Publikace

202220212020201920182017201620152014201320122011 | 2010 | 20092008200720062005

Systematika rostlin | Výzkum vegetace | Ekologie rašelinišť | Výzkum bezobratlých
Parazitologie | Hydrobiologie | Výzkum obratlovců | Kryptogamologie

2010

 • Adámek Z., Orendt C., Wolfram G. & Sychra J. (2010): Macrozoobenthos response to environmental degradation in a heavily modified stream. Case study the Upper Elbe River, Czech Republic. Biologia 65: 527-536.
 • Antonín V. & Dvořák D. (2010): New, rare and lesser-known macromycetes in Moravia (Czech Republic) - IX. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 95: 143-162.
 • Bärlocher I. & Marvanová L. (2010): Aquatic hyphomycetes (Deuteromycotina) of the Atlantic Maritime Ecozone. In: Assessment of Species Diversity in the Atlantic Maritime Ecozone. Edited by D.F. McAlpme and I .M. Smith. NRC Research Press. Ottawa. Pp. 71-106.
 • Barson M., Přikrylová I., Vanhove M.P.M. & Huyse T. (2010): Parasite hybridization in African Macrogyrodactylus spp. (Monogenea, Platyhelminthes) signals historical host distribution. Parasitology 137: 1585-1595.
 • Bartonička T. (2010): Olfactory communication in cryptic species of pipistrelles, Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus. In A tribute to bats. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce. Pp. 270-273.
 • Bartonička T. (2010): Survival rate of bat bugs (Cimex pipistrelli, Heteroptera) under different microclimatic conditions. Parasitology Research 107: 827-833.
 • Bartonička T. & Gaisler J. (2010): Summer monitoring of bat populations. In A tribute to bats. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, s.r.o. Pp. 113-124.
 • Bartonička T., Gaisler J. & Řehák Z. (2010): Microclimate or bat bugs (Cimicidae): possible cause of roost switching by vespertilionid bats. In A tribute to bats. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, s.r.o. Pp. 274-276.
 • Bartonička T., Kaňuch P., Bímová B. & Bryja J. (2010): Olfactory discrimination between two cryptic species of bats Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus. Folia Zoologica 59: 175-182.
 • Bartonička T. & Rusinski M. (2010): Časoprostorová aktivita netopýra velkého (Myotis myotis) v postlaktačním období. Vespertilio 13-14: 35-43.
 • Bartonička T. & Řehák Z. (2010): Roost switching and activity pattern of the soprano pipistrelle Pipistrellus pygmaeus revealed by radio-tracking. In A tribute to bats. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, s.r.o. Pp. 277-279.
 • Bartonička T. & Řehák Z. (2010): Variability of pipistrelle echolocation calls. Can bats, foraging in a group, change parameters of their signals? In A tribute to bats. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, s.r.o. Pp. 280-281.
 • Berková H. & Zukal J. (2010): Cave visitation by temperate zone bats: effects of climatic factors. Journal of Zoology 280: 387-395.
 • Bogusch P. & Schlaghamerský J. (2010): Aphid secretions - an alternative glycid source for Sphecodes (Hymenoptera: Halticidae) cockoo bees. Entomologia Generalis 32: 237-241.
 • Bojková J., Soldán T., Zahrádková S., Chvojka P. & Trýzna M. (2010): Ephemeroptera and Plecoptera of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic: species diversity and taxocenoses of sandstone watercourses. Lauterbornia 70: 91-110.
 • Bryja J., Uhrin M., Kaňuch P., Bémová P., Martínková N. & Zukal J. (2010): Mitochondrial DNA confirms low genetic variation of the greater mouse-eared bats, Myotis myotis, in Central Europe. Acta Chiropterologica 12: 73-81.
 • Buňková L., Buňka F., Mantlová G., Čablová A., Sedláček I., Švec P., Pachlová V. & Kráčmar S. (2010): The effect of ripening and storage conditions on the distribution of tyramine, putrescine and cadaverine in Edam-cheese. Food Microbiology 27: 880-888.
 • Bureš P. (2010): Juncaginaceae Rich. - bařičkovité. In: Štěpánková et al. [eds]. Květena České republiky. Vol. 8. Academia, Praha. Pp. 324-328.
 • Bureš P., Šmarda P., Rotreklová O., Oberreiter M., Burešová M., Konečný J., Knoll A., Fajmon K. & Šmerda J. (2010): Pollen viability and natural hybridization of Central European species of Cirsium. Preslia 82: 391-422.
