Publications

20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005

Plant Systematics | Vegetation Research | Mire Ecology | Invertebrates Research
Parazitology | Hydrobiology | Vertebratology | Cryptogamology

Cryptogamology

2023

 • Karasiński D., Nagy L.G., Szarkándi J.G., Dvořák D., Kolařík M. & Holec J. (2023): Cyphelloporia bialoviesensis (Fungi, Agaricales)―a new genus and species for a giant cyphelloid fungus from Białowieża virgin forest in Poland. Phytotaxa 589: 119-136. - https://doi.org/10.11646/phytotaxa.589.2.3

2022

 • Bellanger J.-M., Moreau P.-A., Dima B., Albert L., Krisai-Greilhuber I., Campo E., Sleiman S., Dvořák D., Zehnálek P. & Holec J. (2022): Hygrophorus roseodiscoideus Bon & Chevassut: Epitypification and Updated Biogeography of a Poorly Known But Widespread Thermophilous Species. Cryptogamie, Mycologie 43: 81-90. - https://doi.org/10.5252/cryptogamie-mycologie2022v43a4
 • Dvořák D. (2022): Geastrum britannicum - nový druh české mykobioty. Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii 151: 29-34
 • Dvořák D. (2022): Hygrocybe laeta (voskovka veselá). In: Kocián J. [ed.]: Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II. - Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 122-123.
 • Dvořák D., Mlčoch P. & Stużyński D. (2022): Ionomidotis irregularis (ušinka nepravidelná). In: Kocián J. [ed.]: Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II. - Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 71: 123-125.
 • Ferenčík M., Svitok M., Mikoláš M., Hofmeister J., Linda Majdanová L., Vostarek O., Kozák D., Bače R., Begovič K., Běťák J., Čada V., Dušátko M., Dvořák D., Frankovič M., Gloor R., Janda P., Kameniar O., Kříž M., Kunca V., Markuljaková K., Ralhan D., Rodrigo R., Rydval M., Pavlin J., Pouska V., Synek M., Zemlerová V. & Svoboda M. (2022): Spatial and temporal extents of natural disturbances differentiate deadwood-inhabiting fungal communities in spruce primary forest ecosystems. Forest Ecology and Management 517: 120272. - https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120272
 • Hrouda P. (2022): Algologický a mykologický výzkum a výuka těchto oborů v současnosti. In: GELNAR, Milan a Zuzana JAYASUNDERA, ed. Dějiny psané přírodovědci: Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0088-2. Pp. 244-247.

2021

 • Dřevojan P., Dvořák D. & Kříž M. (2021): Historické a současné rozšíření plešivky fialové (Calvatia fragilis) v České republice a poznámky k její ekologii. Mykologické listy 148: 37-62.

2019

 • Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Hermy M., Dvořák D., Fellner R., Malíček J., Palice Z., Tenčík A., Holá E., Novozámská E., Kuras T., Kuras F., Zedek M., Kašák J., Gabriš R., Sedláček O., Tajovský K. & Kadlec T. (2019): Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests. Ecological Indicators 101: 904-912. - http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.01.018
 • Holec J., Běťák J., Dvořák D., Kříž M., Kuchaříková M., Krzyściak-Kosińska R. & Kučera T. (2019): Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation. Czech Mycology 71: 65-89. - https://doi.org/10.33585/cmy.71105

2018

 • Holec J., Běťák J., Pouska V., Dvořák D., Zíbarová L., Kout J. & Adam D. (2018): Old-growth forest fungus Antrodiella citrinella - distribution and ecology in the Czech Republic. Czech Mycology 70: 127-143. - fulltext in pdf
 • Chattová B. (2018): Diatoms (Bacillariophyta) associated with lichens from Ulu Peninsula (James Ross Island, NE Antarctic Peninsula). Czech Polar Reports 8: 151-161. - https://doi.org/10.5817/CPR2018-2-12
 • Chattová B., Lebouvier M. & van de Vijver B. (2018): Morphological and taxonomical analysis of the terrestrial diatom genus Humidophila (Bacillariophyta) on Ile Amsterdam and Ile Saint-Paul (Southern Indian Ocean). Phytotaxa 336: 28-42.

2017

 • Dvořák D. & Běťák J. (2017): Interesting collections of polypores in the Czech Republic, particularly in Moravia - I. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 102: 49-87. - fulltext in pdf
 • Dvořák D., Vašutová M., Hofmeister J., Beran M., Hošek J., Běťák J., Burel J. & Deckerová H. (2017): Macrofungal diversity patterns in central European forests affirm the key importance of old-growth forests. Fungal Ecology 27: 145-154. - https://doi.org/10.1016/j.funeco.2016.12.003
 • Chattová B., Lebouvier M., De Haan M. & Van De Vijver B. (2017): The genus Luticola (Bacillariophyta) on Ile Amsterdam and Ile Saint-Paul (Southern Indian Ocean) with the description of two new species. European Journal of Taxonomy 387: 1-17. - fulltext in pdf

2016

 • Dřevojan P., Dvořák D. & Salaš J. (2016): Nové poznatky o rozšíření a ekologii nelupenaté houby zubatečku zavěšeného (Irpicodon pendulus) na Moravě. Mykologické listy 133: 37-43.
 • Dvořák D. & Deckerová H. (2016): Houby (makromycety) NPP Na Špičáku. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 29-46.
 • Hájková P., Pařil P., Petr L., Chattová B., Grygar T.M. & Heiri O. (2016): A first chironomid-based summer temperature reconstruction (13-5 ka BP) around 49°N in inland Europe compared with local lake development. Quaternary Science Reviews 141: 94-111. - fulltext on ScienceDirect
 • Krajcarová L., Novotný K., Chattová B. & Elster J. (2016): Elemental analysis of soils and Salix polaris in the town of Pyramiden and its surroundings (Svalbard). Environmental Science and Pollution Research 23: 10124-10137. - fulltext on SpringerLink

