Publikace

202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008 | 2007 | 20062005

Systematika rostlin | Výzkum vegetace | Ekologie rašelinišť | Výzkum bezobratlých
Parazitologie | Hydrobiologie | Výzkum obratlovců | Kryptogamologie

2007

 • Aspaly G., Stejskal V., Pekár S. & Hubert J. (2007): Temperature-dependent population growth of three species of stored product mites (Acari: Acaridida). Experimental and Applied Acarology 42: 37-46.
 • Bartonička T. & Gaisler J. (2007): Seasonal dynamics in the numbers of parasitic bugs (Heteroptera, Cimicidae): a possible cause of roost switching in bats (Chiroptera, Vespertilionidae). Parasitology Research 100: 1323-1330. - fulltext in pdf
 • Bartonička T. & Řehák Z. (2007): Influence of the microclimate of bat boxes on their occupation by the soprano pipistrelle Pipistrellus pygmaeus: possible cause of roost switching. Acta Chiropterologica 9: 517-526. - fulltext in pdf
 • Bartonička T., Řehák Z. & Gaisler J. (2007): Can pipistrelles, Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) and Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825), foraging in a group, change parameters of their signals? Journal of Zoology 272: 194-201. - fulltext in pdf
 • Baruš V., Foitová I., Koubková B., Hodová I., Šimková A. & Nurcahyo W. (2007): A new nematode, Pongobius hugoti gen. et sp n. from the orangutan Pongo abelii (Primates : Hominidae). Helminthologia 44: 162-169.
 • Beran L. & Horsák M. (2007): Distribution of the alien freshwater snail Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) (Gastropoda: Planorbidae) in the Czech Republic. Aquatic Invasions 2: 45-54.
 • Bilde T., Tuni C., Elsayed R., Pekár S. & Toft S. (2007): Nuptial gifts of male spiders: sensory exploitation of the female's maternal care instinct or foraging motivation? Animal Behaviour 73: 267-273.
 • Boublík K. & Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir forests in southeastern Bohemia. Tuexenia 27: 73-90. - fulltext in pdf
 • Bravencová L., Grulich V., Musil Z., Reiter A., Reiterová L. & Táborská J. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlinna území Národního parku Podyjí od roku 1995. Thayensia 7: 85-119.
 • Bryja J. & Kment P. (2007): True bugs (Heteroptera) of the Bukovské vrchy Hills (Poloniny National Park, Slovakia). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 92: 1-51. - fulltext in pdf
 • Burckhardt D., Mühlethaler R., Lauterer P., Malenovský I. & Kunz G. (2007): Die Blattflöhe und Zikaden der Alp Flix (Insecta, Hemiptera: Psylloidea und Auchenorrhyncha). Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden 114: 91-97.
 • Bureš P. (2007): Revision of caryological data to the genera Cirsium, Eleocharis, Milium, Schoenoplectus, and Triglochin. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun. & Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, pp. 195-594.
 • Civáňová K. & Knoll A. (2007): SNaPshot minisequencing and a panel of candidate genes for complex routine testing of meat performance traits in pigs. Animal Biotechnology 18: 109-115. - fulltext on Taylor & Francis Online
 • Čejka T., Dvořák L., Horsák M. & Šteffek J. (2007): Checklist of the molluscs (Mollusca) of the Slovak Republic. Folia Malacologica 15: 49-58.
 • Čížek L., Roleček J. & Danihelka J. (2007): Celoplošná příprava půdy v lesích a její důsledky pro biodiverzitu. Živa 2007: 266-268. - fulltext in pdf
 • Danihelka J. (2007): Cirsium brachycephalum Juratzka. Zprávy České botanické společnosti 42: 270-271.
 • Danihelka J. (2007): Revision of caryological data to the genus Achillea. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun. & Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, pp. 68-72.
