Publications

202420232022202120202019201820172016 | 2015 | 2014201320122011201020092008200720062005

Plant Systematics | Vegetation Research | Mire Ecology | Invertebrates Research
Parazitology | Hydrobiology | Vertebratology | Cryptogamology

2015

 • Abraham M.M., Požgayová M., Procházka P., Piálková R. & Honza M. (2015): Is there a sex-specific difference between parasitic chicks in begging behaviour? Journal of Ethology 33: 151-158. - fulltext on SpringerLink
 • Aulicky R., Stejskal V. & Pekar S. (2015): Risk Evaluation of Spatial Distribution of Faecal Mice Contaminants in Simulated Agricultural and Food Store. Pakistan Journal of Zoology 47: 1037-1043.
 • Bandouchova H., Bartonicka T., Berkova H., Brichta J., Cerny J., Kovacova V., Kolarik M., Köllner B., Kulich P., Martínková N., Rehak Z., Turner G., Zukal J. & Pikula J. (2015): Pseudogymnoascus destructans: Evidence of Virulent Skin Invasion for Bats Under Natural Conditions, Europe. Transboundary and Emerging Diseases 62: 1-5. - fulltext in Wiley Online Library
 • Bartáková V., Reichard M., Blažek R., Polačik M. & Bryja J. (2015): Terrestrial fishes: rivers are barriers to gene flow in annual fishes from the African savanna. Journal of Biogeography 42: 1832-1844.
 • Bartonička T., Řehák Z., Flousek J. & Furmankiewicz J. (2015): Netopýři českých a polských Krkonoš. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku. 183 pp.
 • Bergmeier E., Dengler J., Janišová M., Jansen F., Krestov P., Roleček J., Walker W.A. & Willner W. (2015): Re-launch of Phytocoenologia: new profile for the classic vegetation ecology journal. Phytocoenologia 45: 1-10.
 • Bernhardt-Roemermann M., Baeten L., Craven D., De Frenne P., Hedl R., Lenoir J., Bert D., Brunet J., Chudomelova M., Decocq G., Dierschke H., Dirnboeck T., Doerfler I., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Jaroszewicz B., Keczynski A., Kelly K.L., Kirby K.J., Kopecky M., Macek M., Malis F., Mirtl M., Mitchell F.J.G., Naaf T., Newman M., Peterken G., Petrik P., Schmidt W., Standovar T., Toth T., Van Calster H., Verstraeten G., Vladovic J., Vild O., Wulf M. & Verheyen K. (2015): Drivers of temporal changes in temperate forest plant diversity vary across spatial scales. Global Change Biology 21: 3726-3737.
 • Bílková M. & Schenková J. (2015): Carpathian spring fens versus nearby brooks: what does Trichodrilus strandi (Lumbriculidae) like more? In: 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta: Book of Abstracts. Brno, Masaryk University. Pp. 18.
 • Bílková M. & Schenková J. (2015): Trocheta cylindrica (Hirudinida: Erpobdellidae) ? máme v ČR opravdu jen tohoto zástupce rodu? In: XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "Voda - věc veřejná": Sborník příspěvků. Pp. 37.
 • Bojková J., Čížková H., Kučerová A., Rádková V., Soldán T., Svidenský R. & Vrba J. (2015): Monitoring of the restored streams in the Vltavský Luh, Šumava National Park. Silva Gabreta 21: 73-79.
 • Bojková J. & Soldán T. (2015): Two new species of the genus Prosopistoma (Ephemeroptera: Prosopistomatidae) from Iraq and Algeria. Zootaxa 4018: 109-123.
 • Borovička J., Bušek B., Mikšík M., Dvořák D., Jeppesen T.S., Dima B., Albert L. & Frøslev T.G. (2015): Cortinarius prodigiosus-a new species of the subgenus Phlegmacium from Central Europe. Mycological Progress 14: 29. - fulltext on SpringerLink
 • Cárdenas M., Pascual F., Campos M. & Pekár S. (2015): The Spider Assemblage of Olive Groves Under Three Management Systems. Environmental Entomology 44: 509-518.
 • Cernohorsky N.H., McClanahan T.R., Babu I. & Horsák M. (2015): Small herbivores suppress algal accumulation on Agatti atoll, Indian Ocean. Coral Reefs 34: 1023-1035. - fulltext on SpringerLink
 • Crowther T.W., Glick H.B., Covey K.R., Bettigole C., Maynard D.S., Thomas S.M., Smith J.R., Hintler G., Duguid M.C., Amatulli G., Tuanmu M.-N., Jetz W., Salas C., Stam C., Piotto D., Tavani R., Green S., Bruce G., Williams S.J., Wiser S.K., Huber M.O., Hengeveld G.M., Nabuurs G.-J., Tikhonova E., Borchardt P., Li C.-F., Powrie L.W., Fischer M., Hemp A., Homeier J., Cho P., Vibrans A.C., Umunay P.M., Piao S.L., Rowe C.W., Ashton M.S., Crane P.R. & Bradford M.A. (2015): Mapping tree density at a global scale. Nature 525: 201-205.
 • Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L. (2015): Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. Malacologica Bohemoslovaca 14: 5-16.
 • Čeplová N., Lososová Z., Zelený D., Chytrý M., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Preislerová Z., Řehořek V. & Tichý L. (2015): Phylogenetic diversity of central-European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia 87: 1-16. - fulltext in pdf
 • Dalecky A. Ba K., Piry S., Lippens C., Diagne C.A., Kane M. Sow A., Diallo M., Niang Y., Konečný A., Sarr N., Artige E., Charbonnel N., Granjon L., Duplantier J.-M. & Brouat C. (2015): Range expansion of the invasive house mouse Mus musculus domesticus in Senegal, West Africa: a synthesis of trapping data over three decades, 1983-2014. Mammal Review 45: 176-190.
