Publikace

20222021202020192018201720162015 | 2014 | 201320122011201020092008200720062005

Systematika rostlin | Výzkum vegetace | Ekologie rašelinišť | Výzkum bezobratlých
Parazitologie | Hydrobiologie | Výzkum obratlovců | Kryptogamologie

2014

 • Adámek Z., Helešic J., Maršálek B. & Rulík M. (2014): Applied Hydrobiology. Vodňany : Univ. South Bohemia in České Budějovice. 376 pp.
 • Al-Hawija B.N., Wagner V. & Hensen I. (2014): Genetic comparison between natural and planted populations of Pinus brutia and Cupressus sempervirens in Syria. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 38: 267-280.
 • Al-Hawija B.N., Wagner V., Partzsch M. & Hensen I. (2014): Germination differences between natural and afforested populations of Pinus brutia and Cupressus sempervirens. Silva Fennica 48: article id 1176. - fulltext in pdf
 • Bainová H., Králová T., Bryjová A., Albrecht T., Bryja J. & Vinkler M. (2014): First evidence of independent pseudogenization of Toll-like receptor 5 in passerine birds. Developmental and Comparative Immunology 45: 151-155. - Fulltext on ScienceDirect
 • Balvín O. & Bartonička T. (2014): Cimicids and bat hosts in the Czech and Slovak Republics: ecology and distribution. Vespertilio 17: 23-36. - fulltext in pdf
 • Balvín O., Bartonička T., Simov N., Paunović M. & Vilímová J. (2014): Distribution and host relations of species of the genus Cimex on bats in Europe. Folia Zoologica 63: 281-289. - fulltext in pdf
 • Baňař P., Brailovsky H., Hubáčková L. & Hemala V. (2014): A new species of the genus Mygdonia (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) from Madagascar with a key to species. Zootaxa 3893: 445-450.
 • Bartonička T. & Gaisler J. (2014): A brief history of the Czech Bat Conservation Trust. Vespertilio 17: 15-21. - fulltext in pdf
 • Berková H., Pokorný M. & Zukal J. (2014): Selection of buildings as maternity roosts by greater mouse-eared bats (Myotis myotis). Journal of Mammalogy 95: 1011-1017.
 • Běťák J. & Dvořák D. (2014): Nové druhy české mykobioty z Národního parku Podyjí (Cortinarius scaurotraganoides, Crepidotus ehrendorferi, Lepiota ochraceofulva) a poznámky k jejich ekologii a rozšíření. Thayensia 11: 77-88.
 • Bojková J., Rádková V., Soldán T. & Zahrádková S. (2014): Trends in species diversity of lotic stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic over five decades. Insect Conservation and Diversity 7: 252-262. - fulltext in Wiley Online Library
 • Brabec M., Honěk A., Pekár S. & Martinková Z. (2014): Population Dynamics of Aphids on Cereals: Digging in the Time-Series Data to Reveal Population Regulation Caused by Temperature. PLoS ONE 9: e106228.
 • Burckhardt D., Queiroz D.L. & Malenovský I. (2014): First record of the Australian genus Platyobria Taylor, 1987 from Europe and P. biemani sp. nov. as a potential pest of Eucalyptus (Myrtaceae) (Hemiptera: Psylloidea. Entomologische Zeitschrift 124: 109-112.
 • Bureš P. & Zedek F. (2014): Holokinetic drive: centromere drive in chromosomes without centromeres. Evolution; international journal of organic evolution 68: 2412-2420. - fulltext in Wiley Online Library
 • Cameron R.A.D., Cox R.J., von Proschwitz T. & Horsak M. (2014): Cepaea nemoralis (L.) in Goteborg, S.W. Sweden: variation in a recent urban invader. Folia Malacologica 22: 169-182. - fulltext in pdf
 • Cárdenas M., Šedo O. & Pekár S. (2014): Is there ontogenetic shift in the capture traits of a prey-specialized ant-eating spider? Journal of Zoology 293: 234-242. - fulltext in Wiley Online Library
 • Čejka T. & Čačaný J. Horsák M. (2014): Prvý nález živej populácie ulitníka Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) na Podunajskej nížine. Malacologica Bohemoslovaca 13: 1-5. - fulltext in pdf
 • Danihelka J. (2014): Bromus bromoideus (Lej.) Crép. Zprávy České botanické společnosti 49: 86-91.
