Publikace

2022202120202019201820172016201520142013 | 2012 | 2011201020092008200720062005

Systematika rostlin | Výzkum vegetace | Ekologie rašelinišť | Výzkum bezobratlých
Parazitologie | Hydrobiologie | Výzkum obratlovců | Kryptogamologie

2012

 • Adámek Z. & Sychra Z. (2012): Litorální sonda. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha. Užitný vzor č. 24190.
 • Anděra M. & Gaisler J. (2012): Savci České republiky : popis, rozšíření, ekologie, ochrana. Academia, Praha, 285 pp.
 • Axmanová I., Chytrý M., Zelený D., Li C.-F., Vymazalová M., Danihelka J., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V.B., Baisheva E.Z., Schuster B. & Diekmann M. (2012): The species richness-productivity relationship in the herb layer of European deciduous forests. Global Ecology and Biogeography 21: 657-667. - fulltext in Wiley Online Library
 • Axmanová I., Tichý L., Fajmonová Z., Hájková P., Hettenbergerová E., Li C.-F., Merunková K., Nejezchlebová M., Otýpková Z., Vymazalová M. & Zelený D. (2012): Estimation of herbaceous biomass fromspecies composition and cover. Applied Vegetation Science 15: 580-589. - fulltext in Wiley Online Library
 • Baird S.J.E. & Macholán M. (2012): What can the Mus musculus musculus/M. m. domesticus hybrid zone tell us about speciation? In: Macholán, M., Baird, S.J.E., Munclinger, P., Piálek, J. (eds.): Evolution of The House Mouse. Cambridge Studies in Morphology and Molecules: New Paradigms in Evolutionary Biology. Cambridge University Press, Cambridge Pp. 334-372.
 • Balvín O., Ševčík M., Jahelková H., Bartonička T., Orlová M. & Vilímová J. (2012): Transport of bugs of the genus Cimex (Heteroptera: Cimicidae) by bats in western Palaearctic. Vespertilio 16: 43-54.
 • Bartonička T. & Růžičková L. (2012): Bat bugs (Cimex pipistrelli) and their impact on non-dwelling bats. Parasitology Research 111: 1233-1238. - fulltext on SpringerLink
 • Baruš V., Šimková A., Prokeš M., Peňáz M. & Vetešník L. (2012): Heavy metals in two host-parasite systems: tapeworm vs. fish. Acta Veterinaria Brno 81: 313-317.
 • Bilgin R., Gürün K., Maraci Ö., Furman A., Hulva P., Çoraman E.,Lučan R.K., Bartonička T. & Horáček I. (2012): Syntopic Occurrence in Turkey Supports Separate Species Status for Miniopterus schreibersiischreibersii and M. schreibersii pallidus (Mammalia: Chiroptera). Acta Chiropterologica 14: 279-289.
 • Blažek R., Ondracková M., Bímová Vošlajerová B., Vetešník L., Petrášová I. & Reichard M. (2012): Fish diversity in the Niokolo Koba National Park, middle Gambia River basin, Senegal. Ichthyological Exploration of Freshwaters 23: 263-272.
 • Bojková J., Chvojka P. & Komzák P. (2012): Stoneflies (Plecoptera) ot the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96: 37-70.
 • Bojková J., Komprdová K., Soldán T. & Zahrádková S. (2012): Species loss of stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic during the 20th century. Freshwater Biology 57: 2550-2567. - fulltext in Wiley Online Library
 • Boukal D.S., Fikáček M., Hájek J., Konvička O., Křivan V., Sejkora R., Skalický S., Straka M., Sychra J. & Trávníček D. (2012): Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z území České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). Klapalekiana 48: 1-21.
 • Cachovanová L., Hájek M., Fajmonová Z. & Marrs R. (2012): Species Richness, Community Specialization and Soil-Vegetation Relationships of Managed Grasslands in a Geologically Heterogeneous Landscape. Folia Geobotanica 47: 349-371.
 • Cárdenas M., Castro J. & Campos M. (2012): Short-term response of soil spiders to cover-crop removal in an organic olive orchard in a Mediterranean setting. Journal of Insect Science 12: article 61.
 • Cárdenas M., Jiroš P. & Pekár S. (2012): Selective olfactory attention of a specialised predator to intraspecific chemical signals of its prey. Naturwissenschaften 99: 597-605. - fulltext on SpringerLink
 • Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84: 647-811.