 • De Cáceres M., Chytrý M., Agrillo E., Attorre F., Botta-Dukát Z., Capelo J., Czúcz B., Dengler J., Ewald J., Faber-Langendoen D., Feoli E., Franklin S.B., Gavilán R., Gillet F., Jansen F., Jiménez-Alfaro B., Krestov P., Landucci F., Lengyel A., Loidi J., Mucina L., Peet R.K., Roberts D.W., Roleček J., Schaminée J.H.J., Schmidtlein S., Theurillat J.-P., Tichý L., Walker D.A., Wildi O., Willner W. & Wiser S.K. (2015): A comparative framework for broad-scale plot-based vegetation classification. Applied Vegetation Science 18: 543-560 [Synthesis]. - fulltext in Wiley Online Library
 • Dítě D., Hájková P., Goia I. & Hájek M. (2015): Carex vaginata - new relict species in the Romanian flora. Contribuţii Botanice L: 7-13.
 • Dítě D., Murin B., Hájek M., Hájková P., Sedláková B., Melečková Z. & Eliáš P. jun. (2015): Nová lokalita páperca alpínskeho (Trichophorum alpinum) na Slovensku. Acta Carpathica Occidentalis 6: 17-22.
 • Doležalová J., Vallo P., Petrželková K., Foitová I., Nurcahyo W. Mudakikwa A., Hashimoto C., Jirků M., Lukeš J., Scholz T. & Modrý D. (2015): Molecular phylogeny of anoplocephalid tapeworms (Cestoda: Anoplocephalidae) infecting humans and non-human primates. Parasitology 142: 1278-1289.
 • Dreyfuss G., Correa A.C., Djuikwo-Teukeng F.F., Novobilský A., Höglund J., Pankrác J., Kašný M., Vignoles P., Hurtrez-Boussès S., Pointier J.P. & Rondelaud D. (2015): Differences in the compatibility of infection between the liver flukes Fascioloides magna and Fasciola hepatica in a Colombian population of the snail Galba sp. Journal of Helminthology 89: 720-726.
 • Dřevojan P. (2015): Poznámky k nálezu zárazy síťnaté (Orobanche reticulata) na Znojemsku. Thayensia 12: 169-172.
 • Dřevojan P. & Galušková H. (2015): Pozoruhodné floristické nálezy z nivy Moravy mezi Strážnicí a Kunovicemi. Acta Carpathica Occidentalis 6: 28-49.
 • Dřevojan P., Hradílek Z., Kubešová S. & Pokorná K. (2015): Zajímavé bryofloristické nálezy XXIV. Bryonora 55: 73-76.
 • Dřevojan P., Hradilová L. & Novák P. (2015): Funde seltener und gefährdeter Pflanzenarten im Weinviertel (Niederösterreich). Neilreichia 7: 95-98.
 • Dufkova L., Straková P., Širmarová J., Salát J., Moutelíková R., Chrudimský T., Bartonička T., Nowotny N. & Růžek D. (2015): Detection of Diverse Novel Bat Astrovirus Sequences in the Czech Republic. Vector-Borne and Zoonotic Diseases 15:518-521.
 • Dvořáková J. & Horsák M. (2015): Comparison of plant and snail diversity patterns in the White Carpathian Mts (Czech Republic) across forest and grassland habitats. Biologia 70: 495-503.
 • Fannes W., Vanhove M.P.M., Huyse T. & Paladini G. (2015): A scanning electron microscope technique for studying the sclerites of Cichlidogyrus. Parasitology Research 114: 2031-2034. - fulltext on SpringerLink
 • Fernández-Pascual E., Jiménez-Alfaro B., Hájek M., Díaz T.E. & Pritchard H.W. (2015): Soil thermal buffer and regeneration niche may favour calcareous fen resilience to climate change. Folia Geobotanica 50: 293-301.
 • Forbes K.M., Henttonen H., Hirvela-Koski V., Kipar A., Mappes T., Stuart P. & Huitu O. (2015): Food provisioning alters infection dynamics in populations of a wild rodent. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282: 20151939.
 • Frick W.F., Puechmaille S.J., Hoyt J.R., Nickel B.A., Langwig K.E., Foster J.T., Barlow K.E., Bartonička T., Feller D., Haarsma A.-J., Herzog C., Horáček I., van der Kooij J., Mulkens B., Petrov B., Reynolds R., Rodrigues L., Stihler C.W., Turner G.G. & Kilpatrick A.M. (2015): Disease alters macroecological patterns of North American bats. Global Ecology and Biogeography 24: 741-749. - fulltext in Wiley Online Library
 • Gelnar M., Koubková B. & Civáňová K. (2015): Professor Vlastimil Baruš has passed away. Helminthologia 52: 83-84. - fulltext in pdf
 • Glombová J. & Schenková J. (2015): Habitat preferences and ventral color variability of Hirudo medicinalis (Clitellata: Hirudinida). Ecologica Montenegrina 2: 51-61. - fulltext
 • Godunko R.J., Sroka P., Soldán T. & Bojková J. (2015): The higher phylogeny of Leptophlebiidae (Insecta: Ephemeroptera), with description of a new species of Calliarcys Eaton, 1881. Arthropod Systematics & Phylogeny 73: 259-279. - fulltext in pdf
 • Grégoir A.F., Hablützel P.I., Vanhove M.P.M., Pariselle A., Bamps J., Volckaert F.A.M. & Raeymaekers J.A.M. (2015): A link between host dispersal and parasite diversity in two sympatric cichlids of Lake Tanganyika. Freshwater Biology 60: 323-335. - fulltext in Wiley Online Library
 • Hais M., Komprdová K., Ermakov N. & Chytrý M. (2015): Modelling the Last Glacial Maximum environments for a refugium of Pleistocene biota in the Russian Altai Mountains, Siberia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 438: 135-145. - fulltext on ScienceDirect
 • Hájek M. (2015): Historický a prehistorický management luk a jeho případné dnešní aplikace. Zprávy České botanické společnosti, Materiály 26: 7-22.
