Archive of Events

16/5/2024M. Dianat: Evolution of old placental lineages (Obhajoba DSP)
9/5/2024Petra Nevečeřalová: Populační a ochranářská genetika velryby jižní v JAR
9/5/2024Referáty k zahraniční botanické exkurzi do Chorvatska
2/5/2024Florian Jaques: Expression regulation of reproduction pathways
2/5/2024Referáty k zahraniční botanické exkurzi do Chorvatska
27/4/2024Botanická exkurze za Helictotrichon desertorum na Šibeničník
25/4/2024Tadeáš Nečas: Diversity and systematics of Central African anurans (Obhajoba DSP)
25/4/2024Aleš Lisner: Biodiversity and ecosystem functioning
18/4/2024Roman Slobodník: Ochrana sokola červenonohého
18/4/2024Jan Květ: Obnova mokřadní vegetace bývalého Kobylského jezera
13/4/2024Botanická exkurze: Putování za violkou bílou
11/4/2024Roman Borovec: Intimní pohled do nosatčích ložnic
11/4/2024Michal Hroneš: Polypoidie u rodu Ornithogalum
6/4/2024Po stopách prof. Josefa Podpěry: bryoexkurze do údolí Bobravy
4/4/2024Radovan Coufal: Threats to European fen mollusc communities (Obhajoba DSP)
4/4/2024Jiří Sádlo: Ruderální a deregulovaná složka prostředí
28/3/2024Lukáš Laibl: Trilobití evo-devo
28/3/2024Mirjana Ćuk: Inland sand dune vegetation
21/3/2024Vzpomínkový seminář o Zdeňku Řehákovi
14/3/2024Jan Roleček: Holocenní historie perikarpatských lesostepních luk
7/3/2024Roel van Klink: Global changes in insect biodiversity
7/3/2024Bojana Stojanova: Contemporary evolution in arable weeds
29/2/2024Karolína Brandlová: Sex, gender a samičky v zoologii
29/2/2024Alena Lepší a Dana Holubová: Fotografický atlas rostlin ČR
22/2/2024Antonín Macháč: Evolution of biodiversity
15/2/2024Obhajoby BP Botanika
13/2/2024SZZ Bc. Ekologická a evoluční biologie
13/2/2024Obhajoby BP Zoologie
12/2/2024SZZ Biologie se zaměřením na vzdělávání
12/2/2024Obhajoby DP Učitelství biologie pro SŠ
7/2/2024SZZ Učitelství biologie pro SŠ
7/2/2024Obhajoby DP Učitelství biologie pro SŠ
6/2/2024Obhajoby DP Zoologie
5/2/2024Obhajoby DP Ochrana přírody
1/2/2024SZZ Mgr. Zoologie
1/2/2024SZZ Ochrana přírody
30/1/2024Den otevřených dveří
27/1/2024Den otevřených dveří
15-16/1/2024Trait-based approaches in plant functional ecology
15/12/2023Vybrané kapitoly pro biologickou olympiádu
14/12/2023Daniela Mizerovská: Evoluce na příkrém gradientu nadmořské výšky (Obhajoba DSP)
14/12/2023Reminiscence zahraniční botanické exkurze do Přímořských Alp
7/12/2023Petr Blabolil: Zkušenosti s využitím eDNA metabarkodingu
7/12/2023Kateřina Knotková: K čemu jsou dobré poloparazitické rostliny?
30/11/2023Massimo de Agró: How can technology improve the study of animals
30/11/2023Jan Vondrák & Jiří Kubásek: Alkobióza
23/11/2023Tomáš Němec: Úloha suchozemských plžů v potravních řetězcích (Obhajoba DSP)
23/11/2023Klára Řehounková: Urbánní ekologie
16/11/2023Představení témat disertačních prací ze zoologie
16/11/2023Jan Doležal: Zajímavé neofyty
9/11/2023Eliška Rolfová: Nagojský protokol
2/11/2023Yves Desdevises: Monogeneans, microbes, molecules and fish
2/11/2023Jan Roleček moderuje Floristické dožínky
26/10/2023Stanislav Lhota: Nejlepší město světa
26/10/2023Wolfang Willner: Refugia and post-glacial range formation of European beech forest species
19/10/2023Pavel Hulva: Medvědi na Slovensku
19/10/2023Péter Szabó: Historie hospodaření na subalpínských loukách Jeseníků
14/10/2023Sobotní determinační dopoledne
12/10/2023Ondřej Belfín: Nová éra akustických záznamníků
12/10/2023Monika Kolényová: Vliv substrátu na diverzitu saproxylických hub
6/10/2023Noc vědců
5/10/2023Tomáš Derka: Biologická regulácia komárov
5/10/2023Petr Marada: Zemědělství zaměřené na adaptaci krajiny na klimatickou změnu
23/9/2023Open Day
23/9/2023Podzimní botanická exkurze kolem Žďáru nad Sázavou
21/9/2023Domagoj Gajski: Investigating predator-prey interactions (Obhajoba DSP)
15-17/9/2023Kurz poznání hub, řas a vodních bezobratlých pro SŠ
7/9/2023SZZ Bc. Ekologická a evoluční biologie
7/9/2023SZZ Mgr. Botanika