 • Dítě D., Hájek M. & Hájková P. (2007): Formal definitions of Slovakian mire plant associations and their application in regional research. Biologia 62: 400-408. - fulltext on MetaPress
 • Dubná S., Langrová I., Jankovská I., Vadlejch J., Pekár S., Nápravník J. & Fechtner J. (2007): Contamination of soil with Toxocara eggs in urban (Prague) and rural areas in the Czech Republic. Veterinary Parasitology 144: 81-86.
 • Dubná S., Langrová I., Nápravník J., Jankovská I., Vadlejch J., Pekár S. & Fechtner J. (2007): The prevalence of intestinal parasites in dogs from Prague, rural areas, and shelters of the Czech Republic. Veterinary Parasitology 145: 120-128.
 • Fajmon K. (2007): Stellaria pallida (Dumort.) Crép. Zprávy České botanické společnosti 42: 329-332.
 • Fajmon K. & Petřík P. (2007): Bromus lanceolatus Roth. Zprávy České botanické společnosti 42: 54-256.
 • Gaisler J. (2007): Savci. In: Hudec , K. ... [et al.]: Příroda České republiky : průvodce faunou. Praha : Academia Pp. 382-405.
 • Gaisler J. & Zima J. (2007): Zoologie obratlovců. 2. přeprac. vyd., Praha : Academia P. 692.
 • Geraldine L., Reyjol Y., Poulet N., Šimková A., Blanchet S. & Lek S. (2007): Effects of small weirs on fish parasite communities. Parasitology Research 101: 1265-1276.
 • Geršl M., Kosina M., Sedláček I., Nováková D. & Travěnec F. (2007): Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z Hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2006, pp. 86-91 - fulltext in pdf
 • Gregor F. & Rozkošný R. (2007): Additions and corrections to "The Muscidae of Central Europe" II. Two new species of dichoptic Spilogona Schnabl, 1911 (Diptera, Muscidae). Biologia 62: 593-599. - fulltext in pdf
 • Grulich V. (2007): Revision of caryological data to the genera Armeria, Arrhenatherum, Artemisia, Bistorta, Blysmus, Calamagrostis, Camphorosma, Carex, Catabrosa, Cladium, Cleistogenes, Corispermum, Corynephorus, Crypsis, Cynodon, Cynosurus, and Cyperus. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun. & Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, pp. 109-220.
 • Grulich V. (2007): Revision of caryological data to the genera Drosera, Echinochloa, Elytrigia, Eragrostis, Eriophorum, Fallopia, Isolepis, Laserpitium, Limonium, Lolium, Nardus, and Oxyria. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun. & Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, pp. 234-425.
 • Grulich V. (2007): Revision of caryological data to the genera Peucedanum, Phalaris, Pholiurus, Podospermum, Polygonum, Rhynchospora, Schoenus, Scirpoides, Scirpus, Scorzonera, Sorghum, Thesium, Tragus, Trichophorum, and Vulpia. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun. & Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, pp. 432-629.
 • Hájek M. & Hájková P. (2007): Hlavní typy rašelinišť ve střední Evropě z botanického hlediska. Zprávy České botanické společnosti, Materiály 22: 19-28. - fulltext in pdf
 • Hájek M., Roleček J., Valachovič M., Devánová K., Hájková P., Jarolímek I., Ripka J., Němec J., Perný M. & Soldán J. (2007): Lesní vegetace Bošácké doliny v CHKO Biele Karpaty [Forest vegetation of the Bošácká dolina valley in the Biele Karpaty Protected Landscape Area]. Bulletin Slovenské Botanické Spoločnosti, Supplement 1: 3-20. - fulltext in pdf
 • Hájek M., Tichý L., Schamp B.S., Zelený D., Roleček J., Hájková P., Apostolova I. & Dítě D. (2007): Testing the Species pool hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH specialists and habitat history. Oikos 116: 1311-1322. - fulltext on BlackwellSynergy
 • Hájek M., Velev N. , Sopotlieva D., Apostolova I. & Rozbrojová Z. (2007): Reports 51-57 (In.: New floristic records in the Balkans: 6). Phytologia Balcanica 13: 440-441. - fulltext in pdf
 • Hájková P. & Hájek M. (2007): Sphagnum distribution patterns along environmental gradients in Bulgaria. Journal of Bryology 29: 18-26.
