Publications

2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006 | 2005

Plant Systematics | Vegetation Research | Mire Ecology | Invertebrates Research
Parazitology | Hydrobiology | Vertebratology | Cryptogamology

2005

 • Bartonička T. & Řehák Z. (2005): Variability in echolocation calls of Pipistrellus pygmaeus (Chiroptera: Vespertilionidae) during search flight in different habitats. Acta Theriologica 50: 145-160.
 • Baruš V., Kajerová V. & Koubková B. (2005): A new species of Pterothominx Freitas, 1959 (Nematoda : Capillariidae) parasitising psittacine birds (Psittaciformes). Systematic Parasitology 62: 59-64. - fulltext on SpringerLink
 • Beran L., Juřičková L. & Horsák M. (2005): Mollusca (měkkyši). In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. Pp. 69-74.
 • Botta-Dukát Z., Chytrý M., Hájková P. & Havlová M. (2005): Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe. Preslia 77: 89-111.
 • Bragazza L., Limpens J., Gedrol R., Grosvernier P., Hájek M., Hájek T., Hájková P., Hansen I., Iacumin P., Kutnar L., Rydin H. & Tahvanainen T. (2005): Nitrogen concentration and delta 15N signature of ombrotrophic Sphagnum mosses at different N deposition levels in Europe. Global Change Biology 11: 106-114. - fulltext on Blackwell-Synergy
 • Culek M., Buček A., Grulich V., Hartl P. Hrabica A., Kocián J., Kyjovský Š. & Lacina J. (2005): Biogeografické členění České republiky. II. díl. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 589 pp.
 • Černá L. & Chytrý M. (2005): Supervised classification of plant communities with artificial neural networks. Journal of Vegetation Science 16: 407-414. - fulltext pdf file + electronic appendix
 • Dávidová M., Jarkovský J., Matějusová I. & Gelnar M. (2005): Seasonal occurence and metrical variability of Gyrodactylus rhodei Žitňan 1964 (Monogenea, Gyrodactylidae). Parasitology Research 95: 398-405. - fulltext on SpringerLink
 • Dávidová M., Ondračková M., Baruš V., Reichard M. & Koubková B. (2005): Nematode infections of the European bitterling (Rhodeus sericeus Pallas, 1776: Cypriniformes). Helminthologia 42: 45-48.
 • Dimopoulos P., Bergmeier E., Chytrý M., Rodwell J., Schaminée J. & Sýkora K. (eds.) (2005): European oak woodlands: past, present and future. Botanika Chronika 18: 1-316.
 • Dítě D., Pukajová D. & Hájek M. (2005): Rastlinné spoločenstvá nelesných rašelinísk v oblasti Oravíc (Podtatranská brázda). Ochrana Prírody 24: 56-71.
 • Dungel J. & Řehák Z. (2005): Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Academia, Praha, 162 pp.
 • Gaisler J. (2005): Czech Republic. In: Hutterer R., Ivanova T., Meyer-Cords C., Rodrigues L.: Bat Migrations in Europe: A Review of Banding Data and Literature, Naturschutz und Biologische , Vielfalt 28. Pp. 37-38.
 • Gaisler J. (2005): Doplněk k netopýrům (Chiroptera) východních Čech se zvláštním zřetelem k aktivitě na horském hřebeni. Lynx 36: 47-54.
 • Gregor F. & Rozkošný R. (2005): A new species of Fannia (Diptera, Fanniidae) from Central Europe. Biologia 60: 519-522.
 • Gregor F., Rozkošný R. & Barták M. (2005): Fanniidae. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. Pp. 359-360.
 • Gregor F., Rozkošný R. & Barták M. (2005): Muscidae. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. Pp. 361-362.
 • Gregor F., Rozkošný R., Barták M. & Kubík Š. (2005): Fanniidae. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 420-426.
 • Gregor F., Rozkošný R., Barták M. & Kubík Š. (2005): Muscidae. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 427-439.
 • Hájek M. (2005): Vascular plants. In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds.) (2005): Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Palacký University, Olomouc, 209 pp.
 • Hájek M., Hájková P. & Apostolova I. (2005): Notes on the Bulgarian wetland flora, including new national and regional records. Phytologia Balcanica 11: 173-184. - fulltext in pdf
 • Hájek M., Hájková P., Rybníček K. & Hekera P. (2005): Present vegetation of spring fens and its relation to water chemistry. In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds.) (2005): Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Palacký University, Olomouc, 209 pp.
