Publikace

2022202120202019201820172016201520142013201220112010 | 2009 | 2008200720062005

Systematika rostlin | Výzkum vegetace | Ekologie rašelinišť | Výzkum bezobratlých
Parazitologie | Hydrobiologie | Výzkum obratlovců | Kryptogamologie

2009

 • Alma A., Chen P.-P., D'Urso V., Guglielmino A., Hollier J., Kunz G., Lauterer P., Malenovský I., Mazzoglio P.J., Nickel H., Aldini R., Rinttala T., Seljak G., Seyring M., Söderman G., Wilson M. & Witsack W. (2009): Auchenorrhyncha collected in the Canavese district (Northwest Italy) (Hemiptera, Auchenorrhyncha). Cicadina 10: 119-125.
 • Alma R.,. Bocca M., Cermak V., Chen P.P., D'Urso V., Exnerova A., Goula M., Guglielmino A., Kunz G., Lauterer P., Malenovsky I., Mazzoglio P.J., Aldini R.N., Ouvrard D., Remane R., Rintala T., Seljak G., Soederman G., Soulier-Perkins A., Stys P., Tavella L. & Tedeschi R. (2009): Insecta Hemiptera collected in the Mont Avic Natural Park (Aosta Valley, northwest Italy). Revue Valdôtaine d'Histoire Naturelle 63: 109-124.
 • Antonín V., Beran M., Dvořák D. & Holec J. (2009): First records of Callistosporium pinicola in the Czech Republic and new findings on its ecology. Czech Mycology 61: 1-12.
 • Beran L. & Horsák M. (2009): Distribution of Bithynia leachii (Sheppard, 1823) and Bithynia troschelii (Paasch, 1842) (Gastropoda: Bithyniidae) in the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca 8: 19-23.
 • Bojková J. (2009): Revision of the stonefly collections (Plecoptera) by E. Křelinová and J. Raušer from the Czech Republic. Aquatic Insects 31: 245-251.
 • Bojková J. & Helešic J. (2009): Spring fens as a unique biotope of stonefly larvae (Plecoptera): species richness and species composition gradients. Aquatic Insects 31: 365-373.
 • Bombarová M., Vítková M., Špakulová M. & Koubková B. (2009): Telomere analysis of platyhelminths and acanthocephalans by FISH and Southern hybridization. Genome 52: 897-903.
 • Božková J., Jiroušek M. & Roleček J. (2009): Crepis praemorsa (L.) F. L. Walther. Zprávy České botanické společnosti 44: 227.
 • Bryja J., Kaňuch P., Fornůsková A., Bartonička T. & Řehák Z. (2009): Low population genetic structuring of two cryptic bat species suggests their migratory behaviour in continental Europe. Biological Journal of the Linnean Society 96: 103-114. - fulltext in pdf
 • Bučánková A., Kovac D. & Rozkošný R. (2009): The larva and puparium of the Oriental Pegadomyia pruinosa Kertész, with a world list of the described Pachygastrinae larvae (Diptera, Stratiomyidae). Raffles Bulletin of Zoology 57: 239-249.
 • Buňková L., Buňka F., Hlobilová M., Vaňátková Z., Nováková D. & Dráb V. (2009): Tyramine production of technological strains of Lactobacillus, Lactococcus and Streptococcus. European Food Research and Technology 229: 533-538. - fulltext on SpringerLink
 • Cameron R.D.A., Pokryszko B.M. & Horsák M. (2009): Contrasting patterns of variation in urban populations of Cepaea (Gastropoda: Pulmonata): a tale of two cities. Biological Journal of the Linnean Society 97: 27-39.
 • Campbell J., Marvanová L. & Gulis V. (2009): Evolutionary relationships between aquatic anamorphs and teleomorphs: Tricladium and Varicosporium. Mycological Research 113: 1322-1334.
 • Cebolla R., Pekár S. & Hubert J. (2009): Prey range of the predatory mite Cheyletus malaccensis (Acari: Cheyletidae) and its efficacy in the control of seven stored-product pests. Biological Control 50: 1-6.
 • Cimalová Š. & Lososová Z. (2009): Arable weed vegetation of the northeastern part of the Czech Republic: effect of environmental factors on species composition. Plant Ecology 203: 45-57. - fulltext on SpringerLink
 • Čížek L., Schlaghamerský J., Bořucký J., Hauck D. & Helešic J. (2009): Range expansion of an endangered beetle: Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera, Cerambycidae) spreads to the lowlands of Central Europe. Entomologica Fennica 20: 200-206.
