Fylogeneze a diverzita rostlin

Bohuslav Uher, Petr Hrouda a Vít Grulich

V přednáškách tohoto předmětu je využit inovovaný přednáškový materiál, paralelně zpracovaný pro předmět Fylogeneze a diverzita řas a hub. Fylogeneze a diverzita rostlin je předmět s redukovanou náplní (během jednoho semestru jsou probrány systémy hub, řas a vyšších rostlin), vyučovaný jako alternativa pro studenty nesystematického zaměření.

podzimní semestry 2011, 2012, 2013,
výuka realizována v průběhu semestrů 19. 9.-22. 12., 17. 9.-21. 12., 16. 9.-20. 12.

Předměty