 • Buzan E.V., Krystufek B. & Bryja J. (2010): Microsatellite markers confirm extensive population fragmentation of the endangered Balkan palaeoendemic Martino's vole (Dinaromys bogdanovi). Conservation Genetics 11: 1783-1794.
 • Cameron R.A.D., Pokryszko B.M. & Horsak M. (2010): Land snail faunas in Polish forests: patterns of richness and composition in a post-glacial landscape. Malacologia 53: 77-134.
 • Cernohorsky N., Horsák M. & Cameron R.A.D. (2010): Land snail species richness and abundance at small scales: the effects of distinguishing between live individuals and empty shells. Journal of Conchology 40: 233-241.
 • Danihelka J., van den Hof K., Jonsell B. & Marcussen T. (2010): Proposal to conserve the name Viola elatior against V. hornemanniana and V. stipulacea (Violaceae). Taxon 59: 1902-1903. - fulltext pdf file
 • Danihelka J., van den Hof K. & Marcussen T. (2010): Viola montana and V. persicifolia (Violaceae): Two names to be rejected. Taxon 59: 1869-1878. - fulltext on Ingenta Content
 • Doškař J., Pantůček R., Růžičková V. & Sedláček I. (2010): Molecular Diagnostics of Staphylococcus aureus. In Magni, Mariapia Viola. Detection of Bacteria, Viruses, Parasites and Fungi. Springer, Dordrecht, pp. 139-184.
 • Dúbravková D., Chytrý M., Willner W., Illyés E., Janišová M. & Kállayné Szerényi J. (2010): Dry grasslands in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin: a numerical classification. Preslia 82: 165-221. - fulltext pdf file
 • Dudová L., Hájek M. & Hájková P. (2010): The origin and vegetation development of the Rejvíz pine bog and the history of the surrounding landscape during the Holocene. Preslia 82: 223-246.
 • Dvořák L., Sychra J. & Dvořáková K. (2010): Poznámky k entomofauně bývalé pískovny u Pamferovy Huti (SZ Šumava). Erica 17: 103-121.
 • Foitová I., Baruš V., Koubková B., Mašová Š. & Nurcahyo W. (2010): Description of Lemuricola (Lemuricola) pongoi-male (Nematoda: Enterobiinae) parasitising orangutan Pongo abelii. Parasitology Research 106: 817-820.
 • Gaisler J. (2010): The bats of Afghanistan. In: Horáček I. & Uhrin M. (eds). A Tribute to Bats. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce. Pp. 291-292.
 • Gaisler J. (2010): The bats of Algeria. In: Horáček I. & Uhrin M. (eds). A Tribute to Bats. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce.. Pp. 293-295.
 • Gaisler J. (2010): The bats of Egypt. In: Horáček I. & Uhrin M. (eds). A Tribute to Bats. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce. Pp. 296-297.
 • Gaisler J. (2010): The lesser horseshoe bat's tale. In: Horáček I. & Uhrin M. (eds): A Tribute to Bats. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy. Pp. 286-289.
 • Gaisler J. & Bartonička T. (2010): Results of bat census in the city of Brno. In: Horáček I. & Uhrin M. (eds). A Tribute to Bats. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce. Pp. 298-301.
 • Gaisler J. & Hanák V. (2010): First International Bat Research Conference. In: Horáček I. & Uhrin M. (eds). A Tribute to Bats. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce. Pp. 44-47.
 • Gaisler J., Hanák V. & Hanzal V. (2010): Results of bat banding in the Czech and Slovak Republics, 1948-2000. In: Horáček I. & Uhrin M. (eds). A Tribute to Bats. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce. Pp. 77-87.
 • Grulich V. (2010): Botrychium lunaria. Zprávy České botanické společnosti 44: 200-201.
 • Grulich V. (2010): Carex alba. Zprávy České botanické společnosti 44: 208-209.
 • Grulich V. (2010): Gentianella praecox subsp. bohemica. Zprávy České botanické společnosti 44: 253-254.
 • Grulich V. (2010): Typha shuttleworthii. Zprávy České botanické společnosti 44: 310-312.
 • Grulich V. & Albrecht J. (2010): Filipendula vulgaris Mill. - tužebník obecný. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy 50: 84-85.