 • Hájková P., Hájek M., Blažková D., Kučera T., Chytrý M., Řezníčková M., Šumberová K., Černý T., Novák J. & Simonová D. (2007): Louky a mezofilní pastviny [Meadows and mesic pastures]. In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation]. Praha : Academia. pp. 165-280.
 • Hájková P., Plášek V. & Hájek M. (2007): A contribution to the Bulgarian bryoflora. Phytologia Balcanica 13: 307-310. - fulltext in pdf
 • Hájková P., Plášek V., Hájek M., Shaw B. & Hradílek Z. (2007): New bryophyte records in the Balkans 2: Reports 1-32. Phytologia Balcanica 13: 247-254. - fulltext in pdf
 • Hájková P., Shaw B., Hájek M., Hinterlang D. & Plášek V. (2007): The role of base saturation and altitude in habitat differentiation within Philonotis in springs and mires of three different European regions. Bryologist 110: 776-787. - fulltext on BioOne
 • Helešic J., Leichtfried M., Statzner B. & Schenkova J. (2007): Preface: Univ. Prof. Dr. Gernot Bretschko (1938-2002). International Review of Hydrobiology 92: 361-362.
 • Hodálová I., Grulich V., Horová L., Valachovič M. & Marhold K. (2007): Occurence of tetraploid and octoploid cytotypes in Senecio jacobaea ssp. jacobaea (Asteraceae) in Pannonia and the Carpathians. Botanical Journal of the Linnean Society 153: 231-242.
 • Holoubek I., Klánová J., Jarkovský J., Kubík V. & Helešic J. (2007): Trends in background levels of persistent organic pollutants at Kosetice observatory, Czech Republic. Part II. Aquatic and terrestrial environments 1996-2005. Journal of Environmental Monitoring 9: 564-571.
 • Holt J. A., Stoneberg Holt S. D. & Bureš P. (2007): Experimental design in intraspecific organelle DNA sequence studies III: statistical measures of sampling success. Taxon 56: 847-856.
 • Honek A., Martinkova Z. & Pekár S. (2007): Size and taxonomic constraints determine the seed preferences of Carabidae (Coleoptera). Basic and Applied Ecology 8: 343-353.
 • Honěk A., Martinková Z. & Pekár S. (2007): Aggregation characteristic of three species of Coccinellidae (Coleoptera) at hybernation sites. European Journal of Entomology 104: 51-56.
 • Horsák M., Hájek M., Dítě D. & Tichý L. (2007): Modern distribution patterns of snails and plants in the Western Carpathian spring fens: is it a result of historical development? Journal of Molluscan Studies 73: 53-60.
 • Horsák M., Hájek M., Tichý L. & Juřičková L. (2007): Plant indicator values as a tool for land mollusc autecology assessment. Acta Oecologica - International Journal of Ecology 32: 161-171. - fulltext on ScienceDirect
 • Houzar S., Reiter A., Grulich V., Šmarda P., Křivan V., Prášek V., Hanuš M. & Hanák V. (2007): Geologické, botanické a zoologické zajímavosti Moravskobudějovicka a Jemnicka. Moravské Budějovice, 94 pp.
 • Hrušková-Martišová M., Pekár S. & Gromov A. (2007): Biology of Galeodes caspius subfuscus (Arachnida: Solifugae). Journal of Arachnology 35: 546-550
 • Hubálek Z., Scholz H.C., Sedláček I., Melzer F., Sanogo Y.O. & Nesvadbová J. (2007): Brucellosis of the Common Vole (Microtus arvalis). Vector-Borne and Zoonotic Diseases 7: 679-688.
 • Hubert J., Hýblová J., Münzbergerová Z., Pekár S., Křížkova-Kudlíková I., Dolečková-Marešová L., Stejskal V. & Mareš M. (2007): Combined effect of an entifeedant α-amylase inhibitor and a predator Cheyletus malaccensis in controlling the stored-product mite Acarus siro. Physiological Entomology 32: 41-49.
