Diagnostická laboratoř ÚTZ-3

Vybavení: bezpečnostní laminární boxy s vertikálním prouděním Herasafe KS; inkubátory Galaxy Co-48R s CO2 a O2 kontrolou a s možností vysokoteplotní desinfekce; invertovaný mikroskop CKX41 s fázovým kontrastem a kamerou Olympus IX80
Využití: studium biologie, cyklů a životních strategií potenciálně infekčních organizmů. Biologické riziko v laboratoři je spojeno se zvýšeným nebezpečím infekce organizmy, s nimiž se pracuje. Zacházení s biologickým materiálem probíhá v režimu "Úroveň technického zabezpečení 3"
Kontakt: Ivona Foitová