 • Hájek M. & Hekera P. (2005): The study area and its geochemical characteristics. In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds.) (2005): Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Palacký University, Olomouc, 209 pp.
 • Hájek M. & Horsák M. (2005): The list of Western Carpathian fens under detailed study. In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds.) (2005): Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Palacký University, Olomouc, 209 pp.
 • Hájek M., Horsák M., Poulíčková A., Vašutová M. & Hájková P. (2005): Ohrožená pestrost života na karpatských lučních prameništích. Actaea, Rožnov pod Radhoštěm, 86 s.
 • Hájek M., Tzonev R., Hájková P., Ganeva A. & Apostolova I. (2005): Plant communities of the subalpine mires and springs in the Vitosha Mt. Phytologia Balcanica 11: 193-205. - fulltext in pdf + web project
 • Hájková P. (2005): Bryophytes. In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds.) (2005): Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Palacký University, Olomouc, 209 pp.
 • Hájková P. & Hájek M. (2005): Diversity of Calthion wet meadows in the western part of flysch Carpathians: regional classification based on national formal definitions. Thaiszia - J.Bot. 15: 85-116.
 • Helešic J., Soldán T. & Špaček J. (2005): Plecoptera (pošvatky). In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. Pp. 128-131.
 • Horáková V., Kubešová S. & Šumberová K. (2005): Mechorosty rybníků a sádek v Českobudějovické pánvi. [Bryophytes of fishpond bottoms and storage ponds in the Českobudějovická pánev basin (Czech Republic).] Bryonora 35: 9-17.
 • Horsák M. (2005): Fenomén prameništních slatinišť a malakologické konsekvence [The uniqueness of spring fens and malacological consequences]. Malacologica Bohemoslovaca 3: 89-99.
 • Horsák M. (2005): Molluscs. In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds.) (2005): Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Palacký University, Olomouc, 209 pp. Pp. 197-208.
 • Horsák M. (2005): Nedotčená malakofauna NPR Razula (Vsetínské vrchy, Česká republika). Časopis Slezského muzea Opava (A) 54: 57-61.
 • Horsák M. & Hájek M. (2005): Habitat requirements and distribution of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Western Carpathian rich fens. Journal of Conchology 38: 683-700.
 • Horsák M. & Hájková P. (2005): The historical development of the White Carpathian spring fens based on palaeomalacological data. In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds.) (2005): Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Palacký University, Olomouc, 209 pp. Pp. 63-68.
 • Horsák M. & Novák J. (2005): First record of Chondrina clienta (Westerlund, 1883) from Bohemia. Malacologica Bohemoslovaca 4: 39-40.
 • Chvojka P., Novák K. & Sedlák E. (2005): Trichoptera (chrostíci). In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. Pp. 168-173.
 • Chytrý M., Pyšek P., Tichý L., Knollová I. & Danihelka J. (2005): Invasions by alien plants in the Czech Republic: a quantitative assessment across habitats. Preslia 77: 339-354. - fulltext pdf file
 • Jurajda P., Černý J., Polačik M., Janáč M., Blažek R. & Ondračková M. (2005): The recent distribution and abundance of non-native Neogobius fishes in the Slovak section of the River Danube. Journal of Applied Ichthyology 21: 319-323.
 • Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M. (2005): Molluscs fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). Folia Malacologica 13: 9-23.
 • Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J.Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T.K. & Pokryszko B.M. (2005): Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). Folia Malacologica 13: 9-23.
 • Kment P., Bryja J., Hradil K. & Jindra Z. (2005): New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia III. Klapalekiana 41: 157-213.
 • Kment P., Bryja J. & Jindra Z. (2005): New records of true bugs (Heteroptera) of the Balkan Peninsula. Acta Entomologica Slovenica 13: 9-20.
 • Knollová I., Chytrý M., Tichý L. & Hájek O. (2005): Stratified resampling of phytosociological databases: some strategies for obtaining more representative data sets for classification studies. Journal of Vegetation Science 16: 479-486. - fulltext pdf file
 • Kubešová S. & Chytrý M. (2005): Diversity of bryophytes on treeless cliffs and talus slopes in a forested central European landscape. Journal of Bryology 27: 35-46. - fulltext on IngentaConnect
 • Kučera P. & Komárek O. (2005): Biomass quantification of epiphytic freshwater rhodophyte Audouinella pygmaea Kützing. Algological Studies 115: 145-157. - fulltext pdf file
 • Lososová Z. & Šumberová K. (2005): Sveřep stoklasa - starobylý plevel obilných polí. Živa 2005: 155-156.