 • Danihelka J. & Soják J. (2012): Potentilla x nebulosa (Rosaceae), a new intersectional nothospecies from the Altai Mountains. Turczaninowia 5: 5-8. - fulltext in pdf
 • Dengler J., Berendsohn W.G., Bergmeier E., Chytrý M., Danihelka J., Jansen F., Kusber W-H., Landucci F., Müller A., Panfili E., Schaminée J.H.J., Venanzoni R. & von Raab-Straube E. (2012): The need for and the requirements of EuroSL, an electronic taxonomic reference list of all Euro-pean plants. Biodiversity & Ecology 4: 15-24. - fulltext pdf file
 • Dengler J., Oldeland J., Jansen F., Chytrý M., Ewald J., Finckh M., Glöckler F., Lopez-Gonzalez G. & Peet R.K. & Schaminée J.H.J. (eds.) (2012): Vegetation databases for the 21st century. Biodiversity & Ecology 4: 1-447.
 • Dengler J., Oldeland J., Jansen F., Chytrý M., Ewald J., Finckh M., Glöckler F., Lopez-Gonzalez G., Peet R.K. & Schaminée J.H.J. (2012): Facilitating access to vegetation data - Introduction to the Special Volume. Biodiversity & Ecology 4: 9-13. - fulltext pdf file
 • Dřevojan P. (2012): Kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus) - dosud součástí flóry Znojemska. Zprávy České botanické společnosti 47: 291-296.
 • Dudová L., Hájková P., Buchtová H. & Opravilová V. (2012): Formation, succession and landscape history of Central-European summit raised bogs: A multiproxy study from the Hrubý Jeseník Mountains. The Holocene 23: 230-242.
 • Duchoň M. (2012): Nové lokality druhu Himantoglossum adriaticum(Orchidaceae) v horskej skupine Drieňova v južnej časti Strážovských vrchov. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 34: 151-157. - fulltext pdf file
 • Dvořáková J. & Horsák M. (2012): Variation of Snail Assemblages in Hay Meadows: Disentangling the Predictive Power of Abiotic Environment and Vegetation. Malacologia 55: 151-162.
 • Eliáš P., Grulich V., Dítě D. & Senko D. (2012): Distribution and ecology of Carex secalina in the Czech Republic and Slovakia. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81: 93-99.
 • Falniowski A., Szarowska M., Glöer P., Pešić V., Georgiev D., Horsák M. & Sirbu I. (2012): Radiation in Bythinella Moquin-Tandon, 1856 (Mollusca: Gastropoda: Rissooidea) in the Balkans. Folia Malacologica 20: 1-10.
 • Foggi B., Parolo G., Šmarda P., Coppi A., Lastrucci L., Lakušić A., Eastwood R. & Rossi G. (2012): Revision of the Festuca alpina group (Festuca section Festuca, Poaceae) in Europe. Botanical Journal of the Linnean Society 170: 618-639. - fulltext in Wiley Online Library
 • Gaisler J. (2012): Netopýři a lidé (několik zajímavostí o našem vztahu k jediným létajícím savcům). Anthropologia integra: časopis pro obecnou antropologi a příbuzné obory 3: 85-89.
 • Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia 84: 631-645.
 • Guilhem R., Simková A., Morand S. & Gourbière S. (2012): Within-host competition and diversification of macro-parasites. Journal of the Royal Society Interface 9: 2936-2946.
 • Hájek M. & Hájková P. (2012): Na jih za severskými rašeliništi. Živa 4: 183-185. - fulltext pdf file
 • Hájková P., Grootjans A., Lamentowicz M., Rybníčková E., Madarás M., Opravilová V., Michaelis D., Hájek M. & Wolejko L. (2012): How a Sphagnum fuscum-dominated bog changed into a calcareous fen: unique Holocene history of a Slovak spring-fed mire. Journal of Quaternary Science 27: 233-243.
 • Hájková P., Horsák M. & Hájek M. (2012): Late-Glacial and Holocene history of the Western Carpathian calcareous fens. In: Calcareous mires of Slovakia; landscape setting, management and restoration prospects. Zeist : KNNV Publishing, Zeist., 2012. Pp. 13-20.
 • Hájková P., Horsák M., Hájek M., Lacina A., Buchtová H. & Pelánková B. (2012): Origin and contrasting succession pathways of the Western Carpathian calcareous fens revealed by plant and mollusc macrofossils. Boreas 41: 690-706.
 • Hájková P., Žáčková P., Dudová L. & Hájek M. (2012): Zajímavé nálezy vzácných mechorostů ve starých sedimentech. Bryonora 50: 14-16.