 • Divíšek J., Chytrý M., Grulich V. & Poláková L. (2014): Landscape classification of the Czech Republic based on the distribution of natural habitats. Preslia 86: 209-231. - fulltext in pdf
 • Divíšek J., Zelený D., Culek M. & Šťastný K. (2014): Natural habitats matter: Determinants of spatial pattern in the composition of animal assemblages of the Czech Republic. Acta Oecologica - International Journal of Ecology 59: 7-17. - fulltext on ScienceDirect
 • Dudová L., Hájková P., Opravilová V. & Hájek M. (2014): Holocene history and environmental reconstruction of a Hercynian mire and surrounding mountain landscape based on multiple proxies. Quaternary Research 82: 107-120. - Fulltext on ScienceDirect
 • Dvořák D., Běťák J. & Tomšovský M. (2014): Aurantiporus alborubescens (Basidiomycota, Polyporales) - first record in the Carpathians and notes on its systematic position. Czech Mycology 66: 71-84. - fulltext in pdf
 • Dvořák L., Bojková J., Komzák P., Kouklík O. & Špaček J. (2014): New records of an alderfly Sialis nigripes (Megaloptera: Sialidae) from the Czech Republic. Klapalekiana 50: 139-146.
 • Dvořáková J., Merunková K., Preislerová Z., Horsák M. & Chytrý M. (2014): Diversity of the Western Carpathian flysch grasslands: Do extremely species-rich plant communities coincide with a high diversity of snails? Biologia 69: 202-213. - fulltext on SpringerLink
 • Ekrtová E., Ekrt L. & Roleček J. (2014): Květena a vegetace Přírodní památky Dubová stráň u Dačic. Acta Rerum Naturalium 17: 47-64.
 • Fedor P., Doričová M. & Vaňhara J. (2014): Nové trendy v detekcii inváznych škodcov. Životné prostredie: revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia 48: 110-114. - fulltext in pdf
 • Fedor P., Peña-Méndez E.L., Kucharczyk H., Vaňhara J., Havel J., Doričová M. & Prokop P. (2014): Artificial neural networks in online semiautomated pest discriminability: an applied case with 2 Thrips species. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 38: 111-124.
 • Fernández-Pascua E. & Jiménez-Alfaro B. (2014): Phenotypic plasticity in seed germination relates differentially to overwintering and flowering temperatures. Seed Science Research 24: 273-280.
 • Foitová I., Civáňová K., Baruš V. & Nurcahyo V. (2014): Phylogenetic relationships between pinworms (Nematoda: Enterobiinae) parasitising the critically endangered orang-utan, according to the characterisation of molecular genomic and mitochondrial markers. Parasitology Research 113: 2455-2466. - fulltext on SpringerLink
 • Forbes K., Stuart P.D., Mappes T., Henttonen H. & Huitu O. (2014): Food resources and intestinal parasites as limiting factors for boreal vole populations during winter. Ecology 95: 3139-3148.
 • Forbes K.M., Stuart P., Mappes T., Hoset K.S., Henttonen H. & Huitu o. (2014): Diet Quality Limits Summer Growth of Field Vole Populations. PLoS ONE 9: e91113.
 • Forbes K.M., Voutilainen L., Jääskeläinen A., Sironen T., Kinnunen P.M., Stuart P., Vapalahti O., Henttonen H. & Huitu O. (2014): Serological survey of rodent-borne viruses in finnish field voles. Vector-Borne and Zoonotic Diseases 14: 278-283.
 • Fornuskova A., Bryja J., Vinkler M., Macholán M. & Piálek J. (2014): Contrasting patterns of polymorphism and selection in bacterial-sensing toll-like receptor 4 in two house mouse subspecies. Ecology and Evolution 4: 2931-2944. - fulltext in pdf
 • Fornůsková A., Petit E.J., Bartonička T., Kaňuch P., Butet A., Řehák Z. & Bryja J. (2014): Strong matrilineal structure in common pipistrelle bats (Pipistrellus pipistrellus) is associated with variability in echolocation calls. Biological Journal of the Linnean Society 113: 1115-1125. - fulltext in Wiley Online Library
 • Gigante D., Angiolini C., Landucci F., Maneli F., Nisi B., Vaselli O., Venanzoni R. & Lastrucci L. (2014): New occurrence of reed bed decline in southern Europe: Do permanent flooding and chemical parameters play a role? Comptes Rendus Biologies 337: 487-498.
 • Grulich V. (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). Zprávy České botanické společnosti 49: 1-94.
 • Hájek M., Plesková Z., Syrovátka V., Peterka T., Laburdová J., Kintrová K., Jiroušek M. & Hájek T. (2014): Patterns in moss element concentrations in fens across species, habitats, and regions. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 16: 203-218. - Fulltext on ScienceDirect
 • Hájek M., Poulíčková A., Vašutová M., Syrovátka V., Jiroušek M., Štěpánková J., Opravilová V. & Hájková P. (2014): Small ones and big ones: cross-taxon congruence reflects organism body size in ombrotrophic bogs. Hydrobiologia 726: 95-107. - fulltext on SpringerLink
 • He X., Korytář T., Zhu Y., Pikula J., Bandouchova H., Zukal J. & Köllner B. (2014): Establishment of Myotis myotis Cell Lines - Model for Investigation of Host-Pathogen Interaction in a Natural Host for Emerging Viruses. PLoS ONE 9: e109795.
