Ústav
botaniky
a zoologie

Odborné pracoviště
pro environmentální management
a ochranu přírody

ENVIROP


Kdo jsme?

ENVIROP je odborným pracovištěm zaměřeným především na management, ochranu a obnovu významných a ohrožených přírodních biotopů v Jihomoravském kraji a přilehlých oblastech. Toto realizujeme formou zakázek i projektů aplikovaného výzkumu. Naši skupinu tvoří kvalifikovaní botanikové, zoologové i ekologové. Díky tomu může pracoviště cílovým skupinám a spolupracujícím subjektům nabídnout svou vysokou odbornost a komplexnost služeb v oblastech hodnocení, monitoringů, posudků, analýz a plánovaní opatření včetně následných studií jejich vlivu na biodiverzitu i životní prostředí.


Co nabízíme?

Monitoring a mapování druhů

Inventarizační průzkumy

Environmentální management významných a ohrožených biotopů

Monitoring a mapování biotopů

Exkurze, přednášky a odborné poradenství

Odborné posudky a hodnocení

Genetické analýzy živočichů pro ochranu přírody*

* realizováno ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR, v. v. i.


Náš tým

Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.
vedoucí pracoviště ENVIROP
projektový management
specialista na skupinu ptáků

Ing. Kateřina Knotková
botanik
specialista na ekologii obnovy a krajinářskou architekturu

Mgr. Helena Prokešová
botanik
specialista na management nelesních biotopů

Mgr. Martin Vašíček
entomolog
specialista na ploštice

Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.
ekolog
specialista na ochranu a chování pavouků

Mgr. Jana Petruželová
hydrobiolog
specialista na vodní hmyz

Mgr. Dana Klímová Hřívová
hydrobiolog
specialista na mikroskopické korýše a vířníky

Mgr. Jan Petružela
mammaliolog
specialista na bioinformatickou a statistickou analýzu dat