Histologické laboratoře

Histologie I

Vybavení: Olympus Cell-R – systém pro zobrazování živých buněk v reálném čase, preparační stereomikroskop, zalévací parafínová linka Leica EG1150, rotačním mikrotom Microm HM 360, mikroskop Olympus CX41 vybavený kamerou a analýzou obrazu
Využití: komplexní zpracování vzorku, odběr, kontrola zpracování, zalévání do parafínu a zpracování vzorků do bločků, krájení histologických řezů, prohlížení řezů a jejich fotodokumentace
Kontakt: Iveta Hodová

Histologie II

Vybavení: zařízení kryokat Leica CM1900 UV, ultramikrotom Leica EM UC7, knifemaker Leica EM KMR3
Využití: krájení zmrazených histologických řezů vhodných zejména pro histochemické nebo imunohistochemické metody, zpracování vzorků pro elektronovou mikroskopii
Kontakt: Iveta Hodová