Publications

20242023202220212020201920182017 | 2016 | 20152014201320122011201020092008200720062005

Plant Systematics | Vegetation Research | Mire Ecology | Invertebrates Research
Parazitology | Hydrobiology | Vertebratology | Cryptogamology

2016

 • Abraham V., Kuneš P., Petr L., Svitavská Svobodová H., Kozáková R., Jamrichová E., Švarcová M.G. & Pokorný P. (2016): A pollen-based quantitative reconstruction of the Holocene vegetation updates a perspective on the natural vegetation in the Czech Republic and Slovakia. Preslia 88: 409-434. - fulltext pdf file
 • Bartonička T., Brumovská M., Flousek J., Horáček D., Jahelková H., Jaworska M., Řehák Z. & Furmankiewicz J. (2016): Bat activity in the Czech and Polish part of the Krkonoše Mountains revealed by bat detectors. Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz Kamenz 1: 47-56.
 • Bartoničková L., Reiter A. & Bartonička T. (2016): Mating and courtship behaviour of two sibling species (Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus) in the vicinity of a hibernaculum. Acta Chiropterologica 18: 467-475.
 • Becker T., Csecserits A., Deák B., Janišová M., Sutcliffe L.M.E. & Wagner V. (2016): Different approaches in grassland analysis - Editorial to the 11th EDGG Grassland Special Feature. Tuexenia 36: 287-291.
 • Bednářová Z., Kalina J., Hájek O., Sáňka M. & Komprdová K. (2016): Spatial distribution and risk assessment of metals in agricultural soils. Geoderma 284: 113-121. - fulltext on ScienceDirect
 • Beletew M., Getahun A. & Vanhove M.P.M. (2016): First report of monogenean flatworms from Lake Tana, Ethiopia: gill parasites of the commercially important Clarias gariepinus (Teleostei: Clariidae) and Oreochromis niloticus tanaParasites & Vectors 9: 410. - fulltext on NCBI
 • Berg C., Drescher A., Wagner V. & Essl F. (2016): Temporal trends in the invasions of Austrian woodlands by alien trees. Preslia 88: 185-200. - fulltext pdf file
 • Bidmanová P., Rotreklová O., Danihelka J. & Chrtek J. (2016): Autumn hawkweed (Hieracium sabaudum) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae 101: 101-158.
 • Bilgin R., Gürün K., Rebelo H., Puechmaille S.J., Maracı Ö., Presetnik P., Benda P., Hulva P., Ibáñez C., Hamidovic D., Fressel N., Horáček I., Karataş A., Allegrini B., Georgiakakis P., Gazaryan S., Nagy Z.L., Abi-Said M., Lučan R.K., Bartonička T., Nicolaou H., Scaravelli D., Karapandža B., Uhrin M., Paunović M. & Juste J. (2016): Circum-Mediterranean Phylogeography of a Bat Coupled with Past Environmental Niche Modelling: A New Paradigm for the Recolonization of Europe? Molecular Phylogenetics and Evolution 99: 323-336.
 • Bogusch P., Macek J., Janšta P., Kubík Š., Řezáč M., Holý K., Malenovský I., Baňař P., Mikát M., Astapenková A. & Heneberg P. (2016): Industrial and post-industrial habitats serve as critical refugia for pioneer species of newly identified arthropod assemblages associated with reed galls. Biodiversity and Conservation 25: 827-863. - fulltext on SpringerLink
 • Burrascano S., Chytrý M., Kuemmerle T., Giarrizzo E., Luyssaert S., Sabatini F.M. & Blasi C. (2016): Current European policies are unlikely to jointly foster carbon sequestration and protect biodiversity. Biological Conservation 201: 370-376. - fulltext in ScienceDirect
 • Cameron R.A.D., Pokryszko B.M., Gheoca V. & Horsák M. (2016): At the Central European-Balkan transition: forest land snail faunas of the Banat contrasted with those of the Carpathian chain. Biological Journal of the Linnean Society 119: 560-570. - fulltext in Wiley Online Library
 • Carboni M., Zelený D. & Acosta A.T.R. (2016): Measuring ecological specialization along a natural stress gradient using a set of complementary niche breadth indices. Journal of Vegetation Science 27: 892-903. - fulltext pdf file
 • Catalano C., Marcenò C., Laudicina V.A. & Guarino R. (2016): Thirty years unmanaged green roofs: Ecological research and design implications. Landscape and Urban Planning 149: 11-19. - fulltext in ScienceDirect
 • Corcobado G., Herberstein M.E. & Pekár S. (2016): The role of ultraviolet colour in the assessment of mimetic accuracy between Batesian mimics and their models: a case study using ant-mimicking spiders. Science of Nature 103: 90. - fulltext on SpringerLink
 • Danihelka J. (2016): Ad Additamenta XIII correctiones minores. Zprávy České botanické společnosti 51: 185-187.
 • de Bello F., Fibich P., Zelený D., Kopecký M., Mudrák O., Chytrý M., Pyšek P., Wild J., Michalcová D., Sádlo J., Šmilauer P., Lepš J. & Pärtel M. (2016): Measuring size and composition of species pools: a comparison of dark diversity estimates. Ecology and Evolution 6: 4088-4101. - fulltext in Wiley Online Library
 • de Bellocq J.G., Těšíková J., Meheretu Y., Čížková D., Bryjová A., Leirs H. & Bryja J. (2016): Complete genome characterisation and phylogenetic position of Tigray hantavirus from the Ethiopian white-footed mouse, Stenocephalemys albipes. Infection Genetics And Evolution 45: 242-245. - fulltext on ScienceDirect
 • Diakin A., Paskerova G.G., Simdyanov T.G., Aleoshin V.V. & Valigurová A. (2016): Morphology and Molecular Phylogeny of Coelomic Gregarines (Apicomplexa) with Different Types of Motility: Urospora ovalis and U. travisiae from the Polychaete Travisia forbesii. Protist 167: 279-301. - fulltext on ScienceDirect
 • Divíšek J., Culek M., Šťastný K. & Anděra M. (2016): Biogeographical patterns in vertebrate assemblages of the Czech Republic: regional division in the context of species' distributions in Europe. Folia Zoologica 65: 169-182.