 • Grulich V., Janáková J. & Paulič R. (2010): Triglochin palustris L. - bařička bahenní. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy 50: 89-90.
 • Grulich V. & Koutecký P. (2010): Centaurea stenolepis. Zprávy České botanické společnosti 44: 218-219.
 • Grulich V. & Vydrová A. (2010): Botrychium matricariifolium. Zprávy České botanické společnosti 44: 202-204.
 • Grulich V. & Vydrová A. (2010): Coeloglossum viride. Zprávy České botanické společnosti 44: 224-225.
 • Grulich V. & Vydrová A. (2010): Dianthus superbus subsp. superbus. Zprávy České botanické společnosti 44: 230-235.
 • Grulich V. & Vydrová A. (2010): Malaxis monophyllos. Zprávy České botanické společnosti 44: 271-272.
 • Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Rozbrojová Z., Sopotlieva D. & Velev N. (2010): The insecure future of Bulgarian refugial mires: economic progress versus Natura 2000. Oryx 44: 539-546.
 • Hájek M., Roleček J. & Fajmon K. (2010): Pomozte objasnit historii našich luk. Bílé-Biele Karpaty 1: 20-21. - fulltext pdf file
 • Hájková P. Jiroušek M. Shaw B. (2010): Sphagnum rubellum, extrémně vzácný druh na jesenických vrchovištích: výsledky terénního průzkumu a revize herbářových položek. Bryonora 45: 12-18.
 • Halačka K., Vetešník L., Papoušek I., Mendel J. & Šimková A. (2010): The epidermal structure of Carassius gibelio: a link with ploidy status in spawning and postspawning periods. Journal of Fish Biology 77: 2171-2179.
 • Hanák V. & Gaisler J. (2010): History of chiropterology in the Czech Lands and Slovakia: from earliest references to the onset of modern research. In: Horáček I. & Uhrin M. (eds): A Tribute to Bats. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy. Pp. 13-25.
 • Hodálová I., Mereďa P., Vinikarová A., Grulich V. & Rotreklová O. (2010): A new cytotype of Jacobaea vulgaris (Asteraceae): frequency, morphology and origin. Nordic Journal of Botany 28: 413-427.
 • Hodová I., Matějusová I. & Gelnar M. (2010): The surface topography of Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) developmental stages parasitizing carp (Cyprinus carpio L.) Central European Journal of Biology 5: 702-709.
 • Horsák M. & Chytrý M. (2010): Krajiny zamrzlé v čase I. Jižní Sibiř - současná analogie střední Evropy v době ledové. Živa 2009: 118-120. - fulltext pdf file
 • Horsák M. & Chytrý M. (2010): Krajiny zamrzlé v čase II. Jižní Ural - současná analogie střední Evropy ve starém a středním holocénu. Živa 2010: 166-168. - fulltext pdf file
 • Horsák M., Chytrý M., Danihelka J., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z. & Tichý L. (2010): Snail faunas in the Southern Ural forests and their relations to vegetation: an analogue of the Early Holocene assemblages of Central Europe? Journal of Molluscan Studies 76: 1-10. - fulltext on Oxford Journals
 • Horsák M., Chytrý M., Pokryszko B.M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kintrová K., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B. & Valachovič M. (2010): Habitats of relict terrestrial snails in southern Siberia: lessons for the reconstruction of palaeoenvironments of full-glacial Europe. Journal of Biogeography 37: 1450-1462. - fulltext in Wiley Online Library
 • Horsák M. & Pokryszko B.M. (2010): Vertigo botanicorum sp. nov. (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae)-a new whorl-snail from the Russian Altai Mountains. Zootaxa 2634: 57-62. - fulltext in pdf
 • Horsák M., Škodová J., Myšák J., Čejka T., Ložek V. & Hlaváč J.Č. (2010): Pupilla pratensis in the Czech Republic and Slovakia and its distinction from P. muscorum and P. alpicola based on multidimensional analysis of shell measurements (Gastropoda: Pupillidae). Biologia 65: 1012-1018.
 • Hrouda L. & Grulich V. (2010): Iris L. In: Štěpánková et al. [eds]. Květena České republiky. Vol. 8. Academia, Praha. Pp. 565-581.
 • Hrušková-Martišová M., Pekár S. & Bilde T. (2010): Coercive copulation in two sexually cannibalistic camel-spider species (Arachnida: Solifugae). Journal of Zoology 282: 91-99.