 • Danihelka J. (2009): Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link. Zprávy České botanické společnosti 44: 267-268.
 • Danihelka J., Niklfeld H. & Šípošová H. (2009): Viola elatior, V. pumila and V. stagnina in Austria, Czechia and Slovakia: a story of decline. Preslia 81: 151-171. - fulltext in pdf + appendix in pdf
 • Danihelka J., Šmarda P. & Foggi B. (2009): Proposal to reject the name Festuca pannonica (Poaceae). Taxon 58: 295-296. - fulltext in pdf
 • Delatore D., Wait C. & Foitová I. (2009): Two cases of mother-infant cannibalism in orangutans. Primates 50: 277-81.
 • Dvořák D. (2009): Viola biflora L. Zprávy České botanické společnosti 44: 314-315.
 • Dvořák D. & Novotný D. (2009): Přehled druhů nalezených během 9. setkání mladých mykologů v Uhřínově v Orlických horách. Mykologické listy 110: 18-29.
 • Eckstein R.L., Danihelka J. & Otte A. (2009): Variation in life-cycle between three rare and endangered floodplain violets in two regions: implications for population viability and conservation. Biologia 64: 69-80. - fulltext on SpringerLink
 • Elberg K., Rozkošný R. & Knutson L. (2009): A review of the Holarctic Sepedon fuscipennis and S. spinipes groups with description of a new species (Diptera: Sciomyzidae). Zootaxa 2288: 51-60.
 • Eliáš P., Dítě D., Grulich V. & Šuvada R. (2009): Occurrence of Camphorosma annua PALL. in Slovakia: past and present. Flora Pannonica 6:117-126.
 • Eliáš P., Hájek M. & Hájková P. (2009): A European warm waters neophyte Shinnersia rivularis - new alien species to the Slovak flora. Biologia 64: 684-686. - fulltext on SpringerLink
 • Falniowski A., Horsák M. & Szarowska M. (2009): Bythinella hansboetersi Glöer et Pešić, 2006 (Gastropoda: Rissooidea) in Bulgaria: its morphology, molecular distinctness and phylogeography. Folia Malacologica 17: 11-20.
 • Fedor P., Vaňhara J., Havel J., Malenovský I. & Spellerberg I. (2009): Artificial intelligence in pest insect monitoring. Systematic Entomology 34: 398-400.
 • Fedor P., Vaňhara J., Havel J., Malenovský I. & Spellerberg I. (2009): Artificial intelligence in pest insect monitoring. Systematic Entomology 34: 398-400.
 • Foitová I., Huffman M.A., Nurcahyo W. & Olšanský M. (2009): Chapter 10. Parasites and their Impacts on Orangutan Health. In Serge A. Wish, Suci S. Utami, Tatang Mitra Setia & Carel P.van Schaik (eds), Orangutans: ecology, evolution, behaviour and conservation. Oxford University Press, Oxford, pp. 157-169.
 • Fránková M., Bojková J., Poulíčková A. & Hájek M. (2009): The structure and species richness of the diatom assemblages of the Western Carpathian spring fens along the gradient of mineral richness. Fottea 9: 355-368. - fulltext in pdf
 • Gaisler J., Řehák Z. & Bartonička T. (2009): Bat casualties by road traffic (Brno-Vienna). Acta Theriologica 54: 147-155. - fulltext in pdf
 • Gregor F. & Rozkošný R. (2009): Fanniidae. In Roháček J., Ševčik J. (eds) Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia), SNC SR, Administration of the PLA - BR Poľana, Zvolen, pp. 293-295.
 • Grulich V. (2009): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Šumperku (2.-10.7.1982). Zprávy České botanické společnosti, Příloha 209: 107-151.
 • Grulich V., Králová T., Vydrová A. & Janderková J. (2009): Monitoring biotopů. In Härtel H., Lončáková J. & Hošek M. (eds) Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, pp. 83-84.
 • Grulich V., Vydrová A. & Lustyk P. (2009): Hodnocení stavu habitatů z hlediska ochrany. In Härtel H., Lončáková J. & Hošek M. (eds) Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, pp. 29-59.
 • Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Plášek V., Shaw B. & Lazarova M. (2009): Disjunct occurrences of plant species in the refugial mires of Bulgaria. Folia Geobotanica 44: 365-386.
 • Hájková P., Hájek M. & Kintrová K. (2009): How can we effectively restore species richness and natural composition of a Molinia-invaded fen? Journal of Applied Ecology 46: 417-425. - fulltext on Blackwell
 • Hédl R., Roleček J., Boublík K., Douda J. & Svoboda M. (2009): Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. Zprávy České botanické společnosti, Materiály 24: 3-7.