 • Divíšek J., Storch D., Zelený D. & Culek M. (2016): Towards the spatial coherence of biogeographical regionalizations at subcontinental and landscape scales. Journal of Biogeography 43: 2489-2501. - fulltext in Wiley Online Library
 • Douda J., Boublík K., Slezák M., Biurrun I., Nociar J., Havrdová A., Doudová J., Aćić S., Brisse H., Brunet J., Chytrý M., Claessens H., Csiky J., Didukh Ya., Dimopoulos P., Dullinger S., FitzPatrick Ú., Guisan A., Horchler P.J., Hrivnák R., Jandt U., Kącki Z., Kevey B., Landucci F., Lecomte H., Lenoir J., Paal J., Paternoster D., Pauli H., Pielech R., Rodwell J.S., Roelandt B., Svenning J.-C., Šibík J., Šilc U., Škvorc Ž., Tsiripidis I., Tzonev R.T., Wohlgemuth T. & Zimmermann N.E. (2016): Vegetation classification and biogeography of European floodplain forests and alder carrs. Applied Vegetation Science 19: 147-163. - fulltext in Wiley Online Library
 • Dřevojan P., Dvořák D. & Salaš J. (2016): Nové poznatky o rozšíření a ekologii nelupenaté houby zubatečku zavěšeného (Irpicodon pendulus) na Moravě. Mykologické listy 133: 37-43.
 • Dřevojan P. & Letz D.R. (2016): Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. Zprávy České botanické společnosti 51: 189-209.
 • Dřevojan P. & Němec R. (2016): Nové poznatky o rozšíření třezalky ozdobné (Hypericum elegans) na Znojemsku. Thayensia 13: 81-88.
 • Dřevojan P., Novák P. & Sádlo J. (2016): Komentované fytocenologické snímky z České republiky. 1. Zprávy České botanické společnosti 51: 257-267.
 • Dvořák D. & Deckerová H. (2016): Houby (makromycety) NPP Na Špičáku. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 311: 29-46.
 • Dyková I. & Tyml T. (2016): Testate amoeba Rhogostoma minus Belar, 1921, associated with nodular gill disease of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Journal of Fish Diseases 39: 539-546. - fulltext in Wiley Online Library
 • Ellis L.T., Agcagil E., Kırmacı M., Aleffi M., Bakalin V.A., Bednarek-Ochyra H., Cykowska-Marzencka B., Stryjak-Bogacka M., Bojaca G.F.P., Fantacelle L.B., Araújo C.A.T., Maciel-Silva A.S., Silva J.B., Calleja J.A., Cano M.J., Diaz J.C., Gabriel R., dos Santos N.D., Enroth J., Erzberger P., Garilleti R., Hájek M., Hedenäs L., Heras P., Infante M., Kiebacher T., Koczur A., Krawczyk R., Kučera J., Lebouvier M., Lüth M., Mazimpaka V., Vigalondo B., Lara F., Nagy J., Németh Cs., Kovács A., Nobis M., Węgrzyn M., Wietrzyk P., Norhazrina N., Vanderpoorten A., Nowak A., Poponessi S., Gigante D., Venanzoni R., Plášek V., Germano S.R., Schäfer-Verwimp A., Sérgio C., Claro D., Garcia C.A., Shirzadian S., Darzikolaei S.A., Stebel A., Suleiman M., Yong K.-T., Virchenko V.M., Vončina G., Yoon Y.-J., Choi H.-G. & Kim J.H. (2016): New national and regional bryophyte records, 49. Journal of Bryology 38: 327-359. - fulltext on Taylor & Francis Online
 • Falta V., Bagar M., Bagarová K., Holý K., Hortová B., Chaloupka R., Kloutvorová J., Kocourek F., Loskot R., Michalko R., Navrátil M., Pekár S., Psota V., Suchá J. & Vávra R. (2016): Ochrana jádrovin v ekologické produkci. Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 221 pp.
 • Franklin S.B., Hunter J.T., De Cáceres M., Dengler J., Landucci F. & Krestov P. (2016): Introducing the IAVS Vegetation Classification Working Group. Phytocoenologia 46: 5-8.
 • Gallusová M., Jirsová D., Mihalca A.D., Gherman C.M., D'Amico G., Qablan M.A. & Modrý D. (2016): Cytauxzoon Infections in Wild Felids from Carpathian-Danubian-Pontic Space: Further Evidence for a Different Cytauxzoon Species in European Felids. Journal of Parasitology 102: 377-380.
 • Gálová A., Hájková P., Čierniková M., Petr L., Hájek M., Novák J., Rohovec J. & Jamrichová E. (2016): Origin of a boreal birch bog woodland and landscape development on a warm low mountain summit at the Carpathian-Pannonian interface. The Holocene 26: 1112-1125. - fulltext in SAGE Journals
 • Gettová L., Gilles A. & Šimková A. (2016): Metazoan parasite communities: support for the biological invasion of Barbus barbus and its hybridization with the endemic Barbus meridionalis. Parasites & Vectors 9: 588. - fulltext in pdf
 • Gibson A.L., Espeland E.K., Wagner V. & Nelson C.R. (2016): Can local adaptation research in plants inform selection of native plant materials? An analysis of experimental methodologies. Evolutionary Applications 9: 1219-1228. - fulltext in Wiley Online Library
 • Gregor F., Rozkošný R., Barták M. & Vaňhara J. (2016): Manual of Central European Muscidae (Diptera) : Morphology, taxonomy, identification and distribution. Stuttgart : Schweizerbart Science Publishers. 219 pp.
 • Grulich V. (2016): Mokřady. In: Chobot, K. (ed.). Druhy a přírodní stanoviště: Hodnotící zprávy o stavu v České republice. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstvo životního prostředí. 226 s. Pp. 25-29.
 • Grulich V. & Májeková J. (2016): Polygonum aviculare L. In: Goliašová K., Michalková E. Flóra Slovenska 6/4. Bratislava: Veda. Pp. 506-515.
 • Hablützel P.I., Grégoir A.F., Vanhove M.P.M., Volckaert F.A.M. & Raeymaekers J.A.M. (2016): Weak link between dispersal and parasite community differentiation or immunogenetic divergence in two sympatric cichlid fishes. Molecular Ecology 25: 5451-5466. - fulltext in Wiley Online Library
 • Haddad C.R., Brabec M., Pekár S. & Fourie R. (2016): Seasonal population dynamics of a specialized termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae) and its prey (Isoptera: Hodotermitidae). Pedobiologia 59: 105-110. - fulltext on ScienceDirect
 • Hais M., Chytrý M. & Horsák M. (2016): Exposure-related forest-steppe: A diverse landscape type determined by topography and climate. Journal of Arid Environments 135: 75-84. - fulltext on ScienceDirect
 • Hájek M., Dudová L., Hájková P., Roleček J., Moutelíková J., Jamrichová E. & Horsák M. (2016): Contrasting Holocene environmental histories may explain patterns of species richness and rarity in a Central European landscape. Quaternary Science Reviews 133: 48-61. - fulltext on ScienceDirect
 • Hájková P., Pařil P., Petr L., Chattová B., Grygar T.M. & Heiri O. (2016): A first chironomid-based summer temperature reconstruction (13-5 ka BP) around 49°N in inland Europe compared with local lake development. Quaternary Science Reviews 141: 94-111. - fulltext on ScienceDirect
 • Herben T., Chytrý M. & Klimešová J. (2016): A quest for species-level indicator values for disturbance. Journal of Vegetation Science 27: 628-636. - fulltext in Wiley Online Library
 • Hodálová I., Goliašová K., Michalková E., Danihelka J., Zaliberová M. & Uherčíková E. (2016): Persicaria (L.) Mill. In: Goliašová K., Michalková E. Flóra Slovenska 6/4. Bratislava: Veda. Pp. 516-550.
