Evoluční ekologie

Andrea Vetešníková Šimková

Evoluční ekologie doplňuje skladbu ekologických předmětů magisterského studia (aktuálně jsou zde předměty Ekologie společenstev a makroekologie, Populační ekologie živočichů a Molekulární ekologie). Důležitou oblastí ekologie, která v současné době není pokryta výukou, představuje právě evoluční ekologie.

Obsahem připravovaného předmětu je:
Darwinova biologie - ekologie a evoluce, evoluční stromy,
Variabilita, její příčiny a evoluční význam variability,
Mechanizmy evoluce - přírodní selekce, molekulární evoluce, adaptace, fenotypická plasticita, speciace a extinkce,
Ekologické a biogeografické aspekty evolučních změn,
Evoluce hlavních složek životních historií - věk a velikost v období pohlavní zralosti, velikost a počet potomků, evoluce stárnutí, životní cykly, poměry pohlaví a sexuální alokace, ekologická specializace a generalizace,
Mezidruhové interakce s pohledu evolučního,
Evoluce a chování - evoluce a pohlavní chování (strategie párování, sexuální selekce, sociální evoluce), potravní chování, evoluční ekologie pohybu.

K přednáškám budou připraveny výukové materiály pro potřeby studentů. Náplň předmětu bude součásti otázek státní závěrečné zkoušky.
Nový předmět je připravován k realizaci v akademickém roce 2013/2014.

Předměty