 • Hejda M., Pyšek P., Pergl J., Sádlo J., Chytrý M. & Jarošík V. (2009): Invasion success of alien plants: do habitat affinities in the native distribution range matter? Global Ecology and Biogeography 18: 372-382. - fulltext on Wiley InterScience
 • Hofmeister J., Hošek J., Modrý M. & Roleček J. (2009): The influence of light and nutrient availability on herb layer species richness in oak-dominated forests in central Bohemia. Plant Ecology 205: 57-75.
 • Horsák M., Bojková J., Zahrádková S., Omesová M. & Helešic J. (2009): Impact of reservoirs and channelization on lowland river macroinvertebrates: a case study from Central Europe. Limnologica 39: 140-151.
 • Horsák M., Juřičková L., Kintrová K. & Hájek O. (2009): Patterns of land snail diversity over a gradient of habitat degradation: a comparison of three Czech cities. Biodiversity and Conservation 18: 3453-3466.
 • Horsák M., Šteffek J., Čejka T., Ložek V. & Juřičková L. (2009): Occurrence of Lucilla scintilla (R. T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics - with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. Malacologica Bohemoslovaca 8: 24-27.
 • Hroudová Z., Hrivnák R. & Chytrý M. (2009): Classification of inland Bolboschoenus-dominated vegetation in Central Europe. Phytocoenologia 39: 205-215. - fulltext on IngentaConnect
 • Hubert J. & Pekár S. (2009): Combination of the antifeedant bean flour and the predator Cheyletus malaccenis suppresses storage mites under laboratory conditions. BioControl 54: 403-410.
 • Chytrý M., Hejcman M., Hennekens S. M. & Schellberg J. (2009): Changes in vegetation types and Ellenberg indicator values after 65 years of fertilizer application in the Rengen Grassland Experiment, Germany. Applied Vegetation Science 12: 167-176. - fulltext on Wiley InterScience
 • Chytrý M., Láníková D., Lososová Z., Sádlo J., Otýpková Z., Kočí M., Petřík P., Šumberová K., Neuhäuslová Z., Hájková P., Hájek M., Králová Š., Karimová K., Danihelka J., Tichý L., Michalcová D., Hájek O. & Kubošová K. (2009): Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Praha : Academia. 520 pp. - book in pdf
 • Chytrý M. & Pyšek P. (2009): Kam se šíří zavlečené rostliny? 1. Rozdíly v invadovanosti velkých území. Živa 2009: 11-14. - fulltext pdf file (© Academia SSČ AV ČR, v. v. i.)
 • Chytrý M. & Pyšek P. (2009): Kam se šíří zavlečené rostliny? 2. Invadovanost a invazibilita rostlinných společenstev. Živa 2009: 60-63.
 • Chytrý M. & Pyšek P. (2009): Kam se šíří zavlečené rostliny? 3. Obecné příčiny invazibility společenstev. Živa 2009: 110-112.
 • Chytrý M., Pyšek P., Wild J., Pino J., Maskell L.C. & Vilà M. (2009): European map of alien plant invasions based on the quantitative assessment across habitats. Diversity and Distributions 15: 98-107. - fulltext on Wiley InterScience
 • Chytrý M., Wild J., Pyšek P., Tichý L., Danihelka J. & Knollová I. (2009): Maps of the level of invasion of the Czech Republic by alien plants. Preslia 81: 187-207. - fulltext in pdf
 • Janišová K. & Bočánková M. (2009): A new genus and species of ototretine firefly from Sri Lanka (Coleoptera: Lampyridae). Annales Zoologici 59: 305-308.
 • Kalusová V., Le Duc M.G., Gilbert J.C., Lawson C.S., Gowing D.J.G. & Marrs R.H. (2009): Determining the important environmental variables controlling plant species community composition in mesotrophic grasslands in Great Britain. Applied Vegetation Science 12: 459-471. - fulltext on InterScience
 • Komzáková O. & Rozkošný R. (2009): Identification of central European species of Botanophila Lioy, 1864, based on the female terminalia (Diptera: Anthomyiidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 55: 321-337.
 • Korenko S., Harvey M. & Pekár S. (2009): Stenochrus portoricensis new to the Czech Republic (Schizomida, Hubbardiidae). Arachnologische Mitteilungen 38: 1-3.
 • Korenko S., Šmerda J. & Pekár S. (2009): Life-history of the parthenogenetic oonopid spider, Triaeris stenaspis (Araneae: Oonopidae). European Journal of Entomology 106: 217-223.