 • Hofmannová L., Romeo C., Štohanzlová L., Jirsová D., Mazzamuto M.V., Wauters L.A., Ferrari N. & Modrý D. (2016): Diversity and host specificity of coccidia (Apicomplexa: Eimeriidae)in native and introduced squirrel species. European Journal of Protistology 56: 1-14. - fulltext on ScienceDirect
 • Honek A., Martinkova Z., Dixon A.F.G., Roy H.E. & Pekár S. (2016): Long-term changes in communities of native coccinellids: populations fluctuations and the effect of competition from an invasive non-native species. Insect Conservation and Diversity 9: 202-209. - fulltext in Wiley Online Library
 • Honěk A., Martínková Z., Skuhrovec J., Barták M., Bezděk J., Bogusch P., Hadrava J., Hájek J., Janšta P., Jelínek J., Kirschner J., Kubáň V., Pekár S., Průdek P., Štys P. & Šumpich J. (2016): Arthropod fauna recorded in flowers of apomictic Taraxacum section Ruderalia. European Journal of Entomology 113: 173-183. - fulltext in pdf
 • Horsák M. & Cameron R.A.D. (2016): Comment on Altaba (2015): a case of species misidentification? Biological Journal of the Linnean Society 119: 1103-1106. - fulltext in Wiley Online Library
 • Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Wiese V., Horsáková V. & Lososová Z. (2016): Drivers of Central European urban land snail faunas: the role of climate and local species pool in the representation of native and non-native species. Biological Invasions 18: 3547-3560.
 • Horsák M., Juřičková L., Škodová J. & Ložek V. (2016): Pupilla alluvionica Meng & Hoffmann, 2008: A Land Snail Extant in the Altai Refugium Recognised for the First Time in Central European Early-Middle Pleistocene Glacials. Malacologia 59: 223-230.
 • Hubáčková L., Rádková V., Bojková J., Syrovátka V., Polášková V., Schenková J. & Horsák M. (2016): Diversity patterns of aquatic specialists and generalists: contrasts among two spring-fen mesohabitats and nearby streams. Biologia 71: 678-687.
 • Chambouvet A., Valigurová A., Pinheiro L.M., Richards T.A. & Jirků M. (2016): Nematopsis temporariae (Gregarinasina, Apicomplexa,Alveolata) is an intracellular infectious agent oftadpole livers. Environmental Microbiology Reports 8: 675-679 . - fulltext in Wiley Online Library
 • Chiarucci A., Chytrý M., Pillar V.D. & Pärtel M. (2016): Applied Vegetation Science in 2016: the leading journal promoting the application of vegetation science. Applied Vegetation Science 19: 1-2 [Editorial]. - fulltext in Wiley Online Library
 • Chytrý M., Hennekens S.M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Dengler J., Jansen F., Landucci F., Schaminée J.H.J., Aćić S., Agrillo E., Ambarlı D., Angelini P., Apostolova I., Attorre F., Berg C., Bergmeier E., Biurrun I., Botta-Dukát Z., Brisse H., Campos J.A., Carlón L., Čarni A., Casella L., Csiky J., Ćušterevska R., Stevanović Z.D., Danihelka J., De Bie E., de Ruffray P., De Sanctis M., Dickoré W.B., Dimopoulos P., Dubyna D., Dziuba T., Ejrnæs R., Ermakov N., Ewald J., Fanelli G., Fernández-González F., FitzPatrick Ú., Font X., García-Mijangos I., Gavilán R.G., Golub V., Guarino R., Haveman R., Indreica A., Işik Gürsoy D., Jandt U., Janssen J.A.M., Jiroušek M., Kącki Z., Kavgacı A., Kleikamp M., Kolomiychuk V., Krstivojević Ćuk M., Krstonošić D., Kuzemko A., Lenoir J., Lysenko T., Marcenò C., Martynenko V., Michalcová D., Moeslund J.E., Onyshchenko V., Pedashenko H., Pérez-Haase A., Peterka T., Prokhorov V., Rašomavičius V., Rodríguez-Rojo M.P., Rodwell J.S., Rogova T., Ruprecht E., Rūsiņa S., Seidler G., Šibík J., Šilc U., Škvorc Ž., Sopotlieva D., Stančić Z., Svenning J.-C., Swacha G., Tsiripidis I., Turtureanu P.D., Uğurlu E., Uogintas D., Valachovič M., Vashenyak Y., Vassilev K., Venanzoni R., Virtanen R., Weekes L., Willner W., Wohlgemuth T. & Yamalov S. (2016): European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots. Applied Vegetation Science 19: 173-180 [Report] - fulltext in Wiley Online Library
 • Chytrý Matěj & Horsák M. (2016): Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika). Malacologica Bohemoslovaca 15: 14-20. - fulltext in pdf
 • Janoušek J., Wingfield M.J., Monsivais J.G.M., Jankovský L., Stauffer C., Konečný A. & Barnes I. (2016): Genetic Analyses Suggest Separate Introductions of the Pine Pathogen Lecanosticta acicola Into Europe. Phytopathology 106: 1413-1425.
 • Janssen J.A.M., Rodwell J.S., Criado M.G., Gubbay S., Haynes T., Nieto A., Sanders N., Landucci F., Loidi J., Ssymank A., Tahvanainen T., Valderrabano M., Acosta A., Aronsson M., Arts G., Attorre F., Bergmeier E., Bijlsma R.-J., Bioret F., Biţă-Nicolae C., Biurrun I., Calix M., Capelo J., Čarni A., Chytrý M., Dengler J., Dimopoulos P., Essl F., Gardfjell H., Gigante D., del Galdo G.G., Hájek M., Jansen F., Jansen J., Kapfer J., Mickolajczak A., Molina J.A., Molnár Z., Paternoster D., Piernik A., Poulin B., Renaux B., Schaminée J.H.J., ŠUmberová K., Toivonen H., Tonteri T., Tsiripidis I., Tzonev R. & Valachovič M. (2016): European Red List of Habitats. Part 2. Terrestrial and freshwater habitats. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 37 pp. - fulltext in pdf
 • Jedličková L., Dvořáková H., Kašný M., Ilgová J., Potěšil D., Zdráhal Z. & Mikeš L. (2016): Major acid endopeptidases of the blood-feeding monogenean Eudiplozoon nipponicum (Heteronchoinea: Diplozoidae). Parasitology 143: 494-506.
