Biochemická laboratoř

Vybavení: Trans Blot Turbo Systém - blotovací aparatura, PROTEAN IEF System k separaci proteinových vzorků, Molecular Imager GS-800 USB Calibrated Densitometer a SpectraMax® i3 Multi-Mode Microplate Reader (Molecular Devices) - monochromátorový spektrofotometr
Využití: identifikace a charakterizace dominantních funkčních molekul a jejich role v biologických procesech
Kontakt: Andrea Bardůnek Valigurová