 • Kovanda J. & Horsák M. (2009): Dvě významné lokality pleistocénních slínů při severovýchodním okraji Prahy. Bohemia Centralis, Praha 29: 5-28.
 • Krahulcová A., Rotreklová O., Krahulec F., Rosenbaumová R. & Plačková I. (2009): Enrichning ploidy level diversity: the role of apomictic and sexual biotypes of Hieracium subgen. Pilosella (Asteraceae) that coexist in polyploid populations. Folia Geobotanica 44: 281-306. - fulltext on SpringerLink
 • Krejčí E., Sedláček I. & Baudišová D. (2009): Classification of brown pigmented aeromonads isolated from river water. Folia Microbiologica 54: 123-129.
 • Krystufek B., Bryja J. & Buzan E.V. (2009): Mitochondrial phylogeography of the European ground squirrel Spermophilus citellus yields evidence on refugia for steppic taxa in the Southern Balkans. Heredity 103: 129-135. - fulltext in pdf
 • Kubošová K., Komprda J., Jarkovský J., Sáňka M., Hájek O., Dušek L., Holoubek I. & Klánová J. (2009): Spatially Resolved Distribution Models of POP Concentrations in Soil: A Stochastic Approach Using Regression Trees. Environmental Science & Technology 43: 9230-9236.
 • Kučera J., Cykowska B., Kubešová S., Kučerová V., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E. & Vicherová E. (2009): Mechorosty zaznamenané během 16. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Svatošských skalách na Karlovarsku. Bryonora 43: 3-11.
 • Kučera J., Kubešová S., Hájek M. & Plášek V. (2009): Nová bryologická literatura XXI. Bryonora 43: 25-35.
 • Lacina A. & Horsák M. (2009): Jak se vede vřetenci horskému - z červené knihy našich měkkýšů. Živa 2009: 73-74.
 • Láníková D. (2009): Neofyty na zdech v České republice. Zprávy České botanické společnosti 44: 99-109. - fulltext in pdf
 • Láníková D. & Láník B. (2009): Překvapení v opuštěném lomu - nová lokalita přesličky různobarvé v České republice. Živa 2009: 254-255. - fulltext in pdf
 • Láníková D. & Lososová Z. (2009): Rocks and walls: natural versus secondary habitats. Folia Geobotanica 44: 263-280. - fulltext on SpringerLink
 • Lososová Z. & Cimalová Š. (2009): Effects of different cultivation types on native and alien weed species richness and diversity in Moravia (Czech Republic). Basic and Applied Ecology 10: 456-465. - fulltext on Elsevier
 • Lososová Z. & Grulich V. (2009): Chorological spectra of arable weed vegetation types in the Czech Republic. Phytocoenologia 39: 235-252. - fulltext on IngentaConnect
 • Lososová Z., Otýpková Z., Danihelka J. & Láníková D. (2009): Diverzita květeny středoevropských velkoměst. Veronica 23: 6-9.
 • Lučan R.K., Andreas M., Benda P., Bartonička T., Březinová T., Hoffmannová A., Hulová Š., Hulva P., Neckářová J., Reiter A., Svačina T., Šálek M. & Horáček I. (2009): Alcathoe Bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic: Distributional Status, Roosting and Feeding Ecology. Acta Chiropterologica 11: 61-69.
 • Lutovinovas E. (2009): New record of a rare parasitic fly Adapsilia coarctata waga (Diptera: Pyrgotidae) from Europe. Acta Zoologica Lituanica 19: 231-234.
 • Lutovinovas E. (2009): Tachinidae (Diptera) from the Dukštu Ažuolynas forest (Neris Regional Park). Dipteron, Bulletin of the Dipterological section of the Polish Entomological Society 25: 38-45.
 • Lutovinovas E., Roháček J. & Vaňhara J. (2009): Tachinidae. In Roháček J., Ševčik J. (eds) Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia), SNC SR, Administration of the PLA - BR Poľana, Zvolen, pp. 303-310.
 • Lutovinovas E. & Rozkošný R. (2009): New records of Fanniidae and Muscidae (Diptera) from Lithuania. New and Rare for Lithuania Insect Species 21: 129-134.
 • Malenovský I. & Burckhardt D. (2009): A review of the Afrotropical jumping plant-lice of the Phacopteronidae (Hemiptera: Psylloidea). Zootaxa 2086: 1-74.
 • Malenovský I. & Tropek R. (2009): Faunistic records from the Czech Republic - 274. Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae. Klapalekiana 45: 80-82.