 • Jiménez-Alfaro B., García-Calvo L., García P. & Acebes J.L. (2016): Anticipating extinctions of glacial relict populations in mountain refugia. Biological Conservation 201: 243-251. - fulltext on ScienceDirect
 • Jiménez-Alfaro B., Chytrý M., Mucina L., Grace J.B. & Rejmánek M. (2016): Disentangling vegetation diversity from climate-energy and habitat heterogeneity for explaining animal geographic patterns. Ecology and Evolution 6: 1515-1526.
 • Jiménez-Alfaro B., Silveira F.A.O., Fidelis A., Poschlod P. & Commander L.E. (2016): Seed germination traits can contribute better to plant community ecology. Journal of Vegetation Science 27: 637-645 [Forum]. - fulltext in Wiley Online Library
 • Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. Preslia 88: 459-544. - fulltext pdf file
 • Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. Preslia 88: 229-322. - fulltext pdf file
 • Kašný M., Haas W., Jamieson B.G.M. & Horák P. (2016): Cercaria of Schistosoma. In: Jamieson B.G.M. [ed.]. Schistosoma: Biology, Pathology and Control. Boca Raton : CRC Press. Pp. 149-183.
 • Kment P., Hemala V. & Baňař P. (2016): Rhyparoclava pyrrhocoroides, a new genus and species of autapomorphic Rhyparochromidae with clavate antennae from Madagascar (Hemiptera: Heteroptera). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 56: 517-545.
 • Kmentová N., Gelnar M., Koblmüller S. & Vanhove M.P.M. (2016): Deep-water parasite diversity in Lake Tanganyika: description of two new monogenean species from benthopelagic cichlid fishes. Parasites & Vectors 9:426. - fulltext in pdf
 • Kmentová N., Gelnar M., Koblmüller S. & Vanhove P.M.P. (2016): First insights into the diversity of gill monogeneans of 'Gnathochromis' and Limnochromis (Teleostei, Cichlidae) in Burundi: do the parasites mirror host ecology and phylogenetic history? PeerJ 4: e1629. - fulltext in pdf
 • Kmentová N., Gelnar M., Mendlová M., Van Steenberge M., Koblmüller S. & Vanhove M.P.M. (2016): Reduced host-specificity in a parasite infecting non-littoral Lake Tanganyika cichlids evidenced by intraspecific morphological and genetic diversity. Scientific Reports 6: 39605.
 • Kocián P., Danihelka J., Lengyel A., Chrtek J. Jun., Ducháček M. & Kúr P. (2016): Limonka Gmelinova (Limonium gmelinii) na dálnicích České republiky. Acta Rerum Naturalium 19: 1-6.
 • Konstanzová V., Koubková B., Kašný M., Ilgová J., Dzika E. & Gelnar M. (2016): Excretory system of representatives from family Diplozoidae (Monogenea). Parasitology Research 115: 1493-1500. - fulltext on SpringerLink
 • Korenko S., Niedobová J., Kolářová M., Hamouzová K., Kysilková K. & Michalko R. (2016): The effect of eight common herbicides on the predatory activity of the agrobiont spider Pardosa agrestis. BioControl 61: 507-517. - fulltext on SpringerLink
 • Korenko S., Potopová V., Satrapová J. & Pekár S. (2016): Life history of the spider parasitoid Zatypota percontatoria (Hymenoptera: Ichneumonidae). Entomological science 19: 104-111. - fulltext in Wiley Online Library
 • Košulič O., Michalko R. & Hula V. (2016): Impact of Canopy Openness on Spider Communities: Implications for Conservation Management of Formerly Coppiced Oak Forests. PLoS ONE 11: e0148585. - fulltext in pdf
 • Krajcarová L., Novotný K., Chattová B. & Elster J. (2016): Elemental analysis of soils and Salix polaris in the town of Pyramiden and its surroundings (Svalbard). Environmental Science and Pollution Research 23: 10124-10137. - fulltext on SpringerLink
 • Kristín P. & Gvoždík L. (2016): Influence of Surrounding Medium on Metabolic Rates in Alpine Newts, Ichthyosaura alpestris, during Aquatic Phase. Journal of Herpetology 50: 145-148.
 • Kubešová S., Kučera J., Jandová J., Manukjanová A., Novotný I., Táborská M. & Tkáčiková J. (2016): Mechorosty zaznamenané během jarního bryologicko-lichenologického setkání na Mohelenském mlýně v dubnu 2016. Bryonora 58: 28-37.
 • Kučera J., Dřevojan P., Ekrtová E., Holá E., Koval Š., Manukjanová A., Peterka T., Procházková J., Štechová T., Táborská M., Tkáčiková J., Vicherová E. & Zmrhalová M. (2016): Zajímavé bryofloristické nálezy XXV. Bryonora 57: 83-91.
 • Kučera J., Dřevojan P., Hradílek Z., Kubešová S., Laburdová J., Lysák F., Manukjanová A., Koval Š., Peterka T., Soldán Z., Štechová T. & Zmrhalová M. (2016): Zajímavé bryofloristické nálezy XXVI. Bryonora 58: 73-78.
 • Laštůvka Z., Barták M., Bezděk J., Bílý S., Čelechovský A., Dolný A., Hula V., Chládek F., Ježek J., Kment P., Malenovský I., Řezníčková P., Říha M., Skuhravá M., Stejskal R., Šefrová H., Tkoč M., Trnka F. & Vašátko J. (2016): Červená kniha ohrožených druhů bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, s.r.o. 260 pp.
 • Leccia F., Kysilková K., Kolářová M., Hamouzová K., Líznarová E. & Korenko S. (2016): Disruption of the chemical communication of the Europeanagrobiont ground-dwelling spider Pardosa agrestis by pesticides. Journal of Applied Entomology 140: 609-616. - fulltext in Wiley Online Library
 • Leontovyč R., Young N.D., Korhonen P.K., Hall R.S., Tan P., Mikeš L., Kašný M., Horák P. & Gasser R.B. (2016): Comparative Transcriptomic Exploration Reveals Unique Molecular Adaptations of Neuropathogenic Trichobilharzia to Invade and Parasitize Its Avian Definitive Host. PLoS Neglected Tropical Diseases 10: e0004406. - fulltext on Plos
 • Literakova Z., Literak I. & Kaluz S. (2016): Mites Proctolaelaps superagui sp. nov. and Tropicoseius braziliensis on bromeliad Quesnelia arvensis in Brazil. International Journal of Acarology 42: 265-273.