 • Hájek M., Jiroušek M., Navrátilová J., Horodyská E., Peterka T., Plesková Z., Navrátil J., Hájková P. & Hájek T. (2015): Changes in the moss layer in Czech fens indicate early succession triggered by nutrient enrichment. Preslia 87: 279-301.
 • Hájková P., Hájek M., Horsák M. & Jamrichová E. (2015): Co víme o historii vápnitých slatinišť v Západních Karpatech. Zprávy České botanické společnosti 50: 267-282.
 • Hájková P., Horsák M., Hájek M., Jankovská V., Jamrichová E. & Moutelíková J. (2015): Using multi-proxy palaeoecology to test a relict status of refugial populations of calcareous-fen species in the Western Carpathians. The Holocene 25: 702-715. - fulltext in pdf
 • Hájková P., Petr L., Horsák M., Rohovec J. & Hájek M. (2015): Interstadial inland dune slacks in south-west Slovakia: a multi-proxy vegetation and landscape reconstruction. Quaternary International 357: 314-328. - fulltext on ScienceDirect
 • Havlátová L., Ondračková M. & Přikrylová I. (2015): Monogenean parasites of Lepomis gibbosus Linnaeus introduced into the River Durance, France. Helminthologia 52: 323-330.
 • Hejda M., Chytrý M., Pergl J. & Pyšek P. (2015): Native-range habitats of invasive plants: are they similar to invaded-range habitats and do they differ according to the geographical direction of invasion? Diversity and Distributions 21: 312-321. - fulltext in Wiley Online Library
 • Helešic J. (2015): Bioindikace na rozcestí nebo na scestí. LIMNOSPOL 2015: 29.6.-3.7. Mikulov : XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti : "Voda - Věc veřejná" : sborník příspěvků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Pp. 66-70.
 • Hiadlovská Z., Mikula O., Macholán M., Hamplová P., Vošlajerová Bímová B. & Daniszová K. (2015): Shaking the myth: Body mass, aggression, steroid hormones, and social dominance in wild house mouse. General and Comparative Endocrinology 223: 16-26. - http://dx.doi.org/10.1016/j.ygcen.2015.09.033
 • Hirsch H., Wagner V., Danihelka J., Ruprecht E., Sánchez-Gómez P., Seifert M. & Hensen I. (2015): High genetic diversity declines towards the geographic range periphery of Adonis vernalis, a Eurasian dry grassland plant. Plant Biology 17: 1233-1241. - fulltext in Wiley Online Library
 • Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Dvořák D., Beran M., Deckerová H., Burel J., Kříž M., Borovička J., Běťák J., Vašutová M., Malíček J., Palice Z., Syrovátková L., Steinová J., Černajová I., Holá E., Novozámská E., Čížek L., Iarema V., Baltaziuk K. & Svoboda T. (2015): Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment. Ecological Indicators 57: 497-504 - fulltext on ScienceDirect
 • Horsák M. (2015): Suchozemské ploštěnky naší fauny. Živa 6: 298-299.
 • Horsák M. & Horsáková V. (2015): Malakozoologův průvodce (makro)ekologií. Živa 5: 245-248.
 • Horsák M., Chytrý M., Hájková P., Hájek M., Danihelka J., Horsáková V., Ermakov N., German D.A., Kočí M., Lustyk P., Nekola J.C., Preislerová Z. & Valachovič M. (2015): European glacial relict snails and plants: environmental context of their modern refugial occurrence in southern Siberia. Boreas 44: 638-657. - fulltext on Wiley Online Library
 • Horsák M., Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J. & Zajacová J. (2015): Drivers of aquatic macroinvertebrate richness in spring fens in relation tohabitat specialization and dispersal mode. Journal of Biogeography 42: 2112-2121. - fulltext in Wiley Online Library
 • Hulme P.E., Pauchard A., Pyšek P., Vilà M., Alba C., Blackburn T.M., Bullock J.M., Chytrý M., Dawson W., Dunn A.M., Essl F., Genovesi P., Maskell L.C., Meyerson L.A., Nuñez M.A., Pergl J., Pescotti O.L., Pocock M.J.O., Richardson D.M., Roy H.E., Smart S.M., Štajerová K., Stohlgren T., van Kleunen M. & Winter M. (2015): Challenging the view that invasive non-native plants are not a significant threat to the floristic diversity of Great Britain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) 112: E2988-E2989. - fulltext on PNAS
 • Husakova T., Pavlata L., Pechova A., Tichy L. & Hauptmanova K. (2015): The influence of sex, age and season on the haematological profile of alpacas (Vicugna pacos) in Central Europe. Veterinární Medicína 60: 407-414.
 • Huyse T., Vanhove M.P.M., Mombaerts M., Volckaert F.A.M. & Verreycken H. (2015): Parasite introduction with an invasive goby in Belgium: double trouble? Parasitology Research 114: 2789-2793. - fulltext on SpringerLink
 • Chiang P.-J, Pei K. J.-C., Vaughan M. R., Li C.-F., Chen M.-T., Liu J.-N., Lin C.-Y., Lin L.-K. & Lai Y.-C. (2015): Is the clouded leopard Neofelis nebulosa extinct in Taiwan, and could it be reintroduced? An assessment of prey and habitat. Oryx 49: 261-269.
 • Chiarucci A., Pillar V.D., Chytrý M. & Pärtel M. (2015): Journal of Vegetation Science in 2015: journal growth, celebrations and awards. Journal of Vegetation Science 26: 1-3 [Editorial]. - fulltext in Wiley Online Library
 • Chytrý M., Daniëls F.J.A., Di Pietro R., Koroleva N. & Mucina L. (2015): Nomenclature adjustments and new syntaxa of the Arctic, alpine and oro-Mediterranean Vegetation. Hacquetia 14: 277-288.
 • Chytrý M. & Danihelka J. (2015): Panicum virgatum L. Zprávy České botanické společnosti 50: 83-85.
