Zoologický seminář

Jan Helešic a Jan Sychra (garanti předmětu)

Zoologický seminář je pravidelný předmět, jehož náplní je prezentace výzkumých aktivit pedagogů a jejich spolupracovníků, průběžné referáty o zpracování dizertačních, diplomových a bakalářských prací, představení nových poznatků z terénních i laboratorních oborů zoologie a v neposlední řadě i zařazení přednášek zajímavých hostů.

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 5.-20. 5.

V rámci inovace byla do programu jarního semestru zařazena přednáška zahraničního experta:

21. 3. 2013: Christian Komposch: The treasure of biodiversity - Eastern Alpine endemic invertebrates. Origin, distribution patterns and nature conservation aspects
Přednáška představila alpské biotopy, jejich zvláštnosti a endemity třídy pavoukovců.
Na území Rakouska je evidováno 46 druhů pavouků 11 druhů sekáčů. Celkem dva endemické druhy sekáčů (Nemastoma bidentatum relictum a Nemastoma schuelleri) a osm endemických pavouků (Abacoproeces molestus, Collinsia (caliginosa) nemen-ziana, Mughiphantes severus, Mughiphantes styriacus, Pelecopsis alpica, Scotophaeus nanus, Troglohyphantes novicordis, Troglohyphantes tauriscus). Nejvíce endemitů ve východních Alpách je na severovýchodě (Ennstalské Alpy), v jižních vápencových Alpách (Karavanky, Karnské Alpy) a v centrálních Alpách (Vysoké Taury, Gurktalské Alpy, Ötztal a Stubaiské Alpy).
Většina z endemických druhů pavoukovců se vyskytuje od montánního až po nivální pásmo. K významným stanovištím těchto tvorů patří skalnaté oblasti, jeskyně a lesy. Vysoké absolutní počty a procentuální zastoupení endemitů lze nalézt v čeledích sekáčů Cladonychiidae, Ischyropsalididae a Nemastomatidae a rodech pavouků Lepthyphantes s. l. a Troglohyphantes. Celkový stav ochrany těchto vysoce ohrožených taxonů je ovšem špatný, 85 % z pavoučích druhů a 100 % sekáčů Rakouska je ohroženo.

Poznámka: garanti zajišťují koordinaci aktivit v rámci předmětu, ne přímo inovovanou náplň.

Předměty