 • Hejkal J., Michálek J., Sychra J., Bezděčka P., Dvořák D., Malenovský I., Melichar V. & Uhlík P. (2014): Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka. Sborník muzea Karlovarského kraje 22: 153-184. - fulltext in pdf
 • Hiadlovská Z., Macholán M., Mikula O. & Vošlajerová Bímová B. (2014): The meek inherit the earth: less aggressive wild mice are more successful in challenging situations. Biological Journal of the Linnean Society 113: 310-319. - fulltext in Wiley Online Library
 • Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Dvořák D., Beran M., Deckerová H., Burel J., Kříž M., Borovička J., Běťák J. & Vašutová M. (2014): Richness of ancient forest plant species indicates suitable habitats for macrofungi. Biodiversity and Conservation 23: 2015-2031. - fulltext on SpringerLink
 • Horáček I., Bartonička T., Lučan R.K. & the Czech Bat Conservation Trust. (2014): Macroecological characteristics of bat geomycosis in the Czech Republic: results of five years of monitoring. Vespertilio 17: 65-77. - fulltext in pdf
 • Horáčková J., Horsák M. & Juřičková L. (2014): Land snail diversity and composition in relation to ecological variations in Central European floodplain forests and their history. Community Ecology 15: 44-53.
 • Horsák M., Bojková J., Zhai M., Omelková M., Křoupalová V., Syrovátka V., Rádková V., Schenková J. & Hubáčková L. (2014): Vodní hmyz a další pozoruhodná fauna západokarpatských slatinišť. Živa 5: 219-222.
 • Horsák M. & Chytrý M. (2014): Unimodal latitudinal pattern of land-snail species richness across northern Eurasian lowlands. PLoS ONE 9: e104035. - fulltext in pdf
 • Horsák M., Zelený D. & Hájek M. (2014): Land snail richness and abundance along a sharp ecological gradient at two sampling scales: disentangling relationships. Journal of Molluscan Studies 80: 256-264.
 • Husakova T., Pavlata L. Pechova A., Hauptmanova K. Pitropovska E. & Tichy L. (2014): Reference values for biochemical parameters in blood serum of young and adult alpacas (Vicugna pacos). Animal 8: 1448-1455.
 • Husakova T., Pavlata L., Pechova A., Hauptmanova K. & Tichý L. (2014): Assessment of selenium status in alpaca. Small Ruminant Research 117: 176-182. - Fulltext on ScienceDirect
 • Chattová B., Lebouvier M. & van de Vijver B. (2014): Freshwater diatom communities from Ile Amsterdam (TAAF, southern Indian Ocean). Fottea 14: 101-119. - fulltext in pdf
 • Chytrý M. (2014): Profesor Jiří Vicherek - příběh botanika v neklidných časech. Živa 6: CXLII. - fulltext in pdf
 • Chytrý M., Chiarucci A., Pillar V.D. & Pärtel M. (2014): Spatial models and plant traits for conservation and restoration. Applied Vegetation Science 17: 1-3 [Editorial]. - fulltext in Wiley Online Library
 • Chytrý M., Chiarucci A., Pillar V.D. & Pärtel M. (2014): Transfer of scientific knowledge to practitioners: Do we need a reform of the journal policy? Applied Vegetation Science 7: 609-610 [Editorial Response]. - fulltext in Wiley Online Library
 • Chytrý M., Tichý L., Hennekens S.M. & Schaminée J.H.J. (2014): Assessing vegetation change using vegetation-plot databases: a risky business. Applied Vegetation Science 17: 32-41. - fulltext in Wiley Online Library
 • Jamrichová E., Hájková P., Horsák M., Rybníčková E., Lacina A. & Hájek M. (2014): Landscape history, calcareous fen development and historical events in the Slovak Eastern Carpathians. Vegetation History and Archaeobotany 23: 497-513. - fulltext on SpringerLink
 • Jamrichová E., Potůčková A., Horsák M., Hajnalová M., Barta P., Tóth P. & Kuneš P. (2014): Early occurrence of temperate oak-dominated forest in the northern part of the Little Hungarian Plain, SW Slovakia. The Holocene 24: 1810-1824. - fulltext in pdf
 • Janišová M., Michalcová D., Bacaro G. & Ghisla A. (2014): Landscape effects on diversity of semi-natural grasslands. Agriculture, Ecosystems & Environment 182: 47-58. - fulltext on ScienceDirect
 • Jiménez-Alfaro B., Felpete J.I.A., Sánchez Á.B. & Prieto J.A.F. (2014): Alpine plant communities in the Picos de Europa calcareous massif (Northern Spain). Lazaroa 36: 67-105.