 • Chytrý M. (2007): Písečné stepi [Sandy steppes]. In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation]. Praha : Academia. pp. 366-370.
 • Chytrý M. (2007): Project Vegetation of the Czech Republic: Preface and summary of methods. In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation]. Praha : Academia. pp. 35-52.
 • Chytrý M. (2007): Úvod [Introduction]. In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation]. Praha : Academia. pp. 13-17.
 • Chytrý M. (ed.) (2007): Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation]. Praha : Academia. 525 pp. - book in pdf
 • Chytrý M. (2007): Vymezení vegetačních jednotek a jejich interpretace [Delimitation and interpretation of vegetation units]. In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation]. Praha : Academia. pp. 19-34.
 • Chytrý M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Popov D., Roleček J., Řezníčková M., Šmarda P. & Valachovič M. (2007): Plant species richness in continental southern Siberia: effects of pH and climate in the context of the species pool hypothesis. Global Ecology and Biogeography 16: 668-678. - fulltext on Blackwell Synergy
 • Chytrý M., Hoffmann A. & Novák J. (2007): Suché trávníky [Dry grasslands]. In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation]. Praha : Academia. pp. 371-470.
 • Illyés E., Chytrý M., Botta-Dukát Z., Jandt U., Škodová I., Janišová M., Willner W. & Hájek O. (2007): Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation classification with validation. Journal of Vegetation Science 18: 835-846. - fulltext in pdf
 • Jongepier J.W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v CHráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. Zprávy České botanické společnosti 42: 117-135.
 • Kaňuch P., Fornůšková A., Bartonička T. & Bryja J. (2007): Multiplex panels of polymorphic microsatellite loci for two cryptic bat species of the genus Pipistrellus, developed by cross-species amplification within the family Vespertilionidae. Molecular Ecology Notes 7: 871-873. - fulltext in pdf
 • Kaňuch P., Hájková P., Řehák Z. & Bryja J. (2007): A rapid PCR-based test for species identification of two cryptic bats Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus and its application on museum and dropping samples. Acta Chiropterologica 9: 277-282. - fulltext in pdf
 • Kment P. & Bryja J. (2007): Description of Nasocoris lautereri sp. nov. from the Balkan peninsula, with a review of the genus Nasocoris (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Phylinae). Zootaxa 1633: 39-61. - fulltext in pdf
 • Kočí M. & Chytrý M. (2007): Alpínská vřesoviště [Alpine heathlands]. In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation]. Praha : Academia. pp. 65-70.
 • Korenko S., Řezáč M. & Pekár S. (2007): Spiders (Araneae) of the family Oonopidae in the Czech Republic. Arachnologische Mitteilungen 34: 6-8.
 • Kovanda J. & Horsák M. (2007): Měkkýši svahové kaskády pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách [Molluscs of a tufa-, marl- and alm-dominated slope cascade located north of Liptovská Lužná in the Low Tatra Mts.]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006. Česká geologická služba, Praha, pp. 70-73.
 • Kovanda J. & Horsák M. (2007): Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Bielé východně od Vysokých Tater [Subfossil molluscs of a flat-bog deposit north of the Spišská Belá village (east of the Hight Tatra Mts.)]. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006. Česká geologická služba, Praha, pp. 73-76.
 • Krahulec F., Chytrý M. & Härtel H. (2007): Smilkové trávníky a vřesoviště [Nardus grasslands and heathlands]. In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation]. Praha : Academia. pp. 281-319.
 • Lamková K., Šimková A., Palíková M., Jurajda P. & Lojek A. (2007): Seasonal changes of immunocompetence and parasitism in chub (Leuciscus cephalus, a freshwater cyprinid fish. Parasitology Research 101: 775-789.
 • Lysák M.A., Cheung K, Kitschke M. & Bureš P. (2007): Ancestral chromosomal blocks are triplicated in brassiceae species with varying chromosome number and genome size. Plant Physiology 145: 402-410.