4/9/2023SZZ Biologie se zaměřením na vzdělávání
1/9/2023Exkurze do zahradního centra v Tuřanech
23/6/2023PhD konkurz
22/6/2023Obhajoby BP Zoologie
21/6/2023SZZ Mgr. Učitelství biologie pro SŠ
20/6/2023SZZ a obhajoby DP Zoologie
20/6/2023Obhajoby DP Botanika a Ochrana přírody
19/6/2023SZZ Mgr. Botanika
19/6/2023Obhajoby BP Zoologie
16/6/2023Obhajoby BP Zoologie
15/6/2023Obhajoby BP Botanika
14/6/2023SZZ Mgr. Ochrana přírody
14/6/2023SZZ Bc. Biologie se zaměřením na vzdělávání
14/6/2023SZZ Bc. Ekologická a evoluční biologie
8/6/2023Obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
7/6/2023Obhajoby DP Učitelství biologie pro SŠ
6/6/2023Obhajoby DP Učitelství biologie pro SŠ
6/6/2023Obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
3/6/2023Botanická exkurze: Letovické hadce a opuky
18/5/2023Referáty k zahraniční botanické exkurzi
18/5/2023Coen M. Adema: Physella acuta ecogenomics and snail population fitness
13/5/2023Exkurze: Aluviální louky u Lednice
12/5/2023Exkurze: Aluviální louky u Staré Břeclavi
11/5/2023Jakub Žák: Projíst se k dlouhému stáří
4/5/2023Barbora Gajdárová (Obhajoba DSP): Ochranářská genetika rysa ostrovida
4/5/2023Referáty k zahraniční botanické exkurzi
27/4/2023Lukáš Linhart: Voda ztracená a vrácená
27/4/2023Kristýna Šemberová: Populační struktura Campanula rotundifolia
20/4/2023Jiří Vorel (Obhajoba DSP): Bioinformatické zpracování sekvenačních dat
20/4/2023Martin Smetana: Jak se z botanika stane zemědělec
13/4/2023Thomas Neubauer: European freshwater gastropods
13/4/2023Vojtěch Barták: Spatial randomization
6/4/2023Iva Martincová: Management malých populací
6/4/2023Iva Zagatová: Botanika ve forenzní praxi
30/3/2023Zdeněk Mačát: Obojživelníci na Znojemsku
30/3/2023Anna Csercsáné Vojtkó: Make space for flowers!
24/3/2023Milan Chytrý: Macroecology of European vegetation
23/3/2023Tomáš Dvořák: Ochrana rovnokřídlých
23/3/2023Pavel Novák: Třetihorní dědictví pod Kavkazem
16/3/2023Ivan Rynda: Smysl ochrany přírody a krajiny v 21. století
16/3/2023František Máliš: Dubové lesy Západných Karpát
9/3/2023Jan Pergl: Invaze – monitoring, management, legislativa
9/3/2023Petr Květina: Prehistorie, která mění pravidla
2/3/2023Jiří Doležal: Alpine plants in the Western Himalayas
2/3/2023Lukáš Poledník: Není norek jako norek
23/2/2023David Richardson: Biological invasions in South Africa
16/2/2023Ricarda Pätsch: Unraveling salinity
16/2/2023ONLINE Martin Šálek: Průmyslová zemědělská krajina
9-10/2/2023Zoologické dny
8/2/2023SZZ a obhajoby BP Ekologická a evoluční biologie
7/2/2023Obhajoby DP Učitelství biologie pro střední školy
6/2/2023Obhajoby DP Zoologie
6/2/2023SZZ Mgr. Zoologie
3/2/2023Obhajoby BP a SZZ Biologie se zaměřením na vzdělávání
2/2/2023SZZ Učitelství biologie pro střední školy
24/1/2023Den otevřených dveří
21/1/2023Den otevřených dveří
15/12/2022Matej Dolinay (Obhajoba DSP): Druhová diverzifikace afrických obojživelníků
15/12/2022Reminiscence zahraniční botanické exkurze
14/12/2022Za oponou přírody - předpremiéra
8/12/2022Martina Poláková (Obhajoba DSP): Pakomárovití
8/12/2022Petr Bureš: Sto let botanického pracoviště
1/12/2022Jana Těšíková (Obhajoba DSP): Diverzita a evoluce virů
1/12/2022Seminář k nedožitým 66. narozeninám Vítka Grulicha
24/11/2022Peter Adamík: 50 let studia ptáků a plchů v hnízdních budkách
24/11/2022E. Ekrtová, L. Čech, L. Ekrt: Červená kniha květeny Vysočiny
10/11/2022Ondřej Slavík: Albinismus zvířat
10/11/2022Přemysl Bobek: Význam ohně v krajině
7/11/2022Diskuse Člověk a krajina v proměnách věků
3/11/2022Sampath K. Anandan (Obhajoba DSP): Molecular mechanisms of evolution of life-history strategies in passerine birds
3/11/2022P. Bureš, F. Zedek et al.: Rostlinné genomy od pólu k pólu
27/10/2022Jaroslav Vrba: Hydrobiologická dilemata hypertrofních rybníků
27/10/2022Floristické dožínky
20/10/2022Ondřej Sedláček: Reintrodukce
20/10/2022ZRUŠENO! Ricarda Pätsch: But what about salts?
