Herbář

O herbáři | Sběratelé | Kurátoři | Počty dokladů | Výpůjčky

Kurátoři

Kurátoři sbírky cévnatých rostlin

Období Jméno
1921–1940
1948–1955
1955–1971
1971–2003
2004–
G. I. Širjaev
A. Hrabětová
M. Smejkal
M. Dvořáková
J. Danihelka

Kurátoři kryptogamologické sbírky

Období Jméno
1945–1959
1960–1999
J. Jedlička
J. Špaček

Kurátor mykologické sbírky

Období Jméno
2009– D. Dvořák