 • Chytrý M., Danihelka J., Michalcová D., Chytrá M., Daněk P., Grulich V., Hédl R., Jongepier J.W., Jongepierová I., Kočí M., Novák P., Peterka T., Roleček J., Šumberová K. & Tichý L. (2015): Botanical excursions in Moravia. Brno : Masaryk University. 228 pp.
 • Chytrý M., Dražil T., Hájek M., Kalníková V., Preislerová Z., Šibík J., Ujházy K., Axmanová I., Bernátová D., Blanár D., Dančák M., Dřevojan P., Fajmon K., Galvánek D., Hájková P., Herben T., Hrivnák R., Janeček Š., Janišová M., Jiráská Š., Kliment J., Kochjarová J., Lepš J., Leskovjanská A., Merunková K., Mládek J., Slezák M., Šeffer J., Šefferová V., Škodová I., Uhlířová J., Ujházyová M. & Vymazalová M. (2015): The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records). Preslia 87: 217-278.
 • Chytrý M., Chiarucci A., Pillar V.D. & Pärtel M. (2015): Plant communities: their conservation assessment and surveys across continents and in the tropics. Applied Vegetation Science 18: 1-2 [Editorial]. - fulltext in Wiley Online Library
 • Chytrý M., Zelený D. & Hettenbergerová E. (eds.) (2015): 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. 19-24 July 2015, Brno, Czech Republic. Abstracts. Brno : Masarykova univerzita. Pp. 430.
 • Jacquet F., Denys C., Verheyen E., Bryja J., Hutterer R., Kerbis Peterhans J.C., Stanley W.T., Goodman S.M., Couloux A., Colyn M. & Nicolas V. (2015): Phylogeography and evolutionary history of the Crocidura olivieri complex (Mammalia, Soricomorpha): from a forest origin to broad ecological expansion across Africa. BMC Evolutionary Biology 15: 71.
 • Janova E., Bryja J., Cizmar D., Cepelka L. & Heroldova M. (2015): A new method for assessing food quality in common vole (Microtus arvalis) populations. European Journal of Wildlife Research 61: 57-62. - fulltext on SpringerLink
 • Janšta P., Klaudisová A., Vilímová J. & Malenovský I. (2015): Insect community on Jurinea cyanoides (Asteraceae), a plant species protected under NATURA 2000. Biologia 70: 252-267. - fulltext in pdf
 • Jiménez-Alfaro B., Marcenò C., Guarino R. & Chytrý M. (2015): Regional metacommunities in two coastal systems: spatial structure and drivers of plant assemblages. Journal of Biogeography 42: 452-462. - fulltext in Wiley Online Library
 • Jiroušek M., Tůma I., Záhora J., Holub P., Kintrová K. & Hájek M. (2015): Decomposition patterns, nutrient availability, species identities and vegetation changes in central-European summit bogs. Boreal Environment Resesarch 20: 571-586.
 • Kalníková V. & Palpurina S. (2015): Epilobium adenocaulon and Oenothera glazioviana (Onagraceae): new alien species for the Bulgarian flora. Phytologia Balcanica 21: 21-27.
 • Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2015): Intercontinental comparison of habitat levels of invasion between temperate North America and Europe. Ecology 96: 3363-3373.
 • Kaňuch P., Aghová T., Meheretu Y., Šumbera R. & Bryja J. (2015): New discoveries on the ecology and echolocation of the heart-nosed bat Cardioderma cor with a contribution to the phylogeny of Megadermatidae. African Zoology 50: 53-73.
 • Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. (2015): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. Preslia 87: 417-500.
 • Kičinjaová M.L., Blažek R., Gelna M. & Řehulková E. (2015): Annulotrema (Monogenea: Dactylogyridae) from the gills of African tetras (Characiformes: Alestidae) in Lake Turkana, Kenya, with descriptions of four new species and a redescription of A. elongata Paperna and Thurston, 1969. Parasitology Research 114: 4107-4120. - fulltext on SpringerLink
 • Konstanzová V., Koubková B., Kašný M., Ilgová J., Dzika E. & Gelnar M. (2015): Ultrastructure of the digestive tract of Paradiplozoon homoion (Monogenea). Parasitology Research 114: 1485-1494. - fulltext on SpringerLink
 • Košuthová A., Svitková I., Pišút I., Senko D., Valachovič M., Zaniewski P.T. & Hájek M. (2015): Climatic gradients within temperate Europe and small-scale species composition of lichen-rich dry acidophilous Scots pine forests. Fungal Ecology 14: 8-23.
 • Krehenwinkel H. & Pekár S. (2015): An Analysis of Factors Affecting Genotyping Success from Museum Specimens Reveals an Increase of Genetic and Morphological Variation during a Historical Range Expansion of a European Spider. PLoS ONE 10: e0136337.
 • Kubešová S. (2015): Nová bryologická literatura, XXIX. Bryonora 56: 112-113.
 • Kučera J., Musil Z., Hradílek Z., Holá E., Košnar J., Kubešová S., Manukjanová A., Marková I., Mikulášková E., Uhereková Šmelková D. & Vicherová E. (2015): Mechorosty zaznamenané během exkurzí Bryologicko-lichenologických dnů v Podyjí (duben 2011). Thayensia 12: 49-64.
 • Kváč M., Hořická A., Sak B., Prediger J., Salát J., Širmarová J., Bartonička T., Clark M., Chelladura J.R.J.J, Gillam E. & McEvoy J. (2015): Novel Cryptosporidium bat genotypes III and IV in bats from the USA and Czech Republic. Parasitology Research 114: 3917-3921.
 • Kyselá M. & Táborská M. (2015): Bryologický průzkum bývalého důlního díla Žebračka u Zlatých Hor. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 309: 26-34.