 • Malina & J. a kol. (2009): Antropologický slovník, aneb Co by mohl o člověku vědět každý člověk : (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno : CERM akademické nakladatelství 303 pp.
 • Maňák V. & Schlaghamerský J. (2009): The saproxylic beetles of Dlúhý hrúd, an old-growth remnant on the Lower Dyje River (Czechia). In Buse J., Alexander K.N.A., Ranius T., Assmann T. (eds) Saproxylic beetles - their role and diversity in European woodland and tree habitats. Proceedings of the 5th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles. Pensoft Publishers, Sofia-Moskva, pp. 49-76.
 • Marková I., Kubešová S., Čížková P., Mikulášková E., Musil Z., Novotný I., Škvárová Š. & Štechová T. (2009): Mechorosty zaznamenané v průběhu 22. podzimních bryologickolichenologických dnů v Železných horách. Bryonora 44: 21-27.
 • Martinková Z., Honěk A. & Pekár S. (2009): Seed availability and gap size influence seedling emergence of dandelion (Taraxacum officinale) in grasslands. Grass and Forage Science 64: 160-168.
 • Martinková Z., Honěk A., Pekár S. & Strobach J. (2009): Survival of Rumex obtusifolius L. in an unmanaged grassland. Plant Ecology 205: 105-111.
 • Martinková Z., Honěk A., Pekár S. & Strobach J. (2009): Weather and survival of broadleaved dock (Rumex obtusifolius L.) in an unmanaged grassland. Journal of Plant Diseases and Protection 116: 214-217.
 • Martišová M., Bilde T. & Pekár S. (2009): Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders. Animal Behaviour 78: 1115-1118.
 • Mason F., Rozkošný R. & Hauser M. (2009): A review of the soldier flies (Diptera: Stratiomyidae) of Sardinia. Zootaxa 2318: 507-530.
 • Mašová Š., Baruš V., Hodová I., Koubek P. & Koubková B. (2009): Redescription of Parapharyngodon micipsae (Seurat 1917) (Nematoda: Pharyngodonidae) from the new host Tarentola parvicarinata Joger 1980 (Squamata Gekkonidae). Tropical Zoology 22: 243-255.
 • Michalková V. & Pekár S. (2009): How glyphosate altered the behaviour of agrobiont spiders (Araneae: Lycosidae) and beetles (Coleoptera: Carabidae). Biological Control 51: 444-449.
 • Michalková V., Valigurová A., Dindo M.L. & Vaňhara J. (2009): Larval morphology and anatomy of the parasitoid Exorista larvarum (Diptera: Tachinidae), with an emphasis on cephalopharyngeal skeleton and digestive tract. Journal of Parasitology 95: 544-554.
 • Moravec F., Jirků M., Charo-Karisa H. & Mašová Š. (2009): Mexiconema africanum sp. n. (Nematoda: Daniconematidae) from the catfish Auchenoglanis occidentalis from Lake Turkana, Kenya. Parasitology Research 105: 1047-1052. - fulltext on SpringerLink
 • Musilová N., Řehulková E. & Gelnar M. (2009): Dactylogyrids (Platyhelminthes: Monogenea) from the gills of Labeo coubie (Cyprinidae) from Senegal, with descriptions of three new species and redescription of Dactylogyrus cyclocirrus Paperna, 1973. Zootaxa 2241: 47-68.
 • Novák P. & Roleček J. (2009): Staphyllea pinnata L. Zprávy České botanické společnosti 44: 305-306.
 • Nováková D., Švec P. & Sedláček I. (2009): Characterization of Aeromonas encheleia strains isolated from aquatic environments in the Czech Republic. Letters in Applied Microbiology 48: 289-294.
 • Novotná H., Vaňhara J., Tóthová A., Muráriková N., Bejdák P.,Tkoč M. & Rozkošný R. (2009): Identification and taxonomy of the West Palaearctic species of Tachina Meigen (Tachinidae, Diptera) based on male terminalia and molecular analyses. Entomologica Fennica 20: 139-169.
 • Ondračková M., Dávidová M., Blažek R., Gelnar M. & Jurajda P. (2009): The interaction between an introduced fish host and the local parasite fauna: Neogobius kessleri in the middle Danube River. Parasitology Research 105: 201-208.
 • Otýpková Z. (2009): The influence of sample plot size on evaluations with Ellenberg indicator values. Biologia 64: 1123-1128. - fulltext on SpringerLink
 • Pekár S. (2009): Capture efficiency of an ant-eating spider, Zodariellum asiaticum (Araneae: Zodariidae), from Kazakhstan. Journal of Arachnology 37: 388-391.
