Biosystematický seminář

Petr Bureš (garant předmětu)

Biosystematický seminář sloužil dosud (i) k prezentaci výzkumných aktivit členů týmu rostlinné biosystematiky s cílem detailního rozboru metod, strategie samplingu, interpretace výsledků v následné rozsáhlé diskusi; (ii) k diskusi dílčích výsledků bakalářských, diplomových a disertačních prací; (iii) k informativním referátům o literatuře. V rámci inovace se Biosystematický seminář kromě výše uvedených témat zaměřuje také na detailní seznámení s aktuálně řešenými výzkumnými problémy oborově blízce spřízněných pracovišť v České republice. Základním cílem zvaných přednášek tohoto typu je podpora neformální spolupráce ve vědeckých projektech na regionální úrovni a seznámení studentů s možností profesního uplatnění v jejich budoucí vědecké kariéře.

podzimní semestr 2010, výuka realizována v průběhu semestru 20. 9.-22. 12.

V podzimním semestru 2010 se uskutečnila v rámci semináře jedna zvaná přednáška:

21. 10. 2010: Helena Štorchová: Využití kvantitativní PCR v rostlinné biologii
Přednáška představila studentům moderní metodu genetické analýzy používanou při studiu genových sekvencí různých druhů rostlin v Laboratoři reprodukce rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Poznámka: garant zajišťuje koordinaci aktivit v rámci předmětu, ne přímo inovovanou náplň.

Fotogalerie předmětu

Předměty