 • Morand S. & Šimková A. (2005): Metapopulation biology of marine parasites. In: Rohde K. (ed.). Marine Parasitology. CSIRO Publishing, Australia. pp. 302-309.
 • Moravec F., Šimková A., Hanzelová V., Špakulová M. & Cakic P. (2005): Philometroides barbi sp. nov. (Nematoda, Philometridae) from barbus meridionalis, a new philometrid from European freshwater fish. Acta Parasitologica 50: 319-322. - abstract on Acta Parasitologica
 • Mouillot D., Šimková A., Morand S. & Poulin R. (2005): Parasite species coexistence and limiting similarity: a multiscale look at phylogenetic, functional and reproductive distances. Oecologia 146: 269-278. - fulltext on SpringerLink
 • Mückstein P. (2005): Conribution to knowledge of tachinids (Diptera: Tachinidae) of the Protected Landscape Area Žďárské vrchy Hills. Dipterologica Bohemoslovaca 13 (50): 125-133.
 • Naser S. M., Vancanneyt M., De Graef E., Devriese L. A., Snauwaert C., Lefebvre K., Hoste B., Švec P., Decostere A., Haesebrouck F. & Swings J. (2005): Enterococcus canintestini sp. nov., from faecal samples of healthy dogs. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 55: 2177-2182.
 • Navrátil J. & Navrátilová J. (2005): Prostorové změny v rozmístění vegetace v NPR Ruda (CHKO Třeboňsko) za posledních 20 let. In: Svatoňová H. (ed.). Geographical aspects of central European space. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 183: 58-74.
 • Navrátilová J. & Hájek M. (2005): Recording relative water table depth using PVC tape discolouration: Advantages and constraints in fens. Applied Vegetation Science 8: 21-26. - fulltext pdf file
 • Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Environmental factors of some endangered and rare plants in Třeboň’s mires. Zprávy České botanické společnosti 40: 279-299 - fulltext pdf file
 • Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Hlavní typy nelesní rašeliništní vegetace Třeboňské pánve. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích Přír. Vědy 45: 47-58.
 • Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Vegetation gradients in fishpond mires in relation to seasonal fluctuations in environmental factors. Preslia 77: 405-418. - fulltext pdf file
 • Navrátilová J., Tvrzová L., Durnová E., Spröer C., Sedláček I., Neča, J. & Němec M. (2005): Characterization of Rhodococcus wratislaviensis strain J3 that degrades 4-nitrocatechol and other nitroaromatic compounds. Antonie van Leeuwenhoek 78: 149-153.
 • Omelková, M., Chytil J. & Schlaghamerský J. (2005): Výskyt vzácného mravence lužního v NPR Křivé jezero. Živa 2005: 76-77.
 • Ondračková M., Dávidová M., Pečínková M., Blažek R., Gelnar M., Valová Z., Černý J. & Jurajda P. (2005): Metazoan Parasites of Neogobius fishes in the Slovak section of the River Danube. Journal of Applied Ichthyology 21: 345-349. - fulltext on Blackwell-Synergy
 • Ottová E., Šimková A., Jurajda P., Dávidová M., Ondračková M., Pečínková M. & Gelnar M. (2005): Sexual ornamentation and parasite infection in males of common bream (Abramis brama): a reflection of immunocompetence status or simple cost of reproduction? Ecology Evolutionary Research 7: 581-593.
 • Ottová E., Šimková A., Martin J.-F., De Bellocq J., Gelnar M., Alliene J.-F. & Morand S. (2005): Evolution and trans-species polymorphism of MHC class IIB genes in cyprinid fish. Fish and Shellfish Immunology 18(3): 199-222.
 • Otýpková Z. (2005): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz Caucalidion lappulae a Scleranthion annui. Časopis Slezského muzea Opava (A) 53: 257-274.
 • Pantůček R., Sedláček I., Petráš P., Koukalová D., Švec P., Štětina V., Vancanneyt M., Chrastinová L., Vokurková J., Růžičková V., Doškař J., Swings J. & Hájek V. (2005): Staphylococcus simiae sp. nov., isolated from South American squirrel monkeys. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 55: 1953-1958.
