Theses

Bakalářské, diplomové, rigorózní a doktorské práce

Obhajoby 2020

Bakalářské práce z Biologie se zaměřením na vzdělávání
Diplomové práce z učitelství biologie pro SŠ
Bakalářské práce z botaniky
Bakalářské práce ze zoologie
Diplomové práce z botaniky
Diplomové práce z zoologie

Státní závěrečné zkoušky 2020


Biologie se zaměřením na vzdělávání
Učitelství biologie pro střední školy
Bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie
Ekologická a evoluční biologie - Botanika
Ekologická a evoluční biologie - Zoologie

Obhájené práce najdete zde

Vypsaná témata

Formuláře a pokyny

Pokyny pro vedoucí a oponenty
Podmínky externího vedení prací na ÚBZ

Formuláře zadání bakalářských a diplomových prací v programu Ekologická a evoluční biologie
Od akademického roku 2020/21 bude zadání bakalářských a diplomových prací pouze v elektronické podobě. Oficiální zadání bakalářské práce musí být vyřízeno do 31. 10. – tedy na začátku 3. ročníku bakalářského studia, zadání diplomové práce také do 31. 10. – tedy na začátku 1. ročníku navazujícího magisterského studia.
Pokud připravujete zadání už nyní, vložte do ISu zatím jen předběžné zadání. Pokyny k oficiálnímu zadání obdržíte nejpozději během září.

Požadavky a doporučení pro: bakalářské práce z Evoluční a ekologické biologie, bakalářské práce z učitelské biologie, diplomové práce z botaniky, zoologie a ochrany přírody, diplomové práce z učitelské biologie, rigorózní řízení v oboru Botanika, rigorózní řízení v oboru Zoologie.

Při psaní BP/DP můžete využít šablonu, kterou najdete na stránkách PřF (Pokyny a šablony pro bakalářské a diplomové práce). Šablona je univerzální pro celou MU a její součástí je obsáhlý návod. I při drobné chybě může snadno dojít k narušení formátování.
Z tohoto důvodu zde máte šablony desek a šablony povinných stran (vždy jednostranný tisk a strany jsou číslované neviditelně), které splňují požadavky Opatření děkana 3/2019.
Další strany BP/DP (tisk může být i oboustranný, zde již použijte viditelné číslování) si můžete naformátovat sami. Vycházejte z požadavků a doporučení uvedených výše.
Opatření děkana 3/2019
Šablona_desky BP, Šablona_desky DP, Šablona_povinné strany_BP_EEB, Šablona_povinné strany_BP_Biologie se zaměřením na vzdělávání, Šablona_povinné strany_DP_Zoologie, Šablona_povinné strany_DP_UB

Další informace

Pro všechny studenty Ph.D. je zde motivační video
Pravidla pro psaní rukopisů