 • Malíková L., Sedláček I., Nováková D. & Němec M. (2007): Ribotyping and biotyping of Staphylococcus epidermidis isolated from hospital environment. Folia Microbiologica 52: 375-380.
 • Marhold K., Nieto Feliner G., Vickery R.K., Miller M., Lihová J., Kučera J., Hodálová I., Vinikarová A., Grulich V., Mereďa P. & Horová L. (2007): IAPT/IOPB chromosome data 4. Taxon 56: 1269.
 • Marvanová L. & Laichmanová M. (2007): Subulispora biappendiculata, anamorph sp. nov. from Borneo (Malaysia) and a review of the genus. Fungal Diversity 241-256. - fulltext in pdf
 • Michalková V., Valigurová A., Dindo M.L. & Vaňhara J. (2007): Morphology and larval development of the parasitoid fly Exorista larvarum (Diptera: Tachinidae). Dipteron, Bulletin of the Dipterological section of the Polish Entomological Society 23: 53-54.
 • Mikulášková E., Berka T., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Marková I., Mudrová R. & Musil Z. (2007): Mechorosty zaznamenané v průběhu 20. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické Sekce v NP Šumava. Bryonora 40: 14-27.
 • Moya N., Tomanova S. & Oberdorff T. (2007): Initial development of a multi-metric index based on aquatic macroinvertebrates to assess streams condition in the Upper Isiboro-Sécure Basin, Bolivian Amazon. Hydrobiologia 589: 107-116. - fulltext on SpringerLink
 • Mückstein P., Tschorsnig H.-P., Vaňhara J. & Michalková V. (2007): Host records for some European Tachinidae (Diptera). Entomologica Fennica 18: 179-183. - fulltext in pdf
 • Navrátil J. & Navrátilová J. (2007): Wetlands succession in Ruda Nature Reserve, Czech Republic. In Okruszko S.T., Maltby E., Szatyłowicz J., Świątek D. & Kotowski W. (eds): Wetlands: Monitoring, Modelling, Management. pp. 27-36.
 • Nerudová J., Kovac D. & Rozkošný R. (2007): Description of Oriental Stratiomys reducta new species, and its larva and puparium (Diptera: Stratiomyidae). Raffles Bulletin of Zoology 55: 245-252. - fulltext in pdf
 • Nerudová-Horsáková J., Kovac D. & Rozkošný R. (2007): Identity, larva and distribution of the Oriental soldier fly Odontomyia ochropa Thomson, 1869 (Diptera: Stratiomyidae). European Journal of Entomology 104: 111-118.
 • Novotný I., Košnar J., Kubešová S., Holá E., Marková I., Mikulášková E., Plášek V. & Hanychová M. (2007): Mechorosty zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologickolichenologické sekce v Ruprechtově na Drahanské vrchovině. Bryonora 39: 25-38.
 • Omesová M. & Helešic J. (2007): Vertical distribution of invertebrates in bed sediments of a gravel stream in the Czech Republic. International Review of Hydrobiology 92: 480-490. - fulltext on InterScience
 • Ottová E., Šimková A. & Morand S. (2007): The role of major histocompatibility complex diversity in vigour of fish males (Abramis brama L.) and parasite selection. Biological Journal of the Linnean Society 90: 525-538.
 • Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření Veronica agrestis v České republice. Zprávy České botanické společnosti 42: 105-115.
 • Pečínková M., Matějusová I., Koubková B. & Gelnar M. (2007): Investigation of Paradiplozoon homoion (Monogenea, Diplozoidae) life cycle under experimental conditions. Parasitology International 56: 179-183.
 • Pečínková M., Vollestad L.A., Koubková B. & Gelnar M. (2007): Asymmetries in the attachment apparatus of a gill parasite. Journal of Zoology 272: 406-414.
 • Pečínková M., Vollestad L.A., Koubková B., Huml J., Jurajda P. & Gelnar M. (2007): The relationship between developmental instability of gudgeon Gobio gobio and abundance or morphology of its ectoparasite Paradiplozoon homoion (Monogenea). Journal of Fish Biology 71: 1358-1370.