 • Jiménez-Alfaro B., Gavilán R., Escudero A., Iriondo J.M. & Fernandez-González F. (2014): Decline of dry grassland specialists in Mediterranean high-mountain communities influenced by recent climate warming. Journal of Vegetation Science 25: 1937-1404.
 • Jiménez-Alfaro B., Chytrý M., Rejmánek M. & Mucina L. (2014): The number of vegetation types in European countries: major determinants and extrapolation to other regions. Journal of Vegetation Science 25: 863-872. - fulltext in Wiley Online Library
 • Jiménez-Alfaro B. & Iriondo J.M. (2014): Population dynamics of Aster pyrenaeus Desf., a threatened species of temperate forest edges: A view of meso- and micro-scales. Plant Biosystems 148: 645-654.
 • Jiménez-Mejías P., Hilpold A., Frajman B., Puşcaş M., Koopman J., Mesterházy A., Grulich V., Lye K.A. & Martín-Bravo S. (2014): Carex cespitosa: reappraisal of its distribution in Europe. Willdenowia 44: 327-343. - fulltext on BioOne
 • Jiménez-Alfaro B., Hájek M., Ejrnaes R., Rodwell J., Pawlikowski P., Weeda E.J., Laitinen J., Moen A., Bergamini A., Aunina L., Sekulová L., Tahvanainen T., Gillet F., Jandt U., Dítě D., Hájková P., Corriol G., Kondelin H. & Díaz T.E. (2014): Biogeographic patterns of base-rich fen vegetation across Europe. Applied Vegetation Science 17: 367-380. - Fulltext in Wiley Onlie Library
 • Jiménez-Alfaro B., Marcenò C., Bueno Á., Gavilán R. & Obeso J.R. (2014): Biogeographic deconstruction of alpine plant communities along altitudinal and topographic gradients. Journal of Vegetation Science 25: 160-171. - Fulltext in Wiley Onlie Library
 • Juříčková L., Horsák M., Horáčková J., Abraham V. & Ložek V. (2014): Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. Quaternary Science Reviews 93: 155-166. - fulltext on ScienceDirect
 • Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2014): Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien plants. Global Ecology and Biogeography 23: 1366-1375. - fulltext in Wiley Online Library
 • Kaplan Z. & Danihelka J. (2014): Erichloa procera (Retz.) C. E. Hubb. Zprávy České botanické společnosti 49: 122-124.
 • Kodádková A., Dyková I., Tyml T., Ditrich O. & Fiala I. (2014): Myxozoa in high Arctic: Survey on the central part of Svalbard archipelago. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 3: 41-56.
 • Korenko S., Asaia M., Satrapová J. & Pekár S. (2014): Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae). Ecological Entomology 39: 30-38. - fulltext in Wiley Online Library
 • Korenko S., Hamouzová K. & Pekár S. (2014): Trophic niche and predatory behavior of the goblin spider Triaeris stenaspis (Oonopidae): a springtail specialist? Journal of Arachnology 42: 74-78.
 • Krahulcová A., Rotreklová O. & Krahulec F. (2014): The Detection, Rate and Manifestation of Residual Sexuality in Apomictic Populations of Pilosella (Asteraceae, Lactuceae). Folia Geobotanica 49: 239-258.
 • Kubová N. & Schenková J. (2014): Tolerance, optimum ranges and ecological requirements of free-living leech species (Clitellata: Hirudinida). Fundamental and Applied Limnology 185: 167-180.
 • Laburdová J. & Hájek M. (2014): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. Zprávy České botanické společnosti 49: 49-71.
 • Landucci F., Panella L., Lucarini D., Gigante D., Donnini D., Kell S., Maxted N., Venanzoni R. & Negri V. (2014): A Prioritized Inventory of Crop Wild Relatives and Wild Harvested Plants of Italy. Crop Science 54: 1628-1644.
 • Lastrucci L., Bonari G., Angiolini C., Casini F., Giallonardo T., Gigante D., Landi M., Landucci F., Venanzoni R. & Viciani D. (2014): Vegetation of Lakes Chiusi and Montepulciano (Siena, central Italy): updated knowledge and new discoveries. Plant Sociology 51: 29-55.
 • Leontovyč R., Košťáková M., Siegelová V., Melounová K., Pankrác J., Vrbová K., Horák P. & Kašný M. (2014): Highland cattle and Radix labiata, the hosts of Fascioloides magna. BMC Veterinary Research 10: 41. - fulltext on BiomedCentral
 • Lithospermum arvense agg. (2014): Lithospermum arvense agg. Česká botanická společnost 49: 157-161.
 • Lososová Z. & Danihelka J. (2014): Proč je flóra velkoměst pestrá. Živa 6: 278-281.
 • Lučan R.K., Bartonička T., Benda P., Bilgin R., Jedlička P., Nicolaou H., Reiter A., Shohdi W.M., Šálek M., Řeřucha Š., Uhrin M., Abi-Said M. & Horáček I. (2014): Reproductive seasonality of the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus) at the northern limits of its distribution. Journal of Mammalogy 95: 1036-1042.
