Ekologie a význam hub

Petr Hrouda

Cílem inovace v průběhu realizace projektu je vypracování studijního materiálu v podobě elektronického skripta pro předměty Obecná mykologie a Ekologie a význam hub. Základ materiálu pro předmět Ekologie a význam hub je průběžně připravován v podobě textu (publikovaného na webové stránce www.sci.muni.cz/botany/mycology/ekolhub.htm) a výukových prezentací, průběžně obohacovaných o nové poznatky a obrazový doprovod.

V průběhu zimy a jara byla provedena aktualizace výukových materiálů, především obrazové složky spolu s kompletací údajů o zdrojích fotografií nebo ilustrací.

jarní semestr 2012, výuka realizována v průběhu semestru 20. 2.-18. 5.

Výsledkem práce jsou aktuální výukové materiály pokrývající následující témata:
Houby a jejich prostředí
Životní strategie a vzájemné působení hub
Ekologické skupiny hub, saprofytismus (terestrické houby, detrit a opad, dřevo aj. substráty)
Symbiotické vztahy hub (ektomykorhiza, endomykorhiza, endofytismus, lichenismus, vztahy s bakteriemi, vztahy se živočichy)
Parazitismus (parazité živočichů a hub, fytopatogenní houby, typy parazitických vztahů)
Houby různých biotopů (jehličnaté lesy, listnaté lesy, nelesní stanoviště, společenstva hub)
Šíření a rozšíření hub
Ohrožení a ochrana hub
Jedlé houby a pěstování
Jedovaté houby a otravy
Hospodářské využití hub (potravinářství, farmacie, biologický boj aj.)
Hospodářské škody působené houbami

Výuku k tématu Parazitismus (část věnovanou houbovým parazitům živočichů) doplnil externí spolupracovník Lukáš Chrást přednáškou Mykotické choroby lidí - lékařsky významné houby. Výukové materiály k tématu Houby různých biotopů (houby lesních a nelesních stanovišť) doplnil vlastními fotografiemi a poznatky z terénních studií a výuku vedl Daniel Dvořák.

Předměty