 • Hiadlovská Z., Strnadová M., Macholán M. & Vošlajerová Bímová B. (2012): Is water really a barrier for the house mouse? A comparative study of two mouse subspecies. Folia Zoologica 61: 319-329.
 • Hofmeister J., Hošek J., Bůzek F. & Roleček J. (2012): Foliar N concentration and δ15N signature reflect the herb layer species diversity and composition in oak-dominated forests. Applied Vegetation Science 15: 318-328. - fulltext in Wiley Online Library
 • Horsák M., Hájek M., Hájková P., Tichý L. & Dítě D. (2012): Západokarpatská pěnovcová rašeliniště - příběh dlouhý 17 tisíc let. Živa 1: 8-9.
 • Horsák M., Hájek M., Spitale D., Hájková P., Dítě D. & Nekola J.C. (2012): The age of island-like habitats impacts habitat specialist species richness. Ecology 93: 1106-1114.
 • Horsák M., Schenková V. & Myšák J. (2012): The second site of Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) and the first recent record of Pupilla pratensis (Clessin, 1871) in Poland. Folia Malacologica 20: 21-26.
 • Hulva P., Marešová T., Dundarova H., Bilgin R., Benda P., Bartonička T. & Horáček I. (2012): Environmental margin and island evolution in Middle Eastern populations of the Egyptian fruit bat. Molecular Ecology 21: 6104-6116. - fulltext in Wiley Online Library
 • Chiang P.-J., Pei K.J.C., Vaughan M.R. & Li C.-F. (2012): Niche relationships of carnivores in a subtropical primary forest in southern Taiwan. Zoological Studies 51: 500-511.
 • Chytil J. & Gaisler J. (2012): Development of the Rhinolophus hipposideros population in southern Moravia, Czech Republic. Vespertilio 16: 131-137.
 • Chytrý M. (2012): Database of Masaryk University's Vegetation Research in Siberia. Biodiversity & Ecology 4: 290. - fulltext pdf file
 • Chytrý M. (2012): Ekosystémy Sibiře: analogie zaniklé přírody střední Evropy. Živa 4: 186-188. - fulltext pdf file
 • Chytrý M. (2012): Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Živa 4: LXXXIII-LXXXIV. - fulltext pdf file
 • Chytrý M. (2012): Vegetace (Vegetation). In: Prokůpek, B.: Národní park Podyjí. V Praze: Správa národního parku Podyjí, Znojmo v nakl. ASCO, 2012. 2 sv. Pp. 88-91.
 • Chytrý M. (2012): Vegetation of the Czech Republic: diversity, ecology, history and dynamics. Preslia 84: 427-504. - moderate resolution fulltext pdf file + high resolution fulltext pdf file
 • Chytrý M., Ermakov N., Danihelka J., Hájek M., Hájková P., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B., Valachovič M. & Zelený D. (2012): High species richness in hemiboreal forests of the northern Russian Altai, southern Siberia. Journal of Vegetation Science 23: 605-616. - fulltext in Wiley Online Library
 • Chytrý M., Härtel H. & Šumberová K. (2012): Rodinné stříbro české vegetace: máme u nás něco, co jinde nemají? Živa 4: 175-180. - fulltext pdf file
 • Chytrý M., Lososová Z., Horsák M., Uher B., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L. (2012): Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisms than macroorganisms across Central European cities. Journal of Biogeography 39: 1101-1111. - fulltext in Wiley Online Library
 • Chytrý M. & Michalcová D. (2012): Czech National Phytosociological Database. Biodiversity & Ecology 4: 345-345.
 • Chytrý M., Pyšek P., Kaplan Z. & Danihelka J. (2012): Flora and vegetation of the Czech Republic: introduction to special issue dedicated to the centenary of the Czech Botanical Society. Preslia 84: 393-396. - fulltext pdf file
 • Chytrý M., Wild J., Pyšek P., Jarošík V., Dendoncker N., Reginster I., Pino J., Maskell L.C., Vilà M., Pergl J., Kühn I., Spangenberg J.H. & Settele J. (2012): Projecting trends in plant invasions in Europe under different scenarios of future land-use change. Global Ecology and Biogeography 21: 75-87. - fulltext in Wiley Online Library
 • Janovská H., Pařil P. & Řezníčková P. (2012): Srovnání metod pro odběr vzorků makrozoobentosu z nebroditelných toků. Vodní hospodářství 54: 15-20.