 • Magyari E.K., Kuneš P., Jakab G., Sümegi P., Pelánková B., Schäbitz F., Braun M. & Chytrý M. (2014): Late Pleniglacial vegetation in eastern-central Europe: are there modern analogues in Siberia? Quaternary Science Reviews 95: 60-79. - fulltext in ScienceDirect
 • Maier S., Schmidt T.S.B., Zheng L., Peer T., Wagner V. & Grube M. (2014): Analyses of dryland biological soil crusts highlight lichens as an important regulator of microbial communities. Biodiversity and Conservation 23: 1735-1755. - fulltext on SpringerLink
 • Malenovský I. & Burckhardt D. (2014): Jumping plant-lice of Socotra Island (Hemiptera: Psylloidea). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 54, supplementum: 23-61. - fulltext on Biotaxa
 • Malenovský I., Kment P. & Sychra J. (2014): Ploštice, křísi a mery (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha, Psylloidea) okolí Přebuzi v Krušných horách. Klapalekiana 50: 181-234. - fulltext in pdf
 • Martinkova Z., Honek A. & Pekár S. (2014): The Role of Nurse Plants in Facilitating the Germination of Dandelion (Taraxacum officinale) Seeds. Weed Science 62: 474-482
 • Meheretu Y., Šumbera R. & Bryja J. (2014): Enigmatic Ethiopian endemic rodent Muriculus imberbis (Rüppell 1842) represents a separate lineage within genus Mus. Mammalia 79: 15-23.
 • Melicherová J., Ilgová J., Kváč M., Sak B., Koudela B. & Valigurová A. (2014): Life cycle of Cryptosporidium muris in two rodents with different responses to parasitization. Parasitology 141: 287-303. - fulltext in pdf
 • Merunková K., Preislerová Z. & Chytrý M. (2014): Environmental drivers of species composition and richness in dry grasslands of northern and central Bohemia, Czech Republic. Tuexenia 34: 447-466. - fulltext in pdf
 • Michalcová D., Chytrý M., Pechanec V., Hájek O., Jongepier J.W., Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Preislerová Z., Ghisla A., Bacaro G. & Zelený D. (2014): High plant diversity of grasslands in a landscape context: A comparison of contrasting regions in central Europe. Folia Geobotanica 49: 117-135. - fulltext on SpringerLink
 • Michalko R. & Pekár S. (2014): Is different degree of individual specialization in three spider species caused by distinct selection pressures? Basic and Applied Ecology 15: 496-506. - fulltext on ScienceDirect
 • Mikhailov K.V., Janouškovec J., Tikhonenkov D.V., Mirzaeva G.S., Diakin A.Y., Simdyanov T.G., Mylnikov A.P., Keeling P.J. & Aleoshin V.V. (2014): A Complex Distribution of Elongation Family GTPases EF1A and EFL in Basal Alveolate Lineages. Genome Biology and Evolution 6: 2361-2367. - fulltext in pdf
 • Mikulášková E., Hájek M., Veleba A., Johnson M.J., Hájek T. & Shaw J.A. (2014): Local adaptations in bryophytes revisited: the genetic structure of the calcium-tolerant peatmoss Sphagnum warnstorfii along geographic and pH gradients. Ecology and Evolution 5: 229-242. - fulltext in Wiley Online Library
 • Motlašová H., Rotreklová O., Danihelka J., Gottschlich G. & Chrtek J. Jun. (2014): Jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum) v České republice. Česká botanické společnost 49: 1-27.
 • Myšák J. & Horsák M. (2014): Biodiversity surrogate effectiveness in two habitat types of contrasting gradient complexity. Biodiversity and Conservation 23: 1133-1156. - fulltext on SpringerLink
 • Navrátil J., Lesjak M., Pícha K., Martinát S., Navratilová J., White Baravalle Gilliam V.L., Kučera T., Švec R., Balounová Z. & Rajchard J. (2014): The importance of vulnerable areas with potential tourism development: a case study of the Bohemian forest and South Bohemia tourism regions. Acta geographica Slovenica 54: 116-130.
 • Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady Znojemska jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. Thayensia 11: 3-76.
 • Novák J., Trotsiuk V., Sýkora O., Svoboda M. & Chytrý M. (2014): Ecology of Tilia sibirica in a continental hemiboreal forest, southern Siberia: An analogue of a glacial refugium of broad-leaved temperate trees? The Holocene 24: 908-918. - fulltext in SAGE Journals
 • Novotná S., Danihelka J., Rotreklová O. & Chrtek J. Jun. (2014): Jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum) v České republice. Acta rerum naturalium 15: 73-95.