 • Hrušková-Martišová M., Pekár S. & Cardoso P. (2010): Natural history of the Iberian solifuge Gluvia dorsalis (Solifuges: Desidae). Journal of Arachnology 38: 466-474.
 • Hubert J., Pekár S., Nesvorná M. & Šustr V. (2010): Temperature preference and respiration of Acaridid mites. Journal of Economic Entomology 103: 2249-2257.
 • Hulva P., Fornůsková A., Chudárková A., Evin A., Allergini B., Benda P. & Bryja J. (2010): Mechanisms of radiation in a bat group from the genus Pipistrellus inferred by phylogeography, demography and population genetics. Molecular Ecology 19: 5417-5431.
 • Chytrý M. (ed.) (2010): Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 2. vydání. Praha : Academia. 525 pp.
 • Chytrý M., Danihelka J., Axmanová I., Božková J., Hettenbergerová E., Li C.-F., Rozbrojová Z., Sekulová L., Tichý L., Vymazalová M. & Zelený D. (2010): Floristic diversity of an eastern Mediterranean dwarf shrubland: the importance of soil pH. Journal of Vegetation Science 21: 1125-1137. - fulltext in Wiley Online Library
 • Chytrý M., Danihelka J., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V.B. & Baisheva E.Z. (2010): Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe. Journal of Biogeography 37: 767-780. - fulltext on Wiley InterScience
 • Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds.). (2010): Katalog biotopů České republiky (Habitat Catalogue of the Czech Republic). Ed. 2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 445 pp. - book in pdf
 • Chytrý M., Pavelková Řičánková V. & Horsák M. (2010): Kde dnes znamená včera. Jihosibiřské refugium doby ledové. Vesmír 89: 526-530. - fulltext pdf file
 • Janová E., Nesvadbová J., Heroldová M. & Bryja J. (2010): Effectiveness of two trapping protocols for studying the demography of common voles. Hystrix 21: 189-193.
 • Kaňuch P., Fornůsková A., Bartonička T., Bryja J. & Řehák Z. (2010): Do two cryptic pipistrelle bat species differ in their autumn and winter roosting strategies within the range of sympatry? Folia Zoologica 59: 102-107.
 • Korenko S. & Pekár S. (2010): Is there intraguild predation between winter-active spiders (Araneae) on apple tree bark. Biological Control 54: 206-212.
 • Korenko S., Pekár S. & Honěk A. (2010): Predation activity of two winter-active spiders (Araneae: Anyphaenidae, Philodromidae). Journal of Thermal Biology 35: 112-116.
 • Košková E., Matějusová I., Civáňová K. & Koubková B. (2010): Ethanol-fixed material used for both classical and molecular identification purposes: Eudiplozoon nipponicumParasitology Research 107: 909-914. - fulltext on SpringerLink
 • Koubková B., Baruš V. & Hodová I. (2010): Nematodes of Cithariniella (Pharyngodonidae) from freshwater fishes in Senegal, with a key to species. Helminthologia 47: 105-114.
 • Krahulcová A. & Rotreklová O. (2010): Use of flow cytometry in research on apomictic plants. Preslia 82: 23-39.
 • Kubošová K., Brabec K., Jarkovský J. & Syrovátka V. (2010): Selection of inactive taxa for river habitats: a case study on benthic macroinvertebrates using indicator species analysis and the random forest methods. Hydrobiologia 651: 101-114.
 • Kučera J., Kubešová S., Hájek M., Holá E., Němcová L. & Plášek V. (2010): Nová bryologická literatura XXII. Bryonora 45: 63-84.
 • Lepší M., Grulich V. & Ekrtová E. (2010): Carex tomentosa L. - ostřice plstnatá. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy 50: 80-81.
 • Lososová Z. (2010): Doprovodné rostliny. In: Šarapatka B. (ed.). Agroekologie. Olomouc : Univerzita Palackého. pp. 241-254.
 • Lososová Z. & Láníková D. (2010): Differences in trait composition between rocky natural and artificial habitats. Journal of Vegetation Science 21: 520-530. - fulltext on Wiley InterScience
 • Lososová Z., Lvončík S. & Štěpánková P. (2010): Monitoring biologické rozmanitosti vinic na jižní Moravě. Zahradnictví 10: 22-23.
 • Lutovinovas E. (2010): Historical records of Tachinidae (Diptera) from Lithuania. New and Rare for Lithuania Insect Species 22: 133-136.