 • Pekár S. & Brabec M. (2009): Moderní analýza biologických dat. 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R. Praha : Scientia. 236 pp.
 • Pekár S. & Lubin Y. (2009): Prey and predatory behaviour of two zodariid spiders (Araneae, Zodariidae). Journal of Arachnology 37: 118-121.
 • Pekár S. & Toft S. (2009): Can ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) develop on a diet optimal for polyphagous predators? Physiological Entomology 34: 195-201.
 • Pelánková B. & Chytrý M. (2009): Surface pollen-vegetation relationships in the forest-steppe, taiga and tundra landscapes of the Russian Altai Mountains. Review of Palaeobotany and Palynology 157: 253-265. - fulltext on ScienceDirect
 • Pinke G., Pál R., Botta-Dukát Z. & Chytrý M. (2009): Weed vegetation and its conservation value in three management systems of Hungarian winter cereals on base-rich soils. Weed Research 49: 544-551. - fulltext on Wiley InterScience
 • Pižl V., Schlaghamerský J. & Tříska J. (2009): The effects of polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals on terrestrial annelids in urban soils. Pesquisa Agropecuaria Brasileira 44: 1050-1055. - fulltext on Scielo
 • Poisot T., Šimková A., Hyršl P. & Morand S. (2009): Interactions between immunocompetence, somatic condition, and parasitism in the chub in early spring. Journal of Fish Biology 75: 1667-1682.
 • Přikrylová I., Matějusová I. Musilová N. & Gelnar M. (2009): Gyrodactylus species (Monogenea: Gyrodactylidae) on the cichlid fishes of Senegal, with the description of Gyrodactylus ergensi n. sp. from Mango tilapia, Sarotherodon galilaeus (Teleostei: Cichlidae). Parasitology Research 106: 1-6.
 • Přikrylová I., Matějusová I., Musilová N., Gelnar M. & Harris P.D. (2009): A New Gyrodactylid (Monogenea) Genus on Gray Bichir, Polypterus senegalus (Polypteridae) from Senegal (West Africa). Journal of Parasitology 95: 555-560.
 • Pyšek P., Jarošík V., Pergl J., Randall R., Chytrý M., Kühn I., Tichý L., Danihelka J., Chrtek J. & Sádlo J. (2009): The global invasion success of Central European plants is related to distribution characteristics in their native range and species traits. Diversity and Distributions 15: 891-903. - fulltext on Wiley InterScience
 • Roháček J., Tóthová A. & Vaňhara J. (2009): Phylogeny and affiliation of European Anthomyzidae (Diptera) based on mitochondrial 12S and 16S rRNA. Zootaxa 2054: 49-58.
 • Roleček J. (2009): Velký Kosíř u Prostějova - významný mezník v rozšíření teplomilných doubrav na Moravě. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska 10-11: 27-34. - fulltext pdf file
 • Roleček J., Tichý L., Zelený D. & Chytrý M. (2009): Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science 20: 596-602. - fulltext on Wiley InterScience
 • Rotreklová O. & Řehořek V. (2009): Amsinckia lycopsoides (Lehm.) Lehm. Zprávy České botanické společnosti 44: 195-196.
 • Rotreklová O. & Řehořek V. (2009): Ferulago confusa Velen. Zprávy České botanické společnosti 44: 245-247.
 • Rozkošný R. (2009): Xylophagidae, Stratiomyidae, Rhagionidae. In: Roháček J., Ševčik J. (eds). Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia), SNC SR, Administration of the PLA - BR Poľana, Zvolen. Pp. 113-119.
 • Rozkošný R. & Hauser M. (2009): Species groups of Oriental Ptecticus Loew including descriptions of ten new species with a revised identification key to the Oriental species (Diptera: Stratiomyidae). Zootaxa 2034: 1-30.
 • Rozkošný R., Preisler J. & Vonička P. (2009): Vláhomilkovití (Diptera: Phaeomyiidae, Sciomyzidae) Jizerských hor a Frýdlandska. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 27: 85-96.
 • Rozkošný R. & Roháček J. (2009): Sciomyzidae, Phaeomyiidae. In: Roháček J., Ševčik J. (eds). Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia), SNC SR, Administration of the PLA - BR Poľana, Zvolen. Pp. 209-215.
 • Rudolf I., Mendel J., Šikutová S., Švec P., Masaříková J., Nováková D., Buňková L., Sedláček I. & Hubálek Z. (2009): 16S rRNA gene-based identification of cultured bacterial flora from host-seeking Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis concinna ticks, vectors of vertebrate pathogens. Folia Microbiologica 54: 419-428.