 • Pärtel M., Chiarucci A., Chytrý M. & Pillar V.D. (2014): Silver Jubilee of the journal and complexity of global change. Journal of Vegetation Science 25: 1-3 [Editorial]. - fulltext in Wiley Online Library
 • Pekár S. (2014): Comparative analysis of passive defences in spiders (Araneae). Journal of Animal Ecology 83: 779-790. - fulltext in Wiley Online Library
 • Pekár S. (2014): Is inaccurate mimicry ancestral to accurate in myrmecomorphic spiders (Araneae)? Biological Journal of the Linnean Society 113: 97-111. - fulltext in Wiley Online Library
 • Pekár S. & Mayntz D. (2014): Comparative analysis of the macronutrient content of Central European ants (Formicidae): Implications for ant-eating predators. Journal of Insect Physiology 62: 32-38. - fulltext in ScienceDirect
 • Pekár S., Šedo O., Líznarová E., Korenko S. & Zdráhal Z. (2014): David and Goliath: potent venom of an ant-eating spider (Araneae) enables capture of a giant prey. Naturwissenschaften 101: 533-540.
 • Peterka T. (2014): Nález kapradě hřebenité (Dryopteris cristata) ve Žďárských vrších. Acta Rerum Naturalium 17: 85-88.
 • Peterka T. (2014): Rostlinná společenstva pěnovců v údolí Kaviny na Poličsku. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie 21: 117-124.
 • Peterka T., Plesková Z., Jiroušek M. & Hájek M. (2014): Testing floristic and environmental differentiation of rich fens on the Bohemian Massif. Preslia 86: 337-366. - fulltext pdf file
 • Petr L. & Novák J. (2014): High vegetation and environmental diversity during the Late Glacial and Early Holocene on the example of lowlands in the Czech Republic. Biologia 69: 847-862.
 • Petráková L. & Schlaghamerský J. (2014): Worker polymorphism in the arboricolous ant Liometopum microcephalum (Hymenoptera: Formicidae: Dolichoderinae): Is it related to territory size? Myrmecological News 20: 101-111.
 • Prach K., Řehounková K., Lencová K., Jírová A., Konvalinková P., Mudrák O., Študent V., Vaněček Z., Tichý L., Petřík P., Šmilauer P. & Pyšek P. (2014): Vegetation succession in restoration of disturbed sites in Central Europe: the direction of succession and species richness across 19 seres. Applied Vegetation Science 17: 193-200. - fulltext in Wiley Online Library
 • Přikrylová I. & Luus-Powell W.J. (2014): Revision of the genus Afrogyrodactylus Paperna, 1968 (Monogenea: Gyrodactylidae) with description of two new species from geographically distant localities. Folia Parasitologica 61: 529-536.
 • Pyšek P. & Chytrý M. (2014): Habitat invasion research: where vegetation science and invasion ecology meet. Journal of Vegetation Science 25: 1181-1187. - fulltext in Wiley Online Library
 • Pyšek P., Jarošík V., Pergl J., Moravcová L. & Chytrý M. & Kühn I. (2014): Temperate trees and shrubs as global invaders: the relationship between invasiveness and native distribution depends on biological traits. Biological Invasions 16: 577-589. - fulltext on SpringerLink
 • Pyšek P., Kaplan Z., Chytrý M. & Hrouda L. (2014): Preslia: hundred years of exploring central-European flora and vegetation. Preslia 86: 1-11 [Editorial]. - fulltext in pdf
 • Rádková V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J., Syrovátka V. & Horsák M. (2014): The role of dispersal mode and habitat specialisation in metacommunity structuring of aquatic macroinvertebrates in isolated spring fens. Freshwater Biology 59: 2256-2267. - fulltext in Wiley Online Library
 • Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Schenková J., Křoupalová V. & Horsák M. (2014): The importance of species replacement and richness differences in small-scale diversity patterns of aquatic macroinvertebrates in spring fens. Limnologica 47: 52-61.
 • Reiter A., Merta L. & Sychra J. (2014): Nové nálezy velkých lupenonožců (Crustacea: Anostraca, Notostraca, Spinicaudata) na Znojemsku. Thayensia 11: 89-106.
 • Rodríguez-Rojo M.P., Fernández-González F., Tichý L. & Chytrý M. (2014): Vegetation diversity of mesic grasslands (Arrhenatheretalia) in the Iberian Peninsula. Applied Vegetation Science 17: 780-796. - fulltext in Wiley Online Library
 • Roháček J. & Tóthová A. (2014): Morphology versus DNA - what will bring clarity to the relationships of phylogenetically unclear genera of Anthomyzidae (Diptera)? Arthropod Systematics & Phylogeny 72: 165-176. - fulltext in pdf
 • Roleček J. & Čornej I.I. & Tokarjuk A.I. (2014): Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach. Preslia 86: 13-34. - fulltext pdf file
 • Rozkošný R. (2014): Orientální bráněnky jako modelová skupina dipterologického výzkumu. Živa 5: 242-244.