 • Pekár S. & Šobotník J. (2007): Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiderds (Araneae: Zodariidae). Arthropod Structure & Development 36: 105-112.
 • Petráková L. & Schlaghamerský J. (2007): Preliminary results on the interaction of Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) with other ants (Hymenoptera: Formicidae). Myrmecological News 10: 118. - fulltext in pdf
 • Pižl, V. & Schlaghamerský J. (2007): The impact of pedestrian activity on soil annelids in urban greens. European Journal of Soil Biology 43: S68-S71. - fulltext on ScienceDirect
 • Plášek V., Wierzcholska S. & Mikulášková E. (2007): Occurrence of the vegetative propagules in the moss Orthotrichum stramineum Hornsch. - a new piece of knowledge. Časopis Slezského muzea Opava (A) 56: 43-47.
 • Roleček J. (2007): Formalized classification of thermophilous oak forests in the Czech Republic: what brings the Cocktail method? Preslia 79: 1-21. - fulltext in pdf
 • Roleček J., Chytrý M., Hájek M., Lvončík S. & Tichý L. (2007): Sampling design in large-scale vegetation studies: do not sacrifice ecological thinking to statistical purism! Folia Geobotanica 42: 199-208. - fulltext in pdf
 • Rotreklová O. (2007): New record in Eleocharis. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun. & Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, p. 237.
 • Rozkošný R. & Kovac D. (2007): Palearctic and Oriental species of Craspedometopon Kertész (Diptera, Stratiomyidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 53: 203-218.
 • Rozkošný R. & Kozánek M. (2007): A review of the Oriental Culcua with descriptions of seven new species (Diptera, Stratiomyidae). Insect Systematics & Evolution 38: 35-50.
 • Řezáč M., Král J. & Pekár S. (2007): The spider genus Dysdera (Araneae, Dysderidae) in central Europe: revision and natural history. Journal of Arachnology 35: 432-462
 • Řezáč M. & Pekár S. (2007): Evidence for woodlice-specialization in Dysdera spiders: behavioural versus developmental approaches. Physiological Entomology 32: 367-371.
 • Řezáč M., Řezáčová V. & Pekár S. (2007): The distribution of purse-web Atypus spiders (Aranea: Mygalomorphae) in central Europe is constrained by microclimatic continentality and soil compactness. Journal of Biogeography 34: 1016-1027.
 • Řezníčková M. (2007): Variability of the Molinion meadows in Slovakia. Biologia 62: 675-683. - fulltext on SpringerLink
 • Řezníčková P., Pařil P. & Zahrádková S. (2007): The ecological effect of drought on the macroinvertebrate fauna of a small intermittent stream - an example from the Czech Republic. International Review of Hydrobiology 92: 514-526. - fulltext on InterScience
 • Sádlo J., Chytrý M. & Černý T. (2007): Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd [Pioneer vegetation of sandy and shallow soils]. In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation]. Praha : Academia. pp. 320-365.
 • Sádlo J., Chytrý M. & Pyšek P. (2007): Regional species pools of vascular plants in habitats of the Czech Republic. Preslia 79: 303-321. - fulltext in pdf
 • Schenková J., Jarkovský J. & Helešic J. (2007): Strategies of coexistence of two species: Erpobdella octoculata and E. vilnensis (Hirudinea: Erpobdellidae). International Review of Hydrobiology 92: 527-538. - fulltext on InterScience
 • Schenková J. & Kroča J. (2007): Seasonal changes of an oligochaetous Clitellata (Annelida) community in a mountain stream. Acta Universitatis Carolinae: Environmentalica 21: 145-152. - fulltext in pdf
 • Schileyko A.A. & Horsák M. (2007): A new genus and two new species of Hygromiidae (Pulmonata) from southern Siberia. Ruthenica 17: 69-72.
