Fylogeneze a diverzita řas a hub

Bohuslav Uher a Petr Hrouda

Předmět byl tradičně vyučován pod názvem Systém a evoluce nižších rostlin.

Cílem inovace je aktualizace systematického členění prokaryotických (sinice) a eukaryotických organismů (různé skupiny řas a hub, hlenky, řasovky a další organismy), v klasickém pojetí označovaných jako "nižší rostliny".

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.

Se začátkem podzimního semestru bylo revidováno zařazení různých skupin hub (včetně lichenizo-vaných) a houbám podobných skupin z říší Amoebozoa, Excavata, Rhizaria a Chromalveolata dle recentně uznávaného pojetí (zařazení jednotlivých taxonů, evoluční vztahy a vývojové linie tak, jak jsou prezentovány v novém vydání encyklopedické publikace Dictionary of the Fungi).
Zásadními změnami prošlo v poslední době zejména pojetí skupin Chytridiomycota (Monoblepharidomycetes na úrovni samostatné třídy, již dříve separovaná oddělení Neocallimastigomycota a Blastocladiomycota) a Zygomycota (významné vývojové linie na úrovni pododdělení Mucoromycotina, Entomophthoromycotina, Zoopagomycotina a Kickxellomycotina).
Inovované prezentace jsou studentům k dispozici v informačním systému MU.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

V moderním pojetí bakalářské výuky je kladen důraz na fylogenetické vztahy v pestrém světě živých organismů - toto pojetí, připravované v posledních letech, je uplatněno v rámci nově akreditovaného studijního programu Ekologická a evoluční biologie. Základní předměty bakalářského studia, představující diverzitu organismů v celé šíři, jsou tak v aktuálních studijních plánech zařazeny pod novými názvy; v případě tohoto předmětu - s ohledem na skutečnost, že většina zde probíraných organismů v aktuálním pojetí již nepatří do říše rostlin - je na místě výstižnější Fylogeneze a diverzita řas a hub (změna koresponduje s adekvátním přejmenováním souvisejícího cvičení).
(Zatímco houby představují ucelenou vývojovou větev, termín "řasy" v striktním pojetí označuje sběrnou skupinu eukaryot, které spojuje jen to, že se jedná o jednoduché autotrofní organismy. Náplň předmětu zahrnuje i prokaryotické sinice a skupiny houbám podobných heterotrofních organismů, které náleží k různým vývojovým liniím jednoduchých eukaryot. V případě názvu předmětu je však kladen důraz na jednoduché a jasné vyjádření stěžejní části jeho obsahu.)
Revidované materiály představují aktuální zařazení jednotlivých taxonů prokaryotických (sinice) a eukaryotických organismů (různé skupiny řas a hub, hlenky, řasovky a další organismy), fylogenetické linie eukaryot a jejich evoluční vztahy v aktuálně uznávaných říších Opisthokonta, Amoebozoa, Excavata, Rhizaria, Chromalveolata a Plantae (Archaeplastida).

Předměty