Arachnologie

Stanislav Pekár (vyučující předmětu) a Radek Michalko (tvorba výukových materiálů a sbírky)

V dvouletém cyklu, alternujíc s Terénním cvičením z arachnologie, probíhá předmět poskytující teoretický a praktický základ pro studium arachnologie. Pro úvod podzimního semestru 2013 je připravena rozsáhlá inovace a doplnění jeho náplně.

V průběhu jarního období byla provedena rozsáhlá digitalizace materiálu ze starších publikací (skenování a následná úprava naskenovaných podkladů) pro využití ve výuce. Konkrétně byly digitalizovány arachnologické publikace (vědecké články a knihy) vydané hlavně v minulém století, které již není možné zakoupit (např. proto, že byl náklad rozprodán). Jmenovitě jde o například o tyto monografie:
Buchar J. a V. Růžička. 2002. Catalogue of spiders of the Czech Republic, Praha: Peres Publishers.
Daniel M. a Černý V. 1971. Klíč zvířeny ČSSR 4, Praha: ČSAV.
Nentwig W. 1987. Ecophysiology of Spiders, Berlin: Springer-Verlag.
Šilhavý V. 1956. Sekáči - Opilionidea, Praha: ČSAV.
Miller F. 1947. Pavoučí zvířena hadcových stepí u Mohelna. Archiv Svazu na výzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské 7. Svaz na výzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské, Brno.
Všechny digitalizované publikace jsou volně dostupné studentům.

V průběhu let 2011 a 2012 bylo připraveno jako výukový materiál taxonomické pexeso Naši pavouci. (Na jeho tvorbě se spolu s vyučujícím S. Pekárem podíleli externí spolupracovníci M. Martišová a L. Sentenská.) Nyní je tento výukový materiál vydán tiskem; kromě Arachnologie a terénního cvičení (vzhledem k dvouleté periodicitě by mělo opět proběhnout v roce 2014) je využit též v rámci praktických cvičení a při terénním cvičení ze zoologie.

Skripta z Arachnologie, na jejíchž vzniku se s vyučujícím S. Pekárem podílí externí spolupracovníci M. Řezáč, F. Šťáhlavský, M. Forman a L. Sentenská, se právě připravují. Skripta budou obsahovat studijní materiály z přednášek.

Spolu s doplněnými výukovými materiály byla připravena i srovnávací sbírka pro praktickou výuku arachnologie, zahrnující zástupce čeledí Segestriidae, Pisauridae, Araneidae, Tetragnathidae, Lycosidae, Atypidae, Salticidae, Clubionidae, Thomisidae, Scytodidae, Eresidae, Philodromidae, Miturgidae, Theridiidae, Liocraneidae, Zoridae, Titanoecidae, Gnaphosidae, Pholcidae, Dysderidae, Lyniphiidae /podčeledi Stemonyphantinae, Lyniphiinae, Erigoninae, Ipainae, Micronetinae/, Zodariidae, Agelenidae, Anyphaenidae a Corinnidae.

Ve dnech 20.-23. 3. 2013 se v rámci realizace projektu uskutečnila návštěva zahraničního experta Christiana Komposche z Institut für Tierökologie und Naturraumplanung (Ökoteam) v rakouském Grazu. V rámci svého pobytu poskytl konzultace studentům, kteří v uplynulém období absolvovali terénní cvičení z arachnologie, a podnětnými připomínkami přispěl též k přípravě inovované výuky Arachnologie. Závěrečný den jeho pobytu byl věnován metodice terénní práce a sběru materiálu.

Předměty