 • Schlaghamerský J. (2007): Consequences of the advance in Fridericia taxonomy for our knowledge of Czech and Slovak enchytraeid faunas. Contributions to Soil Zoology in Central Europe II, ISB BC AS CR, v.v.i., České Budějovice, Czech Republic. Proceedings, pp. 127-130. - fulltext in pdf
 • Schlaghamerský J. (2007): Fridericia brunensis sp. n. (Clitellata: Enchytraeidae) - a new European enchytraeid species similar to F. monochaeta Rota, 1995. In: Schlaghamersky J. (ed.). Newsletter of Enchytraeidae No. 10: Proceedings of the 7th International Symposium on Enchytraeidae. Brno, Czech Republic, 25-28 May 2006. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. 110: 53-65.
 • Schlaghamerský J. (2007): Newsletter of Enchytraeidae No. 10: Proceedings of the 7th International Symposium on Enchytraeidae, Brno, Czech Republic, May 25-28, 2006. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis 110: 1-234.
 • Schlaghamerský J. (2007): The small annelids (Enchytraeidae, Tubificidae, Aeolosomatidae) of a South Moravian floodplain forest with disturbed water regime. In: Schlaghamersky J. (ed.). Newsletter of Enchytraeidae No. 10: Proceedings of the 7th International Symposium on Enchytraeidae. Brno, Czech Republic, 25-28 May 2006. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. 110: 123-133.
 • Schlaghamerský J. & Omelková M. (2007): The present distribution and nest tree characteristics of Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) (Hymenoptera: Formicidae) in South Moravia. Myrmecological News 10: 85-90. - fulltext in pdf
 • Schlaghamerský J. & Šídová A. (2007): On a species-poor enchytraeid community of peculiar composition. In: Schlaghamersky J. (ed.). Newsletter of Enchytraeidae No. 10. Proceedings of the 7th International Symposium on Enchytraeidae. Brno, Czech Republic, 25-28 May 2006. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. 110: 183-192.
 • Schlaghamerský J., Šídová A. & V. Pižl (2007): From mowing to grazing: Does the change in grassland management affect soil annelid assemblages? European Journal of Soil Biology 43: S72-S78. - fulltext on ScienceDirect
 • Simonová D. (2007): Zdi - sekundární stanoviště pro růst rostlin. Živa 2007: 62-64. - fulltext pdf file
 • Stoneberg Holt S. D., Horová L. & Bureš P. (2007): Experimental design in intraspecific organelle DNA sequence studies II: Haplotype detection by Chemical Cleavage of Mismatch (CCM) using SYBR Green II staining. Taxon 56: 509-515.
 • Stoneberg Holt S.D. & Bureš P. (2007): Experimental design in intraspecific organelle DNA sequence studies I: haplotype detection methods. Taxon 56: 137-144.
 • Sulikowska-Drozd A. & Horsák M. (2007): Woodland mollusc faunas along environmental gradients in the East Carpathians. Biologia 62: 201-209.
 • Šídová A. & Schlaghamerský J. (2007): The impact of high game density on enchytraeids in a mixed forest. Contributions to Soil Zoology in Central Europe II, ISB BC AS CR, v.v.i., České Budějovice, Czech Republic. Proceedings, pp. 147-152. - fulltext in pdf
 • Šimková A., Pečínková M., Řehulková E., Vyskočilová M. & Ondračková M. (2007): Dactylogyrus species paraziting European Barbus species: morphometric and molecular variability. Parasitology 134: 1751-1765.
 • Šmarda P., Bureš P. & Horová L. (2007): Random Distribution Pattern and Non-adaptivity of Genome Size in a Highly Variable Population of Festuca pallens. Annals of Botany 100: 141-150. - fulltext on OxfordJournals
 • Šmarda P. & Grulich V. (2007): Revision of caryological data to the genus Festuca. In Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun. & Mráz P. (eds.): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda, 2007, pp. 259-267.
 • Šmarda P., Šmerda J., Knoll A., Bureš P. & Danihelka J. (2007): Revision of Central European taxa of Festuca ser. Psammophilae Pawlus: morphometrical, karyological and AFLP analysis. Plant Systematics and Evolution 266: 197-232. - fulltext on SpringerLink
 • Štechová T., Holá E., Štech M. & Mikulášková E. (2007): Recentně známé lokality mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs v západních Čechách a na Šumavě. Erica 14: 5-12.