 • Malenovský I. & Lauterer P. (2010): Additions to the fauna of planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Auchenorrhyncha) of the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 95: 49-122.
 • Martínková N., Bačkor P., Bartonička T., Blažková P., Červený J., Falteisek L., Gaisler J., Hanzal V., Horáček D., Hubálek Z., Jahelková H., Kolařík M., Korytár Ľ., Kubátová A., Lehotská B., Lehotský R., Lučan R., Májek O., Matějů J., Řehák Z., Šafář J., Tájek P., Tkadlec E., Uhrin M., Wagner J., Weinfurtová D., Zima J., Zukal J. & Horáček I. (2010): Increasing Incidence of Geomyces destructans fungus in bats from the Czech Republic and Slovakia. PLoS ONE 5: e13853.
 • Mašová Š., Moravec F., Baruš V. & Seifertová M. (2010): Redescription, systematic status and molecular characterisation of Multicaecum heterotis Petter, Vassiliadès et Marchand, 1979 (Nematoda: Heterocheilidae), an intestinal parasite of Heterotis niloticus (Osteichthyes: Arapaimidae) in Africa. Folia Parasitologica 57: 280-288.
 • Mašová Š., Tenora F., Baruš V. & Koubek P. (2010): A new anoplocephalid (Cestoda) from Tarentola parvicarinata (Laertilia: Gekkonidae) in Senegal (West Africa). Journal of Parasitology 96: 977-981.
 • Mendlová M., Pariselle A., Vyskočilová M. & Šimková A. (2010): Molecular phylogeny of monogeneans parasitizing African freshwater Cichlidae inferred from LSU rDNA sequences. Parasitology Research 107: 1405-1413.
 • Mihál I. & Korenko S. (2010): Kosce (Arachnida, Opiliones) Starohorských vrchov (stredné Slovensko). Naturae Tutela 14: 201-206.
 • Mihál I., Korenko S. & Gajdoš P. (2010): Harvestman (Arachnida, Opiliones) of the Tatra Mountains (Slovakia). Acta Rerum Naturalium 8: 31-36.
 • Michalcová D. (2010): Co je to fytocenologický snímek. Živa 2010: 265-266.
 • Mikula O., Auffray J.C. & Macholán M. (2010): Asymmetric size and shape variation in the Central European transect across the house mouse hybrid zone. Biological Journal of the Linnean Society 101: 13-27.
 • Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. Erica 17: 3-32.
 • Novák P. & Roleček J. (2010): Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. Pomezí Čech, Moravy a Slezska 11: 164-211. - fulltext pdf file
 • Nováková D., Pantůček R., Hubálek Z., Falsen E., Busse H-J., Schumann P. & Sedláček I. (2010): Staphylococcus microti sp. nov., isolated from the common vole (Microtus arvalis). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 60: 566-573.
 • Omesová M. & Helešic J. (2010): Organic matter and fine grains as possible determinants of spatial and seasonal variability in bed sediment fauna: A case study from a Hercynian gravel stream. Limnologica 40: 307-314.
 • Ondračková M., Francová K., Dávidová M., Polačik M. & Jurajda P. (2010): Condition status and parasite infection of Neogobius kessleri and N. melanostomus (Gobiidae) in their native and non-native area of distribution of the Danube River. Ecological Research 25:857-866.
 • Pařil P., Sukačová K., Syrovátka V., Malá J. & Králová H. (2010): The effect of environmental parameters on algal assemblages in human-impacted suburban brooks. Fresenius Environmental Bulletin 19: 2947-2957.
 • Pařil P., Syrovátka V. & Králová H. (2010): Jsou morfologicky degradované úseky toků zdrojem tepelného znečištění vody? Vodní hospodářství 8: 1-7.
 • Pekár S., Mayntz D., Ribeiro T. & Herberstein M.E. (2010): Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake. Animal Behaviour 79: 1301-1306.
 • Petráš P., Švec P. & Machová I. (2010): První záchyt Staphylococcus pseudintermedius z humánního klinického materiálu v České republice. Zprávy epidemiologie a mikrobiologie 19: 65-67.
 • Phillips M. L., Murray B. R., Pyšek P., Pergl J., Jarošík V., Chytrý M. & Kühn I. (2010): Plant species of the Central European flora as aliens in Australia. Preslia 82: 465-482. - fulltext pdf file
 • Pikula J., Zukal J., Bandouchová H., Beklová M., Hájková P., Horáková J., Kizek R. & Valentíková L. (2010): Heavy metals and metallothionein in vespertilionid bats foraging over aquatic habitats in the Czech Republic. Environmental Toxicology and Chemistry 29: 501-506.