 • Landucci F., Řezníčková M., Šumberová K., Chytrý M., Aunina L., Biţă-Nicolae C., Bobrov A., Borsukevych L., Brisse H., Čarni A., Csiky J., Cvijanović D., De Bie E., De Ruffray P., Dubyna D., Dimopoulos P., Dziuba T., FitzPatrick Ú., Font X., Gigante D., Golub V., Hennekens S.M., Hrivnák R., Iemelianova S., Jandt U., Jenačković D., Jansen F., Kącki Z., Lájer K., Matulevičiutė D., Mesterházy A., Michalcová D., Paal J., Papastergiadou E., Properzi A., Radulović S., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Šilc U., Sinkevičienė Z., Stančić Z., Stepanovich J., Teteryuk B., Tzonev R., Venanzoni R., Weekes L. & Willner W. (2015): WetVegEurope: a database of aquatic and wetland vegetation of Europe. Phytocoenologia 45: 187-194. - fulltext on IngentaConnect
 • Landucci F., Tichý L., Šumberová K. & Chytrý M. (2015): Formalized classification of species-poor vegetation: a proposal of a consistent protocol for aquatic vegetation. Journal of Vegetation Science 26: 791-803. - fulltext in Wiley Online Library
 • Li C.-F., Zelený D., Chytrý M., Chen M.-Y., Chen T.-Y., Chiou C.-R., Hsia Y.-J., Liu H.-Y., Yang S.-Z., Yeh C.-L., Wang J.-C., Yu C.-F., Lai Y.-J., Guo K. & Hsie C.-F. (2015): Chamaecyparis montane cloud forest in Taiwan: ecology and vegetation classification. Ecological Research 30: 771-791.
 • Liu H., Bruelheide H., Ewald J. & Chytrý M. (2015): Temperate forests in continental East Asia. Applied Vegetation Science 18: 3-4 [Editorial]. - fulltext in Wiley Online Library
 • Líznarová E. & Pekár S. (2015): Trophic niche of Oecobius maculatus (Araneae: Oecobiidae): evidence based on natural diet, prey capture success, and prey handling. Journal of Arachnology 43: 188-193.
 • Lorencová E., Beran L., Horsáková V. & Horsák M. (2015): Invasion of Freshwater Molluscs in the Czech Republic: Time Course and Environmental Predictors. Malacologia 59: 105-120.
 • Lososová Z., de Bello F., Chytrý M., Kühn I., Pyšek P., Sádlo J., Winter M. & Zelený D. (2015): Alien plants invade more phylogenetically clustered community types and cause even stronger clustering. Global Ecology and Biogeography 24: 786-794. - fulltext in Wiley Online Library
 • Lososová Z., Šmarda P., Chytrý M., Purschke O., Pyšek P., Sádlo J., Tichý L. & Winter M. (2015): Phylogenetic structure of plant species pools reflects habitat age on the geological time scale. Journal of Vegetation Science 26: 1080-1089. - fulltext in Wiley Online Library
 • Lucarini D., Gigante D., Landucci F., Panfili E. & Venanzoni R. (2015): The an Archive taxonomic Checklist for Italian botanical data banking and vegetation analysis: Theoretical basis and advantages. Plant Biosystems 149: 958-965.
 • Malenovský I., Burckhardt D., Quieroz D.L., Isaias R.M.S. & Oliveira D.C. (2015): Descriptions of two new Pseudophacopteron species (Hemiptera: Psylloidea: Phacopteronidae) inducing galls on Aspidosperma (Apocynaceae) in Brazil. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 55: 513-538.
 • Mandeng F.D.M., Bilong C.F.B., Pariselle A., Vanhove M.P.M., Nyom A.R.B. & Agnèse J.-F. (2015): A phylogeny of Cichlidogyrus spp. (Monogenea, Dactylogyridea) clarifies a host-switch between fish families and reveals an adaptive component to attachment organ morphology of this parasite genus. Parasites & Vector 8: 582. - fulltext in pdf
 • Marcenò C. & Guarino R. (2015): A test on Ellenberg indicator values in the Mediterranean evergreen woods (Quercetea ilicis). Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali 26: 345-356. - fulltext on SpringerLink
 • Marchiori N.C., Pariselle A., Pereira J. Jr., Agnèse J.-F., Durand J.-D. & Vanhove M.P.M. (2015): A comparative study of Ligophorus uruguayense and L. saladensis (Monogenea: Ancyrocephalidae) from Mugil liza (Teleostei: Mugilidae) in southern Brazil. Folia Parasitologica 62: 024. - fulltext in pdf
 • Mason F. & Rozkošný R. (2015): Morphology, taxonomy, distribution and relationships of the Afrotropical genus Isomerocera (Diptera: Stratiomyidae). African Invertebrates 56: 75-98.
 • Mašová Š., Baruš V., Seifertová M., Malala J. & Jirků M. (2015): Redescription and molecular characterisation of Dujardinascaris madagascariensis and a note on D. dujardini (Nematoda: Heterocheilidae), parasites of Crocodylus niloticus, with a key to Dujardinascaris spp. in crocodilians. Zootaxa 3893: 261-276.
 • Mašová Š., Tihlaříková E. & Neděla V. (2015): In Situ Dynamic ESEM Observationsof Basic Groups of Parasites. In: de Jonge, Niels. CISCEM 2014 Proceedings of the Second Conference on In situ and Correlative Electron Microscopy, Saarbrucken, Germany, October 14-15. Pp. 92-95 - fulltext on ScienceDirect
 • McDonough M.M., Šumbera R., Mazoch V., Ferguson A.W., Phillips C.D. & Bryja J. (2015): Multilocus phylogeography of a widespread savanna?woodland-adapted rodent reveals the influence of Pleistocene geomorphology and climate change in Africa's Zambezi region. Molecular Ecology 24: 5248-5266. - fulltext in Wiley Online Library
 • Michalko R. & Pekár S. (2015): Niche partitioning and niche filtering jointly mediate the coexistence of three closely related spider species (Araneae, Philodromidae). Ecological Entomology 40: 22-33.
 • Michalko R. & Pekár S. (2015): The biocontrol potential of Philodromus (Araneae, Philodromidae) spiders for the suppression of pome fruit orchard pests. Biological Control 82: 13-20.