13/10/2022Jitka Frodlová (Obhajoba DSP): Holocenní sukcese měkkýšů západokarpatských pěnovců
13/10/2022Timothy Harris: Biogeographic regions based on plant traits
6/10/2022Petr Pařil: Co připlouvá a mizí s vysychavými řekami
6/10/2022Michael Glaser: Past, present and future weeds
30/9/2022Noc vědců
29/9/2022Samuel Davison & Anna M. Bergo: Cardiac based disease in captive lowland gorillas
22/9/2022Jennifer Apple: Masquerading on eight legs in a new land
17/9/2022Open Day
6/9/2022SZZ a obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
2/9/2022SZZ Bc Ekologická a evoluční biologie
28/6/2022Obhajoby BP Zoologie
27/6/2022Obhajoby BP Zoologie
24/6/2022Obhajoby BP Zoologie
23/6/2022Přijímací řízení do DSP a prezentace doktorandů
21/6/2022Obhajoby DP Zoologie
20/6/2022Obhajoby BP Botanika
20/6/2022SZZ a Obhajoby DP Učitelství biologie pro SŠ
17/6/2022Obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
16/6/2022Obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
15/6/2022SZZ Bc Ekologická a evoluční biologie
15/6/2022SZZ Biologie se zaměřením na vzdělávání
14/6/2022Obhajoby DP Botanika a Ochrana přírody
13/6/2022SZZ Mgr. Zoologie
13/6/2022SZZ Mgr. Botanika
13/6/2022SZZ Ochrana přírody
4-12/6/2022Zahraniční botanická exkurze
19/5/2022Maria Lujza Kičinja: Diverzita vejcorodých monogeneí (obhajoba dizertace)
14/5/2022Exkurze za výsledky managementu v pískovně u Němčan
12/5/2022Jan Šupina: Životní historie a fekundita jepic (obhajoba dizertace)
12/5/2022Lukáš Bobek: Životní strategie a ptačí ekofyziologie (obhajoba dizertace)
5/5/2022Erika Šlachtová: Faktory utvářející společenstva sladkovodních měkkýšů (obhajoba dizertace)
4/5/2022Termín odevzdání závěrečných prací
30/4/2022Botanická exkurze údolím Oslavy
29/4/2022City Nature Challenge - exkurze
28/4/2022Bára Loskotová: Aquatic macroinvertebrate persistence (obhajoba dizertace)
28/4/2022Referáty k zahraniční botanické exkurzi
21/4/2022Senka Baškiera: Individuální fenotypová proměnlivost (obhajoba disertace)
21/4/2022Tereza Cahová: Rod Luticola na ostrově Horseshoe (referát)
14/4/2022Martin Konvička: Refaunace nekompletních ekosystémů
14/4/2022Kamila Vítovcová: Sukcese vegetace
10/4/2022Putování za violkou bílou
7/4/2022Jiří Kopáček: Vliv globálních změn na šumavská jezera
7/4/2022Jana Müllerová: Dálkový průzkum rostlinných invazí
2-3/4/2022Konference ČBS: Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity
31/3/2022Bert Van Bocxlaer: Freshwater mollusks from the East African Rift
31/3/2022Pavel Novák & Veronika Kalníková: Gruzie
24/3/2022Miroslav Kutal: Perspektivy vlka v ČR a SR
24/3/2022Radim Hédl: Jesenické subalpínské trávníky
17/3/2022Jan Růžička: Taxonomie a rozšíření mrchožroutů
17/3/2022Libor Petr: Krajina od neolitu po novověk v pylových spektrech
10/3/2022Jeffrey C. Nekola: Nullius in Verba
10/3/2022Aleš Hoffmann: Horské rostlinstvo Keni
3/3/2022V. Abraham, M. Horsák, J. Roleček: Pestrá minulost druhové rozmanitosti
24/2/2022Radomír Němec: Národní parky Podyjí a Thayatal
24/2/2022Václav Zámečník: Ptáci zemědělské krajiny a jejich ochrana
17/2/2022Magdaléna Chytrá: Botanická zahrada PřF MU slaví 100 let
14/2/2022Patrícia Singh: Succession of minerotrophic fens (PhD defence)
10/2/2022SZZ a obhajoby DP Botanika
9/2/2022Mgr. SZZ Učitelství biologie pro střední školy
8/2/2022BC SZZ Biologie se zaměřením na vzdělávání
4/2/2022Obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
4/2/2022Obhajoby DP Učitelství biologie pro střední školy
2/2/2022SZZ a obhajoby DP Zoologie
31/1/2022Obhajoby BP Ekologická a evoluční biologie
31/1/2022BC SZZ Ekologická a evoluční biologie
25/1/2022Den otevřených dveří
22/1/2022Den otevřených dveří
16/12/2021Reminiscence zahraniční botanické exkurze
9/12/2021Alexandra Hánová: Evolutionary history of African rodents (Obhajoba DSP)
9/12/2021Milan Chytrý a kol.: Slaniska na jižní Moravě
2/12/2021Lucie Škorpíková: Metodické přístupy založené na PCR (Obhajoba DSP)
2/12/2021Antonín Kusbach: Forest Ecology Research
25/11/2021Jana Křemenová: Reprodukční izolace štěnic (Obhajoba DSP)
25/11/2021Michal Hájek: O reliktech a lidech (profesorská přednáška)
18/11/2021Erik Bachorec: Vrozené a naučené chování u letounů (obhajoba DSP)
18/11/2021Kryštof Chytrý: Lesostep
18/11/2021Martin Večeřa: Diverzita evropské vegetace (obhajoba DSP)
11/11/2021Vladimír Hemala: Morfologie a fylogeneze ploštic (obhajoba DSP)
11/11/2021ONLINE Jitka Klimešová: Skrytá část rostliny
6/11/2021Open Day
5/11/2021Josef Bryja: Why are biodiversity hot-spots so diverse
4/11/2021Jacob Van Houten: Great Lakes in Peril
4/11/2021Floristické dožínky
22-24/10/2021Stream Ecology Course
21/10/2021ON-LINE: Kateřina Štajerová: Osevní směsi jako zdroj ohrožených a nepůvodních druhů
21/10/2021Lukáš Choleva: Alternativní reprodukční strategie
14/10/2021Gianluigi Ottaviani: A functional island biogeography approach
14/10/2021Petr Procházka: Co nám prozradily geolokátory o migraci ptáků?