 • Jansen F., Glöckler F., Chytrý M., De Cáceres M., Ewald J., Finckh M., Lopez-Gonzalez G., Oldeland J., Peet R.K., Schaminée J.H.J. & Dengler J. (2012): News from the Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD): the metadata platform, available data, and their properties. Biodiversity & Ecology 4: 77-82. - fulltext pdf file
 • Jeziorski P., Kment P., Ditrich T., Straka M., Sychra J. & Dvořák L. (2012): Distribution of Gerris asper and G. lateralis (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) in the Czech Republic. Klapalekiana 48: 191-202.
 • Ježek J. & Omelková M. (2012): Horse flies (Diptera: Tabanidae) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96: 803-817.
 • Ježek J. & Omelková M. (2012): Moth flies (Diptera: Psychodidae) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96: 763-802.
 • Jongepierová I. & Malenovský I. (2012): Grasslands. Introduction. In: Jongepierová, I. ... [et al.]. Ecological restoration in the Czech Republic, Prague : Nature Conservation Agency of the Czech Republic Pp. 35-38.
 • Jongepierová I. & Malenovský I. (2012): Obnova travních porostů. Úvod. In: Jongepierová, I. ... [et al.]. Ekologická obnova v České republice, Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Pp. 35-38.
 • Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů podél vodních toků severovýchodní Moravy a Slezska. Zprávy České botanické společnosti 47: 297-318.
 • Kovac D. & Rozkošný R. (2012): A revision of the genus Rosapha Walker (Diptera: Stratiomyidae). Zootaxa 3333: 1-23.
 • Kralj-Fišer S., Schneider J.M., Justinek Ž., Kalin S., Gregorič M., Pekár S. & Kunter M. (2012): Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size-dimorphic spider. Behavioral Ecology and Sociobiology 66: 145-151.
 • Kubešová S., Peksa O., Palice Z., Marková I., Mikulášková E., Hájek M., Kocourková J., Guttová A., Svoboda D., Plášek V. & Kučera J. (2012): Terénní exkurze bryologicko-lichenologické sekce ČBS - důležitý zdroj poznatků o bryo- a lichenoflóře ČR a SR. Bryonora 50: 44-47.
 • Kubešová S. & Procházková J. (2012): Callicladium haldanianum. In: Kučera J. (ed.). Zajímavé bryofloristické nálezy XIX. Bryonora, Praha. 49: 29-30.
 • Kubová N. & Schenková J. (2012): A comparison of two semi-quantitative methods for free-living leeches (Clitellata: Hirudinida) collecting. Lauterbornia 75: 79-86.
 • Kučera J., Kubešová S. & Holá E. (2012): Nová bryologická literatura XXVI. Bryonora 49: 38-53.
 • Lai Y.-J., Li C.-F., Lin P.H., Wey T.-H. & Chang C.S. (2012): Comparison of MODIS land surface temperature and ground-based observed air temperature in complex topography. International Journal of Remote Sensing 33: 7685-7702.
 • Letz D.R., Dančák M., Danihelka J. & Šarhanová P. (2012): Taxonomy and distribution of Cerastium pumilum and C. glutinosum in Central Europe. Preslia 84: 33-69. - fulltext pdf file
 • Lin C.-T., Li C.-F., Zelený D., Chytrý M., Nakamura Y., Chen M.-Y., Chen T.-Y., Hsia Y.-J., Hsieh C.-F., Liu H.-Y., Wang J.-C., Yang S.-Z., Yeh C.-L. & Chiou C.-R. (2012): Classification of the high-mountain coniferous forests in Taiwan. Folia Geobotanica 47: 373-401. - fulltext on SpringerLink
 • Literák I., Literáková Z., Horsák M. & Hromádko M. (2012): S ptáky se mohou stěhovat i plži - pěnice hnědokřídlá a skleněnka průsvitná. Živa 5: 245-246.
 • Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Kühn I., Láníková D., Otýpková Z. & Řehořek V. (2012): Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe. Global Ecology and Biogeography 21: 545-555. - fulltext in Wiley Online Library
 • Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z. & Řehořek V. (2012): Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. Biological Conservation 145: 179-184.
 • Lutovinovas E. (2012): New country and host records for Lithuanian Tachinidae (Diptera). Entomologica Fennica 23: 231-238.
 • Macholán M., Baird S.J.E., Munclinger P. & Piálek J. (2012): Evolution of the House Mouse. Cambridge : Cambridge University Press. (Cambridge Studies in Morphology and Molecules: New Paradigms in Evolutionary Biology) 548 pp.
 • Malenovský I., Lauterer P., Labina E. & Burckhardt D. (2012): Jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) of Afghanistan. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 52: 1-22.