 • Mikhailov K.V., Tikhonenkov D.V., Janouškovec J., Diakin A., Ofitserov M.V., Mylnikov A.P. & Aleshin V.V. (2015): Primary Structure of 28S rRNA Gene Confirms Monophyly of Free-Living Heterotrophic and Phototrophic Apicomplexans (Alveolata). Biochemistry (Moscow) 80: 1492-1499.
 • Mölsä M., Hemmilä H., Niemimaa J., Forbes K.M., Huitu O., Stuart P., Henttonen H. & Nikkari S. (2015): Monitoring biothreat agents (Francisella tularensis, Bacillus anthracis and Yersinia pestis) with a portable real-time PCR instrument. Journal of Microbiological Methods 115: 89-93.
 • Müller J., Brustel H., Brin A., Bussler H., Bouget Ch., Obermaier E., Heidinger I.M.M., Lachat T., Förster B., Horak J., Procházka J., Köhler F., Larrieu L., Bense U., Isacsson G., Zapponi L. & Gossner M.M. (2015): Increasing temperature may compensate for lower amounts of dead wood in driving richness of saproxylic beetles. Ecography 38: 499-509.
 • Nekola J.C., Coles B.F. & Horsák M. (2015): Species assignment in Pupilla(Gastropoda: Pulmonata: Pupillidae): integration of DNA-sequence data and conchology. Journal of Molluscan Studies 81: 196-216. - fulltext on Oxford Journals
 • Nezhybová V. & Mašová Š. (2015): Basic epidemiological data on metazoan parasites of notothenioid fish off James Ross Island (Prince Gustav Channel, Weddell Sea), Antarctica. Czech Polar Reports 5: 44-54. - https://doi.org/10.5817/CPR2015-1-5
 • Novák P. & Dřevojan P. (2015): Ein neuer Fundort der Adria-Riemenzunge (Himantoglossum adriaticum, Orchidaceae) im Weinviertel (Niederösterreich). Neilreichia 7: 99-102.
 • Novák P., Peterka T., Roleček J. & Švarcová M. (2015): Nález ostřice Davallovy (Carex davalliana) v Lubenském lese na Litomyšlsku a poznámky k vegetaci nové lokality a jejího okolí. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie 22: 111-119.
 • Novák P. & Roleček J. (2015): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. Thayensia 12: 3-48.
 • Ondračková O., Hudcová I., Dávidová D., Adámek Z., Kašný M. & Jurajda P. (2015): Non-native gobies facilitate the transmission of Bucephalus polymorphus (Trematoda). Parasites & Vectors 8:382.
 • Palpurina S., Chytrý M., Tzonev R., Danihelka J., Axmanová I., Merunková K., Duchoň M. & Karakiev T. (2015): Patterns of fine-scale plant species richness in dry grasslands across the eastern Balkan Peninsula. Acta Oecologica - International Journal of Ecology 63: 36-46. - fulltext on ScienceDirect
 • Pariselle A., Bukinga F.M., Van Steenberge M. & Vanhove M.P.M. (2015): Ancyrocephalidae (Monogenea) of Lake Tanganyika: IV: Cichlidogyrus parasitizing species of Bathybatini (Teleostei, Cichlidae): reduced host-specificity in the deepwater realm? Hydrobiologia 748: 99-119. - fulltext on SpringerLink
 • Pariselle A., Van Steenberge M., Snoeks J., Volckaert F.A.M., Huyse T. & Vanhove M.P.M. (2015): Ancyrocephalidae (Monogenea) of Lake Tanganyika : does the Cichlidogyrus parasite fauna, of Interochromis loocki (Teleostei, Cichlidae) reflect its host's phylogenetic affinities? Contributions to Zoology 84: 25-38.
 • Pařil P. (2015): Dopady sucha na vybrané sektory národního hospodářství. In: Brázdil R., Trnka M. a kolektiv. Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny. (Historie počasí a podnebí v českých zemích, svazek XI). Pp. 231-287.
 • Pařil P., Syrovátka V., Zahrádková S., Straka M., Polášek M., Němejcová D., Opatřilová L., Šikulová L. & Řezníčková P. (2015): Metodika retrospektivní bioindikace epizod vyschnutí toků na základě analýzy makrozoobentosu. Praha 34 pp.
 • Pečnerová P., Moravec J. & Martínková N. (2015): A Skull Might Lie: Modeling Ancestral Ranges and Diet from Genes and Shape of Tree Squirrels. Systematic Biology 64: 1074-1088.
 • Pekár S. & Cárdenas M. (2015): Innate prey preference overridden by familiarisation with detrimental prey in a specialised myrmecophagous predator. Science of Nature 102: 8. - fulltext on SpringerLink
 • Pekár S., Michalko R., Loverre P., Líznarová E. & Černecká Ľ. (2015): Biological control in winter: novel evidence for the importance of generalist predators. Journal of Applied Ecology 52: 270-279. - fulltext in Wiley Online Library
 • Pekár S. & Toft S. (2015): Trophic specialisation in a predatory group: the case of prey-specialised spiders (Araneae) Biological Reviews 90: 744-761.
 • Peterka T., Jiroušek M., Hájek M. & Jiménez-Alfaro B (2015): European Mire Vegetation Database: a gap-oriented database for European fens and bogs. Phytocoenologia 45: 291-298.
 • Petráková L., Líznarová E., Pekár S., Haddad C.R., Sentenská L. & Symondson W.O.C. (2015): Discovery of a monophagous true predator, a termite-eating spider specialist (Araneae: Ammoxenidae). Scientific Reports 5: nestránkováno - 8 s.
 • Petrik J., Petr L., Sabatova K., Dolakova N., Luksikova H., Dohnalova A., Chadimova L., Blasko D. & Milo P. (2015): Reflections of Prehistoric and Medieval human activities in floodplain deposits of the Unanovka Stream, South Moravia, Czech Republic. Zeitschrift für Geomorphologie 59: 393-412.
