Ekologie moří a oceánobiologie - cvičení

Jan Helešic (garant předmětu)

bloková výuka zařazená k jarnímu semestru 2012, realizována 12.-27. 7. 2012

Cvičení k Ekologii moří a oceánobiologii představuje praktický kurz mořské biologie pořádaný Karlovou univerzitou na pobřeží Středozemního moře. Exkurze tohoto roku se uskutečnila 12.-27. 7. 2012 v Sumartinu na ostrově Brač (Chorvatsko) pod vedením doc. Adama Petruska.

Náplní exkurze je pozorování fauny v přilehlém moři (dle úrovně zdatnosti frekventantů šnorchlování nebo potápění do větší hloubky). Během dne probíhá určování pozorovaného materiálu, k dispozici je determinační literatura, mikroskop a stereolupy (a samozřejmě znalosti, rady a porady vedoucích exkurze).
Součástí exkurze je možnost pozorovat nalovené živočichy (případně i prvoky nebo rostliny), k dispozici jsou chlazená a osvětlená akvária a příslušné vybavení, aby nalovená fauna přežila krátký pobyt mimo svůj domovský biotop.
Každý den po ránu probíhá hromadná demonstrace objektů, kdy jsou ukazováni determinovaní tvorové s informacemi o tom, co jsou zač, jak se poznají, jak žijí a k čemu (ne)jsou dobří. Večerní program doplňuje promítání, částečně snímků z předchozích let a částečně čerstvých fotografií, ať už pořízených pod vodou nebo v akváriích.

bloková výuka zařazená k jarnímu semestru 2013, realizována 30. 8.-7. 9. 2013

Ačkoli exkurze běžně probíhá v dvouletém cyklu, vzhledem k zájmu studentů byla znovu uskutečněna již po roce (pravděpodobně tak dojde k přesunu do jarních semestrů lichých let).

V tomto roce využili studenti MU možnosti připojit se ke kurzu, pořádaného Českou zemědělskou univerzitou na pobřeží Jaderského moře. Tento kurz se uskutečnil 30. 8.-7. 9. 2013 v Pakoštane (Chorvatsko) pod vedením dr. Miloslava Petrtýla.
Cílem exkurze je rozvinutí praktických vědomostí o mořské biologii a zlepšení znalostí o živočiších a rostlinách Jadranského moře na základě vlastního pozorování (včetně ne všude dostupných možností nočního šnorchlování a ponoru s výstrojí).

Týdenní program je zaměřen na poznávání jadranské fauny i flóry, především prostřednictvím potápění. Pakoštane je vhodnou lokalitou jak pro šnorchlování, tak i pro potápění díky malé hloubce a také přítomnosti staré podmořské (kdysi ovšem suchozemské) římské cesty, která je složena z obrovkých balvanů. Kameny jsou relativně hustě osídleny nejrůznějšími organismy a především jsou v ideální hloubce asi 5 metrů.

30. 8. Odjezd v odpoledních hodinách do Chorvatska.
31. 8. Brzký ranní příjezd do Pakoštane, ubytování, seznámení s městem a příbřežní zónou, úvodní přednáška o základech šnorchlování a o průběhu pobytu.
1. 9. Několikahodinový výjezd lodí na lokalitu Sandela - malinký ostrůvek s pěkným skaliskem - hvězdice, krabi, mořani. Večerní přednáška o charakteristikách Jadranského moře.
2. 9. Úspěšné skupinové šnorchlování v Pakoštane za účelem nalezení mořského koníka. Pozorování živočichů v příbojové zóně - krabi, slizouni, pyskouni. Pozorování živočichů v pobřežní zóně - kyjovky, parmice, pásnice, hvězdice, sépie. Determinace odchycených živočichů, pozorování pod binokulární lupou - návka noemova, jehlanka obecná, venuška jedlá a další. Večerní přednáška a praktické ukázky na téma mořské rostliny
3. 9. Návštěva historického centra Zadaru. Večerní přednáška na téma měkkýši. Noční šnorchlování v Pakoštane - pozorování chobotnic, velkých krabů, sépií, úhořovce, hvězdic.
4. 9. Návštěva Vranského jezera - lokalita chráněná Ramsarskou úmluvou. Pozorování především ptáků - kormorání malí, rákosníci, ledňáčci, pisily čáponohé, volavky stříbřité. Návštěva ornitologické stanice. Odpoledne přednáška Úvod do potápění a následný asi 20 minutový zkušební ponor v plné výstroji s instruktorem po římské cestě v Pakoštane. Večerní přednáška na téma chrupavčité ryby.
5. 9. Celodení výjezd lodí na několik lokalit - vrak lodi Francesca - pouze pro potapěče, Kamenar, Kukuljari - noční šnorchlování u ostrůvku s majákem - hvězdice, krabi, ropušnice, slizouni.
6. 9. Šnorchlování v Pakoštane. Determinace a pitva ryb. Přednáška na téma kostnaté ryby.
7. 9. Šnorchlování v Pakoštane - římská cesta. Odpolední odjezd do ČR.

Předměty