Laboratoře molekularní biologie

Extrakce zoologického materiálu

Vybavení: vakuový koncentrátor, chlazená centrifuga, UV-Crosslinker, hybridizační pec
Využití: laboratoř určená k extrakci nukleových kyselin
Kontakt: Kristína Civáňová

Laboratoř post-PCR

Vybavení: gradientové termální cyclery, fluorometer Qubit, Nanodrop 8000 – UV-VIS spektrofotometr
Využití: velmi přesné stanovení koncentrace DNA, RNA či proteinů i ve velmi malém objemu vzorku (1 μl), PCR amplifikace
Kontakt: Kristína Civáňová

Elektroforetická laboratoř a dokumentace

Vybavení: transiluminátory a dokumentační systémy
Využití: snímání agarózových a akrylamidových DNA/RNA/proteinových elektroforetických gelů
Kontakt: Kristína Civáňová, Jakub Šmerda

Laboratoř sekvenování

Vybavení: ABI 3130 Genetic Analyzer, PCR box Aura mini, Verity Thermal Cycler, centrifuga
Využití: sekvenování, fragmentační analýza amplifikovaných oblastí v genomu (polymorfismus mikrosatelitů, VNTR, AFLP), analýza konformace jednovláknových molekul DNA (SSCP)
Kontakt: Kristína Civáňová

Laboratoř klonování

Vybavení: třepací inkubátor, vodní třepací lázeň, inkubátor k růstu bakterií, vortex a MiniSpin centrifuga, laboratorní váhy, GenePulser Cell – elektroporační systém pro transfekci buněk
Využití: GMO pracoviště s certifikátem Ministerstva životního prostředí
Kontakt: Kristína Civáňová, Jakub Šmerda

Laboratoř RNA a real-time PCR

Vybavení: MasterCycler Realplex 4, CFX96 real-time detection system
Využití: práce s RNA (izolace/amplifikace), s cDNA a k provádění real-time PCR
Kontakt: Kristína Civáňová

Hlubokomrazící boxy a chlazená místnost

Využití: prostory sloužící k uchovávání většího množství vzorků a chemikálií pří teplotách -80°C až 5°C
Kontakt: Kristína Civáňová, Jakub Šmerda

Technická místnost

Vybavení: Smart2Pure, autokláv, myčka, sušička
Využití: technické zázemí pro přípravu destilované a ultračisté vody, pro výrobu ledu, pro sterilizaci a mytí laboratorního skla
Kontakt: Kristína Civáňová, Jakub Šmerda