Fylogeneze a diverzita živočichů - cvičení

Jana Schenková a Jan Sychra

Pořízený a zpracovaný materiál, primárně určený pro předměty Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení a Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení (viz též u těchto předmětů), je paralelně využit ve výuce předmětu Fylogeneze a diverzita živočichů - cvičení. Jde o předmět s redukovanou náplní (během jednoho semestru jsou probrány oba výše uvedené systémy), vyučovaný jako alternativa pro studenty nesystematického zaměření.

jarní semestry 2012, 2013, výuka realizována v průběhu semestrů 20. 2.-18. 5., 18. 2.-20. 5.

Pro praktickou výuku v rámci tohoto předmětu je využita část pořízených preparátů, vzorků a sbírkových exponátů a samozřejmě i připravený výukový materiál. Ve výuce v jarním semestru byly využity nové preparáty bezobratlých, sbírkové exponáty a inovované prezentace obratlovců.
Při výuce byla použita i nově zakoupená literatura.

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

Pro jarní semestr byl aktualizován materiál pro konkrétní cvičení (úprava prezentací, nový materiál, příprava preparátů):
1. jednobuněčná Eukaryota
2. Porifera (houbovci), Cnidaria (žahavci) - zde kromě preparátů i rozšíření materiálu o celé fixované jedince (nezmaři)
3. Platyhelminthes (ploštěnci), Annelida (kroužkovci)
4. Mollusca (měkkýši)
5. Nematomorpha (strunovci), Nematoda (hlístice), Tardigrada (želvušky), Onychophora (drápkovci), Chelicerata (klepítkatci)
6. Myriapoda (stonožkovci), Crustacea (korýši), Hexapoda (hmyz)

Předměty