 • Pokorný P., Chytrý M., Juřičková L., Sádlo J., Novák J. & Ložek V. (2015): Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: Did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic? The Holocene 25: 716-726. - fulltext on Sage Journals Online
 • Pokorný P., Sádlo J., Chytrý M., Juřičková L., Novák J. & Ložek V. (2015): Nelesní vegetace České nížiny: reliktní původ a kulturní transformace. Zprávy České botanické společnosti 50: 181-200.
 • Polášková V., Schenková J., Bartošová M. & Přikryl I. (2015): Makrozoobentos pěnovcových mokřadů v postindustriální krajině Sokolovska. In: XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "Voda - věc veřejná": Sborník příspěvků. Pp. 120.
 • Popa O.P., Bartáková V., Bryja J., Reichard M. & Popa L.O. (2015): Characterization of nine microsatellite markers and development of multiplex PCRs for the Chinese huge mussel Anodonta (Sinanodonta) woodiana Lea, 1834 (Mollusca, Bivalvia). Biochemical Systematics and Ecology 60: 234-237.
 • Požgayová M., Beňo R., Procházka P., Jelínek V. Abraham M.M. & Honza M. (2015): Lazy males and hardworking females? Sexual conflict over parental care in a brood parasite host and its consequences for chick growth. Behavioral Ecology and Sociobiology 69: 1053-1061. - fulltext on SpringerLink
 • Pyšek P., Manceur A.M., Alba C., McGregor K.F., Pergl J., Štajerová K., Chytrý M., Danihelka J., Kartesz J., Klimešová J., Lučanová M., Moravcová L., Nishino M., Sádlo J., Suda J., Tichý L. & Kühn I. (2015): Naturalization of central European plants in North America: species traits, habitats, propagule pressure, residence time. Ecology 96: 762-774. - fulltext in ESA Journals
 • Roces-Díaz J.V., Jiménez-Alfaro B., Álvarez-Álvarez P. & Álvarez-García M.A. (2015): Environmental niche and distribution of six deciduous tree species in the Spanish Atlantic region. iForest - Biogeosciences and Forestry 8: 214-221.
 • Roleček J., Hájek M., Karlík P. & Novák J. (2015): Reliktní vegetace na mezických stanovištích. Zprávy České botanické společnosti 50: 201-245.
 • Řeřucha Š., Bartonička T., Jedlička P., Čížek M., Hlouša O., Lučan R. & Horáček I. (2015): The BAARA (Biological AutomAted RAdiotracking) System: A New Approach in Ecological Field Studies. PLoS ONE 10: e0116785.
 • Sengl P., Wagner V. & Magnes M. (2015): Semi-dry grassland restoration in the SE alpine foreland of Austria - A study of early spontaneous colonisation patterns. Hacquetia 14: 97-112.
 • Sentenská L., Pekár S., Lipke E., Michalik P. & Uhl G. (2015): Female control of mate plugging in a female-cannibalistic spider (Micaria sociabilis). BMC Evolutionary Biology 15: 18.
 • Schenková J. (2015): Kde všude žijí máloštětinatí opaskovci? Živa 63: 257-258. - fulltext pdf file
 • Schenková J., Bartošová M., Polášková V. & Přikryl I. (2015): Pěnovcové potoky na výsypkách v Sokolovské pánvi ? kdo z bezobratlých je osídlí a kdo nepřežije? In: XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti "Voda - věc veřejná": Sborník příspěvků. Pp. 132.
 • Schenková J., Bílková M. & Horsák M. (2015): Can oligochaete assemblages predict an ecological type of treeless spring fens? In: 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta: Book of Abstracts. Brno, Masaryk University. Pp. 49.
 • Schenková J. (ed.) (2015): Book of Abstracts, 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta. Brno : Masaryk University, University Press. 68 pp.
 • Schenková J. & Horsák M. (2015): Historie a současnost výzkumu bezobratlých živočichů na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně. Živa 5: CVIII.
 • Schenková V., Horsák M., Hájek M., Hájková P. & Dítě D. (2015): Mollusc assemblages of Scandinavian Fens: species composition in relation to environmental gradients and vegetation. Annales Zoologici Fennici 52: 1-16.
 • Schlaghamerský J. (2015): Short note on enchytraeid occurrence in deep layers of urban soils. Soil Organisms 87: 85-89.
 • Schlaghamerský J. & Krawczynski R. (2015): Does carcass decomposition affect soil-dwelling enchytraeids? Soil Organisms 87: 91-100.
 • Schlaghamerský, J., Schenková J., Bílková M. & Pižl V. (2015): Annelids of six calcareous spring fens and adjacent grasslands in the Western Carpathians. In: 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta: Book of Abstracts. Brno, Masaryk University. Pp. 50.
 • Schulz F., Tyml T., Pizzetti I., Dyková I., Fazi S., Kostka M. & Horn M. (2015): Marine amoebae with cytoplasmic and perinuclear symbionts deeply branching in the Gammaproteobacteria. Scientific Reports 5: 13381.
 • Simdyanov T.G., Diakin A.Y. & Aleoshin V.V. (2015): Ultrastructure and 28S rDNA Phylogeny of Two Gregarines: Cephaloidophora cf. communis and Heliospora cf. longissima with Remarks on Gregarine Morphology and Phylogenetic Analysis. Acta Protozoologica 54: 241-263.
 • Simkova A., Hyrsl P., Halacka K. & Vetesnik L. (2015): Physiological and condition-related traits in the gynogenetic-sexual Carassius auratus complex: different investments promoting the coexistence of two reproductive forms? BMC Evolutionary Biology 15: 154.
 • Sitek T., Budka J. & Schlaghamerský J. (2015): Faunistic records from the Czech Republic - 379. Coleoptera: Elateridae. Klapalekiana 51: 54.
