Ekosystém tropického pralesa

Ivona Foitová

Předmět představuje studentům biologickou rozmanitost pralesních ekosystémů, jejich typy a struktury, dynamiku tropických pralesů a ohrožené zástupce tohoto druhově bohatého biomu. Zvláštní zřetel je věnován pralesům indomalajské oblasti, zejména chráněným územím Sumatry a Kalimantanu, a metodologii terénní práce v tamějších lokalitách (v návaznosti na výzkumné aktivity, do kterých se absolventi předmětu mohou výhledově zapojit).
Náplň předmětu bude zaměřena i na problematiku proměn a narušení ekosystému (ochrana, těžba), možnosti dlouhodobé strategie a zapojení místní komunity. S využitím nově pořízené literatury bude doplněna část zaměřená na léčivé prostředky tropického pralesa (přírodní produkty a medicína, význam léčivých rostlin v tradiční indonéské medicíně, etnofarmakologie), výzkum a ochranu tropických rostlin (léčivé rostliny v potravním spektru, možné speciální chování vedoucí k uzdravení u orangutanů a ostatních velkých primátů).
Ekosystém tropického pralesa je vypisován v dvouletém cyklu.

V roce 2011 probíhala příprava náplně předmětu, především vyhledávání nových informací pro následné zahrnutí do aktualizované výuky:
studium literárních zdrojů:
- Introduction to population biology (části Understanding natural selection; Interaction between species, and the behaviour of individuals);
- Tropical rain forests (kapitoly Tropical rain forest animals; Tropical rain fores plants; The part of a tropical forest; Why rainforests are important; Saving rain forest);
- Tropical rainforest responses to climate changes (kapitoly Rain forest responses to past climatic changes in tropical Africa; Tropical environment dynamics: a modelling perspective; Plant species diversity in Amazonian forest; Modelling future effect of climate changes on tropical forests; Nutrient-cycling and climate change in tropical forest; Conservation, climate change, and tropical forests);
- The ecology of wildlife diseases (kapitoly The role of pathogens in biological conservation, Vision for future research in wildlife epidemiology);
- Evolutionary ecology of parasites (kapitoly Host specifity a Parasites population dynamics and genetics).
studium internetových zdrojů:
- informace o léčivých rostlinách Indonésie;
- etnofarmakologie.
Před zahájením výuky je předpokládáno zařazení vybraných poznatků z knih Ethnoveterinary botanical medicine a Ethnopharmacology of medicinal plants: Asia and the Pacific.

jarní semestr 2012, výuka realizována v době 20. 2.-18. 5.

Aktuální náplň předmětu pokrývá tato základní témata:
Současný stav a trendy biodiverzity: druhově bohatá stanoviště, biologická rozmanitost na úrovni států, biodiverzita pralesních ekosystémů, ohrožené druhy.
Tropický prales: typy a struktury, dynamika tropického pralesa, oblast indo-malajského pralesa.
Chráněné oblasti Indonésie: přehled chráněných oblastí především Sumatry a Kalimantanu, výzkumné priority a aktuální výzkumné aktivity České Republiky v daných oblastech, terénní práce a metodologie.
Proměny tropického pralesa: ochrana, těžba, narušený ekosystém, řízení a dlouhodobá strategie, lidské faktory, zapojení místní komunity.
Léčivé prostředky tropického pralesa: přírodní produkty a medicína, význam léčivých rostlin v tradiční indonéské medicíně, etnofarmakologie, ochrana tropických rostlin a výzkum.
Udržení zdraví v nenarušeném ekosystému a speciální chování či faktory vedoucí k uzdravení: léčivé rostliny v potravním spektru, možné speciální chování vedoucí k uzdravení u orangutanů a ostatních velkých primátů.

Předměty