7/10/2021Zita Červenková: Co chráníme v CHKO Brdy?
7/10/2021Pavel Daněk: Interakce mezi stromy a půdou (obhajoba DSP)
7/10/2021Martin Škorpík: NP Podyjí
30/9/2021Tammy Elliott: Cyperaceae genom size
30/9/2021Presentation of dissertation topics
24/9/2021Noc vědců
23/9/2021Představení témat disertačních prací
16/9/2021Paul C. Rogers: Biogeography of North American Forests
16/9/2021Markéta Harazim: Fyziologie a patologie infekce u netopýrů (obhajoba disertace)
10-12/9/2021Kurz poznání hub, řas a vodních bezobratlých pro SŠ
10/9/2021Obhajoba DP Učitelství biologie
10/9/2021SZZ Biologie se zaměřením na vzdělávání
2/9/2021Obhajoby DP Zoologie
2/9/2021Magisterské SZZ Zoologie
1/9/2021SZZ Bc Ekologická a evoluční biologie
23-29/8/2021Zahraniční botanická exkurze
14/7/2021Přijímací řízení do DSP a prezentace doktorandů
13/7/2021Obhajoby BP Zoologie
12/7/2021Obhajoby BP Zoologie
9/7/2021Obhajoby DP Učitelství biologie pro SŠ
8/7/2021Magisterské SZZ Zoologie
2/7/2021Obhajoby DP Zoologie
2/7/2021Obhajoby DP Ochrana přírody
1/7/2021Obhajoby DP Zoologie
30/6/2021Obhajoby DP Botanika
29/6/2021Magisterské SZZ Ochrana přírody
29/6/2021Obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
29/6/2021Obhajoby DP Učitelství biologie pro SŠ
29/6/2021Bakalářské SZZ Ekologická a evoluční biologie
28/6/2021SZZ Učitelství biologie pro střední školy
28/6/2021Magisterské SZZ Botanika
25/6/2021Obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
23/6/2021SZZ Biologie se zaměřením na vzdělávání
23/6/2021Obhajoby BP Botanika
5/6/2021Exkurze za botanickými skvosty Špidláků
13/5/2021Martin Sládeček: Výzkum rodičovské péče u bahňáků
6/5/2021Chahrazed Rahmouni: Parasites in cichlid fishes (obhajoba DSP)
6/5/2021K. Chytrý, F. Kratoš: Referáty o diplomových pracích
6/5/2021Pavel Roudnický: Characterization of peptidase inhibitors from Eudiplozoon nipponicum (Obhajoba DSP)
29/4/2021Miloslav Jirků: Velcí kopytníci v Česku
29/4/2021Milan Chytrý: EUNIS: Vývoj klasifikace evropských biotopů
27/4/2021Krize biodiverzity (online diskuse)
22/4/2021Martina Johnson Pokorná: Dračí genom
22/4/2021Corrado Marceno: Facebook groups as data sources for plant species monitoring
15/4/2021Petr Doležal: Aktuální poznatky z bionomie kůrovců na smrku
15/4/2021David Zelený: The vegetation of cloud forest in Taiwan
8/4/2021Lukáš Kalous: Interakce kultury a druhové diversity vodního prostředí
8/4/2021ZRUŠENO! Jan Roleček: Nakoukání do hystoryje
1/4/2021Marie Adámková Kotasová: Individuální kondice, exprese ornamentů vlaštovky obecné (obhajoba DSP)
1/4/2021Monika Janišová: Karpatské biologické a kultúrne dedičstvo
25/3/2021Ivona Horká: Symbiotické vztahy krevet a jejich hostitelů
25/3/2021Vít Grulich: Střípky z Indie
18/3/2021Karel Prach: Sukcese vegetace napříč biomy a typy disturbance
18/3/2021Lukáš Čížek: Paradoxy ochrany hmyzu v České kotlině
11/3/2021Anna Bucharová: Seeding the future
11/3/2021István Maák: Life after death
4/3/2021Adam T. Clark: Chasing the Dragon, and two other methods
22/2/2021SZZ a obhajoby DP Učitelství biologie pro střední školy
18/2/2021SZZ Biologie se zaměřením na vzdělávání
17/2/2021Obhajoby BP Ekologická a evoluční biologie
15/2/2021Bakalářské SZZ Ekologická a evoluční biologie
26/1/2021Den otevřených dveří
23/1/2021Den otevřených dveří
14/1/2021Veronika Nezhybová: Fyziologie a chování rybího hostitele (obhajoba DSP)
7/1/2021Martin Rulík: D-O-L: je skutečně potřeba?