 • Skácelová K., Hrbáček F., Chattová B., Láska K. & Barták M. (2015): Biodiversity of freshwater autotrophs in selected wet places in northern coastal ecosystems of James Ross Island. Czech Polar Reports 5: 12-26. - https://doi.org/10.5817/CPR2015-1-2
 • Sojneková M. & Chytrý M. (2015): From arable land to species-rich semi-natural grasslands: Succession in abandoned fields in a dry region of central Europe. Ecological Engineering 77: 373-381. - fulltext on ScienceDirect
 • Soldán T. & Bojková J. (2015): New species of mayflies (Ephemeroptera) from Cape Verde. Zootaxa 3926: 561-575.
 • Sroka P., Bojková J., Soldán T. & Godunko R.J. (2015): New species of the genus Oligoneuriella Ulmer, 1924 (Ephemeroptera: Oligoneuriidae) from Turkey. Zootaxa 4012: 329-350.
 • Straka M., Špaček J. & Pařil P. (2015): First record of the invasive polychaete Hypania invalida (Grube, 1960) in the Czech Republic. BioInvasions Records 4: 87-90. - fulltext in pdf
 • Sychra J. & Malenovský I. (2015): Potvrzení výskytu kříska leknínového (Erotettix cyane, Hemiptera: Cicadellidae) v České republice. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 33: 181-194.
 • Syrovátka V. & Langton P.H. (2015): First records of Lasiodiamesa gracilis (Kieffer, 1924), Parochlus kiefferi (Garrett, 1925) and several other Chironomidae from the Czech Republic and Slovakia. CHIRONOMUS Journal of Chironomidae Research 28: 45-56.
 • Táborská M., Přívětivý T., Vrška T. & Odór P. (2015): Bryophytes associated with two tree species and different stages of decay in a natural fir-beech mixed forest in the Czech Republic. Preslia 87: 387-401.
 • Těšitel J., Fibich P., de Bello F., Chytrý M. & Lepš J. (2015): Habitats and ecological niches of root-hemiparasitic plants: an assessment based on a large database of vegetation plots. Preslia 87: 87-108. - fulltext pdf file
 • Theurillat J.-P., Mucina L. & Hájek M. (2015): Validations of high-rank syntaxa in Potamogetonetea and Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Lazaroa 36: 67-73
 • Thies B., Groos A., Schulz M., Li C.-F., Chang S.-C. & Bendix J. (2015): Frequency of low clouds in Taiwan retrieved from MODIS data and its relation to cloud forest occurrence. Remote Sensing 7: 12986-13004.
 • Tkáčiková J. & Kubešová S. (2015): Buxbaumia aphylla Hedw., Dicranum fulvum Hook., Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr, Fissidens pusillus (Wilson) Milde, Pedinophyllum interruptum (Nees) Kaal. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64: 220-222.
 • Valigurová A., Paskerova G.G., Diakin A., Kováčiková M. & Simdyanov T.G. (2015): Protococcidian Eleutheroschizon duboscqi, an unusual apicomplexan interconnecting gregarines and cryptosporidia. PLoS ONE 10: e0125063.
 • Vanhove M.P.M., Pariselle A., Van Steenberge M., Raeymaekers J.A.M., Habluetzel P.I., Gillardin C., Hellemans B., Breman F.C., Koblmueller S., Sturmbauer C., Snoeks J., Volckaert F.A.M. & Huyse T. (2015): Hidden biodiversity in an ancient lake: phylogenetic congruence between Lake Tanganyika tropheine cichlids and their monogenean flatworm parasites. Scientific Reports 5: 13669.
 • Vávra J.CH., Vodka Š., Hauck D. & Schlaghamerský J. (2015): Faunistic records from the Czech Republic - 392. Coleoptera: Aderidae. Klapalekiana 51: 259-260.
 • Vicherová E., Hájek M. & Hájek T. (2015): Calcium intolerance of fen mosses: physiological evidence, effects of nutrient availability and successional drivers. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 17: 347-359.
 • Vild O., Kalwij J.M. & Hédl R. (2015): Effects of simulated historical tree litter raking on the understorey vegetation in a central European forest. Applied Vegetation Science 18: 569-578.
 • Vrtílek M. & Reichard M. (2015): Highly plastic resource allocation to growth and reproduction in females of an African annual fish. Ecology of Freshwater Fish 24: 616-628. - https://doi.org/10.1111/eff.12175
 • Wawrocka K., Balvín O. & Bartonička T. (2015): Reproduction barrier between two lineages of bed bug (Cimex lectularius)(Heteroptera: Cimicidae). Parasitology Research 114: 3019-3025. - fulltext on SpringerLink
 • Zahrádková S., Hájek O., Treml P., Pařil P., Straka M., Němejcová D., Polášek P. & Ondráček P. (2015): Hodnocení rizika vysychání drobných vodních toků v České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 57: 4-16.
 • Zai-Hua Y., Rozkošný R. & Mao-Fa Y. (2015): A new genus and three new species of tribe Oxycerini (Diptera: Stratiomyidae) from Oriental region. Zootaxa 4057: 50-62.
 • Zedková B., Rádková V., Bojková J., Soldán T. & Zahrádková S. (2015): Mayflies (Ephemeroptera) as indicators of environmental changes in the past five decades: a case study from the Morava and Odra River Basins ( Czech Republic ). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 25: 622-638. - fulltext in Wiley Online Library
 • Zemanová B., Hájková P., Hájek B., Martínková N., Mikulíček P., Zima J. & Bryja J. (2015): Extremely low genetic variation in endangered Tatra chamois and evidence for hybridization with an introduced Alpine population. Conservation Genetics 16: 729-741.
 • Zhai M., Hřívová D. & Peterka T. (2015): The harpacticoid assemblages (Copepoda: Harpacticoida) in the Western Carpathian spring fens in relation to environmental variables and habitat age. Limnologica 53: 84-94.
 • Zhai M., Nováček O., Výravský D., Syrovátka V., Bojková J. & Helešic J. (2015): Environmental and spatial control of ostracod assemblages in the Western Carpathian spring fens. Hydrobiologia 745: 225-239. - fulltext on SpringerLink