Laboratoř stopových analýz

Vybavení: Analyzátor organického uhlíku a dusíku TOC-V(CPH) s modulem TNM-1, Atomový absorpční spektrofotometr novAA 350, VIS spektrometr Helios Delta
Využití: zpracování a laboratorní rozbory vzorků vod, výluhů a pevných vzorků, analýzy nutrientů, základních chemických a fyzikálně-chemických ukazatelů a dále pro analýzy stopových prvků (Ca, Mg, K, Na, Li, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Cd, Al a Si), organického uhlíku a dusíku, fosforečnanů, amonných iontů, dusičnanů a dusitanů
Kontakt: Michal Pavonič