Botanické exkurze

Petra Křížová, Olga Rotreklová, Pavla Smrčková, Simona Špičáková, Anna Veselá

Přírodovědné exkurze, botanické nebo zoologické, jsou nedílnou součástí výuky biologie na základních i středních školách. Návrhy exkurzí do okolí Brna a Pardubic jsou zamýšleny jako pomůcka pro učitele. Pro každou exkurzi je k dispozici mapa (nebo plánek) trasy, popis trasy, tj. textová část, která obsahuje údaje o délce trasy, časové náročnosti exkurze, dopravě na místo exkurze a dále podrobný popis trasy s upozorněním na rostlinná společenstva a pozoruhodné druhy cévnatých rostlin, které se na trase vyskytují. K některým trasám je připojen soupis druhů cévnatých rostlin, k některým byly vytvořeny pracovní listy.