 • Průdek P., Nakládal O., Vodka Š. & Schlaghamerský J. (2010): Faunistic records from the Czech Republic - 293: Coleoptera: Corylophidae. Klapalekiana 46: 137-138.
 • Průdek P. & Schlaghamerský J. (2010): Faunistic records from the Czech Republic - 301: Coleoptera: Cryptophagidae. Klapalekiana 46: 228.
 • Pyšek P., Bacher S., Chytrý M., Jarošík V., Wild J., Celesti-Grapow L., Gassó N., Kenis M., Lambdon P.W., Nentwig W., Pergl J., Roques A., Sádlo J., Solarz W., Vilà M. & Hulme P.E. (2010): Contrasting patterns in the invasions of European terrestrial and freshwater habitats by alien plants, insects and vertebrates. Global Ecology and Biogeography 19: 317-331. - fulltext on Wiley InterScience
 • Pyšek P., Chytrý M. & Jarošík V. (2010): Habitats and land use as determinants of plant invasions in the temperate zone of Europe. In: Perrings C., Mooney H. & Williamson M. (eds), Bioinvasions and globalization. Ecology, economics, management, and policy. Oxford University Press, Oxford, pp. 66-79. - fulltext in pdf
 • Pyšek P., Chytrý M., Wild J., Pino J., Maskell L.C. & Vilà M. (2010): Mapping invasion by alient plants in Europe. In: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kotarac M. & Kühn I. (eds), Atlas of biodiversity risk, Pensoft, Sofia/Moscow, pp. 146-147. - fulltext pdf file
 • Radiměřský T., Frolková P., Janoszowská D., Dolejská M., Švec, P., Roubalová E., Číková P., Čížek A. & Literák I. (2010): Antibiotic resistance in faecal bacteria (Escherichia coli, Enterococcus spp.) in feral pigeons. Journal of Applied Microbiology 109: 1687-1695.
 • Reiter A., Bartonička T., Lučan R. & Řehák Z. (2010): New records of Hypsugo savii in the Czech Republic. Vespertilio 13-14: 121-125.
 • Rohlenová K. & Šimková A. (2010): Are the immunocompetence and the presence of metazoan parasites in cyprinid fish affected by reproductive efforts of cyprinid fish? Journal of Biomedicine and Biotechnology Article ID 418382.
 • Roleček J. (2010): Fenomén subkontinentálních doubrav: diverzita, dynamika a historie jednoho neobyčejného společenstva. Živa 2010: 256-258.
 • Roleček J. (2010): Neobvyklá lokalita chruplavníku rolního (Polycnemum arvense) u Náměště nad Oslavou a několik poznámek k ekologii druhu. Acta Rerum Naturalium 8: 59-60. - fulltext pdf file
 • Rozbrojová Z. & Hájek M. (2010): Can tissue element concentration patterns at the individual-species level indicate the factors underlying vegetation gradients in wetlands? Journal of Vegetation Science 21: 355-363.
 • Rozbrojová Z., Hájek M. & Hájek O. (2010): Vegetation diversity of mesic meadows and pastures in the West Carpathians. Preslia 82: 307-332.
 • Rozkošný R., Knutson L. & Merz B. (2010): A review of the Korean Sciomyzidae (Diptera). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 56: 371-382.
 • Rozkošný R. & Woodley N.E. (2010): A new genus and three new species of Oriental Oxycerini (Diptera: Stratiomyidae: Stratiomyinae) with notes on new generic synonyms in two other stratiomyine genera. Insect Systematics & Evolution 41: 275-294.
 • Řehák Z. (2010): Some faunistic data on the bats of Italy. Vespertilio 13-14: 113-119.
 • Řehák Z. & Falková L. (2010): Netopýři Hranické propasti po 10 letech. Zpřístupněné jeskyně 2010. Ročenka Správy jeskyní České republiky, Pp. 67-68.
 • Řehořek V. & Lososová Z. (2010): Gilia achilleifolia Benth. Zprávy České botanické společnosti 44: 262-263.
 • Řehulková E., Justine J.-L. & Gelnar M. (2010): Five new monogenean species from the gills of Mulloidichthys vanicolensis (Perciformes: Mullidae) off New Caledonia, with the proposal of Volsellituba n. g. and Pennulituba n. g. (Monogenea: Dactylogyridae). Systematic Parasitology 75: 125-145.