17/12/2020Vadym Krasnovyd: Immunocompetence and parasitism in hybrids (obhajoba DSP)
17/12/2020Reminiscence zahraniční botanické exkurze na Slovensko
10/12/2020Martin Černý: Hnízdní strategie u koroptve polní (obhajoba DSP)
10/12/2020Bohumil Mandák: Genomy merlíků ve víru evoluce
3/12/2020Karolína Brandlová: Ochrana antilop a žiraf v západní Africe
3/12/2020Petr Wolf: Antropocén v Beskydech
27/11/2020Noc vědců
26/11/2020Viktor Černý: Kultura a geny
26/11/2020Markéta Chudomelová: Determinants of spatial patterns (obhajoba DSP)
26/11/2020Felícia Fischer: Geographical trends in functional traits in Czech flora
19/11/2020Petr Keil: Integrating patterns and trends of biodiversity
12/11/2020Jan Pluháček: O zvířatech pro budoucno
12/11/2020Petr Koutecký: Vodnické radosti i strasti
7/11/2020Open Day
5/11/2020Markéta Nováková: Interakce klíšťat s jejich hostiteli a symbionty
5/11/2020Pavel Novák: Vegetation of oak-hornbeam forests (obhajoba DSP)
29/10/2020Martin Reichard: Hostitelsko-parazitické vztahy v měnícím se světě
29/10/2020Veronika Kalníková: River gravel-bar vegetation (obhajoba DSP)
22/10/2020Jan Dvořák: Mokřady z.s. - zkušenosti neziskové organizace
22/10/2020Floristické dožínky
15/10/2020Představení témat disertačních prací ze zoologie II.
15/10/2020Zdeňka Lososová: Funkční vlastnosti versus příbuznost druhů v rostlinných společenstvech
8/10/2020Představení témat disertačních prací ze zoologie
18-20/9/2020Kurz poznání řas a hub pro SŠ
8/9/2020Obhajoby BP Zoologie
7/9/2020Bakalářské SZZ Ekologická a evoluční biologie
7/9/2020Obhajoby DP Zoologie
7/9/2020SZZ Zoologie (Mgr.)
3/9/2020Obhajoby BP Botanika
2/9/2020SZZ a obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
1/9/2020SZZ a obhajoby DP Učitelství biologie pro střední školy
21/8/2020Jana Ilgová: Proteins from Eudiplozoon excrets and their function
14/7/2020Přijímací řízení do DSP a prezentace doktorandů
9/7/2020Magisterské SZZ zoologie
8/7/2020Magisterské SZZ zoologie
8/7/2020Obhajoby BP Zoologie
7/7/2020Obhajoby BP Zoologie
3/7/2020Obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
3/7/2020Obhajoby DP Učitelství biologie pro střední školy
2/7/2020Obhajoby DP Zoologie
2/7/2020Obhajoby BP Botanika
1/7/2020Obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
1/7/2020Obhajoby DP Učitelství biologie pro střední školy
1/7/2020Bakalářské SZZ Ekologická a evoluční biologie
30/6/2020SZZ a obhajoba DP Botanika
29/6/2020Bakalářské SZZ Biologie se zaměřením na vzdělávání
26/6/2020Magisterské SZZ Učitelství biologie pro střední školy
10/3-15/5/2020Zrušena výuka
5/3/2020Josef Bryja: Druhové koncepty a delimitace druhů v éře genomiky
5/3/2020Pavel Novák: Po severní Arménii lesem i nelesem
27/2/2020Filip Lysák: Revitalizace jako příležitost pro obnovu biodiverzity
27/2/2020David Modrý: Šířící se zoonotická hlístice Angiostrongylus cantonensis
27/2/2020Milan Chytrý: Open Access publishing - pros and cons
20/2/2020Jana Pyšková: Zadržování vody - zahrady i veřejný prostor
20/2/2020Michael Mikát: Kyjorožky (Ceratina) – mistři péče o potomstvo
13/2/2020SZZ a obhajoby DP Botanika
11/2/2020Magisterské SZZ Zoologie
5/2/2020Obhajoby BP Botanika
5/2/2020Obhajoby DP Učitelství biologie pro střední školy
5/2/2020Obhajoby BP Biologie se zaměřením na vzdělávání
5/2/2020Bakalářské SZZ Ekologická a evoluční biologie
4/2/2020Obhajoby DP Zoologie
4/2/2020Magisterské SZZ Učitelství biologie pro střední školy
4/2/2020Bakalářské SZZ Biologie se zaměřením na vzdělávání
28/1/2020Den otevřených dveří
25/1/2020Den otevřených dveří
16/12/2019Přednášky k Biologické olympiádě
12/12/2019Nikol Kmentová: The parasite fauna of pelagic fishes in Lake Tanganyika (obhajoba DSP)
12/12/2019Reminiscence zahraniční botanické exkurze do Makedonie
11/12/2019Jean-Lou Justine: Invasive land planarians
5/12/2019Andrew J. J. MacIntosh: Show me chaos!