 • Marcussen T., Jakobsen K.S., Danihelka J., Ballard H.E., Blaxland K., Brysting A.K. & Oxelman B. (2012): Inferring species networks from gene trees in high-polyploid North American and Hawaiian violets (Viola, Violaceae). Systematic Biology 61: 107-126.
 • Mašová Š. (2012): Structure of the cephalic end and eggs of female Cithariniella khalili Petter, Vassiliades et Troncy, 1972 (Nematoda: Pharyngodonidae), a parasite of African fishes. Helminthologia 49: 115-118.
 • Mašová Š. & Kašparová E. (2012): Preliminary report on fish diversity at the Prince Gustav Channel, the northern part of the James Ross Island, Antarctica. Czech Polar Reports 2: 92-102. - https://doi.org/10.5817/CPR2012-2-9
 • Mašová Š., Tenora F. & Baruš V. (2012): Oochoristica koubeki n. sp. (Cestoda, Anoplocephalidae) from African Chameleo senegalensis (Chameleonidae) and emendation of the genus Oochoristica Lühe, 1898. Helminthologia 49: 27-32.
 • Mendlová M., Desdevises Y., Civáňová K., Pariselle A. & Šimková A. (2012): Monogeneans of West African Cichlid Fish: Evolution and Cophylogenetic Interactions. PLoS ONE 7: e37268. - fulltext on Plos
 • Mennerat A., Hamre L., Ebert D., Nilsen F., Dávidová M. & Skorping A. (2012): Life history and virulence are linked in the ectoparasitic salmon louse Lepeophtheirus salmonis. Journal of Evolutionary Biology 25: 856-861. - fulltext in Wiley Online Library
 • Merunková K. & Chytrý M. (2012): Environmental control of species richness and composition in upland grasslands of the southern Czech Republic. Plant Ecology 213: 591-602. - fulltext on SpringerLink
 • Merunková K., Preislerová Z. & Chytrý M. (2012): White Carpathian grasslands: can local ecological factors explain their extraordinary species richness? Preslia 84: 311-325. - fulltext pdf file
 • Messyasz B., Czerwik-Marcinkowska J., Lücke A. & Uher B. (2012): Differences in the ultrastructure of two selected taxa of phytoplankton in a thermally stratified Lake Holzmaar (Germany). Biodiversity: Research and Conservation 28: 55-62.
 • Michalcová D. & Hájek O. (2012): GIS a jeho využití v botanice. Živa 2: 67-68.
 • Mikulášková E., Fajmonová Z. & Hájek M. (2012): Invasion of central-European habitats by the moss Campylopus introflexus. Preslia 84: 863-886.
 • Myšák J., Horsák M. & Hlaváč J.Č. (2012): Jedna špatná a jedna dobrá zpráva o vrkoči Geyerově - z červené knihy našich měkkýšů. Živa 2: 73-74.
 • Omelková M. & Ježek J. (2012): A new species of the genus Trichomyia (Diptera: Psychodidae) and new faunistic data on non-phlebotomine moth flies from the Podyjí NP and its surroundings (Czech Republic). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 52: 505-533.
 • Omelková M. & Ježek J. (2012): Two new species of Philosepedon Eaton (Diptera, Psychodidae, Psychodinae) from Europe, with comments on subgeneric classification. Zootaxa 3275: 29-42.
 • Omelková M. & Ježek J. (2012): Two new species of Pneumia Enderlein (Diptera, Psychodidae, Psychodinae) from the Palaearctic region. Zootaxa 3180: 1-18.
 • Ondračková M., Slováčková I., Trichkova T., Polačik M. & Jurajda P. (2012): Shoreline distribution and parasite infection of black-striped pipefish Syngnathus abaster Risso, 1827 in the lower River Danube. Journal of Applied Ichthyology 28: 590-596. - fulltext in Wiley Online Library
 • Ondračková M., Šimková A., Civáňová K., Vyskočilová M. & Jurajda P. (2012): Parasite diversity and microsatellite variability in native and introduced populations of four Neogobius species (Gobiidae). Parasitology 139: 1493-1505. - fulltext on Cambridge University Press
 • Palíková M., Navrátil S., Dyková I., Pavlík I., Slaný M., Tichý F., Novotný L., Zendulková D., Kříž P., Laichmanová M. & Mareš J. (2012): Archamoeba infection manifested by granulomatous inflammatory lesions in European tench, Tinca tinca (L.). Bulletin of the European Association of Fish Pathologists 32: 174-180.
 • Pekár S. (2012): Spiders (Araneae) in the pesticide world: an ecotoxicological review. Pest Management Science 68: 1438-1446.