 • Liu J., May-Collado L.J., Pekár S. & Agnarsson I. (2016): A revised and dated phylogeny of cobweb spiders (Araneae, Araneoidea, Theridiidae): A predatory Cretaceous lineage diversifying in the era of the ants (Hymenoptera, Formicidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 94: 658-675. - fulltext on ScienceDirect
 • Líznarová E. & Pekár S. (2016): Metabolic specialisation on preferred prey and constraints in the utilisation of alternative prey in an ant-eating spider. Zoology 119: 464-470. - fulltext in ScienceDirect
 • Lososová Z., Čeplová N., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Preislerová Z. & Řehořek V. (2016): Is phylogenetic diversity a good proxy for functional diversity of plant communities? A case study from urban habitats. Journal of Vegetation Science 27: 1036-1046. - fulltext in Wiley Online Library
 • Lososová Z., Chytrý M., Danihelka J., Tichý L. & Ricotta C. (2016): Biotic homogenization of urban floras by alien species: the role of species turnover and richness differences. Journal of Vegetation Science 27: 452-459. - fulltext in Wiley Online Library
 • Lučan R.K., Bandouchova H., Bartonička T., Pikula J., Zahradníková A.Jr., Zukal J. & Martínková N. (2016): Ectoparasites may serve as vectors for the white-nose syndrome fungus. Parasites & Vectors 9: 16.
 • Lučan R.K., Bartonička T., Jedlička P., Řeřucha Š., Šálek M., Čížek M., Nicolaou H. & Horáček H. (2016): Spatial activity and feeding ecology of the endangered northern population of the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus). Journal of Mammalogy 97: 815-822.
 • Ma J., He J.-J., Liu G.-H., Leontovyč R., Kašný M. & Zhu X.-Q. (2016): Complete mitochondrial genome of the giant liver fluke Fascioloides magna (Digenea: Fasciolidae) and its comparison with selected trematodes. Parasites & Vectors 9:429. - fulltext in pdf
 • Malenovský I., Záruba M. & Kment P. (2016): Catalogue of type specimens of Sternorrhyncha (Hemiptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 56: 423-446.
 • Melicherová J., Mazourová V. & Valigurová A. (2016): In vitro excystation of Cryptosporidium muris oocysts and viability of released sporozoites in different incubation media. Parasitology Research 115: 1113-1121. - fulltext on SpringerLink
 • Merta L., Sychra J. & Zavadil V. (2016): Korýši pod pásy tanků. Fórum ochrany přírody 1: 23-25.
 • Michalko R. & Košulič O. (2016): Temperature-dependent effect of two neurotoxic insecticides on predatory potential of Philodromus spiders. Journal of Pest Science 89: 517-527. - fulltext on SpringerLink
 • Michalko R., Košulič O., Hula V. & Surovcová K. (2016): Niche differentiation of two sibling wolf spider species, Pardosa lugubris and Pardosa alacris, along a canopy openness gradient. Journal of Arachnology 44: 46-51.
 • Michalko R. & Pekár S. (2016): Different hunting strategies of generalist predators result in functional differences. Oecologia 181: 1187-1197. - fulltext on SpringerLink
 • Mikula O., Šumbera R., Aghová T., Mbau J.S., Katakweba A.S., Sabuni C.A. & Bryja J. (2016): Evolutionary history and species diversity of African pouched mice (Rodentia: Nesomyidae: Saccostomus). Zoologica Scripta 45: 595-617.
 • Mucina L., Bültmann H., Dierßen K., Theurillat J.-P., Raus T., Čarni A., Šumberová K., Willner W., Dengler J., García R.G., Chytrý M., Hájek M., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniëls F.J.A., Bergmeier E., Guerra A.S., Ermakov N., Valachovič M., Schaminée J.H.J., Lysenko T., Didukh Y.P., Pignatti S., Rodwell J.S., Capelo J., Weber H.E., Solomeshch A., Dimopoulos P., Aguiar C., Hennekens S.M. & Tichý L. (2016): Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification systemof vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. Applied Vegetation Science 19 (Suppl. 1): 3-264 [Synthesis]. - fulltext in Wiley Online Library
 • Mudrová R., Procházková J. & Plášek V. (2016): Mechorosty zaznamenané během 20. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Českém lese. Bryonora 58: 38-45. - fulltext in pdf
 • Mynářová A., Foitová I., Kváč M., Květoňová D., Rost M., Morrogh-Bernard H., Nurcahyo W., Nguyen C., Supriyadi S. & Sak B. (2016): Prevalence of Cryptosporidium spp., Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon spp. and Giardia intestinalis in Wild, SemiWild and Captive Orangutans (Pongo abelii and Pongo pygmaeus) on Sumatra and Borneo, Indonesia. PLoS ONE 11: e0152771. - fulltext on Plos
 • Niedobová J., Hula V. & Michalko R. (2016): Sublethal effect of agronomical surfactants on the spider Pardosa agrestis. Environmental Pollution 213: 84-89. - Fulltext on ScienceDirect
 • O'Connell C.A., Knott C.D. & Foitová I. (2016): Intestinal parasites of wild orangutans in Gunung Palung National Park, Borneo, Indonesia. American Journal of Physical Anthropology 159: 242-243.
