Laboratoř průtokové cytometrie

Vybavení: Ploidy Analyser PA-1/HBO-lamp & CyFlow ML/100 mW green laser pro rutinní anylýzy ploidie a měření velikosti genomu
CyFlow ML/UV-LED source & CyFlow ML/100 mW green laser - dva páry přístrojů pro souběžné měření obsahu GC bazí v genomu
CyFlow ML/200 mW green laser pro analýzy rostlinných druhů s extrémně malým genomem
Využití: detekce absolutního a relativního obsahu DNA a AT/GC poměru v genomech rostlin
Kontakt: Jakub Šmerda