5/12/2019Ester Michálková, Jana Maternová: Referáty o závěrečných pracích
28/11/2019Julien Petillon: European salt marshes
28/11/2019Felícia Fischer: What is Amazonia
21/11/2019Hana Svobodová: Mořské želvy v úzkých
21/11/2019Kristýna Veselá, Patrícia Singh: Referáty o dizertačních pracích
21/11/2019Jan Roleček: Příroda 30 let od sametu
14/11/2019Jaroslav Cepák: Kroužkování ptáků ve světle moderních metod
14/11/2019Seminář k nedožitým 90. narozeninám prof. Jiřího Vicherka
14/11/2019Miloš Krist: Hnízdní biologie lejska bělokrkého
7/11/2019Andrea Bardůnek Valigurová: Epicellular parasitism (Habilitace)
7/11/2019Luisa Conti: Iceplant impact on Mediterranean coastal dunes
5/11/2019Johan Höglund: Helminthological Research at SLU
31/10/2019Marek Eliáš: Jak vypadal společný předek Eukaryot
31/10/2019Michael Bruford: Conserving genomic diversity
30/10/2019Veronika & Michal Horsákovi: Jak nevyjíst planetu
24/10/2019Pavel Šebek: Úpadek biodiverzity nížinných lesů
24/10/2019Jan Roleček et al.: Floristické dožínky
19/10/2019Botanická exkurze: Čertoryje jak je neznáme
17/10/2019Tereza Mináriková: Velkoplošný monitoring populace rysa ostrovida
17/10/2019Tomáš Vrška: Odumírání společenstev největších rostlin v Evropě
17/10/2019Mark Blaxter: Genomes within genomes
10/10/2019Radim Šumbera: 40 let rypoší eusociality - historie mýtu
10/10/2019Vojtěch Novotný: Why are there so many species in tropical rainforests?
3/10/2019Zuzana Münzbergová: Potenciál rostlin přizpůsobit se klimatickým změnám
3/10/2019Magdaléna Kováčiková: Buněčná motilita výtrusovců (obhajoba DSP)
3/10/2019M.A. Huffman: Self-medication in primates
3/10/2019Nikol Reslová: Multiplex methods for detection of parasites (Obhajoba DSP)
28/9/2019Botanicko-mykologická exkurze údolím Libochovky
27/9/2019Noc vědců
26/9/2019Petr Bureš: K čemu jsou dobré holokinetické chromosomy?
26/9/2019Iva Martincová: Poruchy spermatogeneze (obhajoba DSP)
19/9/2019Představení témat disertačních prací
13-15/9/2019Kurz poznání řas a hub pro středoškoláky
13/9/2019Open Day
24/6/2019Přijímací řízení do DSP a prezentace doktorandů
19/6/2019SZZ zoologie (Mgr.)
18/6/2019Obhajoby BP z učitelské biologie
15/6/2019Den absolventů
13/6/2019Obhajoby BP botanika
13/6/2019Obhajoby DP zoologie
12/6/2019Bakalářské SZZ z učitelství biologie
12/6/2019Bakalářské SZZ botanika a zoologie
11/6/2019Obhajoby BP z učitelské biologie
10/6/2019Magisterské SZZ z učitelství biologie
10/6/2019SZZ a obhajoby DP botanika
8/6/2019Botanická exkurze do Ždánického lesa
7/6/2019Obhajoby BP zoologie
6/6/2019Obhajoby DP z učitelské biologie
5/6/2019Obhajoby BP zoologie
4/6/2019Obhajoby DP z učitelské biologie
25-26/5/2019Víkendová botanická exkurze do Podyjí
18/5/2019Exkurze do botanické zahrady v Nitře s V. Řehořkem
16/5/2019Johana Rotterová: Sumatra v ohrožení
16/5/2019Referáty k zahraniční botanické exkurzi do Makedonie
16/5/2019Joëlle Goüy de Bellocq: Host-parasite secondary contacts
9/5/2019Bohuslav Binka: Normální a postnormální věda
9/5/2019Referáty k zahraniční botanické exkurzi do Makedonie
2/5/2019Ondřej Korábek: Fylogeneze a biogeografie hlemýžďovitých plžů
2/5/2019Milan Chytrý: Červený seznam biotopů České republiky
25/4/2019Luděk Šlapanský: Pohybová aktivita hlaváčovitých ryb (obhajoba DSP)
25/4/2019Nela Doláková: Palynologie a interpretace prostředí třetihor
25/4/2019Tomáš Peterka: Variabilita slatiništní vegetace (obhajoba DSP)
25/4/2019Kristian Hassel: Peat Mosses
18/4/2019prof. František Kubíček – 90. narozeniny
18/4/2019Referáty o diplomových pracích
18/4/2019Erica H. Leder: Molekulární mechanismy morfologické variability spermií pěvců
11/4/2019Natália Martínková: Navigating through tree space in phylogenetic reconstruction
11/4/2019Referáty o diplomových pracích
6/4/2019Putování za violkou bílou
4/4/2019Jan Bezděk: Význam a současný stav taxonomie mandelinek
4/4/2019Referáty o diplomových pracích a Erasmu
4/4/2019Jakub Kreisinger, Dagmar Čížková: Mikrobiom ptáků a savců