 • Pankrác J., Novobilský A., Rondelaud D., Leontovyč R., Syrovátka V., Rajský D., Horák P. & Kašný M. (2016): Effect of Fascioloides magna (Digenea) on fecundity, shell height, and survival rate of Pseudosuccinea columella (Lymnaeidae). Parasitology Research 115: 3119-3125. - fulltext on SpringerLink
 • Papežíková I., Mareš J., Vojtek L., Hyršl P., Marková Z., Šimková A., Bartoňková J., Navrátil S. & Palíková M. (2016): Seasonal changes in immune parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), brook trout (Salvelinus fontinalis) and brook trout x Arctic charr hybrids (Salvelinus fontinalis x Salvelinus alpinus alpinus). Fish & Shellfish Immunology 57: 400-405. - Fulltext on ScienceDirect
 • Paskerova G.G., Frolova E.V., Kováčiková M., Panfilkina T.S., Mesentsev Y.S., Smirnov A.V. & Nassonova E.S. (2016): Metchnikovella dogieli sp. n.(Microsporidia: Metchnikovellida), a parasite of archigregarines Selenidium sp. from polychaetes Pygospio elegans. Protistology 10: 148-157. - fulltext on Protistology
 • Pato J., Obeso J.R., Ploquin E.F. & Jiménez-Alfaro B. (2016): Experimental evidence from Cantabrian mountain heathlands suggests new recommendations for management of Vaccinium myrtillus L. Plant Ecology & Diversity 9: 199-206. - fulltext on Taylor & Francis Online 
 • Pecková R., Stuart P.D., Sak B., Květoňová D., Kváč M. & Foitová I. (2016): Statistical comparison of excystation methods in Cryptosporidium parvum oocysts. Veterinary Parasitology 230: 1-5. - fulltext on ScienceDirect
 • Pekár S. & Brabec M. (2016): Marginal Models Via GLS: A Convenient Yet Neg lected Tool forthe Analysis of Correlated Data in the Behavioural Sciences. Ethology 122: 621-631. - fulltext in Wiley Online Library
 • Pekár S. & Brabec M. (2016): Modern Analysis of Biological Data : Generalized Linear Models in R. Brno : Masarykova univerzita. 226 pp.
 • Pekár S., Líznarová E. & Řezáč M. (2016): Suitability of woodlice prey for generalist and specialist spider predators: a comparative study. Ecological Entomology 41: 123-130. - fulltext in Wiley Online Library
 • Percy D.M., Butterill P.T. & Malenovský I. (2016): Three new species of gall-forming psyllids (Hemiptera: Psylloidea) from Papua New Guinea, with new records and notes on related species. Journal of Natural History 50: 1073-1101.
 • Pergl J., Sádlo J., Petřík P., Danihelka J., Chrtek J., Hejda M., Moravcová L., Perglová I., Štajerová K. & Pyšek P. (2016): Dark side of the fence: ornamental plants as a source of wild-growing flora in the Czech Republic. Preslia 88: 163-184. - fulltext pdf file
 • Peruzzi L., Viciani D., Agostini N., Angiolini C., Ardenghi N.M.G., Astuti G., Bardaro M.R., Bertacchi A., Bonari G., Boni S., Chytrý M., Ciampolini F., D'Antraccoli M., Domina G., Ferretti G., Guiggi A., Iamonico D., Laghi P., Lastrucci L., Lazzaro L., Lazzeri V., Liguori P., Mannocci M., Marsiaj G., Novák P., Nucci A., Pierini B., Roma-Marzio F., Romiti B., Sani A., Zoccola A., Zukal D. & Bedini G. (2016): Contributi per una flora vascolare di Toscana. VIII (440-506). Atti della Societa Toscana di Scienze Naturali, Memorie Serie B 123: 71-82. - fulltext in pdf
 • Peš O., Midlik A., Schlaghamerský J., Zitnan M. & Táborský P. (2016): A study on bioluminescence and photoluminescence in the earthworm Eisenia lucens. Photochemical & Photobiological Sciences 15: 175-180.
 • Peterka T., Dítě D., Hájková P. & Hájek M. (2016): Ověření výskytu suchopýru štíhlého (Eriophrum gracile) ve Žďárských vrších. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie 23: 47-56
 • Peterka T., Plesková Z., Palpurina S., Kalníková V., Lazarević P. & Hájek M. (2016): Meesia triquetra, a new relict moss for the Republic of Macedonia. Herzogia 29: 66-71.
 • Petráková L., Michalko R., Loverre P., Sentenská L., Korenko S. & Pekár S. (2016): Intraguild predation among spiders and their effect on the pear psylla during winter. Agriculture, Ecosystems & Environment 233: 67-74. - fulltext in ScienceDirect
 • Pizzetti I., Schulz F., Tyml T., Fuchs B.M., Amann R., Horn M. & Fazi S. (2016): Chlamydial seasonal dynamics and isolation of 'Candidatus Neptunochlamydia vexilliferae' from a Tyrrhenian coastal lake. Environmental Microbiology 18: 2405-2417. - fulltext in Wiley Online Library
 • Plesková Z., Jiroušek M., Peterka T., Hájek T., Dítě D., Hájková P., Navrátilová J., Šímová A., Syrovátka V. & Hájek M. (2016): Testing inter-regional variation in pH niches of fen mosses. Journal of Vegetation Science 27: 352-364.
 • Poprach K., Řehák Z., Zwach I. & Machar I. (2016): Applying of indicator vertebrate species to environmental assessment in the landscape: Danube - Oder - Elbe water canal in the Czech Republic. Journal of Landscape Ecology 9: 61-82. - fulltext on De Gruyter
 • Prach K., Tichý L., Lencová K., Adámek M., Koutecký T., Sádlo J., Bartošová A., Novák J., Kovář P., Jírová A., Šmilauer P. & Řehounková K. (2016): Does succession run towards potential natural vegetation? An analysis across seres. Journal of Vegetation Science 27: 515-523. - fulltext in Wiley Online Library
 • Prchal L., Vokřál I., Kašný M., Rejšková L., Zajíčková M., Lamka J., Skálová L., Lecová L. & Szotáková B. (2016): Metabolism of drugs and other xenobiotics in giant liver fluke Fascioloides magna). Xenobiotica 46: 132-140.
 • Procházková J., Plášek V. & Mikulášková E. (2016): Mechorosty na borce stromů v údolí Černé Ostravice (CHKO Beskydy). Bryonora 57: 16-28. - fulltext in pdf
 • Pärtel M., Chiarucci A. & Chytrý M. & Pillar V.D. (2016): How to publish a good journal in plant community ecology? Journal of Vegetation Science 27: 1-3 [Editorial].
 • Raphahlelo M.E., Přikrylová I., Matla M.M., Theron J. & Luus-Powell W.J. (2016): A revised description of Synodontella zambezensis Douëllou et Chishawa, 1995 (Monogenea: Ancyrocephalidae) from the gills of Synodontis zambezensis (Siluriformes: Mochokidae) from South Africa. Helminthologia 53: 363-371. - fulltext on De Gruyter
 • Reale L., Ferranti F., Mantilacci S., Corboli M., Aversa S., Landucci F., Baldisserotto C., Ferroni L., Pancaldi S. & Venanzoni R. (2016): Cyto-histological and morpho-physiological responses of common duckweed (Lemna minor L.) to chromium. Chemosphere 145: 98-105.
 • Roleček J. & Ekrt L. (2016): Lappula semicincta (Steven) Popov. Zprávy České botanické společnosti 51: 103-104.
 • Roleček Jan & Roleček J. (2016): Bývalá vojenská střelnice v lese Dráby u Vysokého Mýta - zanikající cenná lokalita bazifilních trávníků. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie 23: 87-92.
