Odborné pracoviště
pro environmentální management
a ochranu přírody

ENVIROP


Kdo jsme?

ENVIROP je odborným pracovištěm zaměřeným především na management, ochranu a obnovu významných a ohrožených přírodních biotopů v Jihomoravském kraji a přilehlých oblastech. Toto realizujeme formou zakázek i projektů aplikovaného výzkumu. Naši skupinu tvoří kvalifikovaní botanikové, zoologové i ekologové. Díky tomu může pracoviště cílovým skupinám a spolupracujícím subjektům nabídnout svou vysokou odbornost a komplexnost služeb v oblastech hodnocení, monitoringů, posudků, analýz a plánovaní opatření včetně následných studií jejich vlivu na biodiverzitu i životní prostředí.


Co nabízíme?

Monitoring a mapování druhů

Inventarizační průzkumy

Environmentální management významných a ohrožených biotopů

Monitoring a mapování biotopů

Exkurze, přednášky a odborné poradenství

Odborné posudky a hodnocení

Genetické analýzy živočichů pro ochranu přírody*

* realizováno ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR, v. v. i.


Náš tým

Mgr. Marie Kotasová Adámková
projektový management
specialista na skupinu ptáků

Ing. Kateřina Knotková
botanik
specialista na ekologii obnovy a krajinářskou architekturu

Mgr. Helena Prokešová
botanik
specialista na management nelesních biotopů

Mgr. Martin Vašíček
entomolog
specialista na ploštice

Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.
ekolog
specialista na ochranu a chování pavouků

Mgr. Jana Petruželová
hydrobiolog
specialista na vodní hmyz

Mgr. Dana Klímová Hřívová
hydrobiolog
specialista na mikroskopické korýše a vířníky

Mgr. Jan Petružela
mammaliolog
specialista na bioinformatickou a statistickou analýzu dat