29/3-1/4/2019Course A primer to molecular phylogenetics
28/3/2019Lars Hillström: Siblicidal behavior in birds
28/3/2019Matthias Kropf: Phylogeographical aspects of steppe plants
28/3/2019Lars Hillström: The Evolution of Song
21/3/2019Pavel Sroka: Co lze zjistit z fosilií o evoluci hmyzu
21/3/2019Jitka Štěrbová: Zajímavosti z ochrany přírody jižních Čech
14/3/2019Caitlin Gabor: Anthropogenic stress and amphibian diseases
14/3/2019Erik Welk: The Chorological Database Halle
7/3/2019Vojtěch Baláž: Nové nemoci u naší herpetofauny
7/3/2019Martin Večeřa: Druhová diverzita evropské vegetace
28/2/2019Sonja Knapp: Urbanization effects on biodiversity
21/2/2019Zbyněk Janoška: Mortalita ptáků způsobená člověkem
21/2/2019Roman Zámečník: Péče o památky zahradního umění
7-8/2/2019Zoologické dny 2019
7/2/2019SZZ botanika (Mgr.)
6/2/2019Obhajoby DP zoologie
6/2/2019SZZ zoologie (Mgr.)
5/2/2019SZZ a obhajoby DP učitelství biologie pro SŠ
5/2/2019SZZ a obhajoby DP botanika
5/2/2019Obhajoby BP botanika
4/2/2019SZZ a obhajoby BP učitelství biologie pro SŠ
4/2/2019SZZ Ekologická a evoluční biologie (Bc.)
4/2/2019Obhajoby BP zoologie
26-29/1/2019Dny otevřených dveří
17/12/2018Blok přednášek k Bio olympiádě pro středoškoláky
13/12/2018David Ortiz: Different origins but a similar fate
13/12/2018Reminiscence zahraniční botanické exkurze na Korsiku
13/12/2018Velký Vánoční Večůrek
11/12/2018Yves Desdevises: Overview on phylogenetic comparative methods
10/12/2018Yves Desdevises: Community of Mediterranean teleost fish species
7/12/2018Andrea Vetešníková Šimková: Parasites of freshwater fish
6/12/2018Oldřich Sychra: Všenky – přehlížená diverzita ektoparazitů ptáků
6/12/2018I. Jongepierová & I. Malenovský: Obnova luk v Bílých Karpatech
29/11/2018Lukáš Poledník: Vydra říční – návrat predátora
29/11/2018ZRUŠENO! Martin Večeřa: Druhová diverzita evropské vegetace
29/11/2018Richard Policht: Role akustických signálů v interakcích predátor-kořist a predátor-predátor
29/11/2018Denys Vynokurov & Svitlana Iemelianova
26/11/2018Vít Zavadil: Falklandy - země paradoxů
22/11/2018Martin Reichard: Stárnutí z pohledu evoluční biologie
22/11/2018Dominik Zukal: Diverzita vegetace suťových lesů
22/11/2018Zdeněk Řehák: Hraniční opevnění a netopýři
15/11/2018Karel Šťastný: Celostátní mapování hnízdního rozšíření ptáků
15/11/2018Jožo Šibík: Aljaška s důrazem na variabilitu vegetace
15/11/2018Tom Sherratt: The Evolution of Mimicry
8/11/2018Klaus Birkhofer: Biodiversity conservation in agricultural landscapes
8/11/2018Milan Chytrý: Pladias - databáze české flóry a vegetace
1/11/2018Miroslav Zeidler: Vliv sjezdového lyžování na alpinskou vegetaci v Jeseníkách
1/11/2018Tamara Těšitelová: Ovlivňují mykorhizní houby návrat orchidejí na obnovené louky v Bílých Karpatech?
1/11/2018Veronika Gvoždíková Javůrková: Mikroorganismy v peří ptáků
20/9-31/10/2018Výstava Věda očima zoologů a botaniků
25/10/2018Marco Malavasi: Remote sensing: revolution in ecology
25/10/2018Gregor & Magda Aljančič: Proteus anguinus (Amphibia: Urodela: Proteidae)
18/10/2018Jan Roleček: Floristické dožínky
18/10/2018Jade Burgunder: Complexity in behavioural organization (Obhajoba DSP)
13/10/2018Botanická exkurze za mokřady v okolí Žďáru nad Sázavou
11/10/2018Vít Grulich: Palau: za rostlinami do Tichomoří
11/10/2018Viktor Baranov: Taking a deep breath
5/10/2018Noc vědců
4/10/2018Martin Hejda: Vliv invazních rostlin na společenstva
4/10/2018Představení témat disertačních prací doktorandů zoologie
10-30/9/2018Zahraniční studijní pobyty Erasmus+ (3. kolo VŘ)
27/9/2018Ester Michálková: Postřehy ze stáže v Kew Gardens
27/9/2018Jiří Procházka: Letová aktvita saproxylických brouků (Obhajoba DSP)
22/9/2018Botanická exkurze: Ruderální flóra areálu Zbrojovky
20/9/2018Štěpán Rak: Predátoři brněnských pramoří
14/9/2018OpenDay
29/6/2018Obhajoby BP zoologie
22/6/2018Obhajoby BP zoologie
19/6/2018Obhajoby DP učitelství biologie pro SŠ
18/6/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (Mgr.)