 • Růžičková S., Schenková J., Weissová V. & Helešic J. (2014): Environmental impact of heated mining waters on clitellate (Annelida: Clitellata) assemblages. Biologia 69: 1179-1189. - fulltext on SpringerLink
 • Řehák K. & Zukal J. (2014): Professor Jiří Gaisler 3 July 1934 - 17 July 2014. Vespertilio 17: 5-14. - fulltext in pdf
 • Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. Praha: Lesnická Práce 208 pp.
 • Sabatini F.M., Jiménez-Alfaro B., Burrascano S. & Blasi C. (2014): Drivers of herb-layer species diversity in two unmanaged temperate forests in northern Spain. Community Ecology 15: 147-157.
 • Seljak G. & Malenovský I. (2014): Preimaginal stages and biology of Bactericera lyrata (Hemiptera: Psylloidea: Triozidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 54: 36-46. - fulltext in pdf
 • Sentenská L. & Pekár S. (2014): Eat or Not to Eat: Reversed Sexual Cannibalism as a Male Foraging Strategy in the Spider Micaria sociabilis (Araneae: Gnaphosidae). Ethology 120: 511-518. - fulltext in Wiley Online Library
 • Schenková V., Horsák M., Hájek M., Plesková Z., Dítě D. & Pawlikowski P. (2014): Mollusc and plant assemblages controlled by different ecological gradients at Eastern European fens. Acta Oecologica - International Journal of Ecology 56: 66-73. - fulltext on ScienceDirect
 • Schlaghamerský J. (2014): A brief history of research on potworms (Annelida: Clitellata: Enchytraeidae) of North America. In: Pavlíček, T. ... [et al.] (eds.). Advances in Earthworm Taxonomy VI (Annelida: Oligochaeta). Proceedings of the 6th International Oligochaete Taxonomy Meeting (6th IOTM), Palmeira de Faro, Portugal, 22- 25 April, 2013. Vyd. 1. Heidelberg (Německo) : Kasparek Verlag, 2014. s. 177-188.
 • Schlaghamerský J., Devetter M., Háněl L., Tajovský K., Starý J., Tuf I.H. & Pižl V. (2014): Soil fauna across Central European sandstone ravines with temperature inversion: From cool and shady to dry and hot places. Applied Soil Ecology 83: 30-38. - fulltext on ScienceDirect
 • Schlaghamerský J., Eisenhauer N. & Frelich L.E. (2014): Earthworm invasion alters enchytraeid community composition and individual biomass in northern hardwood forests of North America. Applied Soil Ecology 83: 159-169. - fulltext on ScienceDirect
 • Skála V., Černíková A., Jindrová Z., Kašný M., Vostrý M., Walker A.J. & Horák P. (2014): Influence of Trichobilharzia regenti (Digenea: Schistosomatidae) on the Defence Activity of Radix lagotis (Lymnaeidae) Haemocytes. PLoS ONE 9: e111696. - fulltext in pdf
 • Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. (2014): Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu - rodinné stříbro české entomologie. Živa 5: 215-218. - fulltext pdf file
 • Sychra J. (2014): Výzkum polních rozlivů a velkých lupenonohých korýšů. Limnologické noviny. Prosinec: 1-5.
 • Sychra J. & Horal D. (2014): Na křídlech s Donem Quijotem. Kvůli větrným elektrárnám ve světě ročně hynou miliony ptáků a netopýrů. Respekt 10: 70-71.
 • Ševčík J., Kašpárek D., Mantič M., Ševčíková T. & Tóthová A. (2014): Molecular phylogeny of the fungus gnat family Diadocidiidae and its position within the infraorder Bibionomorpha (Diptera). Zoologica Scripta 43: 370-378. - fulltext in Wiley Online Library
 • Šilc U., Lososová Z. & Vrbničanin S. (2014): Weeds shift from generalist to specialist: narrowing of ecological niches along a north-south gradient. Preslia 86: 35-46.
 • Šmarda P., Bureš P., Horová L., Leitch I.J., Mucina L., Pacini E., Tichý L., Grulich V. & Rotreklová O. (2014): Ecological and evolutionary significance of genomic GC content diversity in monocots. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) 111: E4096-E4102.
 • Štechová T., Peterka T., Lysák F., Bradáčová J., Holá E., Hradílek Z., Kubešová S., Novotný I., Bartošová V., Velehradská T. & Kučera J. (2014): Významné mechorosty rašelinišť na Českomoravské vrchovině na prahu 21. století. Acta Rerum Naturalium 17: 7-32.
 • Świerczewski D., Malenovský I. & Stroiński A. (2014): Kirkamflata, a New Planthopper Genus from Socotra Island (Hemiptera: Fulgoromorpha: Flatidae). Annales Zoologici 64: 517-534.
