Laboratoř chemie vody, sedimentů a půdy

Vybavení: univerzální řezací mlýn, jednopozicový planetový mlýnek, sítovací stroj AS 200, dělič vzorků PT 100, centrifugy MPW 223 a HETTICH universal 320, laboratorní pec LE 5/11, orbitální třepačka PSU-10i, váhy KERN FCB 12K1, KERN PCB a KERN EW, horkovzdušná sušárna APT
Využití: příprava a analýza vzorků půdy, sedimentů a biologického materiálu (třídění, vážení a dělení biomasy odebrané v terénu, sušení půdních a organických vzorků, granulometrie půdy a sedimentů, mletí a homogenizace půdních a rostlinných vzorků), odstřeďování a homegenizace tekutých vzorků, vyplavování makrozbytků a meiobentosu ze sedimentů, mineralizace organického materiálu a dělení sypkých vzorků
Kontakt: Marcela Růžičková