 • Rotreklová O. & Krahulcová A. (2016): Estimating paternal efficiency in an agamic polyploid complex: pollen stainability and variation in pollen size related to reproduction mode, ploidy level and hybridogenous origin in Pilosella (Asteraceae). Folia Geobotanica 51: 175-186. - fulltext on SpringerLink
 • Rozkošný R., Hauser M. & Gelhaus J.K. (2016): Caloparyphus palaearcticus sp. n. (Diptera, Stratiomyidae), the first record for the soldier fly genus in the Palaearctic. ZooKeys 594: 111-122.
 • Rozkošný R. & Knutson L. (2016): Sciomyzidae and Phaeomyiidae. In: Ziegler, J. (ed.). Diptera Stelviana 2. A dipterological perspective on a changing alpine landscape. Volume 2 - Studia dipterologica Supplement 21. Pp. 182-189.
 • Seifertová M., Jarkovský J. & Šimková A. (2016): Does the parasite-mediated selection drive the MHC class IIB diversity in wild populations of European chub (Squalius cephalus)? Parasitology Research 115: 1401-1415. - fulltext on SpringerLink
 • Sengl P., Magnes M., Wagner V., Erdős L. & Berg C. (2016): Only large and highly-connected semi-dry grasslands achieve plant conservation targets in an agricultural matrix. Tuexenia 36: 167-190. - fulltext in pdf
 • Schaminée J.H.J., Chytrý M., Dengler J., Hennekens S.M., Janssen J.A.M., Jiménez-Alfaro B., Knollová I., Landucci F., Marcenò C., Rodwell J.S., Tichý L. & data-providers (2016): Development of distribution maps of grassland habitats of EUNIS habitat classification. Report EEA/NSV/16/005. European Environment Agency, Copenhagen.
 • Schenková J., Bílková M. & Horsák M. (2016): The response of Clitellata (Annelida) to environmental gradients in spring fens. Limnologica 57: 73-82. - fulltext in ScienceDirect
 • Schrével J., Valigurová A., Prensier G., Chambouvet A., Florent I. & Guillou L. (2016): Ultrastructure of Selenidium pendula, the Type Species of Archigregarines, and Phylogenetic Relations to Other Marine Apicomplexa. Protist 167: 339-368. - fulltext on ScienceDirect
 • Simonová J., Simon O.P., Kapic Š., Nehasil L. & Horsák M. (2016): Medium-sized forest snails survive passage through birds' digestive tract and adhere strongly to birds' legs: more evidence for passive dispersal mechanisms. Journal of Molluscan Studies 82: 422-426.
 • Slezák M. & Axmanová I. (2016): Patterns of plant species richness and composition in deciduous oak forests in relation to environmental drivers. Community Ecology 17 61-70.
 • Song Z.-S., Malenovský I. & Liang A.-P. (2016): Revision of the Afrotropical genus Fernandea Melichar, 1912 (Hemiptera: Fulgoromorpha: Dictyopharidae), with description of a new species from Equatorial Guinea. Zootaxa 4139: 106-116.
 • Stehlík J.L., Hemala V. & Kment P. (2016): Redescription of the genus Wachsiella (Hemiptera: Heteroptera: Largidae: Physopeltinae) with description of male and comments on its tribal placement. Zootaxa 4098: 145-157.
 • Stroiński A., Malenovský I. & Świerczewski D. (2016): Two new genera of flatid planthoppers from Socotra island (Hemiptera: Fulgoromorpha: Flatidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 56: 461-489.
 • Sychra J. (2016): Co lze zjistit mapováním ve městech: případ Brno. Jihomoravské ekolisty 13: 7.
 • Sychra J. (2016): Mapování ve městě: hnízdní rozšíření ptáků Brna v letech 2011-2016. Ptačí svět 23: 18
 • Sychra J. & Heralt P. (2016): Rybniční rezervace: příliš pomalá cesta k přírodě šetrnému managementu. Fórum ochrany přírody 3: 42-46.
 • Ševčík J., Kaspřák D., Mantič M., Fitzgerald S., Ševčíková T., Tóthová A. & Jaschhof M. (2016): Molecular phylogeny of the megadiverse insect infraorder Bibionomorpha sensu lato (Diptera). PeerJ 4: e2563. - fulltext in pdf
 • Šmarda P., Veselý P., Šmerda J., Bureš P., Knápek O. & Chytrá M. (2016): Polyploidy in a 'living fossil' Ginkgo biloba. New Phytologist 212: 11-14. - fulltext in Wiley Online Library
 • Šupina J., Bojková J. & Boukal D.S. (2016): Influence of food availability, predation risk and initial body size on growth and maturation of Cloeon dipterum (Ephemeroptera: Baetidae). Zoosymposia 11: 53-64.
 • Táborská M. & Procházková J. (2016): Mechorosty doubrav národního parku Podyjí na příkladu lokality Lipina. Bryonora 57: 29-35.
 • Taerum S.J., Konečný A., De Beer Z.W., Cibrián-Tovar D. & Wingfield M.J. (2016): Population genetics and symbiont assemblages support opposing invasion scenarios for the red turpentine beetle (Dendroctonus valens). Biological Journal of the Linnean Society 118: 486-502.
 • Tihlaříková E., Neděla V. & Mašová Š. (2016): Environmental Scanning Electron Microscopy as a Useful Tool for Taxonomical Documentation of Parasitical Helminths. Microscopy and Microanalysis 22 (Suppl. 3): 1178-1179.
 • Tichý L. (2016): Field test of canopy cover estimation by hemispherical photographs taken with a smartphone. Journal of Vegetation Science 27: 427-435. - fulltext in Wiley Online Library
 • Toufarová E. & Gvoždík L. (2016): Do female newts modify thermoregulatory behavior? Journal of Thermal Biology 57: 72-77. - fulltext on ScienceDirect
 • Tropek R., Cerna I., Straka J., Kocarek P., Malenovsky I., Tichanek F. & Sebek P. (2016): In search for a compromise between biodiversity conservation and human health protection in restoration of fly ash deposits: effect of anti-dust treatments on five groups of arthropods. Environmental Science and Pollution Research 23: 13653-13660. - fulltext on SpringerLink
 • Truter M., Přikrylová I., Malherbe W. & Smit N.J. (2016): First report of metazoan parasites from the cichlid Pseudocrenilabrus philander and the cyprinid Enteromius paludinosus in a South African Ramsar wetland. African Journal of Aquatic Science 41: 499-503.