 • Pečínková, M., Matějusová, I., Koubková, B., Gelnar & M. (2005): Classification and occurrence of abnormally developed Paradiplozoon homoion (Monogenea, Diplozoinae) parasitising gudgeon Gobio gobio. Diseases of Aquatic Organisms 64: 63-68. - abstract
 • Pekár S. (2005): Predatory characteristics of ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae): potential biological control agents. Biological Control 34: 196-203.
 • Pekár S. & Cardoso P. (2005): Ant-eating spiders (Araneae: Zodariidae) of Portugal: additions to the current knowledge. Zootaxa 1009: 51-60.
 • Pekár S. & Haddad C. R. (2005): Can agrobiont spiders (Araneae) avoid a surface with pesticide residues? Pest Management Science 61: 1179-1185.
 • Pekár S., Král J. & Lubin Y. D. (2005): Natural history and karyotype of some ant-eating zodariid spiders (Araneae, Zodariidae) from Israel. Journal of Arachnology 33: 50-62.
 • Pekár S., Král J., Malten A. & Komposch C. (2005): Comparison of natural histories and karyotypes of two closely related ant-eating spiders, Zodarion hamatum and Z. italicum (Araneae, Zodariidae). Journal of Natural History 39: 1583-1596.
 • Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds.) (2005): Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Palacký University, Olomouc, 209 pp.
 • Pyšek P., Jarošík V., Chytrý M., Kropáč Z., Tichý L. & Wild J. (2005): Alien plants in temperate weed communities: prehistoric and recent invaders occupy different habitats. Ecology 86: 772-785. - fulltext pdf file + electronic appendix
 • Pyšek P., Jarošík V., Kropáč Z., Chytrý M., Wild J. & Tichý L. (2005): Effects of abiotic factors on species richness and cover in Central European weed communities. Agriculture, Ecosystems & Environment 109: 1-8. - fulltext on ScienceDirect
 • Reichard M., Bryja J., Ondračková M., Dávidová M., Kaniewska P. & Smith C (2005): Sexual selection for male dominance reduces opportunities for female mate choice in the European bitterling (Rhodeus sericeus). Molecular Ecology 14: 1533-1542.
 • Reichard M., Ondračková M., Przybylski M., Liu H. & Smith C. (2005): The costs and benefits in an unusual symbiosis: experimental evidence that bitterling fish (Rhodeus sericeus) are parasites of unionid mussels in Europe. Journal of Evolutionary Biology 19: 788-796.
 • Roleček J. (2005): Vegetation types of dry-mesic oak forests in Slovakia. Preslia 77: 241-261. - fulltext pdf file
 • Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiová L., Peckert T. & Singliarová B. (2005): Chromosome numbers and breeding systems of some European species of Hieracium subgen. Pilosella. Preslia 77: 177-195. - fulltext in pdf
 • Rozkošný R. (2005): Blephariceridae. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 42-44.
 • Rozkošný R. (2005): Chaoboridae. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 95-97.
 • Rozkošný R. (2005): Ptychopteridae. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. P. 267.
 • Rozkošný R. (2005): Review of dipterological investigations in Podyjí National Park. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 14-24.
 • Rozkošný R. (2005): Sciomyzidae. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. Pp. 323-324.
 • Rozkošný R. (2005): Stratiomyidae. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. Pp. 279-280.
 • Rozkošný R. (2005): Xylomyidae. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. P. 278.
 • Rozkošný R. & Barták M. (2005): Anthomyidae. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. Pp. 357-358.
 • Rozkošný R. & Courtney G.W. (2005): New records of Ptecticus species from Thailand including description of a new species (Stratiomyidae, Diptera). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 51: 343-348.
 • Rozkošný R., Horsáková J., Kubík Š. & Barták M. (2005): Sciomyzidae. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 307-312.
 • Rozkošný R., Kubík Š. & Barták M. (2005): Phaeomyiidae. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 305-307.
 • Rozkošný R., Kubík Š. & Barták M. (2005): Stratiomyidae. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 144-150.
 • Rozkošný R., Kubík Š. & Barták M. (2005): Xylomyidae. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 142-143.
 • Rozkošný R., Kubík Š. & Barták M. (2005): Xylophagidae. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 128-130.
 • Rozkošný R., Starý J., Kubík Š. & Barták M. (2005): Ptychopteridae. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 104-106.
