Fylogeneze a diverzita rostlin - cvičení

Bohuslav Uher, Petr Hrouda, Olga Rotreklová a Pavel Veselý

Pořízený a zpracovaný materiál, primárně určený pro předměty Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení a Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení (viz tyto předměty), je paralelně využit ve výuce předmětu Fylogeneze a diverzita rostlin - cvičení.
Jde o předmět s redukovanou náplní (během jednoho semestru jsou probrány oba výše uvedené systémy), vyučovaný jako alternativa pro studenty nesystematického zaměření.

podzimní semestry 2011, 2012, 2013,
výuka realizována v průběhu semestrů 19. 9.-22. 12., 17. 9.-21. 12., 16. 9.-20. 12.

Pro praktickou výuku v rámci tohoto předmětu je využita část pořízených preparátů, vzorků a herbářových položek a samozřejmě i připravený výukový materiál. Pro cvičení z hub a podobných organismů je využit webový materiál na http://www.sci.muni.cz/botany/krypto/houby.htm. Pro poznávací test z vyšších rostlin v rámci tohoto předmětu je připraveno redukované penzum druhů, viz odkaz na stránce http://botzool.sci.muni.cz/study/pensum/.

Pro podzimní semestr 2013 byl aktualizován Herbarium vivae icones - elektronický výukový materiál, umožňující samostatnou výuku a testování znalostí rostlin zařazených do výše uvedeného penza. Databáze programu byla doplněna o nové fotografie.

Předměty