Ekologie lesa

Jan Roleček

Zásadní inovaci předmětu Ekologie lesa představuje zapojení většího počtu odborníků na dílčí problematiku - ekologii lesních měkkýšů, ekologii lesních ptáků, ekologii lesních hub a lesní dynamiku.

podzimní semestr 2010, výuka realizována v průběhu semestru 20. 9.-22. 12.

V období do konce prosince 2010 byla inovována náplň přednášky v těchto kapitolách:
Lesní ekosystém
Živiny v lese
Lesní půdy
Faktory prostředí
Tradiční management lesa
Moderní management lesa
Dynamika středoevropských lesů
Postglaciální vývoj středoevropských lesů
V podzimním semestru 2010 byla v rámci předmětu Ekologie lesa zařazena výuka těchto odborníků:
Daniel Dvořák: Houby a les
- rozdělení hub dle trofismu
- charakteristika jednotlivých typů
- mykorhiza: typy, hostitelé, mykosymbionti
- diverzita hub v lese: patterny, centra diverzity a proč víme tak málo
Michal Horsák: Les a měkkýši
- faktory určující druhovou bohatost malakofauny - vlhkost, vápnitost, historický vývoj stanoviště
- zdroje vápníku, citrátové versus oxalátové kalcium - důsledky pro lesní malakofaunu
- případové studie: Pálava, Moravský kras, Kokořínsko
Jiří Reif: Ekologie ptáků v lese
- třídění ptáků podle ekologických preferencí
- vztah konkrétních druhů k různým charakteristikám prostředí
- druhové bohatství lesních ptáků, diverzita i počty jedinců
- gradienty ve složení ptačích společenstev
- životní strategie lesních ptáků, potravní specializace, sezónní výskyt a reprodukce
- změny v početnosti druhů naší avifauny
Tomáš Vrška: Dynamika přirozených temperátních lesů: koncept vývojových stadií a fází
- historický vývoj studia dynamiky lesů
- ukázky modelů vývojových cyklů temperátních lesů
- případová studie: exaktní rozlišení vývojových stadií: determinace stadií a fází in situ, klasifikace pomocí neuronových sítí, mapování, porovnání s mapou z terénního mapování
- komplexní pojetí dynamického vývoje
Na základě zkušeností z předchozího běhu dochází k určité revizi koncepce výuky předmětu, probíhá průběžné doplňování přednášek z literárních zdrojů a úpravy studijních materiálů na webu.
V průběhu jarního období byla upravena náplň vybraných přednášek:
faktory prostředí, měření dostupnosti světla a půdního pH;
druhová bohatost (lokální versus regionální) s procesy, které ji určují (top-down a bottom-up) a species-pool hypotézy;
požárová dynamika a odolnost dřevin vůči požárům.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

V období do konce prosince 2012 byla na základě rešerše literárních pramenů inovována náplň přednášky v těchto kapitolách nebo dílčích tématech:
otázka různých definic lesa, historie chápání pojmu "les" v různých jazycích, prostorová definice lesa, charakteristiky lesního versus nelesního prostředí,
lesní dynamika, pomalý čas v lesních ekosystémech, holocénní vývoj lesů;
historie lesnatosti v ČR, vývoj zastoupení jehličnatých a listnatých dřevin, rozdíly v lesnatosti a zastoupení jehličnatých a listnatých dřevin v různých regionech;
konstrukce potenciální přirozené vegetace, otázky jehličnatých a listnatých strategií;
sezónnost v temperátních opadavých lesích, různá mrazuvzdornost lesních dřevin, vliv rozdílných úhrnů vertikálních a horizontálních srážek v jehličnatých a listnatých porostech;
dřeviny stromového vzrůstu jako edifikátory lesních ekosystémů, produktivita temperátních opadavých lesů a boreálních jehličnatých lesů;
typy lesních půd;
faktory prostředí: oheň, vítr, světlo, teplota, vlhkost.

Prezentace k inovovaným přednáškám jsou k nalezení mezi studijními materiály na http://botzool.sci.muni.cz/studymaterials.php?lang=cz.

V podzimním semestru 2012 byla v  předmětu Ekologie lesa opět zařazena výuka těchto odborníků na dílčí problematiku - ekologii ptáků v lese (Jiří Reif), dynamiku přirozených temperátních lesů (Tomáš Vrška), ekologii lesních měkkýšů (Michal Horsák) a ekologii lesních hub (Daniel Dvořák).

Fotogalerie předmětu

Předměty