and cytogenetic methods in a range-expanding spider, Argiope bruennichi (Araneae: Araneidae). Biological Journal of the Linnean Society 136: 405-416. - https://doi.org/10.1093/biolinnean/blac039
 • Schenková J., Horsák M., Polášek M. & Pařil P. (2022): Dry phase duration and periodicity alter clitellate communities in central European intermittent streams. Hydrobiologia 849: 3245-3258. - https://doi.org/10.1007/s10750-022-04933-6
 • Schlaghamerský J., Bílková M., Dušátková L. Hanáková E., Helešic J., Kočí M., Líznarová E., Malenovský I., Pařil P., Pavonič M., Pižl V., Plesková Z., Polášek M., Polášková V., Šmerdová E., Straka M., Šupina J., Tajovský K., Vašíček M. & Výravský D. (2022): Závěrečná výzkumná zpráva projektu TITSMZP707 - Vliv technického zasněžování na biologické složky přírodního prostředí na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Praha: Ministerstvo životního prostředí. 216 s.
 • Sliwinska E., Loureiro J., Leitch I.J., Šmarda P., Bainard J., Bureš P., Chumová Z., Horová L., Koutecký P., Lučanová M., Trávníček P. & Galbraith D.W. (2022): Application-based guidelines for best practices in plant flow cytometry. Cytometry Part A 101: 749-781. - https://doi.org/10.1002/cyto.a.24499
 • Sperandii M.G., de Bello F., Valencia E., ötzenberger L., Bazzichetto M., Galland T., E-Vojtkó A., Conti L., Adler P.B., Buckley H., Danihelka J., Day N.J., Dengler J., Eldridge D.J., Estiarte M., García-González R., Garnier E., Gómez-García D., Hallett L., Harrison S., Herben T., Ibáñez R., Jentsch A., Juergens N., Kertész M., Kimuyu D.M., Klumpp K., Le Duc M., Louault F., Marrs R.H., Ónodi G., Pakeman R.J., Pärtel M., Peco B., Peñuelas J., Rueda M., Schmidt W., Schmiedel U., Schuetz M., Skalova H., Šmilauer P., Šmilauerová M., Smit C., Song M.-H., Stock M., Val J., Vandvik V., Wesche K., Wiser S.K., Woodcock B.A., Young T.P., Yu F.-H., Zobel M. & Lepš J. (2022): LOTVS: a global collection of permanent vegetation plots. Journal of Vegetation Science 33: e13115. - https://doi.org/10.1111/jvs.13115
 • Straka M., Schlaghamerský J., Kočí M., Malenovský I., Pařil P. & Tajovský K. (2022): Návrh znění Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí pro postup při vyhodnocování vlivu výroby technického sněhu a jeho používání na biologické. Praha: Ministerstvo životního prostředí. 17 s.
 • Stubbington R., Sarremejane R., Laini A., Cid N., Csabai Z., England J., Munné A., Aspin T., Bonada N., Bruno D., Cauvy-Fraunie S., Chadd R., Dienstl C., Estrada P.F., Graf W., Gutiérrez-Cánovas C., House A., Karaouzas I., Kazila E., Millán A., Morais M., Pařil P., Pickwell A., Polášek M., Sánchez-Fernández D., Tziortzis I., Várbíró G., Voreadou C., Walker-Holden E., White J. & Datry T. (2022): Disentangling responses to natural stressor and human impact gradients in river ecosystems across Europe. Journal of Applied Ecology 59: 537-548. - https://doi.org/10.1111/1365-2664.14072
 • Sychrová M., Divíšek J., Chytrý M. & Pyšek P. (2022): Niche and geographical expansions of North American trees and tall shrubs in Europe. Journal of Biogeography 49: 1151-1161. - https://doi.org/10.1111/jbi.14377
 • Šimková A., Civáňová K. & Vetešník L. (2022): Heterosis versus breakdown in fish hybrids revealed by one-parental species-associated viral infection. Aquaculture 546: 737406. - https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737406
 • Šímová A., Jiroušek M., Singh P., Hájková P. & Hájek M. (2022): Ecology of testate amoebae along an environmental gradient from bogs to calcareous fens in East-Central Europe: development of transfer functions for palaeoenvironmental reconstructions. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 601: 111145. - https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111145
 • Šlachtová E., Beran L., Horsáková V. & Horsák M. (2022): Severoamerický kružník malý v Evropě - příběh s nečekaným koncem. Živa 2: 78-79. - https://ziva.avcr.cz
 • Šorfová V., Poláková M., Bojková J., Polášková V., Schenková J. & Horsák M. (2022): Environmental heterogeneity, dispersal mode and habitat specialisation modify within-site beta diversity of spring macroinvertebrates. International Review of Hydrobiology 107: 145-153. - https://doi.org/10.1002/iroh.202102112
 • Šulc M., Hughes A.E., Troscianko J., Štětková G., Procházka P., Požgayová M., Piálek L., Piálková R., Brlík V. & Honza M. (2022): Automatic identification of bird females using egg phenotype. Zoological Journal of the Linnean Society 195: 33-44. - https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlab051
 • Šupina J., Bojková J. & Boukal D.S. (2022): Environmental stressors alter multiple determinants of individual reproductive output in the acid-tolerant mayfly Leptophlebia vespertina. Ecological Entomology 47: 488-500. - https://doi.org/10.1111/een.13133
 • Vadlejch J., Magdálek J., Škorpíková L., Reslová N., Kašný M. & Plhal R. (2022): Ashworthius sidemi - invazní parazit přežvýkavé spárkaté zvěře v České republice. Svět myslivosti 93: 20-23.
 • Vakhlamova T., Wagner V., Padullés Cubino J., Chytrý M. & Lososová Z. (2022): Urban plant diversity in Kazakhstan: Effects of habitat type, city size and macroclimate. Applied Vegetation Science 25: e12679. - https://doi.org/10.1111/avsc.12679
 • Zedek F., Veselý P., Tichý L., Elliott T.L., Garbolino E., De Ruffray P. & Bureš P. (2022): Holocentric plants are more competitive under higher UV-B doses. New Phytologist 233: 15-21. - https://doi.org/10.1111/nph.17750
 • Žák J., Roy K., Dyková I., Mráz J. & Reichard M. (2022): Starter feed for carnivorous species as a practical replacement of bloodworms for a vertebrate model organism in ageing, the turquoise killifish Nothobranchius furzeri. Journal of Fish Biology 100: 894-908. - https://doi.org/10.1111/jfb.15021