 • Pekár S. & Brabec M. (2012): Moderní analýza biologických dat 2. Lineární modely s korelacemi v prostředí R. Brno : Masarykova univerzita. 256 pp.
 • Pekár S., Coddington J.A. & Blackledge T.A. (2012): Evolution of stenophagy in spiders (Araneae): evidence based on the comparative analysis of spider diets. Evolution 66:776-806.
 • Pekár S., Šmerda J., Hrušková M., Šedo O., Muster C., Cardoso P., Zdráhal Z., Korenko S., Bureš P., Líznarová E. & Sentenská L. (2012): Prey-race drives differentiation of biotypes in ant-eating spiders. Journal of Animal Ecology 81: 838-848.
 • Petrželková K.J., Schovancová K., Profousová I., Kišidayová S., Váradyová Z., Pekár S., Kamler J. & Modrý D. (2012): The effect of low- and high-fiber diets on the population of entodiniomorphid ciliates Troglodytella abrassarti in captive chimpanzees (Pan troglodytes). American Journal of Primatology 74: 669-675. - fulltext in Wiley Online Library
 • Pikula J., Bandouchova H., Novotny L., Meteyer C.U., Zukal J., Irwin N.R.,Zima J. & Martínková N. (2012): Histopathology confirms white-nose syndrome in bats in Europe. Journal of Wildlife Diseases 48: 207-211.
 • Pokryszko B.M, Cameron R.A.D. & Horsák M. (2012): Variation in the shell colour and banding polymorphism of Cepaea nemoralis (L.) in rural areas around Wrocław. Folia Malacologica 20: 87-98.
 • Přikrylová I., Blažek R. & Vanhove Maarten M.P. (2012): An overview of the Gyrodactylus (Monogenea: Gyrodactylidae) species parasitizing African catfishes, and their morphological and molecular diversity. Parasitology Research 110: 1185-1200. - fulltext on SpringerLink
 • Přikrylová I., Radim B. & Gelnar M. (2012): Gyrodactylus malalai sp. nov. (Monogenea, Gyrodactylidae) from Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.) and Redbelly tilapia, Tilapia zillii (Gervais) (Teleostei, Cichlidae) in the Lake Turkana, Kenya. Acta Parasitologica 57: 122-130.
 • Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia 84: 155-255. - fulltext pdf file
 • Pyšek P., Chytrý M. & Pergl J. (2012): Invazní rostliny v České republice a jejich vliv na biodiverzitu. In: Machar, I., Drobilová, L. a kol. Ochrana přírody a krajiny v České republice: vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. II. díl. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. Pp. 692-705.
 • Pyšek P., Chytrý M., Pergl J., Sádlo J. & Wild J. (2012): Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. Preslia 84: 575-629. - fulltext pdf file
 • Rejmánek M., Hadinec J., Pyšek P. & Chytrý M. (2012): František Krahulec - 60 let. Zprávy České botanické společnosti 47: 189-204. - fulltext pdf file
 • Roleček J. (2012): Festuca amethystina L. In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds). Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. Zprávy České Botanické Společnosti 47: 87-89.
 • Roleček J. (2012): Slatinná louka "Nad Horníkem" na Velkomeziříčsku - zanikající unikátní hadcový mokřad. Acta Rerum Naturalium 13: 53-60.
 • Roleček J., Čech L. & Danihelka J. (2012): Strošek polopásý (Lappula semicincta) v České republice. Zprávy České botanické společnosti 47: 1-10.
 • Roleček J. & Losík J. (2012): Lesostep Jižního Uralu. Živa 5: 233-237.
 • Roleček J. & Novák P. (2012): Poznámky k výskytu zárazy hořčíkové (Orobanche picridis) u Svitav. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie 19: 175-180.
 • Rymešová D., Šmilauer P. & Šálek M. (2012): Sex- and age-biased mortality in wild Grey Partridge Perdix perdix populations. Ibis 154: 815-824. - fulltext in Wiley Online Library
 • Sebek P., Barnouin T., Brin A., Brustel H., Dufrêne M., Gosselin F., Meriguet B., Micas L., Noblecourt T. Rose O., Velle L. & Bouget C. (2012): A test for assessment of saproxylic beetle biodiversity using subsets of "monitoring species". Ecological Indicators 20: 304-315. - fulltext on ScienceDirect
 • Sebek P., Cizek L., Hauck D. & Schlaghamerský J. (2012): Saproxylic beetles in an isolated pollard willow stand and their association with Osmoderma barnabita (Coleoptera: Scarabaeidae). In: Maja J. Saproxylic beetles in Europe: monitoring, biology and conservation. Ljubljana: Studia Forestalia Slovenica, 2012. Pp. 67-72.