 • Šustr V., Hubert J. & Pekár S. (2007): Feeding and metabolic rate of Galumna elimata (C. L. Koch, 1841) (Acari: Oribatida) under different temperatures. In: Tajovský K., Schlaghamerský J. & Pižl V. (eds). Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. České Budějovice : Institute of Soil Biology. Pp.165-170.
 • Tajmrová L. & Helešic J. (2007): Circadian changes in feeding activity and diet of Hydropsyche saxonica (Trichoptera). International Review of Hydrobiology 92: 539-544. - fulltext on InterScience
 • Tedesco P.A., Ibañez C., Moya N., Bigorne R., Camacho J., Goitia E., Hugueny B., Maldonado M., Rivero M., Tomanová S., Zubieta J.P. & Oberdorff T. (2007): Local-scale species-energy relationships in fish assemblages of some forested streams of the Bolivian Amazon. Comptes Rendus Biologies 330: 255-264. - fulltext pdf file
 • Tomanova S. & Tedesco P.A. (2007): Body size, ecological tolerance and potential for water quality bioindication in the genus Anacroneuria (Plecoptera: Perlidae) from South America. Revista de Biología Tropical 55: 67-81.
 • Tomanova S., Tedesco P.A., Campero M., Van Damme P.A., Moya N. & Oberdorff Z. (2007): Longitudinal and altitudinal changes of macroinvertebrate functional feeding groups in neotropical streams: a test of the River Continuum Concept. Fundamental and Applied Limnology 170: 233-241. - fulltext pdf file
 • Tomanová S. & Usseglio-Polatera P. (2007): Patterns of benthic community traits in neotropical streams: relationship to mesoscale spatial variability. Archiv für Hydrobiologie 170: 243-255.
 • Vácha M. (2007): Tenebrio beetle pupae show a conditioned behavioural response to pulse rotations of a geomagnetic field. Physiological Entomology 32: 336-342. - fulltext in pdf
 • Valigurová A., Hofmannová L., Koudela B. & Vávra J. (2007): An ultrastructural comparison of the attachment sites between Gregarina steini and Cryptosporidium muris. Journal of Eukaryotic Microbiology 54: 495-510.
 • Vaňhara J., Muráriková N., Malenovský I. & Havel J. (2007): Artificial neural networks for fly identification: A case study from the genera Tachina and Ectophasia (Diptera, Tachinidae). Biologia 62: 462-469. - fulltext in pdf
 • Vaňhara J., Muráriková N., Malenovský I. & Havel J. (2007): Artificial neural networks for insect identification. The Tachinid Times 20: 8-9. - fulltext on TachinidTimes
 • Vaňhara J., Tschorsnig H.-P., Mückstein P. & Michalková V. (2007): Annotated tachinid-host catalogue for the Czech Republic. Preliminary information. The Tachinid Times 20: 14-15. - fulltext on TachinidTimes
 • Vyskočilová M., Ondračková M., Šimková A. & Martin J.-F. (2007): Isolation and characterization of microsatellites in Neogobius kessleri (Perciformes, Gobiidae) and cross-species amplification within the family Gobiidae. Molecular Ecology Notes 7: 701-704.
 • Vyskočilová M., Šimková A. & Martin J.-F. (2007): Isolation and characterization of microsatellites in Leuciscus cephalus (Cypriniformes, Cyprinidae) and cross-species amplification within the family Cyprinidae. Molecular Ecology Notes 7: 1150-1154.
 • Zelený D. & Chytrý M. (2007): Environmental control of the vegetation pattern in deep river valleys of the Bohemian Massif. Preslia 79: 205-222. - fulltext pdf file
 • Žďárková E. & Pekár S. (2007): Is Lepidoglyphus pilosus (C. L. Koch) a true species or a form of L. destructor (Acari: Glycyphagidae)? Morphometrical analysis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 61-66.