Čistírenství a vodárenství

Jan Helešic

Nový předmět seznámí studenty s biotechnologickými postupy využívanými v čistírenství a vodárenství. Je uveden i stručný přehled technických postupů, fyzikálního a chemického čištění vod. Kurz má za úkol připravit studenty pro praxi, tak aby získali základní přehled v oboru technické hydrobiologie.

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

První běh nového předmětu proběhl v jarním semestru 2012 s tímto obsahem:
Biologické čištění odpadních vod
- základní principy biologického čištění odpadních vod
- přírodní metody
- biologické rybníky a závlahy
- vegetační čistírny
- aerobní čištění odpadních vod.
- biologické kolony a filtry
- biodiskové reaktory
- aktivační metody
- anaerobní čištění odpadních vod
Chemické a fyzikální metody čištění odpadních vod
Vodárenská hydrobiologie
- požadavky na kvalitu surové a upravené vody
- chemie, bakteriologie a biologie vody
- chuť a zápach vody
- požadavky na výběr zdrojů vody a metodika kontroly
- vodárenské nádrže, biologické charakteristiky a řízení kvality vody
- technologie přípravy pitné vody, její doprava a skladování

Předměty