 • Řehák Z. (2009): Výzkum netopýrů (Chiroptera) na Jesenicku: historie, současnost a další perspektivy. In IX. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. 1. vyd. Jeseník : Zemský archiv v Opavě - SOkA Jeseník a Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku, p. 54-64.
 • Řehořek V., Danihelka J., Chytrý M., Láníková D. & Lososová Z. (2009): Stachys setifera C. A. Mey. Zprávy České botanické společnosti 44: 304-305.
 • Sekulová L. & Hájek M. (2009): Diversity of subalpine and alpine vegetation of the eastern part of the Nízke Tatry Mts in Slovakia: major types and environmental gradients. Biologia 64: 908-918. - fulltext on SpringerLink
 • Seman M., Gaál Ľ., Sedláček I., Laichmanová M. & Jeleň S. (2009): Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň. Acta Carsologica Slovaca 47: 101-113.
 • Shearer C.A., Raja H.A., Miller A.N., Nelson P., Tanaka K., Hirayama K., Marvanová L., Hyde K.D. & Zhang Y. (2009): The molecular phylogeny of freshwater Dothideomycetes. Studies in Mycology 64: 145-153.
 • Schaminée J.H.J., Hennekens S.M., Chytrý M. & Rodwell J.S. (2009): Vegetation-plot data and databases in Europe: an overview. Preslia 81: 173-185. - fulltext in pdf
 • Schenková J., Sychra J., Košel V., Kubová N. & Horecký J. (2009): Freshwater leeches (Annelida: Clitellata: Hirudinida) of the Czech Republic (Central Europe): check-list, new records, and remarks on species distributions. Zootaxa 2227: 32-52.
 • Schlaghamerský J., Khodabocus J.B. & Pižl V. (2009): Has Tilia x euchlora a detrimental effect on soil annelids in urban greens? Contributions to Soil Zoology in Central Europe III, ISB BC AS CR, v.v.i., České Budějovice, Czech Republic. Proceedings, pp. 141-145.
 • Schlaghamerský J. & Pižl V. (2009): Enchytraeids and earthworms (Annelida: Clitellata: Enchytraeidae, Lumbricidae) of parks in the city of Brno, Czech Republic. Soil Organisms 81: 145-173. - fulltext on Sonckenberg
 • Schlaghamerský J. & Šídová A. (2009): Dynamics and vertical distribution of a Hrabeiella periglandulata (Annelida) population in South Moravia, Czech Republic. Pesquisa Agropecuaria Brasileira 44: 917-921. - fulltext on Scielo
 • Standen V., Graefe U., Schmelz R.M. & Schlaghamerský J. (2009): Diversity of Enchytraeidae (Annelida: Clitellata) in habitats within the Magnesian Limestone Plateau of County Durham, UK. Soil Organisms 81: 3-9.
 • Stejskal V., Aulický R. & Pekár S. (2009): Brief exposure of Blattella germanica (Blattodea) to insecticides formulated in various microcapsule sizes and applied on porous and non-porous surfaces. Pest Management Science 65: 93-98.
 • Straka M., Kment P., Sychra J. & Helešic J. (2009): The proposed Úvalský rybník Nature Monument, an important refuge for wetland insects in South Moravia (Czech Republic): A species inventory of Odonata, Heteroptera and Coleoptera (partim) with the first Czech record of Corixa panzeri (Corixidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 94: 87-116.
 • Straka M. & Špaček J. (2009): First record of alien crustaceans Atyaephyra desmarestii (Millet, 1831) and Jaera istri Veuille, 1979 from the Czech Republic. Aquatic Invasions 4: 397-399. - fulltext on AquaticInvasions
 • Sychra J. & Kment P. (2009): Vodní ploštice (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) Rolavských vrchovišť. In Hejkal J. et al. (eds) Příroda Kraslicka. 2. Přírodovědný sborník Kraslicka. Nakladatelství Jan Farkač, Praha, pp. 135-156.
 • Syrovátka V., Schenková J. & Brabec K. (2009): The distribution of chironomid larvae and oligochaetes within a stony-bottomed river stretch: the role of substrate and hydraulic characteristics. Fundamental and Applied Limnology, Special Issue SI, 174: 43-62.