 • Rybníčková E., Hájková P. & Rybníček K. (2005): The origin and development of spring fen vegetation and ecosystems - palaeogeobotanical results. In: Poulíčková A., Hájek M. & Rybníček K. (eds.) (2005): Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. Palacký University, Olomouc, 209 pp.
 • Řehák Z. & Zukal J. (2005): The 70th Birthday of Professor Jirí Gaisler, D. Sc. Bat Research News 46: 35-36.
 • Řehulková E. & Gelnar M. (2005): A revised diagnosis of Thylacicleidus (Monogenea: Dactylogyridae) with a redescription of the type species, Thylacicleidus serendipitus, and descriptions of two new species from Southeast Asian pufferfishes (Tetraodontiformes: Tetraodontidae). Journal of Parasitology 91: 794-807. - fulltext on BioOne
 • Řepka R. & Danihelka J. (2005): Typification of the name Carex muricata var. lamprocarpa Wallr. and its nomenclatural consequences. Preslia 77: 129-136.
 • Schenková J. (2005): Oligochaeta (máloštětinatci). In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. Pp. 62-64.
 • Schenková J. (2005): Polychaeta (mnohoštětinatci). In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. Pp. 60-61.
 • Schenková J. & Košel V. (2005): Hirudinea (pijavice). In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. Pp. 67-68.
 • Schlaghamerský J. (2005): The community of small annelids (Enchytraeidae, Tubificidae, Aeolosomatidae) in the first phase of meadow restoration on arable land. Contributions to Soil Zoology in Central Europe, ISB BC AS CR, v.v.i., České Budějovice, Czech Republic. Proceedings, pp. 127-132.
 • Schlaghamerský J. (2005): Výzkum přírodních lesů v ČR a Evropě z pohledu zoologa. Bulletin oboru agrochemie, půdy a výživy rostlin. Bulletin odboru agrochemie, půdy a výživy rostlin, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno, 13: 39-43.
 • Schlaghamerský J. & Kobetičová K. (2005): A small annelid community (Enchytraeidae, Tubificidae, Aeolosomatidae) during meadow restoration on arable land and in a nearby well-preserved meadow. Proc. Estonian Acad. Sci. Biol. Ecol. 54: 323-330.
 • Schmelz R. M., Arslan N., Bauer R., Didden W., Dózsa-Farkas K., Graefe U., Panchenko I., Pokarzhevski A., Römbke J., Schlaghamerský J., Sobczyk Ł., Somogyi Z., Standen V., Thompson A., Timm T. & Ventinš J. (2005): Estonian Enchytraeidae (Oligochaeta) 2. Proc. Estonian Acad. Sci. Biol. Ecol. 54: 255-270.
 • Stoneberg Holt S. D., Horová L., Bureš P., Janeček J. & Černoch V. (2005): The trnL-F plastid DNA characters of three Poa pratensis (Kentucky bluegrass) varieties. Plant, Soil and Environment 51: 94-99.
 • Ševčíková A., Sedláček I. & Švec P. (2005): Weissella confusa (basonym Lactobacillus confusus) the first isolation from a blood culture in the Czech Republic. Zprávy CEM (SZÚ Praha) 14: 26-27.
 • Šimková A., Jarkovský J., Koubková B., Baruš V. & Prokeš M. (2005): Associations between fish reproductive cycle and the dynamics of metazoan parasite infection. Parasitology Research 95: 65-72.
 • Šmarda P. & Kočí K. (2005): Festuca alpina, a new species for the flora of Slovakia. Biologia 60: 383-385.
 • Šmarda P., Müller J., Vrána J. & Kočí K. (2005): Ploidy level variability of some Central European fescues (Festuca subg. Festuca L., Poaceae). Biologia 60: 25-36. - fulltext in pdf
 • Šmerda J., Sedláček I., Páčová Z., Durnová E., Smíšková A. & Havel L. (2005): Paenibacillus mendelii sp. nov., a bacterium from surface-sterilized seeds of Pisum sativum L. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 55: 2351-2354.
 • Štětina V., Lauková A., Strompfová V., Švec P. & Sedláček I. (2005): Identification of Staphylococcus piscifermentans from dog feces. Folia Microbiologica 50: 524-528.
 • Šumberová K., Horáková V. & Lososová Z. (2005): Vegetation dynamics on exposed ponds bottoms in the Českobudějovická pánev basin (Czech Republic). Phytocoenologia 35: 421-448.