 • Tyml T., Kostka M., Ditrich O. & Dyková I. (2016): Vermistella arctica n. sp. Nominates the Genus Vermistella as a Candidate for Taxon with Bipolar Distribution. Journal of Eukaryotic Microbiology 63: 210-219. - fulltext in Wiley Online Library
 • Tyml T., Skulinová K., Kavan J., Ditrich O., Kostka M. & Dyková I. (2016): Heterolobosean amoebae from Arctic and Antarctic extremes: 18 novel strains of Allovahlkampfia, Vahlkampfia and Naegleria. European Journal of Protistology 56: 119-133. - fulltext on ScienceDirect
 • Ujházyová M., Ujházy K., Chytrý M., Willner W., Čiliak M., Máliš F. & Slezák M. (2016): Diversity of beech forest vegetation in the Eastern Alps, Bohemian Massif and the Western Carpathians. Preslia 88: 435-457. - fulltext pdf file
 • Vanhove M.P.M., Hablütze P.I., Pariselle A., Šimková A., Huyse T. & Raeymaekers J.A.M. (2016): Cichlids: A Host of Opportunities for Evolutionary Parasitology. Trends in Parasitology 32: 820-832. - fulltext in pdf
 • Vassilev K., Pedashenko H., Alexandrova A., Tashev A., Ganeva A., Gavrilova A., Gradevska A., Assenov A., Vitkova A., Grigorov B., Gussev C., Filipova E., Aneva I., Knollová I., Nikolov I., Georgiev G., Gogushev G., Tinchev G., Pachedjieva K., Koev K., Lyubenova M., Dimitrov M., Apostolova-Stoyanova N., Velev N., Zhelev P., Glogov P., Natcheva R., Tzonev R., Boch S., Hennekens S., Georgiev S., Stoyanov S., Karakiev T., Kalníková V., Shivarov V., Russakova V. & Vulchev V. (2016): Balkan Vegetation Database: historical background, current status and future perspectives. Phytocoenologia 46: 89-95.
 • Verheyen E., Abila R., Akoll P., Albertson C., Antunes D., Banda T., Bills R., Bulirani A., Manda A.C., Cohen A.S., Cunha-Saraiva F., Derycke S., Donohue I., Du M., Dudu A.M., Egger B., Fritzsche K., Frommen J.G., Gante H.F., Genner M.J., Haerer A., Hata H., Irvine K., Mwapu P.I., de Bisthoven L.J., Jungwirth A. Kaleme P., Katongo C., Kever L., Koblmueller S., Konings A., Lamboj A., Lemmel-Schaedelin F., Schiaffino G.M., Martens K., Mulungula P.M., Meyer A., More H.L., Musilova Z., Bukinga F.M., Muzumani R., Ntakimazi G., Okello W., Phiri H., Pialek L., Plisnier P.D., Raeymaekers J.A.M., Rajkov J., Rican O., Roberts R., Salzburger W., Schoen I., Sefc K.M., Singh P., Skelton P., Snoeks J., Schneider K., Sturmbauer C., Svardal H., Svensson O., Dowdall J.T., Turner G.F., Tyers A., van Rijssel J.C., Van Steenberge M., Vanhove M.P.M., Weber A.-T., Weyl O., Ziegelbecker A. & Zimmermann H. (2016): Oil extraction imperils Africa's Great Lakes. Science 354: 561-562. - fulltext on Science
 • Vrba J., Bojková J., Chvojka P., Fott J., Kopáček J., Macek M., Nedbalová L., Papáček M., Rádková V., Sacherová V., Soldán T. & Šorf M. (2016): Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress. Freshwater Biology 61: 376-395. - fulltext in Wiley Online Library
 • Vymazalová M., Tichý L. & Axmanová I. (2016): The role of vernal species in vegetation classification: a case study on deciduous forests and dry grasslands of Central Europe. Phytocoenologia 46: 9-20.
 • Wagner V. (2016): A review of software tools for spell-checking taxon names in vegetation databases. Journal of Vegetation Science 27: 1323-1327 [Report]. - fulltext in Wiley Online Library
 • Wasimuddin, Bryja J., Ribas A.,Baird S.J.E., Piálek J. & de Bellocq J.G. (2016): Testing parasite 'intimacy': the whipworm Trichuris muris in the European house mouse hybrid zone. Ecology and Evolution 6: 2688-2701.
 • Weiss M., Procházka J., Schlaghamerský J. & Cizek L. (2016): Fine-Scale Vertical Stratification and Guild Composition of Saproxylic Beetles in Lowland and Montane Forests: Similar Patterns despite Low Faunal Overlap. PLoS ONE 11: e0149506. - fulltext in pdf
 • Záhora J., Chytrý M., Holub P., Fiala K., Tůma I., Vavříková J., Fabšičová M., Keizer I. & Filipová L. (2016): Vliv akumulace dusíku na vřesoviště a suché trávníky v Národním parku Podyjí. Životné prostredie: revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia 50: 97-107. - fulltext in pdf
 • Zahradníčková P., Barson M., Luus-Powell W.J. & Přikrylová I. (2016): Species of Gyrodactylus von Nordmann, 1832 (Platyhelminthes: Monogenea) from cichlids from Zambezi and Limpopo river basins in Zimbabwe and South Africa: evidence for unexplored species richness. Systematic Parasitology 93: 679-700. - fulltext on SpringerLink
 • Zajac M., Ujházy K., Škodová I., Kuzemko A., Borsukevych L., Danylyuk K., Duchoň M., Figura T., Kish R., Smatanová J., Turis P., Turisová I., Uhliarová E. & Janišová M. (2016): Classification of semi-natural mesic grasslands in the Ukrainian Carpathians. Phytocoenologia 46: 257-293.
 • Zedek F. & Bureš P. (2016): Absence of positive selection on CenH3 in Luzula suggests that holokinetic chromosomes may suppress centromere drive. Annals of Botany 118: 1347-1352.
 • Zedek F. & Bureš P. (2016): CenH3 evolution reflects meiotic symmetry as predicted by the centromere drive model. Scientific Reports 6: 33308.
 • Zedek F., Veselý P., Horová L. & Bureš P. (2016): Flow cytometry may allow microscope-independent detection of holocentric chromosomes in plants. Scientific Reports 6: 27161.
 • Zukal J., Bandouchová H., Brichta J., Cmokova A., Jaron K.S., Kolarik M., Kovacova V., Kubátová A., Nováková A., Orlov O., Pikula J., Presetnik P., Šuba J., Zahradníková A. Jr. & Martínková N. (2016): White-nose syndrome without borders: Pseudogymnoascus destructans infection tolerated in Europe and Palearctic Asia but not in North America. Scientific Reports 6: 19829.