Biologická technika

Eva Řehulková (vyučující předmětu) a Marcela Růžičková (laboratorní a technická výpomoc).

Inovace kurzu spočívá především v doplnění technického vybavení biologického praktika, které umožňuje rozšířit praktické zkušenosti studentů při různých metodách zpracování biologického materiálu. Základním cílem je doplnění výuky o práci s nástroji, s jejichž využitím byli studenti dosud seznamováni spíše jen demonstrativně, protože buď nebyly v praktiku vůbec k dispozici nebo jen v omezeném množství, neumožňujícím žádoucí procvičení práce s tímto zařízením pro všechny studenty.
Zde nabyté dovednosti v zacházení s mikroskopickou technikou studenti následně využijí v dalších systematicko-evolučních předmětech i v odborné práci (zpracování diplomových a dizertačních prací, uplatnění v zaměstnání).

podzimní semestr 2011, výuka realizována v průběhu semestru 19. 9.-22. 12.

V rámci výběrového řízení "Mikroskopy pro projekty OP VK" bylo pořízeno následující vybavení:
- kreslicí zařízení, 9 kusů;
- objektivy s fázovým kontrastem (zvětšení 40x);
- centrovací teleskop k fázovému kontrastu;
- objektivy imerzní (zvětšení 100x), 13 kusů;
- přídavné osvětlení (studené světlo) s "husími krky" (ohebná držadla).

Práce s novým vybavením byla v podzimním semestru zařazena do výuky; současně byla aktualizována náplň příslušných přednášek, pojednávajících o práci s mikroskopy a jejich příslušenstvím (fázový kontrast, kreslicí zařízení a studené světlo).
Součástí přípravy inovované výuky byla i příprava nových médií pro zpracování mikroskopických preparátů.

Pro další běh předmětu v podzimním semestru 2012 byla v jarních měsících provedena příprava médií, signace stojatek, doplnění pomůcek a materiálu.

podzimní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 17. 9.-21. 12.

Při praktické výuce biologické techniky je využívána technika pořízená v loňském roce (viz výše). Obohacení výuky o práci s nástroji, které umožňují rozšířit praktické zkušenosti studentů při různých metodách zpracování biologického materiálu, a doplnění související metodiky do náplně výuky dává možnost procvičení práce s tímto zařízením pro všechny studenty.

V případě studentských mikroskopů Olympus CX31, které byly vybaveny kreslicím zařízením a fázovým kontrastem pro objektiv 40x a tudíž i dvojitým kondenzorem pro procházející světlo a pro fázový kontrast, se ukázalo potřebné pořídit též centrovací čočky CX-AL. Centrovaní čočky umožní přímo ve výuce seřídit světlo v mikroskopech podle Köhlerova principu osvětlení, kdy nastavujeme do optimální polohy clonu osvětlovacího systému, polohu kondenzoru a clonu kondenzoru. Při dosavadním vybavení mikroskopů bylo možno centrovat pouze fázové prstence a seřizování procházejícího světla servisním technikem při zatížení praktika vysokým počtem studentů je téměř nemožné. Pro devět takto vybavených mikroskopů bylo pořízeno 9 kusů centrovacích čoček.

podzimní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 16. 9.-20. 12.

Pro výuku v podzimním semestru 2013 je využita laboratorní sušárna, pořízená v jarním období (více viz u předmětu Speciální histologie živočichů).

Pro zahájení praktické výuky byly v letním období vyčištěny mikroskopy a jejich příslušenství, připravena média, pořízeny potřebné chemikálie a laboratorní vybavení.

Předměty