Herbář

O herbáři | Sběratelé | Kurátoři | Počty dokladů | Výpůjčky

Návštěvy a výpůjčky

Herbář je trvale otevřen profesionálním i amatérským botanikům a studentům, obvykle od 9 do 17 hodin. Vzhledem k tomu, že sbírka je průběžně odhmyzován, mohou být některé rody a čeledi po dobu dvou až tří týdnů nepřístupné. Proto doporučujeme všem zájemcům o návštěvu se s dostatečným předstihem obrátit na kurátora (Jiří Danihelka).

Požadavky na výpůjčky je třeba adresovat kurátoru herbáře (Jiří Danihelka). Běžná výpůjční doba činí jeden rok a lze ji na základě žádosti prodloužit. Všechny vypůjčené doklady je při studiu třeba opatřit revizními lístky.

Žádosti o výpůjčku a otázky týkající se mykologické části sbírky je možné adresovat přímo kurátoru mykologické části herbáře (Daniel Dvořák).

Poštovní adresa (pozor, je odlišná od současného fyzického umístění herbáře!):
Ústav botaniky a zoologie
Kotlářská 2
CZ-611 37 Brno
Česká republika