 • Seifertová M., Bryja J., Vyskočilová M., Martínková N. & Šimková A. (2012): Multiple Pleistocene refugia and postglacial colonization in the European chub (Squalius cephalus) revealed by combined use of nuclear and mitochondrial markers. Journal of Biogeography 39: 1024-1040.
 • Sekulová L., Hájek M., Hájková P., Mikulášková E., Buttler A., Syrovátka V. & Rozbrojová Z. (2012): Patterns of bryophyte and vascular plant richness in European subalpine springs. Plant Ecology 213: 237-249.
 • Schenková V., Horsák M., Plesková Z. & Pawlikowski P. (2012): Habitat preferences and conservation of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Slovakia and Poland Journal of Molluscan Studies 78: 105-111.
 • Schlaghamerský J. (2012): Terrestrial assemblages of small annelids (Clitellata: Enchytraeidae, Naididae) in beech-fir old growths of the Beskids Protected Landscape Area (Czechia) results of a rapid assessment. Landbauforschung 357: 39-44.
 • Schlaghamerský J. & Frelich L.E. (2012): First records of Parergodrilus heideri (Annelida: "Polychaeta") from North America. Zootaxa 3498: 81-86.
 • Soldán T., Bojková J., Vrba J., Bitušík P., Chvojka P., Papáček M., Peltanová J., Sychra J. & Tátosová J. (2012): Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta 18: 123-283. - fulltext in pdf
 • Straka M., Komzák P., Boukal D. & Trávníček D. (2012): Minute moss beetles and riffle beetles (Coleoptera: Hydraenidae, Elmidae) of the Bélé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 96: 667-689.
 • Straka M., Syrovátka V. & Helešic J. (2012): Temporal and spatial macroinvertebrate variance compared: crucial role of CPOM in a headwater stream. Hydrobiologia 686: 119-134. - fulltext on SpringerLink
 • Sychra J. (2012): Ze života potápek na našich rybnících I. Živa 60: 87-89.
 • Sychra J. (2012): Ze života potápek na našich rybnících II. Živa 60: 137-140.
 • Syrovátka V., Bojková J. & Rádková V. (2012): The response of chironomid assemblages to mineral richness gradient in the Western Carpathian helocrenes. Fauna norvegica 31: 117-124.
 • Šarhanová P., Vašut R.J., Dančák M., Bureš P. & Trávníček B. (2012): New insights into the variability of reproduction modes in European populations of Rubus subgen. Rubus: how sexual are polyploid brambles? Sexual Plant Reproduction 25: 319-335.
 • Šimková A., Navrátilová P., Dávidová M., Ondračková M., Sinama M., Chappaz R., Gilles A. & Costedoat C. (2012): Does invasive Chondrostoma nasus shift the parasite community structure of endemic Parachondrostoma toxostoma in sympatric zones? Parasites & Vectors 5: 200.
 • Šmarda P. & Bureš P. (2012): The variation of base composition in plant genomes. In: Wendel J., Greilhuber J., Doležel J. & Leitch IJ. [eds.]. Plant Genome Diversity. Vol. 1. Plant Genomes, their Residents, and their Evolutionary Dynamics. Heidelberg : Springer Verlag. Pp. 209-235.
 • Šmarda P., Bureš P., Šmerda J. & Horová L. (2012): Measurements of genomic GC content in plant genomes with flow cytometry: a test for reliability. New Phytologist 193: 513-521.
 • Šumberová K., Ducháček M. & Lososová Z (2012): Life-history traits controling the survival of Tillaea aquatica: a threatened wetland plant species in intensively managed fishpond landscapes of the Czech Republic. Hydrobiologia 689: 94-110.
 • Tichý L. (2012): Obnova vegetace suchých trávníků v bývalém vápencovém lomu Hády. In: Jongepierová, I. ... [et al.]. Ekologická obnova v České republice. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Pp. 102-103.
 • Tichý L. (2012): Restoration of dry grassland vegetation in the abandoned Hády limestone quarry near Brno. In: Jongepierová, I. ... [et al.]. Ecological restoration in the Czech Republic. Prague : Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Pp. 102-103.
 • Tichý L. & Donocik R. (2012): Experimental restoration of species-rich deciduous forest on mining deposits in Mokrá limestone quarry. In: Jongepierová, I. ... [et al.]. Ecological restoration in the Czech Republic, Prague : Nature Conservation Agency of the Czech Republic Pp. 104-105.