 • Švec P., Dráb V. & Sedláček I. (2005): Ribotyping of Lactobacillus casei group strains isolated from dairy products. Folia Microbiologica 50: 223-228.
 • Švec P., Vancanneyt M., Devriese L.A., Naser S.M., Snauwaert C., Lefebvre K., Hoste B. & Swings J. (2005): Enterococcus aquimarinus sp. nov., isolated from sea water. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 55: 2183-2187 - fulltext pdf file
 • Švec P., Vancanneyt M., Koort J., Naser S.M., Hoste B., Vihavainen E., Vandamme P., Swings J. & Bjorkroth J. (2005): Enterococcus devriesei sp. nov., associated with animal sources. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 55: 2479-2484. - fulltext in pdf
 • Švec P., Vancanneyt M., Seman M., Snauwaert C., Lefebvre K., Sedláček I. & Swings J. (2005): Evaluation of (GTG)5-PCR for identification of Enterococcus spp. FEMS Microbiology Letters 247: 59-63. - fulltext pdf file
 • Tajovský K., Pižl V., Starý J., Balík V., Frouz J., Schlaghamerský J., Háněl L., Rusek J. & Kalčík J. (2005): Development of soil fauna in meadows restored on arable land: initial phases of successional development. Contributions to Soil Zoology in Central Europe, ISB BC AS CR, v.v.i., České Budějovice, Czech Republic. Proceedings, pp. 181-186.
 • Tichý L. (2005): New similarity indices for the assignment of relevés to the vegetation units of an existing phytosociological classification. Plant Ecology 179: 67-72. - fulltext on SpringerLink
 • Tichý L. (ed.) (2005): Rekultivace blízké přírodě. ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, Brno, 48 pp.
 • Tóthová A., Knoz J., Barták M. & Kubík Š. (2005): Biomonitoring of Ceratopogonidae (Diptera, Nematocera) using car-nets. Entomologica Fennica 16: 124-128.
 • Tóthová A., Knoz J., Barták M. & Kubík Š. (2005): Ceratopogonidae. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 106-112.
 • Tschorsnig H. P., Vaňhara J., Barták M. & Kubík Š. (2005): Tachinidae. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 449-467.
 • Tvrzová L., Schumann P., Sedláček I., Páčová Z. Sproer C., Verbarg S. & Kroppenstedt R. M. (2005): Reclassification of strain CCM 132, previously classified as Kocuria varians, as Kocuria carniphila sp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 55: 139-142.
 • Tvrzová L., Schumann P., Spröer C., Sedláček I., Verbarg S., Kroppenstedt M. & Páčová Z. (2005): Polyphasic study of strain CCM 2783 resulting in the description of Arthrobacter stackebrandtii sp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 55: 805-808.
 • Uher B., Kováčik Ľ., Kučera P., Hindáková A. & Pivko D. (2005): Cyanobaktérie a riasy na kamenných subtrátoch objektov kultúrnohistorického významu v Bratislave. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 27: 11-16. - fulltext in pdf
 • Valigurová A. & Koudela B. (2005): Fine structure of trophozoites of the gregarine Leidyana ephestiae (Apicomplexa: Eugregarinida) parasitic in Ephestia kuehniella larvae (Lepidoptera) European Journal of Protistology 41: 209-218. - fulltext on ScienceDirect
 • Vaňhara J. (2005): Tachinidae. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. Pp. 367-369.
 • Vaňhara J., Barták M. & Kubík Š. (2005): Platypezidae. In: Barták M. & Kubík Š. (eds.), Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN: 80-213-1434-6, pp. 204-207.
 • Vaňhara J. & Ševčík J. (2005): Platypezidae. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp. Pp. 296-298.
 • Zahrádková S., Brabec K., Kokeš J., Němejcová D., Soldán T., Jarkovský J., Pařil P. & Hájek O. (2005): Abiotic stream types and species assemblages: is there any simple linkage? Czech stream and benthic macroinvertebrates as an example. Verh. Internat. Verein. Limnol. 29: 1087-1094.
 • Zukal J., Berková H. & Řehák Z. (2005): Activity and shelter selection by Myotis myotis and Rhinolophus hipposideros hibernating in the Kateřinská cave (Czech Republic). Mammalian Biology 70: 271-281. - fulltext on ScienceDirect