16/6/2018Botanická exkurze: Ruderální flora nádraží v Maloměřicích
15/6/2018SZZ zoologie (Mgr.)
14/6/2018Obhajoby BP učitelství biologie pro SŠ
13/6/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (Bc.)
13/6/2018SZZ a obhajoby DP botanika
13/6/2018SZZ botanika a zoologie (Bc.)
12/6/2018Obhajoby BP botanika
11/6/2018Obhajoby DP zoologie
26/5/2018Botanická exkurze: Krajinou jihomoravských stepí
17/5/2018Marek Mihai Abraham: Host-parasite interaction... (Obhajoba DSP)
12/5/2018Botanická exkurze: Plevele vinohradů v okolí Žabčic
10/5/2018M. Táborská: Epiphytic bryophyte communities... (Obhajoba DSP)
10/5/2018P. Kocourek & P. Dolejš: Mnohonožky České republiky
10/5/2018Prezentace k zahraniční botanické exkurzi na Korsiku 2
10/5/2018Serge Morand: Planetary Health and Global Defaunation
10/5/2018Serge Morand: An Introduction to Disease Ecology
3/5/2018Martin Lysák: Dávná polyploidie a post-polyploidní evoluce rostlin
3/5/2018Martina Martišová: Ekologie a etologie solifug (obhajoba DSP)
3/5/2018Prezentace k zahraniční botanické exkurzi na Korsiku 1
28/4/2018Botanická exkurze z Dobrého Pole do Novosedel
26/4/2018Veronika Bartáková: Aspekty biologických invazí… (Obhajoba DSP)
26/4/2018Gianmaria Bonari: An ecological overview of Borneo
26/4/2018Pavel Munclinger: Host-parasite associations in Cameroonian sky island
19/4/2018Jeffrey Clark Nekola: veřejná habilitační přednáška
19/4/2018Miroslav Kolařík: Hmyzí farmáři
19/4/2018Jiří Šmíd: Fosilní záznam a jeho využití ke kalibraci fylogenetických stromů
12/4/2018Libor Mikl: Nepůvodní hlaváčovité ryby (Gobiidae) v potravních řetězcích dolního toku Dyje (Obhajoba DSP)
12/4/2018Zuzana Urbanová & Tomáš Hájek: Vliv odvodnění a revitalizace na ekologii šumavských rašelinišť
7/4/2018Putování za violkou bílou - exkurze
5/4/2018Jaromír Seďa: Nejběžnější perloočka Daphnia galeata
5/4/2018Referáty o diplomových pracích
29/3/2018Martin Černý: Behaviorální ekologie páskovce kroužkovaného
29/3/2018Pavel Novák: Dubohabřiny ve střední Evropě
22/3/2018Tatiana Aghová: Srovnávací fylogeografie východoafrické oblasti Somali-Maasai na příkladu modelové skupiny hlodavců
22/3/2018Referáty o diplomových pracích
22/3/2018Jaroslav Flégr: Teorie zamrzlé evoluce po 20 letech
15/3/2018Gil Rosenthal: Mate choice and reticulate evolution in swordtails
15/3/2018Ondřej Mudrák : Multi - trofické interakce v sukcesi na sokolovských výsypkách
15/3/2018Evžen Tošenovský: Úskalí ochrany obratlovců ve městech
8/3/2018Milan Jirků: Tři roky pastvy velkých kopytníků v Milovicích
8/3/2018Pavel Kverek: 35 let výzkumu aneb co na sebe slavíci stále ještě neřekli
8/3/2018Pavel Škaloud: Od sinice až k první kytce
1/3/2018Martin Vácha: Magnetorecepce zvířat a její provokující příběh
1/3/2018Martin Dančák: Nejen stromy tvoří les
20-23/2/2018Dny otevřených dveří
22/2/2018Jaroslav Flégr: Teorie zamrzlé evoluce po 20 letech
14-15/2/2018Moderní regresní modely a jejich aplikace
15/2/2018SZZ a obhajoby DP botanika
13/2/2018Obhajoby DP zoologie
13/2/2018SZZ ze zoologie (bc.)
13/2/2018SZZ ze zoologie (mgr.)
8-9/2/2018Zoologické dny 2018
7/2/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (mgr.)
6/2/2018SZZ učitelství biologie pro SŠ (bc.)
6/2/2018Obhajoby DP učitelství biologie pro SŠ
23-27/1/20182nd European Workshop on Chironomidae Identification Methodology
0/0/0000
0/0/0000
0/0/0000
0/0/0000
0/0/0000
0/0/0000