 • Tichý L. & Donocik R. (2012): Obnova druhově bohatého listnatého lesa na deponiích vápencového lomu Mokrá. In: Jongepierová, I. ... [et al.]. Ekologická obnova v České republice, Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Pp. 104-105.
 • Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kočárek P., Skuhrovec J., Malenovský I., Vodka Š., Spitzer L., Baňař P. & Konvička M. (2012): Technical reclamations are wasting the conservation potential of post-mining sites. A case study of black coal spoil dumps. Ecological Engineering 43: 13-18.
 • Uǧurlu E., Roleček J. & Bergmeier E. (2012): Oak woodland vegetation of Turkey - a first overview based on multivariate statistics. Applied Vegetation Science 15: 590-608. - fulltext in Wiley Online Library
 • Vala J-C., Murphy W.L., Knutson L. & Rozkošný R. (2012): A cornucopia for Sciomyzidae (Diptera). Studia dipterologica 19: 67-137.
 • Valigurová A. (2012): Sophisticated Adaptations of Gregarina cuneata (Apicomplexa) Feeding Stages for Epicellular Parasitism. PLoS ONE 7: e42606. - fulltext on Plos
 • Válková T. & Vácha M. (2012): How do honeybees use their magnetic compass? Can they see the North? Bulletin of Entomological Research 102: 461-467.
 • Van de Vijver B., Chattová B., Metzeltin D. & Lebouvier M. (2012): The genus Pinnularia (Bacillariophyta) on Ile Amsterdam (TAAF, Southern Indian Ocean). Nova Hedwigia 141: 201-236.
 • Veselý P., Bureš P., Šmarda P. & Pavlíček T. (2012): Genome Size and DNA base composition of Geophytes: the Mirror of Phenology and Ecology? Annals of Botany 109: 65-75.
 • Vitek E., Danihelka J. & Adler W. (2012): Viola x palmata L. (Violaceae), nově zavlečený druh pro Rakousko a Evropu. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien B 113: 264-265.
 • Vymazalová M., Axmanová I. & Tichý L. (2012): Effect of intra-seasonal variability on vegetation data. Journal of Vegetation Science 23: 978-984. - fulltext in Wiley Online Library
 • Vymyslicky T., Smarda P., Pelikan J., Cholastova T., Nedelnik J., Moravcova H., Pokorny R., Soldanova M. & Polakova M. (2012): Evaluation of the Czech core collection of Trifolium pratense, including morphological, molecular and phytopathological data. African Journal of Biotechnology 11: 3583-3595.
 • Wagner V., Treiber J., Danihelka J., Ruprecht E., Wesche K. & Hensen I. (2012): Declining genetic diversity and increasing genetic isolation toward the range periphery of Stipa pennata, a Eurasian feather grass. International Journal of Plant Sciences 173: 802-811.
 • Walker D.A., Epstein H.E., Raynolds M.K., Kuss P., Kopecký M.A., Frost G.V., Daniëls F.J.A., Leibman M.O., Moskalenko N.G., Matyshak G.V., Khitun O.V., Khomutov A.V., Forbes B.C., Bhatt U.S., Kade A.N., Vonlanthen C.M. & Tichý L. (2012): Environment, vegetation and greenness (NDVI) along the North America and Eurasia Arctic transects. Environmental Research Letters 7: 015504. - fulltext on IOPScience
 • Wawrocka K., Bartonička T. & Reiter A. (2012): Pipistrellus kuhlii, a bat species breeding and hibernating in the Czech Republic. Vespertilio 16: 351-356.
 • Wilson J. B., Chiarucci A., Chytrý M. & Pärtel M. (2012): Editor`s Award, vegetation survey, remote sensing and restoration. Applied Vegetation Science 15: 1-3 [Editorial]. - fulltext in Wiley Online Library
 • Zedek F. & Bureš P. (2012): Evidence for Centromere Drive in the Holocentric Chromosomes of Caenorhabditis. PLoS ONE 7: e30496.
 • Zedek F. & Bureš P. (2012): Evidence of centromere drive in the holocentric chromosomes of Caenorhabditis. PLoS ONE 7: e30496.
 • Zelený & D. (2012): Poznámky k používání průměrných Ellenbergových indikačních hodnot při analýze vegetačních dat. Zprávy České botanické společnosti 47: 159-178.
 • Zelený D. & Schaffers A.P. (2012): Too good to be true: pitfalls of using mean Ellenberg indicator values in vegetation analyses. Journal of Vegetation Science 23: 419-431. - fulltext in Wiley Online Library