 • Řezáč M., Pekár S. & Stará J. (2010): The negative effect of some selective insecticides on the functional response of a potential biological control agent, the spider Philodromus cespitum. BioControl 55: 503-510.
 • Řezníčková P., Soldán T., Pařil P. & Zahrádková S. (2010): Comparison of mayfly (Ephemeroptera) taxocenes of permanent and intermittent Central European small streams via species traits. Biologia 65: 720-729.
 • Sedláček I., Nováková D. & Švec P. (2010): Ribotyping and biotyping of Lactobacillus helveticus. European Food Research and Technology 230: 753-758.
 • Seena S., Pascoal C., Marvanová L. & Cássioo F. (2010): DNA barcoding of fungi: a case study using ITS sequences for identifying aquatic hyphomycete species. Fungal Diversity 44: 77-87.
 • Sharaf K., Horová L., Pavlíček T., Nevo E. & Bureš P. (2010): Genome size and base composition in Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Sylvanidae) and differences between native (feral) and silo pest populations in Israel. Journal of Stored Products Research 46: 34-37.
 • Schamp B., Horsák M. & Hájek M. (2010): Deterministic assembly of land snail communities according to species size and diet. Journal of Animal Ecology 79: 803-810.
 • Schenková J., Pařil P., Petřivalská K. & Bojková J. (2010): Aquatic oligochaetes (Annelida: Clitellata) of the Czech Republic: check-list, new records, and ecological remarks. Zootaxa 2676: 29-44.
 • Schlaghamerský J. (2010): The small annelids (Annelida: Enchytraeidae, Rhyacodrilinae, Aeolosomatidae) in soils of three forests in the White Carpathians (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 74: 103-115.
 • Schlaghamerský J., Khodabocus J.B. & Pižl V. (2010): Erratum - Correction to the article "Has Tilia x euchlora a detrimental effect on soil annelids in urban greens?". Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 74: 181-182.
 • Schmidtlein S., Tichý L., Feilhauer H. & Faude U. (2010): A brute-force approach to vegetation classification. Journal of Vegetation Science 21: 1162-1171. - fulltext pdf file
 • Skácelová O., Uher B. & Kroča J. (2010): Phytobenthos of small streams in the Moravskoslezské Beskydy and Javorníky Mountains. Časopis Slezského muzea Opava (A) 59: 81-95.
 • Sychra J. & Adámek Z. (2010): Sampling efficiency of Gerking sampler and sweep net in pond emergent littoral macrophyte beds. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 161-167.
 • Sychra J., Adámek Z. & Petřivalská K. (2010): Distribution and diversity of littoral macroinvertebrates within extensive reed beds of a lowland pond. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 46: 281-289.
 • Sychra J., Adámek Z. & Petřivalská K. (2010): Distribution and diversity of littoral macroinvertebrates within extensive reed beds of a lowland pond. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 46: 281-289.
 • Syrovátka V. & Brabec K. (2010): The response of chironomid assemblages (Diptera: Chironomidae) to hydraulic conditions: a case study in a gravel-bed river. Fundamental and Applied Limnology 178: 43-57.
 • Šibíková I., Šibík J., Hájek M. & Kliment J. (2010): The distribution of arctic-alpine elements within high-altitude vegetation of the Western Carpathians in relation to environmental factors, life forms and phytogeography. Phytocoenologia 40:189-209.
 • Šmarda P. & Bureš P. (2010): Understanding intraspecific variation in genome size in plants. Preslia 82: 41-61.
 • Šmarda P., Horová L., Bureš P., Hralová I. & Marková M. (2010): Stabilizing selection on genome size in a population of Festuca pallens under conditions of intensive intraspecific competition. New Phytologist 187: 1195-1204.
 • Štechová T., Holá E., Gutzerová N., Hradílek Z., Kubešová S., Lysák F., Novotný I. & Peterka T. (2010): Současný stav lokalit druhů Meesia triquetra a Paludella squarrosa (Meesiaceae) v České republice. Bryonora 45: 1-11.
 • Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E (2010): Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. Silva Gabreta 16: 1-11.
 • Švec P., Kukletová M. & Sedláček I. (2010): Comparative evaluation of automated ribotyping and RAPD-PCR for typing of Lactobacillus spp. occurring in dental caries. Antonie van Leeuwenhoek 98: 85-92.
