Biologie parazitických členovců a Biologie parazitických členovců - cvičení

Andrea Valigurová

Předmět je zaměřen na obeznámení studentů s biologií pavoukovců a zástupců hmyzu, kteří mají zdravotnický nebo veterinární význam. Výuka bude probíhat blokově ve formě přednášky a doplňujících cvičení s praktickými ukázkami vybraných parazitů.
Náplní inovace je aktualizace obsahu, digitalizace výukových materiálů a doplnění preparátů pro praktické cvičení. Výuka je aktuálně připravována pro studenty parazitologického zaměření (stejně tak může být předmět přínosem i pro studenty orientované na arachnologii nebo entomologii) v jarním semestru 2013.

Příprava přednášky v letech 2011-2012:
studium literárních pramenů (Marquardt: Biology od disease vectors; Lehane: The biology of blood-sucking insects; Lane et Crosskey: Medical insects and arachnids);
příprava kapitoly Úvod do biologie parazitických členovců;
příprava kapitoly Základy bionomie, klasifikace a evoluce parazitických skupin roztočů -Parasitiformes, Acariformes;
příprava kapitoly Vznik hematofágie a strategie hematofágů. Bionomické, anatomické a fyziologické adaptace k hematofagii;
příprava kapitoly Diptera-Nematocera (základní charakteristika dipter, bionomie hematofágních skupin);
příprava kapitoly Diptera-Brachycera (evoluční trendy vzniku hematofágních a endoparazitických skupin, hlavní bionomické údaje, parazitoidi).
příprava kapitoly Phthiraptera, Heteroptera (základní charakteristika vší, všenek a ploštic, evoluční trendy směřující ke vzniku parazitismu, základní binomické údaje parazitických skupin);
příprava kapitoly Siphonaptera (charakteristika blech a hlavní binomické údaje);
příprava kapitoly Přehled nejvýznamnějších onemocnění přenášených členovci (původci a projevy onemocnění; vývojové cykly patogena a vektora; geografické rozšíření)
Nedílnou součástí výuky bude i praktické cvičení, pro které jsou během let 2011-2012 připraveny:
trvalé preparáty kuklic (histologické řezy, barvení Massonovým trichomem, barvení na prokázání melaninu) a jejich elektronmikroskopické snímky;
trvalé preparáty a elektronmikroskopické snímky komárů;
trvalé preparáty klíšťat a muchniček.

V letním období roku 2012 proběhl sběr materiálu v terénu a pro praktické cvičení byly připraveny trvalé preparáty ploštic a larev komárů.

jarní semestr 2013, výuka realizována v průběhu semestru 18. 2.-20. 5.

V jarním semestru 2013 byla poprvé realizována nově pojatá výuka věnovaná významným parazitům živočichů ze skupin hmyzu a pavoukovců. Přepracovaná přednáška byla doplněna o nový materiál pro praktické cvičení, uskutečněné s využitím entomologického, preparačního a laboratorního vybavení pořízeného v předchozím období.

Aktuální výuka pokrývá následující tematické okruhy:

Základy bionomie a evoluce jednotlivých skupin parazitických členovců:
1. Postavení parazitických skupin členovců v zoologickém systému. Crustacea: Základní charakteristiky korýšů, postavení parazitických skupin korýšů v zoologickém systému a přehled parazitických taxonů.
2. Acarina: Postavení parazitických skupin členovců v zoologickém systému. Základy bionomie, klasifikace a evoluce parazitických skupin roztočů: Parasitiformes, Acariformes.
3. Insecta: Základní charakteristika hmyzu. Heteroptera: Základní charakteristika skupin a evoluční trendy směřující ke vzniku parazitismu, bionomie jednotlivých parazitických skupin.
4. Phthiraptera: Základní charakteristika skupin a evoluční trendy směřující ke vzniku parazitismu, bionomie jednotlivých parazitických skupin.
5. Diptera "Nematocera": Základní charakteristika, bionomie typických hematofágních forem.
6. Diptera "Brachycera": Evoluční trendy vzniku hematofágních a endoparazitických skupin, hlavní bionomické údaje, charakteristika a funkční morfologie vybraných skupin parazitoidů.
7. Siphonaptera: Charakteristika skupiny, hlavní bionomické údaje.
Adaptace členovců k parazitismu a jejich vztah k hostiteli:
8. Vznik hematofágie a hlavní strategie hematofágů: Bionomické, anatomické a fyziologické adaptace k hematofágii. Funkční morfologie hematofágů.
9. Adaptace střevních a tkáňových parazitů: Invaze parazita a jeho únik imunitním mechanismům hostitele, funkční morfologie a enzymové vybavení parazitů, rezistence hostitelů k ektoparazitům a interakce ektoparazitů s imunitním systémem obratlovců. Obranné a rozpoznávací mechanismy členovců: Faktory jejích vnímavosti a rezistence k patogenům.
Faktory určující význam hematofágních členovců jako vektorů a patogenů:
10. Koevoluce parazit-hostitel: Specifita vztahu hostitel-parazit a mechanismy jejího vzniku, metody studia koevoluce parazita a hostitele. Vnitřní prostředí členovců jako životní prostředí mikroorganismů: Specifita vztahu vektor-patogen, anatomické a fyziologické faktory, vývoj mikroorganismů v tkáních vektora, patogenita infekčních agens pro vektora, transstadiální a transovariální přenos, interference patogenů v těle vektora. Bionomické a ekologické faktory určující význam členovců jako vektorů: Epidemiologie, zoonózy, antropozoonózy, synantropie. Populační biologie vektorů a její význam pro přenos patogenů.
11. Přehled nejvýznamnějších onemocnění přenášených členovci: Původce a projevy onemocnění, vývojové cykly patogena a vektora, geografické rozšíření.

Předměty