 • Šmarda P., Danihelka J. & Foggi B. (2009): Taxonomic and nomenclatural notes on Festuca pannonica, F. valesiaca and F. pseudodalmatica (Poaceae). Taxon 58: 271-276. - fulltext on IngentaConntect
 • Švec P. & Devriese L. (2009): Genus I. Enterococcus (ex Thiercelin and Jouhaud 1903) Schleifer and Kilpper-Bälz 1984, 32VP. In: Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Volume 3: The Firmicutes. 2nd ed. New York : Springer. pp. 594-607.
 • Švec P., Sedláček I., Žáčková L., Nováková D. & Kukletová M. (2009): Lactobacillus spp. associated with early childhood caries. Folia Microbiologica 54: 53-58.
 • Tóthová A. (2009): Ceratopogonidae. In: Roháček J., Ševčik J. (eds). Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia), SNC SR, Administration of the PLA - BR Poľana, Zvolen. Pp. 102-104.
 • Tóthová A., Knoz J. & Gelbič I. (2009): On morphology and distribution of Neurohelea luteitarsis (Waltl) (Diptera: Ceratopogonidae) in Europe. Annales de la Societe Entomologique de France 45: 297-301.
 • Tóthová A., Spinelli G.R. & Marino P.I. (2009): A new Nearctic species of Atrichopogon (Meleohelea) and a redescription of Atrichopogon (M.) chilensis Ingman & Macfie (Diptera: Ceratopogonidae). Zootaxa 2023: 47-54.
 • Vácha M., Půžová T. & Kvíčalová M. (2009): Radio frequency magnetic fields disrupt magnetoreception in American cockroach. Journal of Experimental Biology 212: 3473-3477.
 • Valigurová A., Michalková V. & Koudela B. (2009): Eugregarine trophozoite detachment from the host epithelium via epimerite retraction: Fiction or fact? International Journal for Parasitology 39: 1235-1242.
 • Vaňhara J. (2009): Opetiidae Rondani, 1856. In Jedlička L., Stloukalová V. & Kúdela M. (eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2 (CD-ROM).http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009
 • Vaňhara J. (2009): Platypezidae Fallén, 1815. In Jedlička L., Stloukalová V. & Kúdela M. (eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2 (CD-ROM).http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009
 • Vaňhara J., Havel J. & Fedor P. (2009): ANN in Science: Entomology. In Havel J. & Vaňhara J.: Aplicaciones de Redes Neuronales (ANN) en Ciencia. Tenerife, Spain : Universidad de La Laguna, 2009. 54 p. TF-1750/2009, pp. 23-32.
 • Vaňhara J. & Tschorsnig H.-P. (2009): Tachinidae Robineau-Desvoidy 1830. In Jedlička L., Stloukalová V. & Kúdela M. (eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2 (CD-ROM).http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009
 • Vaňhara J., Tschorsnig H.-P., Herting B., Mückstein P. & Michalková V. (2009): Annotated host catalogue for the Tachinidae (Diptera) of the Czech Republic. Entomologica Fennica 20: 22-48.
 • Vavrová L., Horsák M., Šteffek J. & Čejka T. (2009): Ecology, distribution and conservation of Vertigo species of the European Importance in Slovakia. Journal of Conchology 40: 61-71.
 • Veselá I. (2009): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. Acta Musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 8: 61-82.
 • Vetešník L., Halačka K., Papoušek I., Mendel J. & Šimková A. (2009): The first record of a natural hybrid of the roach Rutilus rutilus and nase Chondrostoma nasus in the Danube River Basin, Czech Republic: morphological, karyological and molecular characteristics. Journal of Fish Biology 74: 1669-1676.
 • Vydrová A. & Grulich V. (2009): Výsledky mapování biotopů jako podklad pro optimalizaci sítě maloplošných chráněných území. In Härtel H., Lončáková J. & Hošek M. (eds) Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, pp. 71-78.
 • Vydrová A., Grulich V., Ekrt L. & Ekrtová E. (2009): Řídká blana u Zahájí na Českobudějovicku - významná lokalita vodní a mokřadní flóry a vegetace. Muzeum a současnost, ser. natur. 24: 27-54.
 • Willner W., Tichý L. & Chytrý M. (2009): Effects of different fidelity measures and contexts on the determination of diagnostic species. Journal of Vegetation Science 20: 130-137. - fulltext on Wiley InterScience
 • Zahrádková S., Soldán T., Bojková J., Helešic J., Janovská H. & Sroka P. (2009): Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives. Aquatic Insects 31: 629-652.
 • Zelený D. (2009): Co-occurrence based assessment of species habitat specialization is affected by the size of species pool: reply to Fridley et al. (2007). Journal of Ecology 97: 10-17.