 • Švec P., Pantůček R., Petráš P., Sedláček I. & Nováková D. (2010): Identification of Staphylococcus spp. using (GTG)5-PCR fingerprinting. Systematic and Applied Microbiology 33: 451-456.
 • Tichý L., Hájek M. & Zelený D. (2010): Imputation of environmental variables for vegetation plots based on compositional similarity. Journal of Vegetation Science 21: 88-95.
 • Tichý L., Chytrý M., Hájek M., Talbot S.S. & Botta-Dukát Z. (2010): OptimClass: Using species-to-cluster fidelity to determine the optimal partition in classification of ecological communities. Journal of Vegetation Science 21: 287-299. - fulltext on Wiley InterScience
 • Tichý L. & Kintrová K. (2010): Specimen identification from time-series photographs using plastron morphometry in Testudo graeca ibera. Journal of Zoology 281: 210-217.
 • Todorova S. & Tzonev R. (2010): Bromo moesiacae-Stipetum epilosae - a new association from the relict mountain steppe vegetation in South-Western Bulgaria. Hacquetia 9: 185-206.
 • Tropek R., Kadlec T., Karesova P., Spitzer L., Kocarek P., Malenovsky M., Banar P., Tuf I.H., Hejda M. & Konvicka M. (2010): Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology 47: 139-147.
 • Uher B. (2010): Cyanobacteria and algae as significat actors of biodeterioration. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 161 pp.
 • Uher B. (2010): Cyanobacterium Petalonema alatum Berk. ex Kirchn. - species variability and diversity. Fottea 10: 83-92.
 • Vácha M., Kvíčalová M. & Půžová T. (2010): American cockroaches prefer four cardinal geomagnetic positions at rest. Behaviour 147: 425-440.
 • van den Hof K., Danihelka J., Marcussen T., Jonsell B., van den Berg R. & Gravendeel B. (2010): Proposals to reject the names Viola montana and V. persicifolia (Violaceae). Taxon 59: 1900-1902. - fulltext pdf file
 • Vaňhara J., Havel J. & Fedor P. (2010): Artificial neural networks (ANN) in entomology. In Havel J. & Vaňhara J.: Aplicaciones de Redes Neuronales (ANN) en Ciencia. Tenerife, Spain : Universidad de La Laguna, 2010. 68 p. Second edition, pp. 24-35, 41-48.
 • Vaňhara J., Havel J. & Fedor P. (2010): Artificial Neural Networks (ANN) in Entomology. The Tachinid Times 21: 9-12.
 • Velev N., Apostolova & Rozbrojová Z. et Hájková P. (2010): The alliances Arrhenatherion, Cynosurion and Trifolion medii in western Bulgaria - environmental gradients and ecological limitations. Hacquetia 9: 207-220.
 • Vlasák J., Kout J. & Dvořák D. (2010): Taxonomical position of polypore Dichomitus albidofuscus: Donkioporia albidofusca comb. nov. Mycological Progress 9: 147-150.
 • Vydrová A. & Grulich V. (2010): Cyperus michelianus. Zprávy České botanické společnosti 44: 229-230.
 • Vydrová A. & Grulich V. (2010): Lekníny (rod Nymphaea) v jižních Čechách. Muzeum a současnost, ser. natur. 25: 25-71.
 • Wenger M., Ondračková M., Machala M., Neča J., Hyršl P., Šimková A., Jurajda P., von der Ohe P. & Segner H. (2010): Assessing relationships between chemical exposure, parasite infection, fish health and fish ecological status: a case study using chub (Leuciscus cephalus) in the Bílina River, Czech Republic. Environmental Toxicology and Chemistry 29: 453-466.
 • Zedek F., Šmerda J., Šmarda P. & Bureš P. (2010): Correlated evolution of LTR retrotransposons and genome size in the genus Eleocharis. BMC Plant Biology 265: 1-10.
 • Zelený D., Li C.-F. & Chytrý M. (2010): Pattern of local plant species richness along a gradient of landscape topographical heterogeneity: result of spatial mass effect or environmental shift? Ecography 33: 578-589. - fulltext in Wiley Online Library
 • Zukal J., Berková H., Řehák Z. & Kovařík M. (2010): Activity and ecological parameters of bat hibernation in caves of the Moravian karst. In: A tribute to bats. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy. Pp. 313-314.