 • Tichý L., Chytrý M. & Botta-Dukát Z. (2014): Semi-supervised classification of vegetation: preserving the good old units and searching for new ones. Journal of Vegetation Science 25: 1504-1512. - fulltext in Wiley Online Library
 • Tkoč M. & Rozkošný R. (2014): New synonymy of Oplodontha minuta (Diptera: Stratiomyidae) with its fi rst record from Socotra Island. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 54, supplementum: 429-439. - fulltext in pdf
 • Tolarová S., Dávidová M., Šimková A., Flajšhans M. & Hyršl P. (2014): The seasonal changes of innate immunity of tench, Tinca tinca (L.) with different ploidy level. Aquaculture 432: 46-52. - Fulltext on ScienceDirect
 • Turner G.G., Meteyer C.U., Barton H., Gumbs J.M., Reeder D.M., Overton B., Bandouchova H., Bartonička T., Martínkova N., Pikula J., Zukal J. & Bleher D.S. (2014): Nonlethal screening of bat-wing skin with the use of ultraviolet fluorescence to detect lesions indicative of white-nose syndrome. Journal of Wildlife Diseases 50: 566-573.
 • Turtureanu P.D., Palpurina S., Becker T., Dolnik C., Ruprecht E., Sutcliffe L.M.E., Szabó A. & Dengler J. (2014): Scale- and taxon-dependent biodiversity patterns of dry grassland vegetation in Transylvania. Agriculture, Ecosystems & Environment 182: 15-24.
 • Valigurová A., Michalková V., Koník P., Dindo M.L., Gelnar M. & Vaňhara J. (2014): Penetration and encapsulation of the larval endoparasitoid Exorista larvarum (Diptera: Tachinidae) in the factitious host Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae). Bulletin of Entomological Research 104: 203-212.
 • Vaňhara J. (2014): Entomologie na Masarykově univerzitě: téměř stoletá cesta z chudobince do kampusu 3. tisíciletí. Živa 5: CXXIII-CXXIV. - fulltext in pdf
 • Vaňhara J., Fedor P. & Havel J. (2014): Umělá inteligence a taxonomie: jsou entomologové ohroženým druhem? Živa 5: CXIII-CXIV. - fulltext in pdf
 • Veleba A., Bureš P., Adamec L., Šmarda P., Lipnerová I. & Horová L. (2014): Genome size and genomic GC content evolution in the miniature genome-sized family Lentibulariaceae. New Phytologist 203: 22-28. - fulltext in Wiley Online Library
 • Vignoles P., Novobilský A., Höglund J., Kašný M., Pankrác J., Dreyfuss G., Pointier J.-P. & Rondelaud D. (2014): Lymnaea cubensis, an experimental intermediate host for Fascioloides magna. Folia Parasitologica 61: 185-188.
 • Vymazalová M., Tichý L. & Axmanová I. (2014): How does vegetation sampling in different parts of the growing season influence classification results and analyses of beta diversity? Applied Vegetation Science 17: 556-566. - fulltext in Wiley Online Library
 • Wagner V. & Nelson C.R. (2014): Herbicides can negatively affect seed performance in native plants. Restoration Ecology 22: 288-291. - fulltext on Wiley InterScience
 • Wagner V., Spribille T., Abrahamczyk S. & Bergmeier E. (2014): Timberline meadows along a 1000-km transect in NW North America: species diversity and community patterns. Applied Vegetation Science 17: 129-141.
 • Wawrocka K. & Bartonička T. (2014): Erythrocyte size as one of potential causes of host preferences in cimicids (Heteroptera: Cimicidae: Cimex). Vespertilio 17: 215-220.
 • Yalcindag E., Rougeron V., Elguero E., Arnathau C., Durand P., Brisse S., Diancourt L., Aubouy A., Becquart P., D'Alessandro U., Fontenille D., Gamboa D., Maestre A., Ménard D., Musset L., Noya O., Veron V., Wide A., Carme B., Legrand E., Chevillon Ch., Ayala F.J., Renaud F. & Renaud F. (2014): Patterns of selection on Plasmodium falciparum erythrocyte-binding antigens after the colonization of the New World. Molecular Ecology 23: 1979-1993. - fulltext in Wiley Online Library
 • Young N.D., Dyková I., Crosbie P.B.B., Wolf M., Morrison R.N., Bridle A.R. & Nowak B.F. (2014): Support for the coevolution of Neoparamoeba and their endosymbionts, Perkinsela amoebae-like organisms. European Journal of Protistology 50: 509-523. - fulltext on ScienceDirect
 • Zukal J., Bandouchova H., Bartonicka T., Berkova H., Brack V., Brichta J., Dolinay M., Jaron K.S., Kovacova V., Kovarik M., Martínková M., Ondracek K., Rehak Z., Turner G.G. & Pikula J. (2014): White-Nose Syndrome Fungus: A Generalist Pathogen of Hibernating Bats. PLoS ONE 9: e97224