2015

 • Borovička J., Bušek B., Mikšík M., Dvořák D., Jeppesen T.S., Dima B., Albert L. & Frøslev T.G. (2015): Cortinarius prodigiosus-a new species of the subgenus Phlegmacium from Central Europe. Mycological Progress 14: 29. - fulltext on SpringerLink
 • Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Dvořák D., Beran M., Deckerová H., Burel J., Kříž M., Borovička J., Běťák J., Vašutová M., Malíček J., Palice Z., Syrovátková L., Steinová J., Černajová I., Holá E., Novozámská E., Čížek L., Iarema V., Baltaziuk K. & Svoboda T. (2015): Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment. Ecological Indicators 57: 497-504 - fulltext on ScienceDirect
 • Skácelová K., Hrbáček F., Chattová B., Láska K. & Barták M. (2015): Biodiversity of freshwater autotrophs in selected wet places in northern coastal ecosystems of James Ross Island. Czech Polar Reports 5: 12-26. - https://doi.org/10.5817/CPR2015-1-2

2014

 • Běťák J. & Dvořák D. (2014): Nové druhy české mykobioty z Národního parku Podyjí (Cortinarius scaurotraganoides, Crepidotus ehrendorferi, Lepiota ochraceofulva) a poznámky k jejich ekologii a rozšíření. Thayensia 11: 77-88.
 • Dvořák D., Běťák J. & Tomšovský M. (2014): Aurantiporus alborubescens (Basidiomycota, Polyporales) - first record in the Carpathians and notes on its systematic position. Czech Mycology 66: 71-84. - fulltext in pdf
 • Hejkal J., Michálek J., Sychra J., Bezděčka P., Dvořák D., Malenovský I., Melichar V. & Uhlík P. (2014): Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka. Sborník muzea Karlovarského kraje 22: 153-184. - fulltext in pdf
 • Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Dvořák D., Beran M., Deckerová H., Burel J., Kříž M., Borovička J., Běťák J. & Vašutová M. (2014): Richness of ancient forest plant species indicates suitable habitats for macrofungi. Biodiversity and Conservation 23: 2015-2031. - fulltext on SpringerLink
 • Chattová B., Lebouvier M. & van de Vijver B. (2014): Freshwater diatom communities from Ile Amsterdam (TAAF, southern Indian Ocean). Fottea 14: 101-119. - fulltext in pdf

2013

 • Messyasz B., Czerwik-Marcinkowska J., Massalski A., Uher B., Rybak A., Szendzina L. & Pikosz M. (2013): Morphological and ultrastructural studies on Ulva flexuosa subsp pilifera (Chlorophyta) from Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82: 157-163.
 • Vašutová M., Dvořák D. & Beran M. (2013): Rare macromycetes from raised bogs in the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic). Czech Mycology 65: 45-67.
 • Zwirn M., Chen Ch, Uher B. & Schagerl M. (2013): Induction of sexual reproduction in Spirogyra clones - does an universal trigger exist? Fottea 13: 77-85.

2012

 • Messyasz B., Czerwik-Marcinkowska J., Lücke A. & Uher B. (2012): Differences in the ultrastructure of two selected taxa of phytoplankton in a thermally stratified Lake Holzmaar (Germany). Biodiversity: Research and Conservation 28: 55-62.
 • Van de Vijver B., Chattová B., Metzeltin D. & Lebouvier M. (2012): The genus Pinnularia (Bacillariophyta) on Ile Amsterdam (TAAF, Southern Indian Ocean). Nova Hedwigia 141: 201-236.

2011

 • Antonín V., Beran M., Borovička J., Dvořák D. & Holec J. (2011): Clitocybula familia (Fungi, Agaricales) - taxonomy, distribution, ecology and first records in the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology 63: 1-11.
 • Czerwik-Marcinkowska J. & Uher B. (2011): Cyanophytes on limestone rocks in the Szopczański Gorge (Pieniny Mountains) - their ecomorphology and ultrastructure. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80: 205-209.
 • Dvořák D. (2011): Rozšíření škárky hvězdicovité v ČR a poznámky k její ekologii. Mykologické listy 118: 7-16.

2010

 • Antonín V. & Dvořák D. (2010): New, rare and lesser-known macromycetes in Moravia (Czech Republic) - IX. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 95: 143-162.
 • Skácelová O., Uher B. & Kroča J. (2010): Phytobenthos of small streams in the Moravskoslezské Beskydy and Javorníky Mountains. Časopis Slezského muzea Opava (A) 59: 81-95.
 • Uher B. (2010): Cyanobacteria and algae as significat actors of biodeterioration. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 161 pp.
 • Uher B. (2010): Cyanobacterium Petalonema alatum Berk. ex Kirchn. - species variability and diversity. Fottea 10: 83-92.
 • Vlasák J., Kout J. & Dvořák D. (2010): Taxonomical position of polypore Dichomitus albidofuscus: Donkioporia albidofusca comb. nov. Mycological Progress 9: 147-150.

2009

 • Antonín V., Beran M., Dvořák D. & Holec J. (2009): First records of Callistosporium pinicola in the Czech Republic and new findings on its ecology. Czech Mycology 61: 1-12.
 • Dvořák D. & Novotný D. (2009): Přehled druhů nalezených během 9. setkání mladých mykologů v Uhřínově v Orlických horách. Mykologické listy 110: 18-29.

2008

 • Uher B. (2008): Spatial distribution of cyanobacteria and algae from the tombstone in a historic cemetery in Bratislava, Slovakia. Fottea 9: 81-92